Zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení so zameraním na mediálne umenie

 

Zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení so zameraním na mediálne umenie je knižnou podobou prednáškového cyklu, ktorý sa v galérii realizoval v rokoch 2011 a 2012. K mediálnemu umeniu sa vyjadrili niekoľkí uznávaní teoretici umenia i praktizujúci umelci. Publikácia môže slúžiť ako študijný materiál na akademickej pôde či ako prehľadová náučná literatúra pre záujemcov o výtvarné umenie, ktorí sa chcú zorientovať v aktuálnych témach súčasného umenia. 200-stranovú publikáciu si môžete kúpiť na dobierku alebo v Nitrianskej galérii iba za 5 eur.

úvodný text editorky a autorky projektu [pdf]
obsah zborníka [pdf]

Názov: Zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení so zameraním na mediálne umenie
Recenzenti publikácie: Prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., Mgr. Daniela Čarná, PhD.
Editorka a autorka projektu: Mgr. Lucia Vadelová
Zodpovedná redaktorka: Mgr. Renáta Niczová
Jazyková redaktorka: PhDr. Emília Kováčová
Preklad: Mgr. Alena Smiešková, PhD.
Vizuálna koncepcia, obálka a layout: Filip Jurković
Vydavateľ: Nitrianska galéria, Župné námestie 3, 949 01 Nitra
Rok vydania: 2014
Tlač: Forpress Nitrianske tlačiarne s.r.o., Nitra
Náklad: 300 ks
1. vydanie
ISBN 978-80-85746-66-2
IBAN 9788085746662