Nitrianska galéria - Zmluvy 2017

Názov zmluvy Číslo zmluvy Hodnota predmetu
Cena s DPH
Zmluvná strana (sídlo/meno/adresa) IČO zmluvnej strany Dátum podpisu zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Platnosť zmluvy Súbor na stiahnutie v pdf
(otvorí sa v novom okne)
Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve č.j.11/2017 viď zmluva OZHardness&Blackness Karpatská 52, 900 33 Marianka 42269075 8.12.2016 10.1.20176 31.12.2017 č.j.11/2017 (pdf) 700 kb
Rámcová zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb č.j. 4/2017 viď zmluva Jaroslav Oprala GARMONDNITRA Tr.Andreja Hlinku 10, 949 01 Nitra 17616093 2.1.2017 2.1.2017 31.12.2017 č.j.4/2017 (pdf) 3.2 MB
Zmluva o dielo č.j. 5/2017 viď zmluva Helvyk Elevators, s.r.o. Levická 51, 949 01 Nitra 35971983 2.1.2017 2.1.2017 31.12.2017 č.j.5/2017 (pdf) 5 MB
Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb č.j.3/2017 viď zmluva Bite Corporation, s.r.o., Fándlyho 1, 949 01 Nitra 44468989 4.1.2017 10.1.2017 31.12.2017 č.j.3/2017 (pdf) 2.5 MB
Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb č.j.48/2017 viď zmluva Pilot Adámiho 2, 841 05 Bratislava 42265959 29.1.2017 30.1.2017 3/2017-12/2018 č.j.48/2017 (pdf) 490 kB
Dodatok č.1 k Zmluve o poskyt.fin.prostr.16-142-01390 č.j.39/2017
dod.č.1
viď zmluva Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 26.1.2017 9.2.2017 28.2.2017 č.j.39/2017 (pdf) 1.3 MB
Dodatok č.14 k PZ 367-2009.638 Dod.č.14 viď zmluva Kooperatíva poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 9.2.2017 9.2.2017 10.2.2017 Dod.č.14 (pdf) 980 kB
Zmluva o dielo č.87/2017 1.639,19 ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. Potravinárska 6, 949 01 Nitra 36562611 20.2.2017 20.2.2017 28.2.2017 č.87 (pdf) 50 kB
Zmluva o dielo č.88/2017 3.719,10 Dolis, s.r.o., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava 35698586 20.2.2017 20.2.2017 28.2.2017 č.88 (pdf) 50 kB
Komisionárska zmluva č.j.90/2017 viď zmluva Glosolália o.z., J.C.Hronského 6, 831 02 Bratislava 42263646 20.2.2017 27.2.2017 28.2.2017 č.j. 90 (pdf) 990 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 94/001/2017
94/002/2017
viď zmluva Euterpa OZ Senecká 1, 902 01 Pezinok 42182379 2.3.2017 6.3.2017 8.3.2017 č.j. 94/001/2017 (pdf) 50 kB č.j. 94/002/2017 (pdf) 30 kB
Komisionárska zmluva č.j.122/2017 viď zmluva Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 16.3.2017 20.3.2017 20.3.2017-19.3.2018 č.j. 122 (pdf) 5.3 MB
ZZmluva o poskytnutí dotácie č.j. 660/2017/OSS
č.j. 121/2017
1.150,- € Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 308307 17.3.2017 20.3.2017 do 31.12.2017 č.j. 121/2017 (pdf) 1.9 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 95/001/2017
95/002/2017
viď zmluva UKF v Nitre Filozofická fakulta, Tr. A. Hlinku 1,949 01 Nitra 00157716 22.3.2017 23.3.2017 28.3.2017 č.j. 95/001/2017 (pdf) 180 kB č.j. 95/002/2017 (pdf) 160 kB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-154-01044 1.500,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 16.3.2017 18.4.2017 31.12.2017 č.17-154-01044 (pdf) 6.9 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-162-00170 3.000,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 16.3.2017 18.4.2017 31.12.2017 č.17-162-00170 (pdf) 7.2 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.126/001/2017
č.j.126/002/2017
Viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 19.4.2017 27.4.2017 2.5.2017 č.j.126/001/2017 (pdf) 45 kB č.j.126/002/2017 (pdf) 35 kB
Zmluva o dielo č.191/2017 1.462,80 € Marek Vach 40029514 27.4.2017 27.4.2017 do 3.5.2017 č.191/2017 (pdf) 260 kB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-132-00692 11.500,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 6.4.2017 2.5.2017 31.12.2017 č.17-132-00692 (pdf) 6.9 MB
Zmluva o dielo č.j.206/2017 Viď zmluva Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Fraňa Mojtu 18, 950 51 Nitra 35630272 27.4.2017 12.5.2017 neurčito č.j.206/2017 (pdf) 3.8 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.127/001/2017
č.j.127/002/2017
Viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 2.5.2017 9.5.2017 11.5.2017 č.j.127/001/2017 (pdf) 45 kB č.j.127/002/2017 (pdf) 35 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.128/001/2017
č.j.128/002/2017
Viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 2.5.2017 17.5.2017 22.5.2017 č.j.128/001/2017 (pdf) 45 kB č.j.128/002/2017 (pdf) 35 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.129/001/2017
č.j.129/002/2017
Viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 2.5.2017 17.5.2017 29.5.2017 č.j.129/001/2017 (pdf) 45 kB č.j.129/002/2017 (pdf) 35 kB
Hromadná licenčná zmluva 17/19912/001
č.j. 186/2017
Viď zmluva SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 00178454 26.4.2017 18.5.2017 Do 15.5.2017 č.j.186/2017 (pdf) 5.1 MB
Zmluva o výpožičke č.j.203/001/2017
č.j.203/002/2017
Viď zmluva a dohoda Nitriansky samosprávny kraj v zastúpení Nitrianskou galériou Župné námestie č.3, 949 01 Nitra 36102580 19.5.2017 19.5.2017 15.6.2017 č.j.203/001/2017 (pdf) 160 kB č.j.203/002/2017 (pdf) 160 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie MKSR č. MK-3449/2017/2.1
č.j.227/2017
2.700,- € Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava 1 00165182 29.5.2017 29.5.2017 31.12.2017 č.j.227/2017 (pdf) 7.9 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 130/001/2017
č.j. 130/002/2017
viď zmluva InMusic, o.z., Galbavého 1, 841 01 Bratislava 37926373 29.5.2017 29.5.2017 6.6.2017 č.j. 130/001/2017 (pdf) 50 kB č.j. 130/002/2017 (pdf) 35 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 212/001/2017
č.j. 212/002/2017
viď zmluva Spolok hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii, Grösslingova 28, 811 09 Bratislava 42138965 29.5.2017 29.5.2017 9.6.2017 č.j. 212/001/2017 (pdf) 50 kB č.j. 212/002/2017 (pdf) 35 kB
Dodatoč č.1 k zmluve o poskyt.fin.prostr.č.17-162-00170 Dod.č.1 č.j. 230/2017 0,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 15.5.2017 30.5.2017 31.12.2017 č.j.230/2017 (pdf) 7.9 MB
Hromadná licenčná zmluva VP/17/19912/002 Viď zmluva SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 00178454 23.5.2017 5.6.2017 Do 17.5.2017 VP/17/19912/002 (pdf) 3.8 MB
Zmluva o výpožičke č.j.212/001/2017
č.j.212/002/2017
viď zmluva Spolok hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii, Grösslingova 28, 811 09 Bratislava 42138965 29.5.2017 7.6.2017 9.6.2017 č.j. 212/001/2017 (pdf) 40 kB č.j. 212/002/2017 (pdf) 35 kB
Zmluva o poskytnutí grantu č. 0517_105
č.j.244/17
500,- € Hudobný fond Medená 29, 811 02 Bratislava 00225690 1.6.2017 12.6.2017 31.3.2018 č.j.244/17 (pdf) 1.8 MB
Dodatok č. 15 k PZ 367-2009.638 Dod.č. 15
Č.j.255/17
1,12 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 14.6.2017 14.6.2017 15.6.2017 Dod.č. 15/č.j.255/17 (pdf) 139 kB
Dodatok č.3 k PZ 0808023664 Dod.č.3
Č.j.286/17
8.377,73 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 20.6.2017 21.6.2017 30.6.2019 č.j.286/17 (pdf) 10.8 MB
Zmluva o nájme nebyt. priestoru č.j. 213/001/2017
č.j. 213/002/2017
viď zmluva SLAVICA o.z Botanická 1, 94901 Nitra 42122775 12.6.2017 27.6.2017 30.6.2017 č.j. 213/001/2017 (pdf) 45 kB č.j. 213/002/2017 (pdf) 35 kB
Zmluva o nájme nebyt. priestoru č.j. 288/001/2017
č.j. 288/002/2017
viď zmluva o.z. Konvergencie spoločnosť pre komorné umenie Čapkova 10, 81104 Bratislava 36067776 29.6.2017 30.6.2017 6.7.2017 č.j. 288/001/2017 (pdf) 45 kB č.j. 288/002/2017 (pdf) 35 kB
Zmluva o nájme nebyt. priestoru č.j. 289/001/2017
č.j. 289/002/2017
viď zmluva Slovenská Orffova spoločnosť, o. z. Inovecká 17, 949 01 Nitra 36106381 30.6.2017 30.6.2017 14.7.2017 č.j. 289/001/2017 (pdf) 45 kB č.j. 289/002/2017 (pdf) 35 kB
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpad.vôd verej. kanalizáciou Č.6/1000087897
Č.j. 296/2017
viď zmluva Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 30.6.2017 13.7.2017 neurčito č.j.296/17 (pdf) 4.3 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-531-01425 8.000,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 6.7.2017 18.7.2017 31.12.2017 č.j.296/17 (pdf) 7.3 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-531-01616 6.000,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 6.7.2017 18.7.2017 31.12.2017 č.j.296/17 (pdf) 7.3 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-531-01744 5.300,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 6.7.2017 18.7.2017 31.12.2017 č.j.296/17 (pdf) 7.3 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-531-01491 2.000,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 6.7.2017 18.7.2017 31.12.2017 č.j.296/17 (pdf) 7.3 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-531-01627 1.500,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 6.7.2017 18.7.2017 31.12.2017 č.j.296/17 (pdf) 7.3 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-531-01016 6.000,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 6.7.2017 18.7.2017 31.12.2017 č.j.296/17 (pdf) 7.3 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-531-01613 17.000,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 6.7.2017 18.7.2017 31.12.2017 č.j.296/17 (pdf) 7.3 MB
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpad.vôd verej.kanalizáciou Č.6/27567
č.j. 313/2017
viď zmluva Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 28.7.2017 31.7.2017 neurčito č.j.296/17 (pdf) 4.3 MB
Zmluva o nájme nebyt. priestoru č.j. 200/001/2017
č.j. 200/002/2017
viď zmluva Priatelia spoločenstva Cenacolo, občianske združenie E.F.Scherera 40, 921 01 Piešťany 45011982 7.8.2017 10.8.2017 11.-12.8.2017 č.j. 200/001/2017 (pdf) 45 kB č.j. 200/002/2017 (pdf) 35 kB
Zmluva o dielo č. 335/2017 2.268,- € Marek Vach Znievska 18, 851 06 Bratislava 40029514 17.8.2017 22.8.2017 31.8.2017 č. 335/2017 (pdf) 260 kB
Dodatok č.16 k PZ 367-2009.638 Dod.č.16
Č.j.349/17
1,10 € Kooperatíva poisťovňa Štefanovičova 4, 816 23 Bratisalva 00585441 4.9.2017 5.9.2017 11.9.2017 Č.j.349/17 (pdf) 1.1 MB
Zmluva o dielo 351/2017 4.270,- € Mgr. art. Monika Borkowska - 6.9.2017 6.9.2017 do 30.4.2018 351/2017 (pdf) 50 kB
Zmluva o nájme nebyt. priestoru č.j. 332/2017 160,- € Nitravin-o.z. Krakovská 19, 951 12 Ivanka pri Nitre 42211093 13.9.2017 13.9.2017 29.9. - 30.9.2017 č.j. 332/2017 (pdf) 3 MB
Dodatok č.1 k Zmluve o poskyt.fin.prostr.č.17-531-016916 dod.č.1
č.j.338/17
viď zmluva Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 7.9.2017 14.9.2017 31.12.2017 č.j.338/17 (pdf) 1.4 MB
Dodatok č.4 k PZ 0808023664 Dod.č.4
Č.j.361/17
52,70 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 19.9.2017 19.9.2017 25.10.2017-15.11.2017 č.j. 361/17 (pdf) 9.6 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-532-04327 1.000,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 7.9.2017 21.9.2017 31.1.2018 č.17-532-04327 (pdf) 7.6 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-532-04328 2.280,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 7.9.2017 21.9.2017 31.1.2018 č.17-532-04328 (pdf) 7.6 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-532-04339 2.000,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 7.9.2017 21.9.2017 31.1.2018 č.17-532-04339 (pdf) 7.6 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-541-04364 3.500,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 7.9.2017 21.9.2017 31.1.2018 č.17-541-04364 (pdf) 7.6 MB
Výpoveď zmluvy o službách v rámci internetového servera Muzeum.SK č.2014 NGNT
č.j.387/2017
0,- Decus, s.r.o. v likvidácii Švermova 53, 974 04 Banská Bystrica 31604447 11.9.2017 29.9.2017 31.12.2017 č.j.387/2017 (pdf) 600 kB
Zmluva o službách v rámci internetového servera Muzeum.SK č.2017 NGNT
č.j.388/2017
120,- € Ing. Milan Šoka Švermova 53, 974 04 Banská Bystrica 33861129 11.9.2017 29.9.2017 neurčito č.j.388/2017 (pdf) 700 kB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-532-04346 3.600,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 7.9.2017 5.10.2017 31.1.2018 č.17-532-04346 (pdf) 7.6 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-532-04352 2.850,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 7.9.2017 5.10.2017 31.1.2018 č.17-532-04352 (pdf) 7.7 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-532-04351 2.850,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 7.9.2017 5.10.2017 31.1.2018 č.17-532-04351 (pdf) 7.6 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-532-04349 7.500,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 7.9.2017 5.10.2017 31.1.2018 č.17-532-04349 (pdf) 7.8 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-532-04348 2.000,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 7.9.2017 5.10.2017 31.1.2018 č.17-532-04348 (pdf) 7.6 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-532-04345 1.900,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 7.9.2017 5.10.2017 31.1.2018 č.17-532-04345 (pdf) 7.7 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 354/001/2017
č.j. 354/002/2017
viď zmluva Nitra Properties, s.r.o. Dlhá 96, 949 01 Nitra 50235559 14.9.2017 5.10.2017 11.10.2017 č.j. 354/001/2017 (pdf) 70 kB č.j. 354/002/2017 (pdf) 45 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 371/001/2017
č.j. 371/002/2017
viď zmluva InMusic o.z. Lehockého 2, 811 05 Bratislava 37926373 2.10.2017 5.10.2017 12.10.2017 č.j. 371/001/2017 (pdf) 70 kB č.j. 371/002/2017 (pdf) 45 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 372/001/2017
č.j. 372/002/2017
viď zmluva Slovenská rastlinolekárska spoločnosť Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra 30787351 5.10.2017 12.10.2017 17.10.2017 č.j. 372/001/2017 (pdf) 70 kB č.j. 372/002/2017 (pdf) 45 kB
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č.17-531-01616 č.j. 394/2017 0,- Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 4.10.2017 5.10.2017 do 12.10.2017 č.j. 372/001/2017 (pdf) 1.4 MB
Hromadná licenčná zmluva VP/17/19912/003
Č.j.415/17
Viď zmluva SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 00178454 10.10.2017 17.10.2017 Od 18.10.2017
do 6.12.2017
Č.j.415/17 (pdf) 4 MB
Kúpna zmluva č.1/2017 1.100,- € Petra Nováková 16.10.2017 24.10.2017 30.11.2017 č.1/2017 (pdf) 1.4 MB
Kúpna zmluva č.2/2017 2.400,- € Petra Nováková 16.10.2017 24.10.2017 30.11.2017 č.2/2017 (pdf) 1.4 MB
Kúpna zmluva č.3/2017 2.500,- € Doc.MgA.Miro Švolík 16.10.2017 24.10.2017 30.11.2017 č.3/2017 (pdf) 1.4 MB
Kúpna zmluva č.4/2017 2.500,- € Doc.MgA.Miro Švolík 16.10.2017 24.10.2017 30.11.2017 č.4/2017 (pdf) 1.4 MB
Kúpna zmluva č.5/2017 3.825,- € Mgr.art.Štefan Papčo 16.10.2017 24.10.2017 30.11.2017 č.5/2017 (pdf) 1.4 MB
Kúpna zmluva č.6/2017 10.000, Waldemar Iljitch s.r.o. 16.10.2017 24.10.2017 30.11.2017 č.6/2017 (pdf) 1.4 MB
Kúpna zmluva č.7/2017 2.000, Mgr.art.Adam Šakový 16.10.2017 24.10.2017 30.11.2017 č.7/2017 (pdf) 1.4 MB
Kúpna zmluva č.8/2017 3.000, Mgr.art Erik Binder, ArtD 16.10.2017 24.10.2017 30.11.2017 č.8/2017 (pdf) 1.4 MB
Kúpna zmluva č.9/2017 3.000,- Mgr.art Erik Binder, ArtD 16.10.2017 24.10.2017 30.11.2017 č.9/2017 (pdf) 1.4 MB
Zmluva o spolupráci č. SK/46/10/2017 500,- Poľský inštitút Námestie SNP 27, 814 99 Bratislava 31786022 16.10.2017 18.10.2017 do 21.11.2017 č. SK/46/10/2017 (pdf) 1.3 MB
Hromadná licenčná zmluva VP/17/19912/004
Č.j.435/17
Viď zmluva SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 00178454 10.10.2017 17.10.2017 Od 18.10.2017
do 6.12.2017
Č.j.435/17 (pdf) 4 MB
Zmluva o poskytnutí grantu č.1017_45
č.j.459/17
1000,- € Hudobný fond Medená 29, 811 02 Bratislava 00225690 28.11.2017 4.12.2017 28.9.2018 č.j.459/17 (pdf) 1.8 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.452/001/17 viď zmluva Spolok architektov Slovenska, Panská 15, 811 01 Bratislava 00178471 23.11.2017 6.12.2017 7.12.2017 č.j.452/001/17 (pdf) 50 kB č.j.452/001/17 (pdf) 30 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j.453/001/17
č.j.453/002/17
viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 13.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 č.j.453/001/17 (pdf) 213 kB č.j.453/002/17 (pdf) 164 kB
Protokol o zverejní majetku do správy č.j.461/2017 27.598,09 € Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 949 01 Nitra 37861298 13.12.2017 14.12.2017 neurčito č.j.461/2017 (pdf) 1.3 MB
Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve č.j. 487/2017 0,- € Fond pre súčasné umenie Kráľová pri Senci 667, 900 50 Senec 42365210 13.12.2017 11.12.2017 neurčito č.j. 487/2017 (pdf) 540 kB