Nitrianska galéria - Zmluvy 2019

Názov zmluvy Číslo zmluvy Hodnota predmetu
Cena s DPH
Zmluvná strana (sídlo/meno/adresa) IČO zmluvnej strany Dátum podpisu zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Platnosť zmluvy Súbor na stiahnutie v pdf
(otvorí sa v novom okne)
Zmluva o poskytnutí grantu 0818_123
č.j.10/19
600,- € Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava 00225690 18.12.2018 7.1.2019 30.9.2019 0818_123 (pdf) 2.2 MB
Zmluva o dielo č.345/2018 3.523,30 € 2imPress s.r.o. Vajnorská 135, 831 04 Bratislava 35750774 19.12.2018 14.1.2019 25.1.2019 č.345/2018 (pdf) 900 kb
Zmluva o poskytovaní služieb č.0201/2019/S viď zmluva Helvyk Elevators, s.r.o., Levická 51, 949 01 Nitra 35971983 2.1.2019 14.1.2019 2.1.-31.12.2019 č.0201/2019/S (pdf) 5 MB
Rámcová zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb č.j.25/2019 viď zmluva Jaroslav Oprala GarmondNitra, Tr.Andreja Hlinku 10, 949 01 Nitra 17616093 14.1.2019 21.1.2019 31.12.2019 č.j.25/2019 (pdf) 3.3 MB
Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb č.j.24/2019 viď zmluva Bite Corporation, s.r.o. Fándlyho 1, 949 01 Nitra 44468989 14.1.2019 23.1.2019 31.12.2019 č.j.24/2019 (pdf) 2.4 MB
Protokol o zverení majetku do správy č.j.57/2019 20.396,77 € Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 949 01 Nitra 37861298 30.1.2019 31.1.2019 od 1.2.2019 na neurčito č.j.57/2019 (pdf) 1.9 MB
Zmluva o predaji č.j.63/2019 viď zmluva Pilot Adámiho 2, 841 05 Bratislava 42265959 21.1.2019 6.2.2019 1.1.2019 - 31.12.2019 č.j.63/2019 (pdf) 700 kB
Komisionárska zmluva č.1/2019
č.j.64/2019
viď zmluva Stredoslovenská galéria Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica 35984929 31.1.2019 6.2.2019 Do 31.12.2020 č.j.64/2019 (pdf) 1.1 MB
Dodatok č.1 MVSR č.9/4/01/0023/15
č.j.75/2019
viď zmluva MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava 00151866 19.2.2019 20.2.2019 1.4.2019 na neurčito č.j.75/2019 (pdf) 2.3 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 79/001/2019
č.j. 79/002/2019
viď zmluva Mgr.art.Ľubomír Škantár / 6.3.2019 11.3.2019 13.3.2019 č.j. 79/001/2019 (pdf) 190 kB č.j. 79/002/2019 (pdf) 160 kB
Zmluva o dielo č.88/2019 510,- € Brigita Hradská / 7.3.2019 8.3.2019 31.5.2019 č.88/2019 (pdf) 160 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 71/001/2019
č.j. 71/002/2019
viď zmluva MV SR–Centrum podpory Nitra Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra 00151866 11.3.2019 11.3.2019 29. - 31.5.2019 č.j. 71/001/2019 (pdf) 190 kB č.j. 71/002/2019 (pdf) 160 kB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-133-00088
č.j.70/2019
4.000,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 13.2.2019 19.3.2019 31.12.2019 č.j.70/2019 (pdf) 9 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.95/001/2019
č.j.95/002/2019
viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 12.3.2019 19.3.2019 28.3.2019 č.j. 95/001/2019 (pdf) 190 kB č.j. 95/002/2019 (pdf) 160 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.96/001/2019
č.j.96/002/2019
viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 12.3.2019 19.3.2019 8.4.2019 č.j. 96/001/2019 (pdf) 190 kB č.j. 96/002/2019 (pdf) 160 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.97/001/2019
č.j.97/002/2019
viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 12.3.2019 19.3.2019 20.5.2019 č.j. 97/001/2019 (pdf) 190 kB č.j. 97/002/2019 (pdf) 160 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.71/001/2019
č.j.71/002/2019
viď zmluva MV SR- Centrum podpory Nitra Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra 00151866 11.3.2019 12.3.2019 29.5.2019 - 31.5.2019 č.j. 71/001/2019 (pdf) 190 kB č.j. 71/002/2019 (pdf) 160 kB
Zmluva o spolupráci č.j.462/2019/OKaP
č.j.110/2019
0,- Mesto Nitra Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 00308307 21.3.2019 22.3.2019 do 31.12.2019 č.j.110/2019 (pdf) 1,2 MB
Poistná zmluva č.65501778 28,- € Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 31322051 25.3.2019 25.3.2019 1.4.2019 - 31.3.2020 č.65501778 (pdf) 2,5 MB
Sponzorská zmluva č.j. 117/2019 100,- € Energy Trading Company, s.r.o. Wilsonovo nábr. 64, 94901 Nitra 36543551 26.3.2019 29.3.2019 31.12.2019 č.j. 117/2019 (pdf) 1,2 MB
Zmluva o poskytovaní služieb č.40-070-19
č.j.105/19
33,- €/rok Sanet Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270 27.3.2019 1.4.2019 neurčito č.j.105/19 (pdf) 2,8 MB
Kúpna zmluva č.128/2019 4.812,- € K-system, spol.s r.o. SNP 2780/170, 965 01 Žiar nad Hronom 31623387 12.4.2019 16.4.2019 do 31.5.2019 č.128/2019 (pdf) 1,4 MB
Hromadná licenčná zmluva Č.VP/19/19912/001
č.j.131/2019
viď zmluva SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 00178454 16.4.2019 17.4.2019 do 14.5.2019 č.128/2019 (pdf) 6 MB
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verej.služieb č.j.138/2019 viď zmluva Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 24.4.2019 24.4.2019 31.5.2019 č.j.138/2019 (pdf) 1,5 MB
Zmluva o poskytnutí dotácie č.j.879/2019/OSS
č.j.139/2019
800,- € Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 00308307 24.4.2019 25.4.2019 31.12.2019 č.j.139/2019 (pdf) 3,5 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.142/001/2019
č.j.142/002/2019
viď zmluva Kancelária prezidenta SR Hodžovo námestie č.1, 811 06 Bratislava 30845157 30.4.2019 3.5.2019 7.5.2019 č.j.142/001/2019 (pdf) 210 kB č.j.142/002/2019 (pdf) 156 kB
Hromadná licenčná zmluva Č.VP/19/19912/002
č.j.144/2019
viď zmluva SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 00178454 29.4.2019 10.5.2019 do 17.5.2019 č.j.144/2019 (pdf) 3.8 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-531-02027
č.j.153/2019
8.000,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 6.3.2019 13.5.2019 31.12.2019 č.j.153/2019 (pdf) 9 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-531-01750
č.j.154/2019
5.000,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 6.3.2019 13.5.2019 31.12.2019 č.j.154/2019 (pdf) 9 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-531-01822
č.j.155/2019
2.000,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 8.3.2019 13.5.2019 31.12.2019 č.j.155/2019 (pdf) 9 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-531-01843
č.j.156/2019
6.000,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 8.3.2019 13.5.2019 31.12.2019 č.j.156/2019 (pdf) 9 MB
Kúpna zmluva 1/2019 5.000,00 € Mgr.Art. Lucia Papčová -- 22.5.2019 22.5.2019 30.6.2019 1/2019 (pdf) 350 kB
Komisionárska zmluva č.j.171/2019 viď zmluva Glosolália o.z. J. C.Hronského 6, 831 02 Bratislava 42263646 27.5.2019 27.5.2019 31.12.2019 č.j.171/2019 (pdf) 990 kB
Poistná zmluva č.65506711 9,95 € Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 31322051 28.5.2019 28.5.2019 30.5.2019 č.65506711 (pdf) 3,5 MB
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.14/2019/R viď zmluva Slovenská národná galéria Riečna 1, 815 13 Bratislava 00164712 30.5.2019 30.5.2019 20.11.2019 - 30.4.2020 č.14/2019/R (pdf) 4 MB
Kúpna zmluva 2/2019 700,00 € Doc.Mgr.Art. Patrik Illo -- 6.6.2019 6.6.2019 30.6.2019 2/2019 (pdf) 350 kB
Zmluva o výpožičke č.j.182/001/2019
č.j.182/002/2019
viď zmluva ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre Vajanského 1, 949 01 Nitra 31827268 10.6.2019 11.6.2019 13.6.2019 č.j.182/001/2019 (pdf) 13 kB č.j.182/002/2019 (pdf) 130 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 152/001/2019
č.j. 152/002/2019
viď zmluva A4A Agency 4 Academy, s.r.o. Dolnočermánska 37, 949 01 Nitra 50646826 13.6.2019 14.6.2019 17.6.2019 č.j. 152/001/2019 (pdf) 180 kB č.j. 152/002/2019 (pdf) 130 kB
Kúpna zmluva 3/2019 6.400,- € Doc.Mgr.Art.Klaudia Kosziba, ArtD. -- 20.6.2019 20.6.2019 14.7.2019 3/2019 (pdf) 350 kB
Zmluva o poskytnutí grantu Č.0519_47
Č.j.125/2019
800,- € Hudobný fond Medená 29, 811 02 Bratislava 00225690 12.6.2019 21.6.2019 31.3.2020 Č.j.125/2019 (pdf) 1.9 MB
Zmluva poskytnutí dotácie č.MK-2731/2019/2.1 1.400,- € Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava 1 00165182 24.6.2019 25.6.2019 31.12.2019 č.MK-2731/2019/2.1 (pdf) 7.5 MB
Návrh poistnej zmluvy 9589,99 €/rok 1,82 €/rok Kooperativa poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 24.6.2019 25.6.2019 1.7.2019 - 30.6.2023 č.1009900814 (pdf) 14,3 MB
Návrh poistnej zmluvy č.0999000196 199,22 €/rok Kooperativa poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 24.6.2019 25.6.2019 1.7.2019 - 30.6.2023 č.0999000196 (pdf) 3,8 MB
Návrh poistnej zmluvy č.5519001598 462,43 €/rok Kooperativa poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 24.6.2019 25.6.2019 1.7.2019 - 30.6.2023 č.5519001598 (pdf) 4,6 MB
Návrh poistnej zmluvy č.3559006250 124,- €/rok Kooperativa poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 24.6.2019 25.6.2019 1.7.2019 - 30.6.2023 č.3559006250 (pdf) 4,9 MB
Komisionárska zmluva Č.2707
Č.j.198/2019
viď zmluva UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 25.6.2019 26.6.2019 25.6.2021 Č.j.198/2019 (pdf) 3 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-157-00646
č.j.206/2019
2.000,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 5.6.2019 27.6.2019 31.12.2019 č.j.206/2019 (pdf) 9.2 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-162-00086
č.j.207/2019
2.000,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 5.6.2019 27.6.2019 31.12.2019 č.j.207/2019 (pdf) 10.4 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.169/001/2019
č.j.169/002/2019
viď zmluva Romana Uhlíková 12.6.2019 1.7.2019 2.7.2019 č.j.169/001/2019 (pdf) 180 kB č.j.169/002/2019 (pdf) 130 kB
Kúpna zmluva 4/2019 1.675,- € Mgr.Art.Ján Kekeli -- 5.8.2019 5.8.2019 30.9.2019 4/2019 (pdf) 350 kB
Kúpna zmluva 8/2019 6.400,- € Anna Daučíková -- 8.8.2019 8.8.2019 30.9.2019 8/2019 (pdf) 350 kB
Kúpna zmluva 5/2019 6.400,- € Vladimír Havrilla -- 15.8.2019 15.8.2019 30.9.2019 5/2019 (pdf) 350 kB
Kúpna zmluva 6/2019 6.400,- € Vladimír Havrilla -- 15.8.2019 15.8.2019 30.9.2019 6/2019 (pdf) 350 kB
Kúpna zmluva 7/2019 6.400,- € Vladimír Havrilla -- 15.8.2019 15.8.2019 30.9.2019 7/2019 (pdf) 350 kB
Kúpna zmluva 9/2019 6.400,- € Lucia Dovičáková -- 16.8.2019 16.8.2019 30.9.2019 9/2019 (pdf) 350 kB
Kúpna zmluva 10/2019 6.400,- € Lucia Dovičáková -- 16.8.2019 16.8.2019 30.9.2019 10/2019 (pdf) 350 kB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-532-03500
č.j.85/2019
8.000,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 19.7.2019 19.8.2019 31.12.2019 č.j.85/2019 (pdf) 9 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-532-03502
č.j.86/2019
1.300,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 19.7.2019 19.8.2019 31.12.2019 č.j.86/2019 (pdf) 9 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-532-03511
č.j.87/2019
2.000,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 19.7.2019 19.8.2019 31.12.2019 č.j.87/2019 (pdf) 9 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-532-03569
č.j.91/2019
2.350,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 19.7.2019 19.8.2019 31.12.2019 č.j.91/2019 (pdf) 9 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-532-03571
č.j.92/2019
1.900,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 19.7.2019 19.8.2019 31.12.2019 č.j.92/2019 (pdf) 9 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-532-03572
č.j.93/2019
1.900,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 19.7.2019 19.8.2019 31.12.2019 č.j.93/2019 (pdf) 9 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-532-03562
č.j.94/2019
1.500,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 19.7.2019 19.8.2019 31.12.2019 č.j.94/2019 (pdf) 9 MB
Poistná zmluva č.367-2009.638
dod.č.19
č.j.247/19
1,82 €/rok Kooperativa poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 22.8.2019 22.8.2019 5.9.2019 č.j.247/19 (pdf) 1,2 MB
Zmluva o nájme hnuteľnej veci č.j.238/2019 661,22 €/rok Súkromná základná umelecká škola Ďurková 18, 949 01 Nitra 37968815 21.8.2019 30.9.2019 1.9.2019 - 30.6.2020 č.j.238/2019 (pdf) 2.2 MB
Dodatok č.1 k Zmluve o poskyt.fin.prostr.č.19-531-02027 č.1
č.j.184/2019
0 Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 19.8.2019 2.9.2019 31.12.2019 Dodatok č.1 (pdf) 1,4 MB
Dodatok č.2 k Zmluve o poskyt.fin.prostr.č.19-531-02027 č.2
č.j.184/2019
viď zmluva Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 19.8.2019 2.9.2019 31.12.2019 Dodatok č.2 (pdf) 1,3 MB
Licenčná zmluva č.j.317/2019 539,- € Ginta Vasermane -- 11.9.2019 12.9.2019 31.12.2019 č.j.317/2019 (pdf) 2,3 MB
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.j.272/2019 viď zmluva Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 18.9.2019 18.9.2019 18.9.2019 č.j.272/2019 (pdf) 3 MB
Zmluva o výpožičke č.j.269/001/2019
č.j.269/002/2019
viď zmluva Krajské osvetové stredisko v Nitre Fatranská 3, 949 01 Nitra 36102709 18.9.2019 2.10.2019 25.-26.10.2019 č.j.269/001/2019 (pdf) 130 kB č.j.269/002/2019 (pdf) 130 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.98/001/2019
č.j.98/002/2019
viď zmluva Slovenská rastlinolekárska spoločnosť Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra 30787351 24.9.2019 3.10.2019 15.10.2019 č.j.98/001/2019 (pdf) 190 kB č.j.98/002/2019 (pdf) 160 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.136/001/2019
č.j.136/002/2019
viď zmluva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra 00157716 1.7.2019 3.10.2019 17.10.2019 č.j.136/001/2019 (pdf) 190 kB č.j.136/002/2019 (pdf) 160 kB
Zmluva o dielo č.289/2018 400 € Peter Bednár - 27.9.2019 30.9.2019 7.10.2019 č.289/2018 (pdf) 180 kb
Dodatok č.1 k Zmluve o poskyt.fin.prostr.č.19-531-01843 č.1
č.j.262/2019
0,- Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 19.9.2019 14.10.2019 31.12.2019 č.j.262/2019 (pdf) 1,3 MB
Zmluva o dielo č.299/2018 3.842,28 € T.E.O. Slovakia, s.r.o., Kamenná 1174/106, 949 01 Nitra 50472461 10.10.2019 14.10.2019 17.10.2019 č.299/2018 (pdf) 255 kb
Hromadná licenčná zmluva Č.VP/19/19912/003
č.j.295/2019
viď zmluva SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 00178454 8.10.2019 18.10.2019 do 27.11.2019 č.j.295/2019 (pdf) 5 MB
Zmluva o dielo č.j. 312/2019 viď zmluva Daniel Mrázik 35750774 24.10.2019 24.10.2019 do 28.10.2019 č.j. 312/2019 (pdf) 165 kb
Zmluva o dielo č.j. 313/2019 viď zmluva Daniel Mrázik 35750774 24.10.2019 24.10.2019 do 31.10.2019 č.j. 313/2019 (pdf) 165 kb
Zmluva o dielo č.j. 314/2019 viď zmluva Daniel Mrázik 35750774 24.10.2019 24.10.2019 do 15.11.2019 č.j. 314/2019 (pdf) 165 kb
Dodatok č.6 č.6 0,- Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 949 01 Nitra 37861298 29.10.2019 31.10.2019 neurčito č.j. 314/2019 (pdf) 110 kb
Zmluva o dielo č.316/2019 4.649,70 € Tiskárna Helbich a.s. Valchařská 36, 614 00 Brno 25592505 7.11.2019 11.11.2019 11.12.2019 č.316/2019 (pdf) 180 kb
Dodatok č. 20 k PZ 367-2009.638 č.j.319/19 6,80 € Kooperativa poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 8.11.2019 11.11.2019 do 20.11.2019 č.j.319/19 (pdf) 1,6 MB
Licenčná zmluva č.j.323/2019 0 Michaela Batelová / 14.11.2019 18.11.2019 neurčito č.j.323/2019 (pdf) 3 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.302/001/2019
č.j.302/002/2019
viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 13.11.2019 18.11.2019 19.-22.11.2019 č.j.302/001/2019 (pdf) 190 kB č.j.302/002/2019 (pdf) 160 kB
Zmluva o dielo č.j.321/2019 4.900,- € Mgr. Art. Andrea Ševčíková / 12.11.2019 18.11.2019 do 31.12.2019 č.j.321/2019 (pdf) 120 kB
Zmluva o dielo č.j.322/2019 2.300,- € Monika Borkowska / 12.11.2019 18.11.2019 do 31.12.2019 č.j.322/2019 (pdf) 120 kB
Poistná zmluva č.65528079 1,10 € Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 31322051 14.11.2019 15.11.2019 21.11.2019 č.65528079 (pdf) 2,4 MB
Smlouva o výpujčce do zahraničí Č.Z 66/2019/M 1500 CZK Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 26 Brno / 20.11.2019 2.12.2019 do 20.4.2020 Č.Z 66/2019/M (pdf) 4,2 MB
Servisná zmluva Č.002-BS-2019 viď zmluva ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava 35839465 2.12.2019 2.12.2019 31.12.2019 Č.002-BS-2019 (pdf) 6,3 MB
Zmluva o poskytnutí grantu č.0919_20
č.j.355/2019
800,- € Hudobný fond Medená 29, 811 02 Bratislava 00225690 3.12.2019 12.12.2019 30.9.2020 č.j.355/2019 (pdf) 1,9 MB
Zmluva o dielo č.j.374/2019 viď zmluva J.Kukučka, s.r.o., Hlavná 1474/71, 951 35 Veľké Zálužie 46166106 19.12.2019 19.12.2019 31.3.2020 č.j.374/2019 (pdf) 12 MB
Poistná zmluva 65529984 28,- € Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 31322051 20.12.2019 20.12.2019 1.1.2021 65529984 (pdf) 2,3 MB