Aktuálne

Vyhodnotenie súťaže ZAOSTRI SVOJ ZRAK NA UMENIE V., ktorá sa uskutočnila počas Noci galérií a múzeí 16. mája 2015, nájdete na tomto linku: doc [33kb]. Výhercom gratulujeme.

(pripravujeme) DIPLOM 2014

(pripravujeme) DIPLOM 2014

výstava diplomových prác študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Nový nacionalizmus v srdci Európy

Nový nacionalizmus v srdci Európy

časozberný projekt Tomáša Rafu

Ornament masy

Ornament masy

(Fragmenty z biblie vizuality) #1

presence/absence

presence/absence

Spoločnou črtou v tvorbe vystavujúcich autoriek je práca s pamäťou ako procesom, dynamickým mechanizmom zapamätávania, vybavovania a uchovávania informácií, s ktorými prichádzame do kontaktu...

Plňka

Plňka

Plňka je dôkazom formy prevyšujúcej obsah.