PRIPRAVIŤ SA, POZOR, ŠTART!

Plnofarebný, slovensko-anglický katalóg ponúka na 64. stranách pohľad na výstavu „Pripraviť sa, pozor, štart!“, ktorá sa konala v Reprezentačných sálach v termíne 26.7.-23.9.2012.

PPS!_katalog_obalka

Autor: Mag. phil. Omar Mirza

 

Plnofarebný, slovensko-anglický katalóg ponúka na 64. stranách pohľad na výstavu „Pripraviť sa, pozor, štart!“, ktorá sa konala v Reprezentačných sálach v termíne 26.7.-23.9.2012. Autormi grafického dizajnu katalógu sú Marek Kianička a Martin Derner.

Výstavný projekt „Pripraviť sa, pozor, štart!“ kurátora Omara Mirzu, načasovaný do obdobia XXX. Letných olympijských hier v Londýne, predstavil pestrý výber diel súvisiacich s témou športu od súčasných výtvarníkov zo Slovenska a zahraničia. Šport je širokospektrálny fenomén, preto tu bol ukázaný z viacerých uhlov pohľadu – vážnych i humorných.

Pre ľahšiu orientáciu a pochopenie jednotlivých vrstiev výstavy boli umelecké diela rozdelené do niekoľkých voľných tematických celkov: umenie, ktoré na pozadí športu kriticky komentuje rôzne politické, spoločenské a sociálne problémy; šport ako fyzická aktivita s aktívnou participáciou diváka; témy ako pamäť, minulosť, recyklácia, subjektívna skúsenosť; diela, ktorým dominuje humor, irónia či absurdita.

 

Cena: 2,50 €

Vydala: Nitrianska galéria 2012, ISBN 978-80-85746-56-3