Nitrianska galéria - Zmluvy 2019

Názov zmluvy Číslo zmluvy Hodnota predmetu
Cena s DPH
Zmluvná strana (sídlo/meno/adresa) IČO zmluvnej strany Dátum podpisu zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Platnosť zmluvy Súbor na stiahnutie v pdf
(otvorí sa v novom okne)
Zmluva o poskytnutí grantu 0818_123
č.j.10/19
600,- € Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava 00225690 18.12.2018 7.1.2019 30.9.2019 0818_123 (pdf) 2.2 MB
Zmluva o dielo č.345/2018 3.523,30 € 2imPress s.r.o. Vajnorská 135, 831 04 Bratislava 35750774 19.12.2018 14.1.2019 25.1.2019 č.345/2018 (pdf) 900 kb
Zmluva o poskytovaní služieb č.0201/2019/S viď zmluva Helvyk Elevators, s.r.o., Levická 51, 949 01 Nitra 35971983 2.1.2019 14.1.2019 2.1.-31.12.2019 č.0201/2019/S (pdf) 5 MB
Rámcová zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb č.j.25/2019 viď zmluva Jaroslav Oprala GarmondNitra, Tr.Andreja Hlinku 10, 949 01 Nitra 17616093 14.1.2019 21.1.2019 31.12.2019 č.j.25/2019 (pdf) 3.3 MB
Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb č.j.24/2019 viď zmluva Bite Corporation, s.r.o. Fándlyho 1, 949 01 Nitra 44468989 14.1.2019 23.1.2019 31.12.2019 č.j.24/2019 (pdf) 2.4 MB
Protokol o zverení majetku do správy č.j.57/2019 20.396,77 € Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 949 01 Nitra 37861298 30.1.2019 31.1.2019 od 1.2.2019 na neurčito č.j.57/2019 (pdf) 1.9 MB
Zmluva o predaji č.j.63/2019 viď zmluva Pilot Adámiho 2, 841 05 Bratislava 42265959 21.1.2019 6.2.2019 1.1.2019 - 31.12.2019 č.j.63/2019 (pdf) 700 kB
Komisionárska zmluva č.1/2019
č.j.64/2019
viď zmluva Stredoslovenská galéria Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica 35984929 31.1.2019 6.2.2019 Do 31.12.2020 č.j.64/2019 (pdf) 1.1 MB
Dodatok č.1 MVSR č.9/4/01/0023/15
č.j.75/2019
viď zmluva MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava 00151866 19.2.2019 20.2.2019 1.4.2019 na neurčito č.j.75/2019 (pdf) 2.3 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 79/001/2019
č.j. 79/002/2019
viď zmluva Mgr.art.Ľubomír Škantár / 6.3.2019 11.3.2019 13.3.2019 č.j. 79/001/2019 (pdf) 190 kB č.j. 79/002/2019 (pdf) 160 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 71/001/2019
č.j. 71/002/2019
viď zmluva MV SR–Centrum podpory Nitra Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra 00151866 11.3.2019 11.3.2019 29. - 31.5.2019 č.j. 71/001/2019 (pdf) 190 kB č.j. 71/002/2019 (pdf) 160 kB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-133-00088
č.j.70/2019
4.000,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 13.2.2019 19.3.2019 31.12.2019 č.j.70/2019 (pdf) 9 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.95/001/2019
č.j.95/002/2019
viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 12.3.2019 19.3.2019 28.3.2019 č.j. 95/001/2019 (pdf) 190 kB č.j. 95/002/2019 (pdf) 160 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.96/001/2019
č.j.96/002/2019
viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 12.3.2019 19.3.2019 8.4.2019 č.j. 96/001/2019 (pdf) 190 kB č.j. 96/002/2019 (pdf) 160 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.97/001/2019
č.j.97/002/2019
viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 12.3.2019 19.3.2019 20.5.2019 č.j. 97/001/2019 (pdf) 190 kB č.j. 97/002/2019 (pdf) 160 kB
Zmluva o spolupráci č.j.462/2019/OKaP
č.j.110/2019
0,- Mesto Nitra Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 00308307 21.3.2019 22.3.2019 do 31.12.2019 č.j.110/2019 (pdf) 1,2 MB
Poistná zmluva č.65501778 28,- € Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 31322051 25.3.2019 25.3.2019 1.4.2019 - 31.3.2020 č.65501778 (pdf) 2,5 MB
Sponzorská zmluva č.j. 117/2019 100,- € Energy Trading Company, s.r.o. Wilsonovo nábr. 64, 94901 Nitra 36543551 26.3.2019 29.3.2019 31.12.2019 č.j. 117/2019 (pdf) 1,2 MB
Zmluva o poskytovaní služieb č.40-070-19
č.j.105/19
33,- €/rok Sanet Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270 27.3.2019 1.4.2019 neurčito č.j.105/19 (pdf) 2,8 MB