http://fetish.abdulaporn.com/

Aktuálne

Milí návštevníci a súťažiaci,

uzavreli sme súťaž ZAOSTRI SVOJ ZRAK NA UMENIE VI., vyhlásenú pri príležitosti Noci galérií a múzeí 21. mája 2016. Za účasti riaditeľky Nitrianskej galérie Mgr. Renáty Niczovej sme vyžrebovali výhercov v troch kategóriách. Kompletný zoznam výhercov si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme.


Pripravujeme / DIPLOM 2016

Pripravujeme / DIPLOM 2016

Práce prezentované na výstave sú výsledkom hľadania vlastnej výtvarnej výpovede, nových interpretačných možností tradičných i netradičných tém...

Matrica ako ring (Akčná grafika)

Matrica ako ring (Akčná grafika)

Výstavný cyklus sa venuje akčným prejavom súčasnej grafiky a jej alternatívnym a experimentálnym polohám...

Peter Barényi: Emergency Clubbing

Peter Barényi: Emergency Clubbing

Výstava reaguje na fenomény dotýkajúce sa privátnych i verejných párty...

M. A. BAZOVSKÝ (1899 – 1968)

M. A. BAZOVSKÝ (1899 – 1968)

Maľby a kresby

J. Juhaniak: Kuriózne kolízie

J. Juhaniak: Kuriózne kolízie

Výstavný projekt je výberom z jeho diplomovej práce, ktorou v roku 2015 zavŕšil štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici...