Nitrianska galéria - Zmluvy 2015

Názov zmluvy Číslo zmluvy Hodnota predmetu
Cena s DPH
Zmluvná strana (sídlo/meno/adresa) IČO zmluvnej strany Dátum podpisu zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Platnosť zmluvy Súbor na stiahnutie v pdf
(otvorí sa v novom okne)
Zmluva o nájme nebyt.priestorov č.j. 10/2015 Viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 15.1.2015 19.1.2015 29.1.2015 zmluva č.j. 10/2015 (pdf) 50kb kB dohoda č.j. 10/2015 (pdf) 35kb kB
Zmluva o predaji č.10
č.j.38/2015
viď zmluvu Pilot Adámiho 2, 841 05 Bratislava IČO: 42265959 13.1.2015 21.1.2015 1/2015-1/2016 zmluva č.j. 38/2015 (pdf) 840kb kB
Rámcová dohoda o poskyt.tlač.služieb č.j.57/2015
viď príloha k dohode J.Oprala Garmondnitra Tr. Andreja Hlinku 10, 949 01 Nitra IČO: 17616093 26.1.2015 27.1.2015 31.12.2015 dohoda č.j. 57/2015 (pdf) 4.8 MB
Rámcová dohoda o poskyt.prekladateľských služieb č.j.51/2015
13,99 €/NS Bc. Elena Hutton Sazdice 212, 935 85 Sazdice IČO: 44037287 26.1.2015 27.1.2015 31.12.2015 dohoda č.j. 51/2015 (pdf) 2.8 MB
Rámcová dohoda o poskyt.grafických služieb č.j.52/2015
viď príloha č.1 Miligram, s.r.o., Veterná 1701/69, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 47466839 26.1.2015 27.1.2015 31.12.2015 dohoda č.j. 52/2015 (pdf) 3.9 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestorov č.j.48/2015
viď zmluva Rotary klub Nitra Ul.Svätourbánksa 37, 949 01 Nitra IČO: 35593806 27.1.2015 30.1.2015 31.1.2015 zmluva č.j. 48/2015 (pdf) 45kb kB dohoda č.j. 48/2015 (pdf) 30kb kB
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.j. 05/2015
0,- € Slovenská národná galéria Riečna 1, 815 13 Bratislava IČO: 151491 3.2.2015 17.2.2015 18.2.2015-5.6.2015 zmluva č.j. 05/2015 (pdf) 45kb kB
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.j. 06/2015
0,- € Mgr. Art. Monika Borkowska 12.2.2015 12.2.2015 12.2.2015-10.3.2015 zmluva č.j. 06/2015 (pdf) 45kb kB
Zmluva o nájme nebyt.priestorov č.j. 14/2015
Viď zmluva Rotary klub Nitra Ul.Svätourbánksa 37, 949 01 Nitra IČO: 35593806 18.2.2015 25.2.2015 12.6.2015 zmluva č.j. 14/2015 (pdf) 45kb kB dohoda č.j. 14/2015 (pdf) 30kb kB
Zmluva o nájme nebyt.priestorov č.j. 105/2015
Viď zmluva Igor Keseg ml. 18.2.2015 25.2.2015 17.4.2015 zmluva č.j. 105/2015 (pdf) 45kb kB dohoda č.j. 105/2015 (pdf) 30kb kB
Zmluva o poskyt.služby technickej ochrany objektu č. 9/4/01/0023/15
č.j. 117/2015
Viď zmluva Ministerstvo vnútra SR Pribinova č.2, 812 72 Bratislava IČO: 00151866 26.2.2015 26.2.2015 doba neurčitá zmluva č.j. 117/2015 (pdf) 8.7 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestorov č.j. 121/2015 Viď zmluva SZUŠ Tralaškola Ďurkova 18, 949 01 Nitra IČO: 37968815 4.3.2015 23.3.2015 28.3.2015 zmluva č.j. 121/2015 (pdf) 45 kB dohoda č.j. 121/2015 (pdf) 30 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestorov č.j. 131/2015 Viď zmluva Rotary klub Nitra Ul.Svätourbánksa 37, 949 01 Nitra IČO: 35593806 12.3.2015 23.3.2015 29.3.2015 zmluva č.j. 131/2015 (pdf) 45 kB dohoda č.j. 131/2015 (pdf) 30 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie č.j.681/2015/OSS
č.j.161/2015
800,00 € Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra IČO: 00308307 7.4.2015 8.4.2015 31.12.2015 zmluva č.j. 161/2015 (pdf) 2.2 MB
Zmluva o poskytnutí dotácie č.j.681/2015/OSS
č.j.161/2015
800,00 € Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra IČO: 00308307 7.4.2015 8.4.2015 31.12.2015 zmluva č.j. 161/2015 (pdf) 2.2 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č. 166/2015 2000 € Stanislav Sloboda, Bazár stav.materiálu, Baničova 3, 949 01 Nitra IČO: 43969259 10.4.2015 10.4.2015 10.4.2015-9.4.2016 zmluva č.j. 166/2015 (pdf) 2.9 MB
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 11/2015/R
č.j. 173/2015
0 € Slovenská národná galéria Riečna 1, 815 13 Bratislava IČO: 00164712 14.4.2015 17.4.2015 22.6.2015-25.9.2015 zmluva č.j. 173/2015 (pdf) 4.8 MB
Zmluva o poskytnutí dotácie č.j.738/2015/OKS
č.j.180/2015
400,00 € Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra IČO: 00308307 16.4.2015 17.4.2015 31.12.2015 zmluva č.j. 180/2015 (pdf) 2.9 MB
Zmluva o nájme č.j.183/2015 Viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra IČO: 3785713 20.4.2015 20.4.2015 11.5.2015 zmluva č.j. 183/2015 (pdf) 45 kB dohoda č.j. 183/2015 (pdf) 30 kB
Zmluva o nájme č.j.184/2015 Viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra IČO: 3785713 20.4.2015 20.4.2015 18.5.2015 zmluva č.j. 184/2015 (pdf) 45 kB dohoda č.j. 184/2015 (pdf) 30 kB
Poistná zmluva pre poistenie výstavy č.j.189/2015 26,23 € Kooperatíva poisťovňa, a.s, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 IČO: 00585441 16.4.2015 20.4.2015 25.6.2015-11.9.2015 zmluva č.j. 189/2015 (pdf) 1.9 MB
Zmluva o spolupráci pri sprostredkovaní predaja č.j. 194/2015 Viď cenník Bonus Card, s.r.o., Chmelinec 1416/16, 020 01 Púchov IČO: 47200839 22.4.2015 23.4.2015 doba neurčitá zmluva č.j. 194/2015 (pdf) 3.9 MB
Zmluva o výpožičke diela č. 01/2015/05
č.j.205/2015
0,- Galéria mesta Bratislavy, Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava IČO: 179752 4.5.2015 4.5.2015 do 18.9.2015 zmluva č.j. 205/2015 (pdf) 3.7 MB
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č.1
zml.11/2015/R
0,- Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava  IČO: 00164712 21.5.2015 21.5.2015 19.6.2015-25.9.2015 zml.11/2015/R (pdf) 480 kB
Hromadná licenčná zmluva č. VP/15/19912/001
č.j. 215/15
Viď zmluva SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 3 IČO: 00178454 26.5.2015 27.5.2015 22.5.-19.6.2015 zmluva č.j. 215/15 (pdf) 5 MB
Hromadná licenčná zmluva č. VP/15/19912/002
č.j. 223/15
Viď zmluva SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 3 IČO: 00178454 25.5.2015 28.5.2015 20.5.2015 zmluva č.j. 223/15 (pdf) 4.9 MB
Zmluva o poskyt.dotácie č. 9/2015
č.j. 226/15
30.000,- € Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2, 949 01 Nitra  IČO: 37861298 20.5.2015 1.6.2015 do 31.12.2015 zmluva č.j. 226/15 (pdf) 6.6 MB
Zmluva o poskyt.dotácie č. 14/2015
č.j. 227/15
7.600,- € Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2, 949 01 Nitra  IČO: 37861298 28.5.2015 1.6.2015 do 31.12.2015 zmluva č.j. 227/15 (pdf) 7.2 MB
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebyt.priest.14/2015 č.1 0,- € Rotary klub Nitra Ul.Svätourbánksa 37, 949 01 Nitra IČO: 355938 10.6.2015 10.6.2015 11. - 12.6.2015 dodatok č.1 k zmluve 14/2015 (pdf) 30 kB
Dodatok č.1 k dohode o úhrade prev.nákl.14/2015 č.1 0,- € Rotary klub Nitra Ul.Svätourbánksa 37, 949 01 Nitra IČO: 355938 10.6.2015 10.6.2015 11. - 12.6.2015 dodatok č.1 k dohode 14/2015 (pdf) 30 kB
Sprostredkovateľská zmluva č.j. 262/2015 0,- € Oto Urbánek-Potech Štiavnická 684/11, 949 01 Nitra IČO: 36931063 25.6.2015 30.6.2015 doba neurčitá zmluva č.j. 262/2015 (pdf) 50 kB
Zmluva o dielo č.j. 257/2015 2.118,- € IGS-HS Art Service, s.r.o. Jamnického 2, 841 05 Bratislava IČO: 35702613 25.6.2015 30.6.2015 6.-7.7.2015 zmluva č.j. 257/2015 (pdf) 50 kB
Poistná zmluva 0808023664 5.398,38 Kooperatíva poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava IČO: 00585441 30.6.2015 30.6.2015 1.7.2015-30.6.2019 zmluva 0808023664 (pdf) 15 MB
Poistná zmluva 3559001964 110,- € Kooperatíva poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava IČO: 00585441 30.6.2015 30.6.2015 1.7.2015-30.6.2019 zmluva 3559001964 (pdf) 5 MB
Poistná zmluva 5518023936 127,29 € Kooperatíva poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava IČO: 00585441 30.6.2015 30.6.2015 1.7.2015-30.6.2019 zmluva 5518023936 (pdf) 3.7 MB
Poistná zmluva 0998024005 234,22 € Kooperatíva poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava IČO: 00585441 30.6.2015 30.6.2015 1.7.2015-30.6.2019 zmluva 0998024005 (pdf) 3.2 MB
Licenčná zmluva ZM2008263 0,- € Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 845 45 Bratislava IČO: 47232480 2.7.2015 15.7.2015 doba neurčitá ZM2008263 (pdf) 1.7 MB
Zmluva o poskyt.dotácie č. 26/2015
č.j.285/2015
800,- € Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2, 949 01 Nitra IČO: 37861298 3.7.2015 15.7.2015 do 31.12.2015 č. 26/2015 (pdf) 7.3 MB
Zmluva o poskyt.dotácie č. 27/2015
č.j.286/2015
2000,- € Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2, 949 01 Nitra IČO: 37861298 3.7.2015 15.7.2015 do 31.12.2015 č. 27/2015 (pdf) 7.4 MB
Zmluva o poskyt.dotácie č. 28/2015
č.j.287/2015
2000,- € Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2, 949 01 Nitra IČO: 37861298 3.7.2015 15.7.2015 do 31.12.2015 č. 28/2015 (pdf) 6.7 MB
Zmluva o poskyt.dotácie č. 36/2015
č.j.298/2015
2000,- € Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2, 949 01 Nitra IČO: 37861298 14.7.2015 21.7.2015 do 31.12.2015 č. 36/2015 (pdf) 7.7 MB
Zmluva o poskyt.dotácie č. 37/2015
č.j.299/2015
5000,- € Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2, 949 01 Nitra IČO: 37861298 14.7.2015 21.7.2015 do 31.12.2015 č. 37/2015 (pdf) 7.3 MB
Zmluva o poskyt.dotácie č. 48/2015
č.j.300/2015
2500,- € Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2, 949 01 Nitra IČO: 37861298 14.7.2015 21.7.2015 do 31.12.2015 č. 48/2015 (pdf) 7.5 MB
Zmluva o poskyt.dotácie č. 51/2015
č.j.301/2015
3000,- € Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2, 949 01 Nitra IČO: 37861298 14.7.2015 21.7.2015 do 31.12.2015 č. 51/2015 (pdf) 6.7 MB
Dodatok č. 1 k PZ č.0808023664 č.1
č.j. 307/15
0,- € Kooperatíva poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava IČO: 00585441 27.7.2015 27.7.2015 23.7.2015-30.6.2019 č.j. 307/15 (pdf) 15.3 MB
Zmluva o poskyt.dotácie č. 49/2015
č.j.313/2015
6500,- € Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2, 949 01 Nitra IČO: 37861298 23.7.2015 3.8.2015 do 31.12.2015 č. 49/2015 (pdf) 7.6 MB
Zmluva o poskyt.dotácie č. 52/2015
č.j.314/2015
1000,- € Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2, 949 01 Nitra IČO: 37861298 23.7.2015 3.8.2015 do 31.12.2015 č. 52/2015 (pdf) 6.8 MB
Dodatok k zmluve o dielo č.1 k zmluve 257/2015 0,- € IGS-HS Art Service, s.r.o., Jamnického 2, 841 05 Bratislava IČO: 35702613 3.7.2015 3.7.2015 3.8.2015 dodatok č.1 k zmluve 257/2015 (pdf) 400 kB
Kúpna zmluva č.5/2015 4200,- € Tallová Lucia 27.8.2015 28.8.2015 31.10.2015 zmluva č.5/2015 (pdf) 980 kB
Kúpna zmluva č.3/2015 4620,- € Monika Pascoe Mikyšková 3.9.2015 4.9.2015 31.10.2015 zmluva č.3/2015 (pdf) 970 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 345/2015 viď zmluva Michal Takáč 4.9.2015 7.9.2015 26.9.2015 zmluva č.j. 345/2015 (pdf) 35kb kB dohoda č.j. 345/2015 (pdf) 50kb kB
Kúpna zmluva č.1/2015 8000,- € Čarný Ladislav 4.9.2015 4.9.2015 31.10.2015 zmluva č.1/2015 (pdf) 1.2 MB
Kúpna zmluva č.2/2015 2559,- € Sláviková Ivana 4.9.2015 4.9.2015 31.10.2015 zmluva č.2/2015 (pdf) 950 kB
Kúpna zmluva Č.Z201522390 Z 2350,80 € Pece spol. s r.o. Nábrežná 678/7, 96223 Očová IČO: 36618233 7.9.2015 8.9.2015 17.9.2015 Č.Z201522390 Z (pdf) 3.2 MB
Kúpna zmluva č.4/2015 6500,- € Igor Peter Meluzin 9.9.2015 10.9.2015 31.10.2015 zmluva č.4/2015 (pdf) 900 kB
Kúpna zmluva č.7/2015 1200,- € Pichler Karol 10.9.2015 14.9.2015 31.10.2015 zmluva č.7/2015 (pdf) 1.1 MB
Dodatok č.2 k PZ č.0808023664 č.2 8315,18 € Kooperatíva poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava IČO: 00585441 14.9.2015 16.9.2015 17.9.2015-30.6.2019 dodatok č.2 (pdf) 14.8 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 357/2015 viď zmluva Slov. rastlinolekárska spoločnosť Trieda A.Hlinku 2, Nitra IČO: 30787351 14.9.2015 30.9.2015 20.10.2015 zmluva č.j. 357/2015 (pdf) 35kb kB dohoda č.j. 357/2015 (pdf) 50kb kB
Zmluva o dielo č. 385/2015 2800,- € Mgr.Art.Marek Kianička-Kameo Kadnárová 37, 831 51 Bratislava IČO: 45955760 16.9.2015 18.9.2015 23.9.2015 zmluva č.j. 385/2015 (pdf) 50 kB
Zmluva o dielo č. 403/2015 11876,70 Tlačiareň Dóša, s.r.o., Dúbravská cesta 9, 845 30 Bratislava 45 IČO: 3583875 29.9.2015 30.9.2015 13.10.2015 č. 403/2015 (pdf) 45 kB
Hromadná licenčná zmluva č. VP/5/19912/003
č.j. 361/2015
Viď zmluva SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 3 IČO: 00178454 1.10.2015 5.10.2015 7.10.-2.12.2015 zmluva č.j. 361/2015 (pdf) 5 MB
Hromadná licenčná zmluva č. VP/5/19912/004
č.j. 368/2015
Viď zmluva SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 3 IČO: 00178454 1.10.2015 5.10.2015 14.10.2015 č.j. 368/2015 (pdf) 5 MB
Zmluva o dielo č.428/2015 1849,20 € Róbert Balko CD photo design Štúrova 1447/60, 949 01 Nitra IČO: 34869719 9.10.2015 12.10.2015 do 14.10.2015 č.j. 428/2015 (pdf) 1.2 MB
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe č.j. 446/2015
č. 15/16/051/156
0,- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Štefánikova tr.88, 949 01 Nitra IČO: 30794536 21.10.2015 28.10.2015 1.11.2015-30.4.2016 č.j. 368/2015 (pdf) 3.8 MB
Hromadná licenčná zmluva č.VP/15/19912/005
č.j. 443/2015
Viď zmluva SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 3 IČO: 00178454 26.10.2015 28.10.2015 22.-23.10.2015 č.j. 428/2015 (pdf) 5.7 MB
Dodatok č.1 k zmluve o vykonávaní prac.zdrav.služby č.1 0 Medicínske riadiace centrum, s.r.o. Čajkovského 46, 949 01 Nitra IČO: 44631359 20.11.2015 21.11.2015 neurčitá Dodatok č.1 (pdf) 900 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 358/2015 viď zmluva Marek Lorincz Dlhá ul. 815/7, 949 01 Nitra 23.11.2015 26.11.2015 27.11.-29.11.2015 zmluva č.j. 358/2015 (pdf) 175 kB dohoda č.j. 358/2015 (pdf) 150 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 454/2015 viď zmluva Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857134 4.11.2015 4.12.2015 17.12 .2015 zmluva č.j. 454/2015 (pdf) 30 kB dohoda č.j. 454/2015 (pdf) 45 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 455/2015 viď zmluva SZUŠ Heleny Madariovej v Nitre Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37857126 4.11.2015 4.12.2015 8.12.2015 zmluva č.j. 455/2015 (pdf) 30 kB dohoda č.j. 455/2015 (pdf) 45 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 468/2015 viď zmluva Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480 3.12.2015 4.12.2015 9.12.-10.12.2015 zmluva č.j. 468/2015 (pdf) 50 kB dohoda č.j. 468/2015 (pdf) 45 kB
Zmluva o poskyt.grantu č.0915_73
č.j.494/2015
1000,- € Hudobný fond Medená 29, 811 02 Bratislava 00225690 9.12.2015 14.12.2015 do 30.09.2016 zmluva č.j. 494/2015 (pdf) 2 MB
Kúpna zmluva č. Z201539804_Z 20.580,- € Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 9.12.2015 18.12.2015 21.12.2015 do 31.12.201 č. Z201539804_Z (pdf) 2.5 MB
Poistná zmluva č.367-2009.638
Dodatok č.5
Dod.č.5 0,- € Kooperatíva poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 18.12.2015 18.12.2015 Od 1.1.2016 do neurčito Dod.č.5 (pdf) 390 kB
Zmluva o dielo č. 509/2015 1.339,78 € ForPress Nitrianske tlačiarne Potravinárska 6, 949 01 Nitra 36562611 21.12.2015 21.12.2015 do 22.12.2015 č. 509/2015 (pdf) 1,2 MB
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.1/2016 0,- € Slovenské banské múzeum Kammerhofská 2, 969 01 B.Štiavnica 17056187 21.12.2015 22.12.2015 Od 1.1.2016 do 31.12.2016 č.1/2016 (pdf) 160 kB
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.2/2016 0,- € Vojenský útvar 1046 Novozámocká 1, 949 01 Nitra 30845572 21.12.2015 22.12.2015 Od 1.1.2016 do 31.12.2017 č.2/2016 (pdf) 155 kB