Nitrianska galéria - Zmluvy 2016

Názov zmluvy Číslo zmluvy Hodnota predmetu
Cena s DPH
Zmluvná strana (sídlo/meno/adresa) IČO zmluvnej strany Dátum podpisu zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Platnosť zmluvy Súbor na stiahnutie v pdf
(otvorí sa v novom okne)
Dodatok č.1 k Zmluve č.27/2015 o poskytnutí dotácie Dodatok č.1 0,- € Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 949 01 Nitra 37861298 5.1.2016 5.1.2016 5.1.2016 Dodatok č.1 k zml. č. 27/2015 (pdf) 700kb kB
Zmluva o predaji č.j. 1/2016 Viď zmluva Pilot Adámiho 2, 841 05 Bratislava 42265959 18.11.2015 5.1.2016 2/2016-2/2017 č.j. 1/2016 (pdf) 670 kB
Dodatok č. 1 k poist.zmluve č. 0998024005 Dodatok č.1 384,79 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 14.1.2015 14.1.2015 15.1.2016 do 30.6.2019 Dodatok č.1 (pdf) 670 kB
Komisionárska zmluva č.j. 29/2016 Viď zmluva OZ Hardness&Blackness Karpatská 52, 900 33 Marianka 42269075 15.1.2016 25.1.2016 do 31.12.2017 č.j. 29/2016 (pdf) 1,6 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 05/2016 Viď zmluva Roman Cerulík – K Cero Štefánikova 59, 949 01 Nitra 11726938 15.1.2016 26.1.2016 29.1.2017 zmluva č.j. 05/2016 (pdf) 45 kB dohoda č.j. 05/2016 (pdf) 35 kB
Dodatok č.6 k PZ č.367-2009.638 č.j. 34/2016 311,20 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 27.1.2016 28.1.2016 29.1.2017 č.j. 34/2016 (pdf) 950 kB
Dodatok č.7 k PZ č.367-2009.638 č.j. 35/2016 311,20 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 28.1.2016 28.1.2016 1.2.2017 č.j. 35/2016 (pdf) 900 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 39/2016 Viď zmluva Kancelária prezidenta SR Hodžovo námestie č.1, 816 07 Bratislava 1 30845157 2.2.2016 3.2.2016 4.2.2016 č.j. 39/2016 (pdf) 80 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 76/2016 Viď zmluva Mgr. Lucia Šutková 11726938 12.2.2016 12.2.2016 15.2.2016 zmluva č.j. 76/2016 (pdf) 50 kB dohoda č.j. 76/2016 (pdf) 35 kB
Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb č.j. 57/2016 18,- € / normostrana Bite Corporation, s.r.o. Fándlyho 1, 949 01 Nitra 44468989 15.2.2016 17.2.2016 Do 31.12.2016 č.j. 57/2016 (pdf) 2,7 MB
Komisionárska zmluva č. 1/2016 8,50 €/ ks Stredoslovenská galéria Dolná 8, 975 90 B.Bystrica 35984929 19.2.2016 19.2.2016 Do 31.12.2017 č. 1/2016 (pdf) 1,2 MB
Zmluva o poskytnutí dotácie č.j.428/2016/OSS
č.j. 88/2016
1000,- € Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 308307 22.2.2016 3.3.2016 Do 31.12.2016 č.j. 88/2016 (pdf) 2,1 MB
Zmluva o prevode správy majetku č.j. 94/2016 0,- € Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, 949 01 Nitra 00162370 9.2.2016 29.2.2016 1.3.2016 č.j. 94/2016 (pdf) 2,1 MB
Rámcová zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb č.j. 109/2016 Viď zmluva Jaroslav Oprala GARMONDNITRA Tr. Andreja Hlinku 10, 949 01 Nitra 17616093 4.3.2016 7.3.2016 Do 31.12.2016 č.j. 109/2016 (pdf) 2,7 MB
Dodatok č. 8 k PZ 367-2009.638 č. 8
č.j. 117/2016
8,82 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 26.2.2016 9.2.2016 13.4.2016 č.j. 117/2016 (pdf) 790 kB
Dodatok č. 8 k PZ 367-2009.638 č. 9
č.j. 118/2016
8,82 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 26.2.2016 9.2.2016 21.6.2016 č.j. 118/2016 (pdf) 900 kB
Dodatok č.2 k PZ 098024005 č.j. 133/2016
č.2
234,22 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 15.3.2016 15.3.2016 17.3.2016-30.6.2019 č.j. 133/2016 (pdf) 3.1 MB
Zmluva o poskyt.dotácie z MK SR Č. MK-737/2016/2.1
č.j. 141/2016
1500,00 € Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava 1 00165182 18.3.2016 23.3.2016 do 31.12.2016 č.j. 141/2016 (pdf) 6.5 MB
Dodatok č. 10 k PZ 367-2009.638 č. 10
č.j. 151/2016
23,87 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 31.3.2016 31.3.2016 14.4.2016 č.j. 151/2016 (pdf) 1.1 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 123/2016 Viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 21.3.2016 19.4.2016 25.4.2016 zmluva č.j. 123/2016 (pdf) 50 kB dohoda č.j. 123/2016 (pdf) 35 kB
Hromadná licenčná zmluva č. VP/16/19912/001
č.j. 150/2016
viď zmluva Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 00178454 1.4.2016 11.4.2016 od 13.4.2016 do 15.6.2016 č.j. 150/2016 (pdf) 5.3 MB
Zmluva o spolupráci pri používaní a prevádzke webu umenia č.j. 169/2016 0,- Slovenská národná galéria Riečna 1, 815 13 Bratislava 164712 20.4.2016 26.4.2016 neurčito č.j. 169/2016 (pdf) 3.9 MB
Dohoda o úhrade prev.nákladov Č.j. 165/2016 Viď dohoda Regionálne osvetové stredisko v Nových zámkoch SNP 32, 940 62 Nové Zámky 36102717 22.4.2016 27.4.2016 12.5.2016 dohoda č.j. 165/2016 (pdf) 1,3 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 111/2016 Viď zmluva Vladimír Šranko 37857134 25.4.2016 28.4.2016 30.4.2016 zmluva č.j. 111/2016 (pdf) 50 kB dohoda č.j. 111/2016 (pdf) 35 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 124/2016 Viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 5.4.2016 28.4.2016 2.5.2016 zmluva č.j. 124/2016 (pdf) 50 kB dohoda č.j. 124/2016 (pdf) 35 kB
Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme časti plochy pešej zóny č.j.805/2016/OKČaŽP-SMS
č.j.4.5.2016
0,- Mesto Nitra Štefánikova tr.60, 950 06 Nitra 308307 4.5.2016 4.5.2016 neurčito č.j. 141/2016 (pdf) 1.1 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru Č.j 188/2016 Viď zmluva InMusic, o.z., Galbavého 1, 841 01 Bratislava 37926373 16.5.2016 19.5.2016 22.5.2016 zmluva č.j. 188/2016 (pdf) 50 kB dohoda č.j. 188/2016 (pdf) 35 kB
Hromadná licenčná zmluva č. VP/16/19912/002
č.j. 181/2016
viď zmluva Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 00178454 16.5.2016 17.5.2016 19.5.2016 č.j. 181/2016 (pdf) 6.2 MB
Komisionárska zmluva Č.j. 209/2016 1,90 €
1,60 €
Kruh súčasného umenia Profil Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 31794271 20.5.2016 20.5.2016 neurčito č.j. 209/2016 (pdf) 30 kB
Dodatok č.11 k PZ 367-2009.638 dod.č.11
č.j. 151/2016
0,- € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 31.5.2016 31.5.2016 neurčito č.j. 209/2016 (pdf) 420 kB
Zmluva o výpožičke čj. 204/2016 0,- € ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre Vajanského 1, 949 01 Nitra 31827268 19.5.2016 / 1.6.2016 3.6.2016 16.6.2016 č.j. 204/2016 (pdf) 2.1 MB dohoda č.j. 204/2016 (pdf) 1.2 MB
Zmluva o poskytnutí grantu č. 0516_75
č.j. 225/2016
400,- € Hudobný fond Medená 29, 811 02 Bratislava 00225690 3.6.2016 14.6.2016 do 31.3.2017 č.j. 225/2016 (pdf) 1.9 MB
Zmluva o poskytnutí grantu č.j. 211/2016 1.308,- € Goetheho inštitút Panenská 33, 814 82 Bratislava 31783198 14.6.2016 15.6.2016 do 30.11.2016 č.j. 211/2016 (pdf) 1.6 MB
Dodatok č.12 k PZ 367-2009.638 dod.č.12
č.j. 232/2016
23.87,- € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 15.6.2016 16.6.2016 22.6.2016 č.j. 232/2016 (pdf) 980 kB
Zmluva o výpožičke č.j.239/2016 0,- Nadácia Antona Tunegu Bajkalská 25, 821 01 Bratislava 30805465 13.7.2016 19.7.2016 22.7.2016 a 25.7.2016 zmluva č.j. 239/2016 (pdf) 2.1 MB
Zmluva o dielo 257/2016 4.370,- € Mgr. art. Monika Borkowska Veľkoveská 153/6, 951 13 Branč - 21.7.2016 22.7.2016 do 31.10.2017 zmluva 257/2016 (pdf) 40 kB
Zmluva o dielo 258/2016 4.050,- € Brigita Hradská Jantárova 42, 851 10 Bratislava - 21.7.2016 22.7.2016 do 31.12.2016 zmluva 258/2016 (pdf) 155 kB
Dohoda o refundácii prev.nákladov č.j.239/2016 Viď dohoda Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2/A, 949 01 Nitra 37861298 21.7.2016 5.8.2016 25.7.2016 dohoda č.j. 239/2016 (pdf) 1.6 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-162-01337
č.j. 278/2016
1.500,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 11.8.2016 25.8.2016 31.12.2016 č.j. 278/2016 (pdf) 7.3 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-162-01295
č.j. 279/2016
1.500,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 11.8.2016 25.8.2016 31.12.2016 č.j. 279/2016 (pdf) 7.1 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-132-01300
č.j. 280/2016
10.000,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 11.8.2016 26.8.2016 14.3.2017 č.j. 280/2016 (pdf) 7.2 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-142-01408
č.j. 286/2016
4.000,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 23.8.2016 12.9.2016 31.1.2017 č.j. 279/2016 (pdf) 6.9 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-142-01390
č.j. 280/2016
6.000,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 23.8.2016 12.9.2016 28.2.2017 č.j. 280/2016 (pdf) 7.3 MB
Zmluva o poskytnuti dotacie č.288/2016
400,- € Institu Francais de Slovaquie Sedlárska 7, 812 83 Bratislava 31783112 5.9.2016 26.9.2016 13.11.2016 č.j. 288/2016 (pdf) 1.4 MB
Zmluva o dielo č.290/2016 3.250,- € Mgr.art.Monika Borkowska Veľkoveská 153/6, 951 13 Branč - 20.9.2016 26.9.2016 31.1.2017 č.j. 290/2016 (pdf) 146 kB
Zmluva o nájme nebyt. priestoru+dohoda č.j. 250/2016 viď zmluva TAJPAN s.r.o. Vážska 1, 821 07 Bratislava 35910828 25.8.2016 26.9.2016 28.-30.9.2016 zmluva č.j. 250/2016 (pdf) 160 kB dohoda č.j. 250/2016 (pdf) 170 kB
Zmluva o nájme nebyt. priestoru+dohoda č.j. 275/001/2016
č.j. 275/002/2016
viď zmluva SLAVICA o.z. Botanická 1, 949 01 Nitra 42122775 28.9.2016 3.10.2016 7.10.2016 č.j. 275/001/2016 (pdf) 49 kB č.j. 275/002/2016 (pdf) 33 kB
Zmluva o nájme nebyt. priestoru+dohoda č.j. 275/003/2016
č.j. 275/004/2016
viď zmluva SLAVICA o.z. Botanická 1, 949 01 Nitra 42122775 28.9.2016 3.10.2016 7.10.2016 č.j. 275/003/2016 (pdf) 49 kB č.j. 275/004/2016 (pdf) 33 kB
Hromadná licenčná zmluva č. VP/16/19912/003
č.j.302/2016
viď zmluva Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 00178454 27.9.2016 29.9.2016 5.10.2016 30.1.2017 č VP/16/19912/003 (pdf) 4.7 MB
Hromadná licenčná zmluva č. VP/16/19912/004
č.j.305/2016
viď zmluva Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 00178454/td> 28.9.2016 29.9.2016 13.-14.10.2016 č.j.305/2016 (pdf) 5.2 MB
Komisionárska zmluva č.j. 328/2016 1,50 €/ks Fond pre súčasné umenie Kráľová pri Senci 667, 900 50 Senec 42365210 12.10.2016 18.10.2016 neurčito č.j. 328/2016 (pdf) 860 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru+dohoda č.j.322/001/2016
č.j.322/002/2016
viď zmluva Maxmarr plus s.r.o. Kaštieľska 21, 821 05 Bratislava 35871466 27.10.2016 28.10.2016 24.11.2016 zmluva (pdf) 50 kB dohoda (pdf) 35 kB
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č.j. 340/16/1 viď dodatok Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 31.10.2016 3.11.2016 31.10.2018 č.j. 340/16/1 (pdf) 2.1 MB
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č.j. 340/16/2 viď dodatok Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 31.10.2016 3.11.2016 31.10.2018 č.j. 340/16/2 (pdf) 2.1 MB
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č.j. 340/16/3 viď dodatok Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 31.10.2016 3.11.2016 31.10.2018 č.j. 340/16/3 (pdf) 2.4 MB
Dodatok k PZ č 3672009638 č.j.343/2016 5,80 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 3.11.2016 4.11.2016 8.11.2016 č.j.343/2016 (pdf) 2.4 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-622-04333
č.j. 298/2016
1.500,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 2.11.2016 23.11.2016 1.1.2017 č.j. 298/2016 (pdf) 7.3 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-621-04389
č.j. 296/2016
2.000,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 2.11.2016 23.11.2016 31.1.2017 č.j. 296/2016 (pdf) 7.3 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-622-04412
č.j. 299/2016
3.000,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 2.11.2016 23.11.2016 28.2.2017 č.j. 299/2016 (pdf) 7.1 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-622-04430
č.j. 303/2016
5.000,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 2.11.2016 23.11.2016 30.4.2017 č.j. 303/2016 (pdf) 7.2 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-630-04444
č.j. 297/2016
5.600,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 2.11.2016 23.11.2016 16.5.2017 č.j. 297/2016 (pdf) 7.2 MB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-623-04392
č.j. 345/2016
30.000,- € Fond na podporu umenia Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42418933 18.11.2016 25.11.2016 31.1.2017 č.j. 345/2016 (pdf) 6.7 MB
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.j. 370/001/2016 č.j. 370/002/2016 Viď zmluva Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská Dolina, 845 45 Bratislava 47232480 18.11.2016 25.11.2016 13.12.2016 č.j. 370/001/2016 (pdf) 50 kB č.j. 370/002/2016 (pdf) 40 kB
Zmluva o poskytnutí grantu č.1016_73
č.j.383/2016
1000,- € Hudobný fond Medená 29, 811 02 Bratislava 00225690 2.12.2016 7.12.2016 30.9.2017 č.j.383/2016 (pdf) 1.9 MB
Kúpna zmluva č. 1/2016 1800,- € Mgr.Art.Miroslava Podmanická, ArtD. 5.12.2016 8.12.2016 30.12.2016 č. 1/2016 (pdf) 1.1 MB
Kúpna zmluva č. 2/2016 6500,- € Marián Meško, akad.mal. 5.12.2016 8.12.2016 30.12.2016 č. 2/2016 (pdf) 1.2 MB
Kúpna zmluva č. 3/2016 6000,- € Igor Minárik, akad.mal. 5.12.2016 8.12.2016 30.12.2016 č. 3/2016 (pdf) 1.1 MB
Kúpna zmluva č. 4/2016 6000,- € Mgr.Art.Ján Triaška, ArtD. 5.12.2016 8.12.2016 30.12.2016 č. 4/2016 (pdf) 1.3 MB
Kúpna zmluva č. 5/2016 13500,- € Prof.Daniel Fischer, akad.mal. 5.12.2016 8.12.2016 30.12.2016 č. 5/2016 (pdf) 1.1 MB
Kúpna zmluva č. 6/2016 8000,- € PhDr.Ľuba Belohradská, PhD. 5.12.2016 8.12.2016 30.12.2016 č. 6/2016 (pdf) 1.2 MB
Zmluva o dielo č.391/2016 3345,- € Tlačiareň Sineal, spol. s r.o. Kazanská 2, 821 06 Bratislava 31325734 12.12.2016 15.12.2016 20.1.2017 č.391/2016 (pdf) 1.2 MB
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.j. 336/001/2016
č.j. 336/002/2016
Viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 14.12.2016 16.12.2016 19.12.2016 336/001/2016 (pdf) 55 kB 336/002/2016 (pdf) 45 kB
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbier.predmetov č.01/2014 č.1 č.j.400/2016 0,- € Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 949 01 Nitra 37861298 16.12.2016 16.12.2016 31.12.2019 č.j.400/2016 (pdf) 650 kB
Kúpna zmluva č. 395/2016 č.j. 395/2016 5.954,40 € CEIBA spol. sr.o., Nánanská cesta 36, 943 01 Štúrovo 36548090 13.12.2016 19.12.2016 1.2.2017-31.3.2017 č.j. 395/2016 (pdf) 1.1 MB
Zmluva o dielo č. 399/2016 č.j. 399/2016 3.419,90 € Tlačiareň Dóša, s.r.o., Dúbravská cesta 9, 845 30 Bratislava 45 35838752 15.12.2016 19.12.2016 30.12.2016 č.j. 399/2016 (pdf) 1.1 MB