Nitrianska galéria - Zmluvy 2013

Názov zmluvy Číslo zmluvy Hodnota predmetu
Cena s DPH
Zmluvná strana (sídlo/meno/adresa) IČO zmluvnej strany Dátum podpisu zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Platnosť zmluvy Súbor na stiahnutie v pdf
(otvorí sa v novom okne)
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č.: 01/2013 0,- Kancelária Národnej rady SR Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava IČO: 151 491 27.11.2012 02.01.2013 01.01.-31.12.2013 01-2013.pdf 42,2 kB
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č.: 02/2013 0,- Slovenské banské múzeum Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica IČO: 170 561 87 27.11.2012 02.01.2013 01.01.-31.12.2013 02-2013.pdf 42,2 kB
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č.: 03/2013 0,- Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 949 01 Nitra IČO: 378 612 98 12.12.2012 02.01.2013 01.01.-31.12.2013 03-2013.pdf 43,7 kB
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č.: 04/2013 0,- Vojenský útvar 1046 Novozámocká 5, 949 01 Nitra IČO: 008 046 65 27.11.2012 02.01.2013 01.01.-31.12.2013 04-2013.pdf 37,7 kB
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č.: 05/2013 0,- UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A, 813 33 Bratislava IČO: 00 681 709 27.11.2012 02.01.2013 01.01.-31.12.2013 05-2013.pdf 49,7 kB
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č.: 06/2013 0,- Galéria Jána Koniarka Zelený kríček 3, 917 01 Trnava IČO: 36086932 27.11.2012 02.01.2013 01.01.-31.12.2013 06-2013.pdf 42,0 kB
ZMLUVA O DIELO č.: 21/2013 viď zmluva HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Levická 51, 94901 Nitra IČO: 35971983 10.1.2013 11.01.2013 10.01.2013-31.12.2014 21-2013.pdf 600 kB
ZMLUVA O ŠÍRENÍ REKLAMY 64/2010/2013 2400,- Objednávateľ: UniCredit Bank Slovakia a. s. Šancová 1/A, 813 33 Bratislava IČO: 00681709 25.2.2013 26.2.2013 2013 64-2010-2013.pdf 1208 kB
ZMLUVA O POSKYT. DOTACIE c.j.386/2013/0SS 680,- Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra IČO: 308307 25.2.2013 26.2.2013 do 30.11.2013 c.j.386-2013-0ss.pdf 998 kb
ZMLUVA O PREDAJI č.j. 91/2013 viď zmluva NEON Kuklovská 3,84104 Bratislava IČO: 30798591 28.2.2013 1.3.2013 2013 91-2013.pdf 460 kB
ZMLUVA O NAJME NEBYT.PRIESTORU č.j. 89/2013 viď zmluva CLOSE HARMONY FRIENDS (občianske združenie) Hodžova 8, 949 01 Nitra IČO: 31825907 4.3.2013 5.3.2013 11.3.2013 c.j.89-2013.pdf 188 kB c.j.89-2013.pdf 138 kB
ZMLUVA O NAJME NEBYT.PRIESTORU č.j. 128/2013 viď zmluva Vladimír Šranko 20.3.2013 21.3.2013 27.3.2013 c.j.128-2013.pdf 43 kB dohoda-128-2013.pdf 28 kB
ZMLUVA O NAJME NEBYT.PRIESTORU č.j. 136/2013 2.000,- € Stanislav Sloboda BAZÁR STAVEBNÉHO MATERIÁLU Baničova 3, 949 11 Nitra IČO: 43969259 28.3.2013 29.3.2013 1.4.2013-31.3.2014 c.j.136-2013.pdf 51 kB
Zmluva o spolupráci č.j. 145/2013 500,- € Poľský Inštitút Námestie SNP 27, 814 99 Bratislava IČO: 31786022 7.3.2013 8.3.2013 20.3.2013 c.j.145-2013.pdf 22 kB
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č.j. 611/2013/OK 500,- € Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra IČO: 00308307 25.3.2013 5.4.2013 do 6.12.2013 c.j.611-2013-OK.pdf 2,6 MB
ZMLUVA O NAJME NEBYT.PRIESTORU č.j. 151/2013 1,- € Brigita Tarinová 11.4.2013 12.4.2013 20.4.2013 c.j.151-2013.pdf 44 kB dohoda-c.j.151-2013.pdf 28 kB
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA VP/13/19912/001 sadzobník SOZA SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava IČO: 00178454 20.3.2013 20.3.2013 20.3.-24.3.2013 VP1319912001.pdf 1327 kB
LICENČNÁ ZMLUVA č.j.163/2013 50,- € Slovenský filmový ústav Grosslingová 32, 811 09 Bratislava IČO: 891444 28.4.2013 28.4.2013 28.4.2013 c.j.163-2013.pdf 1 MB
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA VP/13/19912/003 sadzobník SOZA SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava IČO: 00178454 13.5.2013 13.5.2013 14.5.2013 VP-13-19912-003.pdf 1,2 MB
ZMLUVA O NAJME NEBYT.PRIESTORU č.j. 334/2013 viď zmluva "BORINKA" – Zariadenie soc.služieb, Ul. Dolnočermánska 62, 949 01 Nitra IČO: 00351750 20.5.2013 21.5.2013 21.5.2013 c.j.334-2013.pdf 45 kB dohoda-c.j.334-2013.pdf 30 kB
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 8/2013 5000,- € Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 949 01 Nitra IČO: 37861298 20.5.2013 21.5.2013 do 31.12.2013 zmluva_8_2013.pdf 4,2 MB
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 11/2013 5000,- € Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 949 01 Nitra IČO: 37861298 20.5.2013 21.5.2013 do 31.12.2013 zmluva_11_2013.pdf 4,4 MB
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č.j. 1044/OŠMaŠ/2013 500,- € Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra IČO: 00308307 27.5.2013 31.5.2013 do 31.7.2013 c.j.1044-OSMaS-2013.pdf 2,4 MB
ZMLUVA O NAJME NEBYT.PRIESTORU č.j. 348/2013 viď zmluva SÚKROMNÉ KONZERVATÓRIUM NITRA Krčméryho 2, 949 01 Nitra IČO: 37857134 31.5.2013 31.5.2013 9.6.2013 c.j.348-2013.pdf 45 kB dohoda-c.j.348-2013.pdf 30 kB
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 13/2013 1000,- € Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 949 01 Nitra IČO: 37861298 31.5.2013 3.6.2013 do 31.12.2013 zmluva_13_2013.pdf 4,4 MB
ZMLUVA O NAJME NEBYT.PRIESTORU č.j. 379/2013 viď zmluva ZUŠ Jozefa Rosinského Vajanského 1, 949 01 Nitra IČO: 31827268 18.6.2013 19.6.2013 21.6.2013 c.j.379-2013.pdf 45 kB dohoda-c.j.379-2013.pdf 30 kB
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU č.j. 398/2013 zmluva č. 0613_123 400,- € Hudobný fond Medená 29, 811 02 Bratislava IČO: 00225690 20.6.2013 25.6.2013 9-12/2013 c.j.398-2013.pdf 1,2 MB
ZMLUVA O NAJME NEBYT.PRIESTORU č.j. 393/2013 viď zmluva Mesto Nitra Štefánikova tr. 60, 949 01 Nitra IČO: 00308307 24.6.2013 24.6.2013 25.6.2013 c.j.393-2013.pdf 45 kB dohoda-c.j.393-2013.pdf 30 kB
KOMISIONARSKA ZMLUVA č.j. 395/2013 12,50€ / ks OZ Hardness&Blackness Karpatská 52, 900 33 Marianka IČO: 42269075 24.6.2013 25.6.2013 do 31.12.2013 c.j.395-2013.pdf 1,1 MB
ZMLUVA O NÁJME NEBYT.PRIESTORU č.j. 397/2013 viď zmluva Romana Uhlíková   26.6.2013 26.6.2013 28.6.2013 c.j.397-2013.pdf 45 kB dohoda-c.j.397-2013.pdf 30 kB
KOMISIONARSKA ZMLUVA č.j. 380/2013 23€ / ks Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO: 36631124 28.6.2013 15.7.2013 do 31.8.2013 c.j.380-2013.pdf 2,5 MB
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 15/2013 6000,- € Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 949 01 Nitra IČO: 37861298 18.7.2013 30.7.2013 do 31.12.2013 15/2013.pdf 4,7 MB
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 16/2013 600,- € Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A, 949 01 Nitra IČO: 37861298 22.7.2013 30.7.2013 do 31.12.2013 16/2013.pdf 4,4 MB
KÚPNA ZMLUVA 1/2013 2380,- € Marián Mudroch 19.9.2013 20.9.2013 do 31.10.2013 1/2013.pdf 180 kB
KÚPNA ZMLUVA 2/2013 3000,- € Mária Machatová 24.9.2013 25.9.2013 do 31.12.2013 2/2013.pdf 180 kB
KÚPNA ZMLUVA 3/2013 1000,- € Martin Derner 27.9.2013 30.9.2013 do 31.12.2013 3/2013.pdf 180 kB
RÁMCOVA KOMISIONÁRSKA DOHODA č.j. 512/2013 viď zmluvu LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 O1 Bratislava IČO: 31396674 30.9.2013 4.10.2013 do 30.11.2015 č.j. 512/2013 1,8 MB
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č.j. 529/2013 viď zmluvu Mesto Nitra Štefánikova 60, 950 06 Nitra IČO: 00308307 9.10.2013 10.10.2013 neurčitá č.j. 529/2013 900 kB
ZMLUVA O NÁJME NEBYT.PRIESTORU č.j. 527/2013 viď zmluvu Ing. Sylvia Eliášová 9.10.2013 10.10.2013 17.10. 2013 č.j.527-2013.pdf 45 kB dohoda-č.j.527-2013.pdf 30 kB
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA VP/13/19912/004 sadzobník SOZA SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava IČO: 00178454 24.10.2013 30.10.2013 16.10. - 17.10.2013 VP/13/19912/004 175 kB
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA VP/13/19912/005 sadzobník SOZA SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava IČO: 00178454 22.10.2013 30.10.2013 18.9. - 4.12.2013 VP/13/19912/004 175 kB
POISTNÁ ZMLUVA 12-730-65265097 25,- € Union Poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava IČO: 31322051 5.11.2013 8.11.2013 9.11.2013 – 8.11.2014 12-730-65265097 600 kB
POISTNÁ ZMLUVA 12-730-65265098 25,- € Union Poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava IČO: 31322051 5.11.2013 8.11.2013 9.11.2013 – 8.11.2014 12-730-65265098 630 kB
POISTNÁ ZMLUVA 360-2042.386 89,- € Kooperativa poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 IČO: 585441 8.11.2013 8.11.2013 11.11.2013 – 28.2.2014 360-2042-386 990 kB
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU č.j. 587/2013, zmluva č. 1013_30 1.000,- € Hudobný fond Medená 29, 811 02 Bratislava IČO: 00225690 13.11.2013 19.11.2013 do 30.9.2014 č.j. 587/2013 1,1 MB
ZMLUVA O DIELO 644/2013 1692,90 € Tlačiareň Dóša, s.r.o. Dúbravská cesta 9, 845 30 Bratislava IČO: 35838752 3.12.2013 3.12.2013 do 19.12.2013 644/2013 760 kB
ZMLUVA O DIELO 645/2013 4.870,- € Mgr. Art. Monika Borkowska 4.12.2013 5.12.2013 do 23.12.2013 645/2013 40 kB
ZMLUVA O NÁJME NEBYT.PRIESTORU č.j. 662/2013 viď zmluva Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 845 45 Bratislava IČO: 47232480 11.12.2013 11.12.2013 do 20.12.2013 zmluva č.j.662-2013.pdf 45 kB dohoda-č.j.662-2013.pdf 35 kB
Zmluva o výpožičke zbier.predmetov 01/2014 0,- € Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2/A, 949 01 Nitra IČO: 37861298 19.11.2013 30.12.2013 1.1.2014-31.12.2016 01/2014 170 kB
Zmluva o výpožičke zbier.predmetov 02/2014 0,- € Slovenské banské múzeum Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica IČO: 17056187 4.12.2013 30.12.2013 1.1.2014-31.12.2014 02/2014 170 kB
Zmluva o výpožičke zbier.predmetov 03/2014 0,- € Kancelária NRSR Námestie A.Dubčeka 1, 812 80 Bratislava IČO: 00151491 4.12.2013 30.12.2013 1.1.2014-31.12.2014 03/2014 45 kB
Zmluva o výpožičke zbier.predmetov 04/2014 0,- € Vojenský útvar 1046 Novozámocká 5, 949 01 Nitra IČO: 00804665 4.12.2013 30.12.2013 1.1.2014-31.12.2014 04/2014 45 kB
Zmluva o výpožičke zbier.predmetov 06/2014 0,- € Galéria Jána Koniarka Zelený kríček 3, 917 01 Trnava IČO: 36086932 4.12.2013 30.12.2013 1.1.2014-31.12.2014 06/2014 2010 kB