Aktuálne

 

(Pripravujeme) Ornament masy

(Pripravujeme) Ornament masy

(Fragmenty z biblie vizuality) #1

(pripravujeme) presence/absence

(pripravujeme) presence/absence

Spoločnou črtou v tvorbe vystavujúcich autoriek je práca s pamäťou ako procesom, dynamickým mechanizmom zapamätávania, vybavovania a uchovávania informácií, s ktorými prichádzame do kontaktu...

(pripravujeme) Plňka

(pripravujeme) Plňka

Plňka je dôkazom formy prevyšujúcej obsah.

Vymedzenie toku

Vymedzenie toku

Tvorba autorov, na prvý pohľad tak odlišná, sa dostáva do dialógu – do dialógu o vymedzení si vlastnej identity ovplyvňovanej vonkajšími činiteľmi, do ktorých človek sám nemôže zasiahnuť.