Inter-view 2

Katalóg bol vydaný pri príležitosti výstavy INTER-VIEW 2, ktorá sa uskutočnila v Reprezentačných sálach Nitrianskej galérie v termíne 1. 12. 2011 – 26. 2. 2012 a je pokračovaním výstavného projektu INTER-VIEW...

 

Interview2


autorka: Mgr. Barbora Geržová

Výstava spolu s katalógom, do ktorých bolo oslovených dvadsať dva autorov a dve zmiešané žensko-mužské umelecké a partnerské dvojice sú ťažiskovo zamerané na tvorbu súčasných slovenských a českých autorov – mužov, ktorí reflektujú aktuálne témy, akými sú telo, telesnosť, sexualita, deti, rodina, vzťahy, pamäť, ale napríklad aj koncept mužskosti alebo zobrazenie ženy cez rodovo citlivú optiku mužov. Projekt je koncipovaný ako výskum, ktorého cieľom je overovať samotné hranice rodového umenia, selektovať kritériá, ktoré by sa dali na skúmanú tvorbu aplikovať. Zámerom nie je nájsť definitívne odpovede na otázky týkajúce sa jednotlivých tém v tvorbe umelcov sledované cez optiku rodového (gendrového) umenia, ale skôr otvoriť prípadne pokračovať v diskusii k tejto problematike.

Plnofarebný dvojjazyčný (slovensko-anglický) katalóg obsahuje 192 strán so vstupnými textami k danej problematike. Súčasťou katalógu sú aj rozhovory so všetkými dvadsiatimi šiestimi autormi participujúcimi na výstave (každý oslovený autor dostal jednu až dve otázky, ktoré súviseli s jeho vlastnou tvorbou, respektíve s dielami prezentovanými na výstave a dve všeobecné otázky zamerané na rôzne aspekty rodového umenia), reprodukcie vystavených diel ako aj biografie jednotlivých autorov. Katalóg rovnako ako samotná výstava je členený do siedmich tematických okruhov: Rodové aspekty textilu; Telo, telesnosť a identita; Vzťahy, dvojice a nové identity; Pamäť, rodina, vzťahy; Problémy kolektívnej identity; Nový koncept mužskosti; Rodovo citlivé vnímanie ženy.

Cena: 2,- €

Vydala: Nitrianska galéria 2011, ISBN 978-80-85746-55-6