https://www.nitrianskagaleria.sk/

Aktuálne

DIELO MESIACA

PETER RÓNAI — MOSCOW DADA

Peter Rónai, ktorý patrí k priekopníkom videoartu na Slovensku, je multimediálny umelec tvoriaci najmä v oblasti fotografie, videa, počítačovej grafiky a multimediálnych inštalácií, v ktorých často pracuje s autoportrétom a jeho deformáciou, využívajúc postmoderné a neokonceptuálne stratégie…
 

VÝSTAVY

Po rádiu

Po rádiu

Výstava Po rádiu zoznamuje diváka s možnosťami výroby vlastných rádiových zariadení, sprostredkuje mu radosť z možnosti "zbastliť" si sám doma niečo funkčné a použiteľné, ako hacknúť obyčajný USB prijímač na televízne vysielanie a spraviť si z neho softwarom ovládané rádio...

TA BU BU

TA BU BU

Vo výstavných priestoroch Bunkra Nitrianskej galérie sa už tradične predstavujú študenti Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre...