Nitrianska galéria - Zmluvy 2014

               
Názov zmluvy Číslo zmluvy Hodnota predmetu
Cena s DPH
Zmluvná strana (sídlo/meno/adresa) IČO zmluvnej strany Dátum podpisu zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Platnosť zmluvy Súbor na stiahnutie v pdf
(otvorí sa v novom okne)
Zmluva o výpožičke zbier.predmetov 7/2014 0,- € akad.mal. Ľudovít Hološka / 17.1.2014 17.1.2014 17.1.2014-28.2.2014 7/2014 (pdf) 210 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.: 20/2014 viď zmluvu Rotary klub Nitra, penzión Artin, ul.Svätourbánska 37, 949 01 Nitra IČO: 35593806 20.1.2014 21.1.2014 31.1.2014 zmluva č.: 20/2014 (pdf) 40kb kB dohoda č.: 20/2014 (pdf) 40kb kB
Zmluva o predaji Neon č.j.108/2014 viď zmluvu Neon Kuklovská 3, 841 04 Bratislava IČO: 30798591 14.2.2014 17.2.2014 2/2014-2/2015 č.j.108/2014 (pdf) 850 kB
Zmluva o výpožičke zbier.predmetov 05/2014 0,- € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle IČO: 64948242 17.2.2014 18.2.2014 1.1.201-31.12.2014 05/2014 (pdf) 60 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie č.j.130/2014 726,- € Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra IČO: 308307 4.3.2014 4.3.2014 do 31.12.2014 č.j.130/2014 (pdf) 1.7 MB
Zmluva o výpožičke zbier.predmetov 8/2014 0,- € Slovenská národná galéria Riečna 1, 815 13 Bratislava IČO: 164712 6.3.2014 6.3.2014 6.3.2014-15.6.2014 8/2014 (pdf) 210 kB
Zmluva o dielo 150/2014 800,- € PhDr.Mária Smoláková CSc. / 18.3.2014 19.3.2014 19.3.2014-2.4.2014 150/2014 (pdf) 30 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru 155/2014 2000,- € Stanislav Sloboda Bazár stavebného materiálu IČO: 43969259 24.3.2014 27.3.2014 1.4.2014-31.3.2015 155/2014 (pdf) 60 kB
Zmluva o šírení reklamy 161/2014 2400,- € UniCredit Bank Czech and Slovakia Šancová 1/A, 813 33 Bratislava IČO: 47251336 27.3.2014 27.3.2014 2014 161/2014 (pdf) 2,1 MB
Zmluva o poskytnutí dotácie č.j. 162/2014 500,- € Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra IČO: 308307 27.3.2014 27.3.2014 do 15.12.2014 č.j. 162/2014 (pdf) 1,4 MB
Zmluva o dielo č.j.171/2014 24 780,06 € MULTIMONTÁŽE s.r.o. Štefánikova 26, 949 01 Nitra IČO: 36566063 27.3.2014 28.3.2014 do 30.6.2014 č.j.171/2014 (pdf) 230 KB
Mandátna zmluva č.j.172/2014 300,- € Ing. Peter Starovič Dunajská 7, 949 11 Nitra IČO: 17709008 31.3.2014 31.3.2014 30.6.2014 č.j.172/2014 (pdf) 230 KB
Zmluva o internet.službách 2014 NGNT
č.j. 210/2014
70,- € Decus, s.r.o. Baničova 17, 010 15 Žilina IČO: 31604447 24.4.2014 25.4.2014 5-12/2014 2014 NGNT / č.j. 210/2014 (pdf) 640 KB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 233/2014 viď zmluvu Súkromné konzervatórium Nitra Krčméryho 2, 949 01 Nitra IČO: 37857134 5.5.2014 5.5.2014 6.5.2014 zmluva č.j. 233/2014 (pdf) 50 kB dohoda č.j. 233/2014 (pdf) 30 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2014 1/2014
č.j.235/2014
2500,- € Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2/A, 949 01 Nitra IČO: 37861298 2.5.2014 6.5.2014 31.12.2014 č.j.235/2014 (pdf) 7.7 MB
Mandátna zmluva č.j.245/2014 200,- € Akad.soch.Pavol Čambál IČO: 22733701 13.5.2014 14.5.2014 14.5.2014 č.j.245/2014 (pdf) 150 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 241/2014 viď zmluvu Skľarenko Natália / 20.5.2014 20.5.2014 18.6.2014 zmluva č.j.241/2014 (pdf) 50 kB dohoda č.j.241/2014 (pdf) 30 kB
Komisionárska zmluva č.2/2014
č.j.254/2014
viď zmluvu Stredoslovenská galéria Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica IČO: 35984929 21.5.2014 22.5.2014 31.12.2015 zmluva č.j.254/2014 (pdf) 1 MB
Zmluva o poskyt. dotácie č.9/2014
č.j.256/2014
20.000,- € Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2/A, 949 01 Nitra IČO: 37861298 20.5.2014 26.5.2014 31.12.2015 zmluva č.j.256/2014 (pdf) 7.8 MB
Zmluva o poskyt.verej.služieb č.j. 269/2014 19,99 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 9.6.2014 9.6.2014 9.6.2016 č.j. 269/2014 (pdf) 2.8 MB
Hromadná licenčná zmluva VP/14/19912/002
č.j.239/2014
viď zmluvu SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava IČO: 178454 10.6.2014 13.6.2014 15.5.2014 č.j.239/2014 (pdf) 2.2 MB
Hromadná licenčná zmluva VP/14/19912/001
č.j.169/2014
viď zmluvu SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava IČO: 178454 17.6.2014 19.6.2014 2.4. - 4.6.2014 č.j.169/2014 (pdf) 2.2 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 275/2014 viď zmluvu Heraldický klub Križkova 7, 811 04 Bratislava IČO: 30799678 16.6.2014 19.6.2014 20.6.2014 zmluva č.j. 275/2014 (pdf) 170 kB dohoda č.j. 275/2014 (pdf) 140 kB
Zmluva o poskytnutí grantu 0514_83
č.j.283/2014
700,- € Hudobný fond Medená 29, 811 02 Bratislava IČO: 00225690 18.6.2014 26.6.2014 31.3.2015 zmluva č.j. 283/2014 (pdf) 1,7 MB
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.j.171/14 0,- € MULTIMONTÁŽE, s.r.o Štefánikova 26, 949 01 Nitra IČO: 36566063 26.6.2014 30.6.2014 15.8.2014 č.j.171/14 (pdf) 180 kB
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č.j.245/2014 0,- € Akad.soch.Pavol Čambál IČO: 22733701 26.6.2014 14.7.2014 15.8.2014 č.j.245/2014 (pdf) 140 kB
Zmluva o poskyt.dotácie č.23/2014
č.j. 292/2014
2000,- € Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2/A, 949 01 Nitra IČO: 37861298 1.7.2014 14.7.2014 do 31.12.2014 č.j.292/2014 (pdf) 6.8 MB
Zmluva o poskyt.dotácie č.24/2014
č.j. 293/2014
1000,- € Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2/A, 949 01 Nitra IČO: 37861298 27.6.2014 14.7.2014 do 31.12.2014 č.j.293/2014 (pdf) 5.8 MB
Zmluva o poskyt.dotácie č.25/2014
č.j. 294/2014
1000,- € Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2/A, 949 01 Nitra IČO: 37861298 1.7.2014 14.7.2014 do 31.12.2014 č.j.294/2014 (pdf) 6.5 MB
Zmluva o poskyt.dotácie č.45/2014
č.j. 299/2014
2750,- € Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2/A, 949 01 Nitra IČO: 37861298 14.7.2014 16.7.2014 do 31.12.2014 č.j.299/2014 (pdf) 6.7 MB
Zmluva o poskyt.dotácie č.50/2014
č.j. 300/2014
925,- € Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2/A, 949 01 Nitra IČO: 37861298 14.7.2014 16.7.2014 do 31.12.2014 č.j.300/2014 (pdf) 6.7 MB
Kúpna zmluva 1/2014 4700,- € Mgr.art. Olga Triaška Stefanovič / 24.7.2014 25.7.2014 do 31.12.2014 1/2014 (pdf) 40 kB
Zmluva o poskyt.dotácie č.38/2014
č.j. 314/2014
5500,- € Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2/A, 949 01 Nitra IČO: 37861298 29.7.2014 6.8.2014 do 31.12.2014 č.j.314/2014 (pdf) 6.3 MB
Zmluva o poskyt.dotácie č.41/2014
č.j. 315/2014
4000,- € Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2/A, 949 01 Nitra IČO: 37861298 29.7.2014 6.8.2014 do 31.12.2014 č.j.315/2014 (pdf) 7.2 MB
Zmluva o poskyt.dotácie č.46/2014
č.j. 316/2014
12500,- € Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2/A, 949 01 Nitra IČO: 37861298 29.7.2014 6.8.2014 do 31.12.2014 č.j.316/2014 (pdf) 6.9 MB
Kúpna zmluva 2/2014 6950,- € Miroslav Nicz / 4.8.2014 5.8.2014 do 31.12.2014 2/2014 (pdf) 40 kB
Kúpna zmluva 3/2014 4200,- € Milota Havránková / 4.8.2014 5.8.2014 do 31.12.2014 3/2014 (pdf) 40 kB
Kúpna zmluva 4/2014 2010,- € Pavlína Fichta Čierna / 4.8.2014 5.8.2014 do 31.12.2014 4/2014 (pdf) 40 kB
Kúpna zmluva 5/2014 3000,- € Ľubomír Stacho / 4.8.2014 5.8.2014 do 31.12.2014 5/2014 (pdf) 40 kB
Kúpna zmluva 6/2014 1200,- € Ing. Johana Ančicová / 4.8.2014 5.8.2014 do 31.12.2014 6/2014 (pdf) 40 kB
Zmluva o prenájme časti plochy pešej zóny 33/2014
č.j. 320/2014
50,- € Mestské služby Nitra Tehelná 3, 949 01 Nitra IČO: 17643848 11.8.2014 12.8.2014 doba neurčitá č.j.320/2014 (pdf) 1.1 MB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 355/2014 viď zmluvu ARTE občianske združenie Kadnárová 35, 831 51 Bratislava IČO: 42177774 18.9.2014 26.9.2014 3.10.2014 zmluva č.j.355/2014 (pdf) 45 kB dohoda č.j.355/2014 (pdf) 30 kB
Zmluva o nájme nebyt.priestoru č.j. 353/2014 viď zmluvu Občianske združenie Slavica Botanická 1, 949 01 Nitra IČO: 42122775 25.9.2014 26.9.2014 25.10.2014 zmluva č.j.353/2014 (pdf) 45 kB dohoda č.j.353/2014 (pdf) 30 kB
Zmluva o nájmne nebyt.priestoru č.j. 377/2014 viď zmluvu IPRESARIO Q s.r.o. Haanova 37, 851 04 Bratislava IČO: 45526851 6.10.2014 7.10.2014 8.10.2014 zmluva č.j.377/2014 (pdf) 45 kB dohoda č.j.377/2014 (pdf) 30 kB
Zmluva o predaji č.j. 389/2014 viď zmluvu Neon Kuklovská 3, 841 04 Bratislava IČO: 30798591 10.10.2014 20.10.2014 10/2014-10/2015 zmluva č.j.389/2014 (pdf) 790 kB
Hromadná licenčná zmluva VP/14/19912/003
č.j. 385/2014
viď zmluvu SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava IČO: 178454 15.10.2014 20.10.2014 8.10.2014-3.12.2014 zmluva č.j.385/2014 (pdf) 2.3 MB
Hromadná licenčná zmluva VP/14/19912/004
č.j. 396/2014
viď zmluvu SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava IČO: 178454 20.10.2014 22.10.2014 16.10.2014-17.10.2014 zmluva č.j.396/2014 (pdf) 3.2 MB
Zmluva o dielo č. 423/2014 2477,20 € Devin printing house, s.r.o. Kozičova 2, 841 10 Bratislava IČO: 45280673 31.10.2014 3.11.2014 do 12.11.2014 č.423/2014 (pdf) 250 kB
Zmluva o nájme č. 631/O/2014
č.j. 425/14
120,- € Slovenské národné divadlo Pribinova 17, 819 01 Bratislava IČO: 00164763 4.11.2014 5.11.2014 6.11.2014 č.j. 425/2014 (pdf) 1.4 MB
Zmluva o poskytnutí grantu Č.1014_17
č.j. 499/2014
1000,- € Hudobný fond Medená 29, 811 02 Bratislava IČO: 00225690 3.12.2014 9.11.2014 30.9.2015 č.499/2014 (pdf) 1.8 MB
Zmluva o dielo č.j.510/2014 2225,60 € ForPress Nitrianske tlačiarne, s.r.o. Potravinárska 6, Nitra IČO: 36562611 15.12.2014 15.12.2014 29.12.2014 č.j. 510/2014 (pdf) 1.4 MB
Zmluva o dielo č. 0101/2015/S
č.j. 473/14
312,- €/mes. Helvyk Elevators, s.r.o. Levická 51, 949 01 Nitra IČO: 3597193 10.12.2014 16.12.2014 1.1.2015-31.12.2017 č.j. 473/14 (pdf) 6 MB
Zmluva o vykonávaní prac.zdrav.služby č.j.549/14 500,- € Medicínske riadiace centrum, s.r.o. Čajkovského 46, 949 11 Nitra IČO: 44631359 31.12.2014 31.12.2014 1.1.2015-31.12.2017 č.j.549/14 (pdf) 4.5 MB
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.01/2015 0,- € Kancelária NRSR Námestie A.Dubčeka 1, 812 80 Bratislava IČO: 151491 2.12.2014 31.12.2014 1.1.2015-31.12.2016 č. 01/2015 (pdf) 45 kB
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.02/2015 0,- € Slovenské banské múzeum Kammerhofská 2, 969 01Banská Štiavnica IČO: 17056187 2.12.2014 31.12.2014 1.1.2015-31.12.2015 č. 02/2015 (pdf) 40 kB
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.03/2015 0,- € Vojenský útvar 1046 Novozámocká 5, 949 01 Nitra IČO: 00804665 2.12.2014 31.12.2014 1.1.2015-31.12.2015 č. 03/2015 (pdf) 4.5 MB
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.04/2015 0,- € Galéria Jána Koniarka Zelený kríček 3, 917 01 Trnava IČO: 36086932 2.12.2014 31.12.2014 1.1.2015-31.12.2015 č. 04/2015 (pdf) 40 kB
Servisná zmluva č.01/2015
č.j. 550/14
730,- €
1800,- €
Dida, s.r.o., Levická 24, 949 01 Nitra IČO: 31724230 31.12.2014 2.1.2015 1.1.2015-31.12.2017 č.j.550/14 (pdf) 3.5 MB
Servisná zmluva č.02/2015
č.j. 551/14
803,- €
1500,- €
Dida, s.r.o., Levická 24, 949 01 Nitra IČO: 31724230 31.12.2014 2.1.2015 1.1.2015-31.12.2017 č.j.551/14 (pdf) 2.5 MB
Zmluva o dielo č.03/2015
č.j. 552/14
119,50 € Dida, s.r.o., Levická 24, 949 01 Nitra IČO: 31724230 31.12.2014 2.1.2015 1.1.2015-31.12.2017 č.j.552/14 (pdf) 2.0 MB