Nitrianska galéria - Zmluvy 2018

Názov zmluvy Číslo zmluvy Hodnota predmetu
Cena s DPH
Zmluvná strana (sídlo/meno/adresa) IČO zmluvnej strany Dátum podpisu zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Platnosť zmluvy Súbor na stiahnutie v pdf
(otvorí sa v novom okne)
Zmluva o dielo Príloha č.1 k Zmluve o dielo 0101/2018/S viď zmluva Helvyk Elevators, s.r.o. Levická 51, 949 01 Nitra 35971983 2.1.2018 3.1.2018 31.12.2018 0101/2018/S (pdf) 2.2 MB
Zmluva o dielo 34/2018 3.960,- € Dolis s.r.o Grösslingova 45, 811 09 Bratislava 35698586 16.1.2018 17.1.2018 26.1.2018 34/2018 (pdf) 250 kb
Servisná zmluva č.01/2018
č.j.12/2018
1.800,- €/rok
730,- €/štvrťrok
Dida, s.r.o. Levická 24, 949 01 Nitra 31724230 18.1.2018 19.1.2018 31.12.2020 č.j.12/2018 (pdf) 2.3 MB
Servisná zmluva č.02/2018
č.j.11/2018
1.500,- €/rok
803,- €/štvrťrok
Dida, s.r.o. Levická 24, 949 01 Nitra 31724230 18.1.2018 19.1.2018 31.12.2020 č.j.11/2018 (pdf) 2.6 MB
Zmluva o dielo č.03/2018
č.j.73/2018
119,50 € Dida, s.r.o. Levická 24, 949 01 Nitra 31724230 18.1.2018 19.1.2018 31.12.2020 č.j.73/2018 (pdf) 2.6 MB
Protokol o zverení majetku do správy č.j.15/2018 62.691,97 € Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2/A, 949 01 Nitra 37861298 22.1.2018 23.1.2018 neurčito č.j.15/2018 (pdf) 1.7 MB
Komisionárska zmluva č.1/2018
č.j.52/2018
8,50 €/ks Stredoslovenská galéria Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica 35984929 23.1.2018 23.1.2018 31.12.2018 č.j.52/2018 (pdf) 1 MB
Zmluva o poskytnutí dotácie č.j.83/2018/OSS
č.j. 68/2018
500,- € Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 00308307 24.1.2018 25.1.2018 31.12.2018 č.j. 68/2018 (pdf) 1.9 MB
Zmluva o dielo 55/2017 5.497,80 € DEVIN printing house s.r.o. Kozičova 2, 841 10 Bratislava 45280673 25.1.2018 26.1.2018 30.1.2018 55/2017 (pdf) 250 kb
Zmluva o dielo 56/2017 2.174,26 € ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. Potravinárska 6, 949 01 Nitra 36562611 25.1.2018 26.1.2018 29.1.2018 56/2018 (pdf) 250 kB
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí fin.prostriedkov č.1
č.j.38/2018
viď zmluva Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré mesto 42418933 30.1.2018 13.2.2018 31.12.2018 č.j.38/2018 (pdf) 1.1 MB
Zmluva o poskytnutí dotácie č.j.652/2018/OK
č.j. 98/2018
800,- € Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 00308307 22.2.2018 26.2.2018 31.12.2018 č.j.98/2018 (pdf) 1.1 MB
Poistná zmluva 65462019 1,29 € Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 31322051 28.2.2018 28.2.2018 1.3.2018 65462019 (pdf) 2.3 MB
Poistná zmluva 65462020 3,98 € Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 31322051 28.2.2018 28.2.2018 1.3.2018 65462020 (pdf) 2.3 MB
Poistná zmluva 65463252 28,- € Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 31322051 15.3.2018 16.3.2018 18.3.2018 65463252 (pdf) 2.3 MB
Zmluva o výpožičke+Dohoda o úhrade prev.nákl. č.j.99/001/2018 viď zmluva „Viničky“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra Považská č. 14/20, Nitra 00351776 3.4.2018 4.4.2018 5.4.2018 zmluva č.j.99/001/2018 (pdf) 165 kB dohoda č.j.99/001/2018 (pdf) 170 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.142/001/2018
č.j.142/002/2018
viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra, Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 16.4.2018 16.4.2018 21.5.2018 č.j.142/001/2018 (pdf) 215 kB č.j.142/002/2018 (pdf) 170 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.143/001/2018
č.j.143/002/2018
viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra, Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 16.4.2018 16.4.2018 23.4.2018 č.j.143/001/2018 (pdf) 200 kB č.j.143/002/2018 (pdf) 170 kB
Zmluva o dielo č.139/2018 2.620,- € Mgr. art. Rudolf Boroš 12.4.2018 17.4.2018 31.10.2018 č.139/2018 (pdf) 160 kB
Poistná zmluva č.369-2009.638, dod.č.17 7,41 € Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 18.4.2018 19.4.2018 26.4.2018 č.369-2009.638, dod.č.17 (pdf) 1.1 MB
Hromadná licenčná zmluva Č.VP/18/19912/001 viď zmluva SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 00178454 20.4.2018 23.4.2018 18.4.-16.5.2018 Č.VP/18/19912/001 (pdf) 670 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.112/001/2018
č.j.112/002/2018
viď zmluva Občianske združenie List Alekšince 419, 951 22 42211301 20.4.2018 23.4.2018 10.6.2018 č.j.112/001/2018 (pdf) 160 kB č.j.112/002/2018 (pdf) 210 kB
Poistná zmluva č.369-2009.638, dod.č.18 2,78 € Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 2.5.2018 3.5.2018 4.5.2018 č.369-2009.638, dod.č.18 (pdf) 1.1 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-132-00079
č.j.82/2018
4.000 € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré mesto 42418933 2.5.2018 11.5.2018 31.12.2018 č.18-132-00079 (pdf) 7.8 MB
Komisionárska zmluva č.j. 152/2018 viď zmluva Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 7.5.2018 14.5.2018 30.4.2019 č.j. 152/2018 (pdf) 4.4 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-162-00053
č.j.174/2018
2.315,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré mesto 42418933 9.5.2018 15.5.2018 31.12.2018 č.18-162-00053 (pdf) 7.4 MB
Hromadná licenčná zmluva Č.VP/18/19912/003
č.j. 175/18
viď zmluva SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 00178454 16.5.2018 17.5.2018 18.5.2018 č.j. 175/18 (pdf) 3.2 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov MK-199/2018/2.1 1.000,- € Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava 1 00165182 21.5.2018 23.5.2018 31.12.2018 MK-199/2018/2.1 (pdf) 3.1 MB
Dodatok č.4 k Dohode o úhrade prev. nákl. č.4 0,- € Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 949 01 Nitra 37861298 5.6.2018 8.6.2018 neurčito dodatok č.4 (pdf) 700 kB
Zmluva o výpožičke+Dohoda o úhrade prev.nákl. č.j.201/001/2018
č.j.201/002/2018
viď zmluva ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre Vajanského 1, 949 01 Nitra 31827268 6.6.2018 11.6.2018 14.6.2018 č.j.201/001/2018 (pdf) 160 kB č.j.201/002/2018 (pdf) 160 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.144/001/2018
č.j.144/002/2018
viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra, Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 18.6.2018 20.6.2018 25.6.2018 č.j.144/001/2018 (pdf) 220 kB č.j.144/002/2018 (pdf) 160 kB
Zmluva o poskytnutí grantu č.0518_99
č.j.219/18
500,- € Hudobný fond Medená 29, 811 02 Bratislava 00225690 14.6.2018 25.6.2018 29.3.2019 č.0518_99 (pdf) 1.7 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-531-01847
č.j.207/2018
2.000,-€ Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré mesto 42418933 19.6.2018 2.7.2018 31.12.2018 č.j.207/2018 (pdf) 7.1 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.202/001/2018
č.j.202/002/2018
viď zmluva Hudobné centrum Michalská 10, 815 36 Bratislava 164836 21.6.2018 9.7.2018 12.7.2018 č.j.202/001/2018 (pdf) 210 kB č.j.202/002/2018 (pdf) 160 kB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-531-01868 6.000,-€ Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré mesto 42418933 26.6.2018 17.7.2018 31.1.2019 č.18-531-01868 (pdf) 7.9 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-531-01867 7.000,-€ Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré mesto 42418933 3.7.2018 7.7.2018 31.12.2018 č.18-531-01867 (pdf) 7.8 MB
Poistná zmluva 65477997 2,58 € Union poisťovňa, a.s Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 31322051 12.7.2018 13.7.2018 31.7.2018 65477997 (pdf) 5.5 MB
Dodatok k Zmluve o poskyt.verej.služieb č.j.226/18 Viď zmluva Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 21.7.2018 26.7.2018 21.10.2020 č.j.226/18 (pdf) 7.1 MB
Dodatok k Zmluve o poskyt.verej.služieb č.j.227/18 Viď zmluva Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 21.7.2018 26.7.2018 21.10.2020 č.j.227/18 (pdf) 4.1 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-531-02008 7.000,-€ Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré mesto 42418933 23.7.2018 2.8.2018 31.12.2018 č.18-531-02008 (pdf) 4.8 MB
Zmluva o nájme hnuteľnej veci č.j.235/2018 60,- € Súkromná základná umelecká škola Ďurková 18, 919 01 Nitra 37968815 21.8.2018 27.8.2018 1.9.2018 — 30.6.2019 č.j.235/2018 (pdf) 2.8 MB
Dodatok č.5 k Dohode o úhrade prev. nákl. č.5
č.j.239/18
0,-€ Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 949 01 Nitra 37861298 3.9.2018 6.9.2018 neurčito č.j.239/18 (pdf) 3.1 MB
Zmluva o dielo č.j. 238/18 8.061,72 € T.E.O.Slovakia, s.r.o. Kamenná 1174/106, 94901 Nitra 50472461 6.9.2018 6.9.2018 do 21.10.2018 č.j. 238/18 (pdf) 11.3 MB
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.j.223/2018 475,- € Nitravin-OZ Krakovská 19, 951 12 Ivanka pri Nitre 42211093 11.9.2018 11.9.2018 28.9.2018 — 30.9.2018 č.j.223/2018 (pdf) 3.3 MB
Kúpna zmluva 1/2018 č.j.152/2018 3500,- € Mgr. art. Maroš Rovňák, ArtD. - 27.9.2018 28.9.2018 28.10.2018 1/2018 (pdf) 270 kB
Kúpna zmluva 2/2018 č.j.152/2018 3500,- € Mgr. et Mgr. art. Peter Barényi, ArtD. - 27.9.2018 28.9.2018 28.10.2018 1/2018 (pdf) 270 kB
Hromadná licenčná zmluva Č.VP/18/19912/004
č.j. 255/18
viď zmluva SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 00178454 21.10.2018 1.10.2018 2.10.-28.11.2018 č.j. 255/18 (pdf) 4.9 MB
Poistná zmluva 65491442 15,15 € Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 31322051 5.10.2018 5.10.2018 9.10.-11.10.2018 65491442 (pdf) 2.6 MB
Dodatok k Zmluve o poskyt.verej.služieb-balík služieb č.j.270/18 Viď zmluva Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.10.2018 8.10.2018 8.10.2018 č.j.270/18 (pdf) 2 MB
Zmluva o dielo č.297/2018
č.j.297/2018
3.206,50 € Dolis Goen, s.r.o., Sklenárska 6, 811 02 Bratislava 35732431 9.11.2018 15.11.2018 do 21.12.2018 č.j.297/2018 (pdf) 1.1 MB
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 34/2018/R
č.j.164/2018
0 € Slovenská národná galéria Riečna 1, 815 13 Bratislava 00164712 15.11.2018 15.11.2018 19.11.2018-31.3.2019 č.j.164/2018 (pdf) 2.6 MB
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.ZM2018283
č.j.269/18
72,- € RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava Slovenský filmový ústav Grösslingová 32, 811 09 Bratislava 47232480 891444 5.10.2018 (RTVS) 15.10.2018 (SFU) 19.11.2018 od 3.12.2018 do 10.3.2019 č.j.269/18 (pdf) 450 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.302/001/2018
č.302/002/2018
viď zmluva Creat studio s.r.o. Piesková 1277, 951 35 Veľké Zálužie 50308688 28.11.2018 29.11.2018 1.12.2018 č.302/001/2018 (pdf) 200 kB č.302/002/2018 (pdf) 160 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.322/001/2018
č.322/002/2018
viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra, Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 10.12.2018 12.12.2018 13.12.2018 č.322/001/2018 (pdf) 200 kB č.322/002/2018 (pdf) 160 kB
Zmluva o dielo č.329/2018 852,00 BB print, s.r.o., Miletičova 3/a, 821 08 Bratislava 35725681 12.12.2018 17.12.2018 19.12.2018 č.329/2018 (pdf) 1.1 MB
Zmluva o dielo č.330/2018 1296,00 Typografia plus, s.r.o., Vajnorská 108, 831 04 Bratislava 35930560 12.12.2018 17.12.2018 21.12.2018 č.330/2018 (pdf) 1.1 MB
Poistná zmluva 65495851 28,- € Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 31322051 20.12.2018 21.12.2018 2.1.2019-01.01.2020 65495851 (pdf) 2.1 MB