Ivan Csudai, Zviera

Ivan Csudai patrí do generácie neoexpresionistických, „nových divokých“ maliarov slovenskej postmoderny, ktorí na scénu nastúpili v druhej polovici 80. rokov 20. storočia...

Zviera

Inv. č. G-1083

Autor: Ivan Csudai

Názov diela: Zviera
Rok vzniku: 1988
Technika: serigrafia
Materiál: papier
Rozmery: 100,5 x 70
Značenie: podpis, vpravo dole: Csudai 88; ceruzou, písaným písmom; v strede dole: úsečka v úvodzovkách; vľavo dole: EA

Ivan Csudai patrí do generácie neoexpresionistických, „nových divokých“ maliarov slovenskej postmoderny, ktorí na scénu nastúpili v druhej polovici 80. rokov 20. storočia. Pre Csudaia a jeho generačných kolegov (Laco Teren, Daniel Brunovský, Stano Bubán, Simona Bubánová-Tauchmannová, Svetozár Ilavský, Stano Černý, Jozef Šramka a ďalší) bola príznačná spontánnosť prejavu a živelnosť maliarskeho gesta. Výberom tém boli úplne odlišný od oficiálneho kánonu umenia, preto nemohli vystavovať v kamenných inštitúciách, no napriek tomu boli v porovnaní so staršími výtvarníkmi režimom tolerovaní. Túto generáciu naplno zasiahlo euforické obdobie revolučných zmien roku 1989, pričom mnohí z nich zanedlho odišli do vtedy mimoriadne lákavej, rozbiehajúcej sa reklamnej brandže, z ktorej sa väčšina k umeniu už úspešnejšie nevrátila. Od svojich „divokejších“ začiatkov sa Csudai plynule posunul k tvorbe, v ktorej nájdené, prevzaté motívy a symboly, odkazujúce či už na popkulúru, alebo nesúce nostalgické črty, spracúva a kombinuje v počítači a následne prenáša na plátno, výsledkom čoho je plošná maľba čistých tvarov a kompozícií, v ktorých sú konštelácie znakov rozvinuté vo viacerých plánoch.

Dielo „Zviera“ patrí do súboru serigrafií, ktoré vznikli v počiatočnom období Csudaiovej tvorby. Vďaka vhodne zvolenej technike (farebnej sieťotlači) sa autorovi podarilo dosiahnuť efekt gestických ťahov štetca, ktoré dynamizujú celý výjav „načrtnutý“ na jednoduchom pozadí. Farebnosť je tiež jednoduchá, no výrazná; skladá sa len z dvoch tónov modrej, doplnených akcentmi intenzívnej žltej. Napriek tomu, že toto zviera, tento tvor je naznačený len v kontúrach, tušíme jeho mohutné telo pod hustou srsťou, cítime jeho fyzickú prítomnosť, jeho dych, jeho divý pohľad a ceriace zuby. Grafika pripomína prehistorické nástenné maľby v jaskyniach, v ktorých sa šamani snažili zachytiť silu a nespútanosť prírody a mystického sveta s ňou spojeného. Aj v ostatných serigrafiách z tohto obdobia badáme obrazovú a tematickú podobnosť, v ktorej splývajú mystické, animistické, živočíšne a religiózne výjavy a symboly s pocitmi nadšenia zo života, fascinácie silou prírody a neobmedzenosťou fantázie. Dalo by sa povedať, že podobné nálady vystihujú aj obdobie vzniku diel, ktoré bolo plné mladíckeho nadšenia, radosti z tvorby, nespútanosti a možno aj predtuchy spoločenských zmien, ktoré zanedlho prišli.

IVAN CSUDAI sa narodil v roku 1959 vo Svodove-Želiezovciach, vyrastal v Komárne. V rokoch 1981-1987 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri reštaurovania maľby u doc. I. Meszárošovej. V rokoch 1990-1991 absolvoval študijný pobyt na Akadémii umení vo Viedni v ateliéri prof. Arnulfa Rainera. Od roku 1990 pôsobí na VŠVU, najprv ako asistent, od roku 1995 ako docent, v roku 2005 bol menovaný profesorom. Od roku 2001 vedie 4. ateliér na Katedre maľby a iných médií. Venuje sa aj knižnej grafike a hudbe, samostatne alebo so skladateľom Martinom Burlasom vydal niekoľko albumov. Žije a tvorí v Bratislave.

Omar Mirza


Akvizíciu z verejných zdrojov podporilo MKSR