Nitrianska galéria - Zmluvy 2020

Názov zmluvy Číslo zmluvy Hodnota predmetu
Cena s DPH
Zmluvná strana (sídlo/meno/adresa) IČO zmluvnej strany Dátum podpisu zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Platnosť zmluvy Súbor na stiahnutie v pdf
(otvorí sa v novom okne)
Zmluva o poskytovaní služieb 0201/2020/S viď zmluva Helvyk Elevators, s.r.o., Levická 51, 949 01 Nitra 35971983 2.1.2020 16.1.2020 31.12.2020 0201/2020/S (pdf) 300 kB
Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb č.j.15/2020 18,-€/NS Bite Corporation, s.r.o. Fándlyho 1, 949 01 Nitra 44468989 10.1.2020 16.1.2020 31.12.2020 č.j.15/2020 (pdf) 2.6 MB
Rámcová zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb č.j.16/2019 viď príloha č.1 Jaroslav Oprala GarmondNitra – vydavateľstvo, tlačiareň, kníhviazačstvo Trieda Andreja Hlinku 10, 949 01 Nitra 17616093 10.1.2020 16.1.2020 31.12.2020 č.j.16/2019 (pdf) 3.5 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru+Dohoda o úhrade prev.nákladov č.j.25/001/2020
č.j.25/002/2020
viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 15.1.2020 17.1.2020 20.1.2020 č.j.25/001/2020 (pdf) 180 kB č.j.25/002/2020 (pdf) 130 kB
Zmluva o spolupráci č.j.145/2020/OKaP
č.j.66/2020
0,- Mesto Nitra Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 00308307 30.1.2020 3.2.2020 31.12.2020 č.j.66/2020 (pdf) 1.3 MB
Dodatok č.21 K PZ 367-2009.638 Dod.č.21 1,35 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Brastislava 00585441 14.2.2020 14.2.2020 19.2.2020 Dod.č.21 (pdf) 135 kB
Dodatok č.1 k Servis.zmluve 01/2018 Dod.č.1 viď zmluva Dida, s.r.o., Levická 24, 949 01 Nitra 31724230 12.2.2020 24.2.2020 31.12.2020 Dod.č.1 (pdf) 970 kB
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov Č.20-133-00076 6.000,- Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava Staré Mesto 42418933 5.2.2020 27.2.2020 1.1.2021 Č.20-133-00076 (pdf) 8,4 MB
Protokol o zverení majetku do správy č.j.83/2020 25.517,83 € Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 949 01 Nitra 37861298 25.2.2020 27.2.2020 neurčito č.j.83/2020 (pdf) 1,5 MB
Dodatok č.22 K PZ 367-2009.638 Dod.č.22 0,32 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Brastislava 00585441 2.3.2020 2.3.2020 3.3.2020 Dod.č.22 (pdf) 135 kB
Zmluva o dielo č.128/2020 2.410,80 € Daniel Mrázik - 14.4.2020 15.4.2020 20.11.2020 č.128/2020 (pdf) 175 kB
Poistná zmluva č. 65534219 28,- € Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 31322051 28.5.2020 1.6.2020 od 13.6.2020 do 12.6.2021 č. 65534219 (pdf) 630 kB
Poistná zmluva č.6557162382 1,62 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 00151700 31.5.2020 1.6.2020 2.6.2020 č.6557162382 (pdf) 2,4 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru+Dohoda o úhrade prev.nákladov č.j.169/001/2020
č.j.169/002/2020
viď zmluva InMusic, o. z., Lehockého 2, 811 05 Bratislava 37926373 1.6.2020 1.6.2020 6.6.2020 č.j.169/001/2020 (pdf) 180 kB č.j.169/002/2020 (pdf) 130 kB
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č.20-531-01924 2.800,- Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava Staré Mesto 42418933 15.5.2020 18.6.2020 31.12.2020 č.20-531-01924 (pdf) 3,5 MB
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č.20-531-01940 2.000,- Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava Staré Mesto 42418933 15.5.2020 18.6.2020 31.12.2020 č.20-531-01940 (pdf) 3,5 MB
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č.20-531-01968 3.000,- Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava Staré Mesto 42418933 15.5.2020 18.6.2020 31.12.2020 č.20-531-01968 (pdf) 3,5 MB
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č.20-531-02039 3.000,- Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava Staré Mesto 42418933 15.5.2020 18.6.2020 31.12.2020 č.20-531-02039 (pdf) 3,5 MB
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č.20-531-01854 6.500,- Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava Staré Mesto 42418933 19.5.2020 18.6.2020 31.12.2020 č.20-531-01854 (pdf) 3,5 MB
Dodatok č.1 k Zmluve o poskyt. fin.prostriedkov č.1
č.j.123/20
0,- Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava Staré Mesto 42418933 10.6.2020 24.6.2020 30.11.2020 č.j.123/20 (pdf) 790 kB
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č.20-532-02334 2.250,- Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava Staré Mesto 42418933 15.5.2020 26.6.2020 31.12.2020 č.20-532-02334 (pdf) 2,5 MB
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č.20-532-02335 2.250,- Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava Staré Mesto 42418933 15.5.2020 26.6.2020 31.12.2020 č.20-532-02335 (pdf) 2,5 MB
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č.20-532-02337 1.000,- Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava Staré Mesto 42418933 15.5.2020 26.6.2020 31.12.2020 č.20-532-02337 (pdf) 2,5 MB
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č.20-532-02340 1.400,- Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava Staré Mesto 42418933 15.5.2020 26.6.2020 31.12.2020 č.20-532-02340 (pdf) 2,5 MB
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č.20-532-02353 1.080,- Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava Staré Mesto 42418933 15.5.2020 26.6.2020 31.12.2020 č.20-532-02353 (pdf) 2,5 MB
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č.20-532-02354 1.260,- Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava Staré Mesto 42418933 15.5.2020 26.6.2020 31.12.2020 č.20-532-02354 (pdf) 2,5 MB
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č.20-532-02356 1.035,- Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava Staré Mesto 42418933 15.5.2020 26.6.2020 31.12.2020 č.20-532-02356 (pdf) 2,5 MB
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č.20-532-02355 1.035,- Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava Staré Mesto 42418933 15.5.2020 26.6.2020 31.12.2020 č.20-532-02355 (pdf) 2,8 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.184/001/2020
č.j.184/002/2020
viď zmluva Real Music, s.r.o. Lazaretská 30, 811 09 Bratislava 47418753 26.6.2020 6.7.2020 10.-12.7.2020 č.j.184/001/2020 (pdf) 180 kB č.j.184/002/2020 (pdf) 130 kB
Kúpna zmluva 1/2020 2.500,- Mgr.Art.Lucia Papčová / 9.7.2020 10.7.2020 31.8.2020 1/2020 (pdf) 390 kB
Kúpna zmluva 2/2020 2.500,- Mgr.Art.Lucia Papčová / 9.7.2020 10.7.2020 31.8.2020 2/2020 (pdf) 390 kB
Kúpna zmluva 6/2020 1.400,- Mgr.Art.Tomáš Klepoch / 10.7.2020 13.7.2020 31.8.2020 6/2020 (pdf) 390 kB
Kúpna zmluva 7/2020 1.150,- Mgr.Art.Tomáš Klepoch / 10.7.2020 13.7.2020 31.8.2020 7/2020 (pdf) 390 kB
Kúpna zmluva 3/2020 1.120,- Doc.Mgr.Art.András Cséfalvay ArtD. / 20.7.2020 21.7.2020 31.8.2020 3/2020 (pdf) 390 kB
Kúpna zmluva 4/2020 1.600,- Doc.Mgr.Art.András Cséfalvay ArtD. / 20.7.2020 21.7.2020 31.8.2020 4/2020 (pdf) 390 kB
Kúpna zmluva 5/2020 1.200,- Mgr.Art.Pavol Čejka / 20.7.2020 21.7.2020 31.8.2020 5/2020 (pdf) 390 kB
Kúpna zmluva 8/2020 1.150,- Mgr.Art.Ivana Šáteková / 22.7.2020 23.7.2020 31.8.2020 8/2020 (pdf) 390 kB
Kúpna zmluva 9/2020 9.000,- Phdr.Ľuba Belohradská / 4.8.2020 6.8.2020 31.8.2020 9/2020 (pdf) 390 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie č.j.1165/2020/OSS 640,- Mesto Nitra Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 00308307 29.7.2020 3.8.2020 31.12.2020 č.j.1165/2020/OSS (pdf) 700 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie č.j.1200/2020/OSS 1.000,- Mesto Nitra Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 00308307 30.7.2020 3.8.2020 31.12.2020 č.j.1200/2020/OSS (pdf) 700 kB
Poistná zmluva č.65536645 6,60 € Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 31322051 3.8.2020 4.8.2020 5.8.2020 č.65536645 (pdf) 950 kB
Kúpna zmluva č.224/2020 8.830,- € Brigita Hradská / 11.8.2020 12.8.2020 31.12.2020 č.224/2020 (pdf) 1,8 MB
Zmluva o nájme hnuteľnej veci č.203/2020 60,- € Súkromná základná umelecká škola Ďurková 18, 949 01 Nitra 37968815 20.8.2020 21.8.2020 30.6.2021 č.203/2020 (pdf) 135 kB
Zmluva o dielo č.78/2020 4.850,- € ProMonument s.r.o. Štefánikova 563/14, 953 01 Zlaté Moravce 47354305 24.8.2020 25.8.2020 31.12.2020 č.78/2020 (pdf) 125 kB
Zmluva o dielo č. 240/2020 2.581,92 € Tiskárna Helbich, a.s. Valchařská 36, 614 00 Brno 25592505 14.9.2020 16.9.2020 14.10.2020 č. 240/2020 (pdf) 185 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie č.j.257/2020 2.600,- € Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava 1 00165182 7.10.2020 7.10.2020 20.1.2021 č.j.257/2020 (pdf) 2 MB