Nitrianska galéria - Zmluvy 2019

Názov zmluvy Číslo zmluvy Hodnota predmetu
Cena s DPH
Zmluvná strana (sídlo/meno/adresa) IČO zmluvnej strany Dátum podpisu zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Platnosť zmluvy Súbor na stiahnutie v pdf
(otvorí sa v novom okne)
Zmluva o poskytnutí grantu 0818_123
č.j.10/19
600,- € Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava 00225690 18.12.2018 7.1.2019 30.9.2019 0818_123 (pdf) 2.2 MB
Zmluva o dielo č.345/2018 3.523,30 € 2imPress s.r.o. Vajnorská 135, 831 04 Bratislava 35750774 19.12.2018 14.1.2019 25.1.2019 č.345/2018 (pdf) 900 kb
Zmluva o poskytovaní služieb č.0201/2019/S viď zmluva Helvyk Elevators, s.r.o., Levická 51, 949 01 Nitra 35971983 2.1.2019 14.1.2019 2.1.-31.12.2019 č.0201/2019/S (pdf) 5 MB
Rámcová zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb č.j.25/2019 viď zmluva Jaroslav Oprala GarmondNitra, Tr.Andreja Hlinku 10, 949 01 Nitra 17616093 14.1.2019 21.1.2019 31.12.2019 č.j.25/2019 (pdf) 3.3 MB
Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb č.j.24/2019 viď zmluva Bite Corporation, s.r.o. Fándlyho 1, 949 01 Nitra 44468989 14.1.2019 23.1.2019 31.12.2019 č.j.24/2019 (pdf) 2.4 MB
Protokol o zverení majetku do správy č.j.57/2019 20.396,77 € Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 949 01 Nitra 37861298 30.1.2019 31.1.2019 od 1.2.2019 na neurčito č.j.57/2019 (pdf) 1.9 MB
Zmluva o predaji č.j.63/2019 viď zmluva Pilot Adámiho 2, 841 05 Bratislava 42265959 21.1.2019 6.2.2019 1.1.2019 - 31.12.2019 č.j.63/2019 (pdf) 700 kB
Komisionárska zmluva č.1/2019
č.j.64/2019
viď zmluva Stredoslovenská galéria Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica 35984929 31.1.2019 6.2.2019 Do 31.12.2020 č.j.64/2019 (pdf) 1.1 MB
Dodatok č.1 MVSR č.9/4/01/0023/15
č.j.75/2019
viď zmluva MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava 00151866 19.2.2019 20.2.2019 1.4.2019 na neurčito č.j.75/2019 (pdf) 2.3 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 79/001/2019
č.j. 79/002/2019
viď zmluva Mgr.art.Ľubomír Škantár / 6.3.2019 11.3.2019 13.3.2019 č.j. 79/001/2019 (pdf) 190 kB č.j. 79/002/2019 (pdf) 160 kB
Zmluva o dielo č.88/2019 510,- € Brigita Hradská / 7.3.2019 8.3.2019 31.5.2019 č.88/2019 (pdf) 160 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 71/001/2019
č.j. 71/002/2019
viď zmluva MV SR–Centrum podpory Nitra Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra 00151866 11.3.2019 11.3.2019 29. - 31.5.2019 č.j. 71/001/2019 (pdf) 190 kB č.j. 71/002/2019 (pdf) 160 kB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-133-00088
č.j.70/2019
4.000,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 13.2.2019 19.3.2019 31.12.2019 č.j.70/2019 (pdf) 9 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.95/001/2019
č.j.95/002/2019
viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 12.3.2019 19.3.2019 28.3.2019 č.j. 95/001/2019 (pdf) 190 kB č.j. 95/002/2019 (pdf) 160 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.96/001/2019
č.j.96/002/2019
viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 12.3.2019 19.3.2019 8.4.2019 č.j. 96/001/2019 (pdf) 190 kB č.j. 96/002/2019 (pdf) 160 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.97/001/2019
č.j.97/002/2019
viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 12.3.2019 19.3.2019 20.5.2019 č.j. 97/001/2019 (pdf) 190 kB č.j. 97/002/2019 (pdf) 160 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.71/001/2019
č.j.71/002/2019
viď zmluva MV SR- Centrum podpory Nitra Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra 00151866 11.3.2019 12.3.2019 29.5.2019 - 31.5.2019 č.j. 71/001/2019 (pdf) 190 kB č.j. 71/002/2019 (pdf) 160 kB
Zmluva o spolupráci č.j.462/2019/OKaP
č.j.110/2019
0,- Mesto Nitra Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 00308307 21.3.2019 22.3.2019 do 31.12.2019 č.j.110/2019 (pdf) 1,2 MB
Poistná zmluva č.65501778 28,- € Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 31322051 25.3.2019 25.3.2019 1.4.2019 - 31.3.2020 č.65501778 (pdf) 2,5 MB
Sponzorská zmluva č.j. 117/2019 100,- € Energy Trading Company, s.r.o. Wilsonovo nábr. 64, 94901 Nitra 36543551 26.3.2019 29.3.2019 31.12.2019 č.j. 117/2019 (pdf) 1,2 MB
Zmluva o poskytovaní služieb č.40-070-19
č.j.105/19
33,- €/rok Sanet Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270 27.3.2019 1.4.2019 neurčito č.j.105/19 (pdf) 2,8 MB
Kúpna zmluva č.128/2019 4.812,- € K-system, spol.s r.o. SNP 2780/170, 965 01 Žiar nad Hronom 31623387 12.4.2019 16.4.2019 do 31.5.2019 č.128/2019 (pdf) 1,4 MB
Hromadná licenčná zmluva Č.VP/19/19912/001
č.j.131/2019
viď zmluva SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 00178454 16.4.2019 17.4.2019 do 14.5.2019 č.128/2019 (pdf) 6 MB
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verej.služieb č.j.138/2019 viď zmluva Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 24.4.2019 24.4.2019 31.5.2019 č.j.138/2019 (pdf) 1,5 MB
Zmluva o poskytnutí dotácie č.j.879/2019/OSS
č.j.139/2019
800,- € Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 00308307 24.4.2019 25.4.2019 31.12.2019 č.j.139/2019 (pdf) 3,5 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.142/001/2019
č.j.142/002/2019
viď zmluva Kancelária prezidenta SR Hodžovo námestie č.1, 811 06 Bratislava 30845157 30.4.2019 3.5.2019 7.5.2019 č.j.142/001/2019 (pdf) 210 kB č.j.142/002/2019 (pdf) 156 kB
Hromadná licenčná zmluva Č.VP/19/19912/002
č.j.144/2019
viď zmluva SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 00178454 29.4.2019 10.5.2019 do 17.5.2019 č.j.144/2019 (pdf) 3.8 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-531-02027
č.j.153/2019
8.000,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 6.3.2019 13.5.2019 31.12.2019 č.j.153/2019 (pdf) 9 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-531-01750
č.j.154/2019
5.000,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 6.3.2019 13.5.2019 31.12.2019 č.j.154/2019 (pdf) 9 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-531-01822
č.j.155/2019
2.000,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 8.3.2019 13.5.2019 31.12.2019 č.j.155/2019 (pdf) 9 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-531-01843
č.j.156/2019
6.000,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 8.3.2019 13.5.2019 31.12.2019 č.j.156/2019 (pdf) 9 MB
Komisionárska zmluva č.j.171/2019 viď zmluva Glosolália o.z. J. C.Hronského 6, 831 02 Bratislava 42263646 27.5.2019 27.5.2019 31.12.2019 č.j.171/2019 (pdf) 990 kB
Poistná zmluva č.65506711 9,95 € Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 31322051 28.5.2019 28.5.2019 30.5.2019 č.65506711 (pdf) 3,5 MB
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.14/2019/R viď zmluva Slovenská národná galéria Riečna 1, 815 13 Bratislava 00164712 30.5.2019 30.5.2019 20.11.2019 - 30.4.2020 č.14/2019/R (pdf) 4 MB
Zmluva o výpožičke č.j.182/001/2019
č.j.182/002/2019
viď zmluva ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre Vajanského 1, 949 01 Nitra 31827268 10.6.2019 11.6.2019 13.6.2019 č.j.182/001/2019 (pdf) 13 kB č.j.182/002/2019 (pdf) 130 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 152/001/2019
č.j. 152/002/2019
viď zmluva A4A Agency 4 Academy, s.r.o. Dolnočermánska 37, 949 01 Nitra 50646826 13.6.2019 14.6.2019 17.6.2019 č.j. 152/001/2019 (pdf) 180 kB č.j. 152/002/2019 (pdf) 130 kB
Zmluva o poskytnutí grantu Č.0519_47
Č.j.125/2019
800,- € Hudobný fond Medená 29, 811 02 Bratislava 00225690 12.6.2019 21.6.2019 31.3.2020 Č.j.125/2019 (pdf) 1.9 MB
Zmluva poskytnutí dotácie č.MK-2731/2019/2.1 1.400,- € Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava 1 00165182 24.6.2019 25.6.2019 31.12.2019 č.MK-2731/2019/2.1 (pdf) 7.5 MB
Komisionárska zmluva Č.2707
Č.j.198/2019
viď zmluva UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 25.6.2019 26.6.2019 25.6.2021 Č.j.198/2019 (pdf) 3 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-157-00646
č.j.206/2019
2.000,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 5.6.2019 27.6.2019 31.12.2019 č.j.206/2019 (pdf) 9.2 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-162-00086
č.j.207/2019
2.000,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 5.6.2019 27.6.2019 31.12.2019 č.j.207/2019 (pdf) 10.4 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.169/001/2019
č.j.169/002/2019
viď zmluva Romana Uhlíková 12.6.2019 1.7.2019 2.7.2019 č.j.169/001/2019 (pdf) 180 kB č.j.169/002/2019 (pdf) 130 kB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-532-03500
č.j.85/2019
8.000,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 19.7.2019 19.8.2019 31.12.2019 č.j.85/2019 (pdf) 9 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-532-03502
č.j.86/2019
1.300,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 19.7.2019 19.8.2019 31.12.2019 č.j.86/2019 (pdf) 9 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-532-03511
č.j.87/2019
2.000,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 19.7.2019 19.8.2019 31.12.2019 č.j.87/2019 (pdf) 9 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-532-03569
č.j.91/2019
2.350,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 19.7.2019 19.8.2019 31.12.2019 č.j.91/2019 (pdf) 9 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-532-03571
č.j.92/2019
1.900,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 19.7.2019 19.8.2019 31.12.2019 č.j.92/2019 (pdf) 9 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-532-03572
č.j.93/2019
1.900,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 19.7.2019 19.8.2019 31.12.2019 č.j.93/2019 (pdf) 9 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-532-03562
č.j.94/2019
1.500,00 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 19.7.2019 19.8.2019 31.12.2019 č.j.94/2019 (pdf) 9 MB
Poistná zmluva č.367-2009.638
dod.č.19
č.j.247/19
1,82 €/rok Kooperativa poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 22.8.2019 22.8.2019 5.9.2019 č.j.247/19 (pdf) 9 MB
Zmluva o nájme hnuteľnej veci č.j.238/2019 661,22 €/rok Súkromná základná umelecká škola Ďurková 18, 949 01 Nitra 37968815 21.8.2019 30.9.2019 1.9.2019 - 30.6.2020 č.j.238/2019 (pdf) 2.2 MB
Dodatok č.1 k Zmluve o poskyt.fin.prostr.č.19-531-02027 č.1
č.j.184/2019
0 Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 19.8.2019 2.9.2019 31.12.2019 Dodatok č.1 (pdf) 1,4 MB
Dodatok č.1 k Zmluve o poskyt.fin.prostr.č.19-531-02027 č.2
č.j.184/2019
viď zmluva Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 19.8.2019 2.9.2019 31.12.2019 Dodatok č.2 (pdf) 1,3 MB
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.j.272/2019 viď zmluva Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 18.9.2019 18.9.2019 18.9.2019 č.j.272/2019 (pdf) 3 MB