Autori:
András Cséfalvay, Palo Čejka, Tomáš Klepoch, Lucia Papčová

Kurátorka:
Ľudmila Kasaj Poláčková

Miesto:
Galéria mladých

Trvanie:
8. 7. 2021 – 29. 8. 2021


Na stiahnutie:

Pozvánka
Tlačová správa

FOKUS

Akvizičná výstava FOKUS je cielenou prezentáciou autorov mladšej a strednej generácie, ktorých diela pribudli do zbierkového fondu galérie za obdobie posledných dvoch rokov.

Akvizičná výstava FOKUS je cielenou prezentáciou autorov mladšej a strednej generácie, ktorých diela pribudli do zbierkového fondu galérie za obdobie posledných dvoch rokov. Ide o autorov, ktorých tvorba v zbierke galérie doteraz vôbec nebola zastúpená. Strategicky boli nákupy zamerané na posilnenie fondu grafiky (Palo Čejka, Tomáš Klepoch) a fondu fotografie a iných médií (András Cséfalvay, Lucia Papčová), ktorý je najmenším zbierkovým fondom galérie v súčasnosti. Pri nákupoch zbierkových predmetov sa odborne snažíme vytvárať reprezentatívnu kolekciu súčasného slovenského umenia, vďaka čomu fokus akvizičného záujmu korešponduje aj s vedecko-výskumnými úlohami (expozíciami a publikačnou činnosťou) Nitrianskej galérie.
Jednou z dôležitých odborných úloh Nitrianskej galérie je zbierať, uchovávať, prezentovať, odborne spravovať, ochraňovať naše kultúrne dedičstvo všetkých výtvarných disciplín vizuálneho umenia 20. a 21. storočia. K takémuto modelu akvizičnej politiky sme dospeli na základe odbornej práce kurátorov a kustódov Nitrianskej galérie. Budovanie zbierky moderného a súčasného umenia je jedným z hlavných cieľov galérie. Prostredníctvom takto získaných diel, konkrétne ich skúmaním, interpretovaním a vystavovaním dokážeme divákom vizuálne atraktívnou formou sprostredkovať pohľad na rôzne vývojové etapy nášho umenia.

András Cséfalvay (1986): v roku 2008 študoval výtvarné umenie na Newcastle University. V roku 2011 absolvoval magisterské štúdium na VŠVU v Bratislave (pod vedením Daniela Fischera), neskôr ako doktorand, v súčasnosti pôsobí ako pedagóg na katedre intermédií. Cséfalvayove filmy sa premietali na rôznych festivaloch: Early Melons v Bratislave, Cinematik v Piešťanoch, PAF13 v Olomouci a ďalších. Jeho diela sú zastúpené napr. v zbierkach Slovenskej národnej galérie, Nitrianskej galérie aj Malmö Konstmuseum. Venuje sa experimentálnemu filmu a 3D animácii.

Palo Čejka (1973): študovať začal na VŠVU pod vedením Miloty Havránkovej (od 1992), štúdium ukončil na katedre dizajnu v ateliéri Ľubomíra Longauera (1998). Vo svojej tvorbe sa venuje fotografii, grafike, ilustrácii a grafickému dizajnu. Rád experimentuje s autorskými technikami (linoryt, drevorez, tlač z výšky). Je spevákom a textárom kapely Kamoško a Kokosko, moderátorom, básnikom, učiteľom. Patrí k predstaviteľom tzv. „drsnej školy“ (pojem použila A. Kusá v roku 2017 na rovnomennej výstave v SNG).

Tomáš Klepoch (1981): študoval na VŠVU (Robert Jančovič, Ivan Csudai, Pavel Choma). Venuje sa grafike, ilustrácii a grafickému dizajnu. Svoje autorské projekty vystavuje doma aj v zahraničí, zúčastňuje sa aj na skupinových výstavách. Zameriava sa na knižnú tvorbu. Je držiteľom viacerých ocenení v oblasti ilustrácií a knižného dizajnu (napr. Zlaté jablko Bienále ilustrácií Bratislava, Najkrajšia kniha zimy). Okrem autorskej tvorby pôsobí aj pedagogicky. Patrí k predstaviteľom „drsnej školy“.

Lucia Papčová (1987): vyštudovala bakalársky stupeň na VŠVU v Bratislave v ateliéri Filipa Vanča. V rokoch 2009 – 2010 študovala na AVU (Vladimír Skrepl a Jiří Kovanda). Následne magisterský stupeň ukončila na Akademie der bildenden Kunste vo Viedni. V roku 2018 ukončila doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení. Ešte počas svojho bakalárskeho štúdia získala ocenenie Essl Award VIG, má za sebou viacero zahraničných rezidencií. Momentálne sa venuje najmä veľkoformátovej fotografii.

Akvizície z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.