Nitrianska galéria

       

8.1.2014, 7:48

 
         
 

94901, Nitra,  Zupné námestie 3

       

IČO:36102580

 
                          
                          
 

Kniha dodávateľských faktúr

 
                          
                          
 

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

 
                          
                       

1 / 23

 
                          
 

Číslo

       

Obnos

 

Dátum

 

Schválil

Číslo

 

Číslo

       
                  
 

dokladu

 

Dodávateľ

  

dokladu

 

prijatia

   

objednávk

 

zmluvy

 

Text

     
                          
                          
 

1

 

00735809

 

Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre

1,082.88

 s DPH

7.1.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

KRP-OCH-122-003/2010

 

ochrana objektu 1-12/13

  
    

Piesková č. 32 94936 Nitra

    

Riaditeľka

   

prenos.cesta 1-12/13

  
 

2

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

30.43

 s DPH

7.1.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

9901762673

 

popl.za internet 1/13

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

3

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

91.70

 s DPH

9.1.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

0093792

 

telekomunikačné poplatky

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

4

 

00308307

 

Mesto Nitra

524.70

 s DPH

14.1.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

VZN č.13/2012

 

popl.za komunálny odpad na rok 2013

  
    

Štefánikova tr. 60 95006 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

5

 

00308307

 

Mesto Nitra

3.32

 s DPH

14.1.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

11/2002

 

nájomné za pozemok 2013

  
    

Štefánikova tr. 60 95006 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

6

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

47.08

 s DPH

15.1.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

č.j.615/2011

 

telek.popl.mobily

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

7

 

36550949

 

Západosl.vodár.spol.

287.78

 s DPH

16.1.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

321/96

 

vodné, stočné, zrážky

  
    

Za hydrocentrálou 4 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

8

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

308.21

 s DPH

17.1.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

vyúčt.spotreby elektr.energie 2012

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

9

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

9.80

 s DPH

17.1.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

1/2013

   

tlač pozvánok k výstave Dám ti to šérovať

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
 

10

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

100.44

 s DPH

28.1.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 T/2011

 

obsluha TZ kurič 12/12

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

11

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

5,124.22

 s DPH

28.1.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

dobropis-vyúčtovanie spotreby plynu 2012

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

12

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

1,806.35

 s DPH

28.1.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

dobropis za plyn 2012 oprava k fa 201310065

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

13

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

100.44

 s DPH

  

Mgr. Niczová Renáta

  

314 T/2011

 

obsluha TZ kurič 1/13

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

14

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

2,690.21

 s DPH

  

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

záloha za plyn 1/13

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

15

 

35971983

 

HELVYK  ELEVATORS s.r.o.

312.00

 s DPH

4.2.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

1001/2013/S

 

práce na výťahoch 1/13

  
    

Levická 51 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

16

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

30.43

 s DPH

5.2.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

9901762673

 

popl.za internet 2/13

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

17

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

102.01

 s DPH

8.2.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

0093792

 

telekom.popl.1/13

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

18

 

45543372

 

Inet.sk, s.r.o.

36.00

 s DPH

8.2.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

7/2013

   

prevádzka internet.domény "nitrianskagaleria.sk"

  
    

Radvanská 25 97405 Banská Bystrica

    

Riaditeľka

      
 

19

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

12.02

 s DPH

8.2.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

4/2013

   

tlač pozvánok k výstave "Šikmé perspektívy: Privretými očami" 120 ks

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
 

20

 

31724230

 

DIDA s.r.o.

55.92

 s DPH

12.2.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

2/2013

   

úprava konfigurácie PSN zariadenia a užívateľ.nastavení NG

  
    

Levická 24 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

21

 

35790253

 

Petit Press, a.s.

32.40

 s DPH

14.2.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

3/2013

   

inzercia v týždenníku "My Nitrianske noviny"

  
    

Lazaretská 12 81108 Bratislava

    

Riaditeľka

      
 

22

 

36931063

 

Oto Urbánek-POTECH

46.47

 s DPH

14.2.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

005-2008/NR

 

BOZP a PO 1/13

  
    

Damborského 7 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

23

 

36931063

 

Oto Urbánek-POTECH

46.47

 s DPH

14.2.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

005-2008/NR

 

BOZP a PO 2/13

  
    

Damborského 7 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

24

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

52.70

 s DPH

14.2.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

č.j.159/2012

 

telek.popl.služ.mobily

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

25

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

15.04

 s DPH

18.2.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

6/2013

   

tlač pozvánok k výstave "Tri"

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

          
 

26

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

1,798.68

 s DPH

19.2.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

spotreba elektrickej energie 1/13

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

27

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

2,466.00

 s DPH

26.2.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

záloha za plyn 2/13

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

28

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

23.64

 s DPH

27.2.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

8

   

tlač pozvánok k výstave "Copy/Plagiarism, Patrik Hábl" 100 ks, formát A5, obojstranná fareb., 250 g

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
                      
 

29

 

36550949

 

Západosl.vodár.spol.

364.20

 s DPH

1.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

321/96

 

vodné, stočné, zrážky

  
    

Za hydrocentrálou 4 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

30

 

41307135

 

Katarína Czikorová-Coffee and TV

100.00

 s DPH

1.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

10

   

grafické práce k projektu "4-3-2-1..." plagát, pozvánka, banner

  
    

Veterná 69 97901 Rimavská Sobota

    

Riaditeľka

      
 

31

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

30.43

 s DPH

5.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

9901762673

 

popl.za internet 3/13

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

32

 

35971983

 

HELVYK  ELEVATORS s.r.o.

312.00

 s DPH

6.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

1001/2013/S

 

práce na výťahoch 2/13

  
    

Levická 51 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

33

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

90.72

 s DPH

6.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 T/2011

 

obsluha TZ kurič 2/13

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

34

 

36931063

 

Oto Urbánek-POTECH

46.47

 s DPH

6.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

005-2008/NR

 

BOZP a PO 3/13

  
    

Damborského 7 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

35

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

1.32

 s DPH

7.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

9

   

tlač plagátov "Patrik Hábl"

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

          
 

36

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

105.08

 s DPH

7.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

0093792

 

telekom.popl.2/13

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

37

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

72.00

 s DPH

8.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

15

   

tlač plagátov k projektu "GH"

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

          
 

38

 

00585441

 

Kooperatíva poisťovňa, a.s.

141.08

 s DPH

8.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

6546626061

 

poistenie prepravy zásielok 2.Q 2013

  
    

Farská 30 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

39

 

36557129

 

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

52.83

 s DPH

8.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

1330078137

 

PZP služ.motor.vozidlá 2.Q 2013

  
    

Samova 11 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

40

 

36557129

 

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

85.86

 s DPH

8.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

0950032875

 

úrazové poistenie

  
    

Samova 11 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

41

 

36557129

 

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

175.76

 s DPH

8.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

0512008592

 

havarijné poistenie služ.vozidiel 2.Q 2013

  
    

Samova 11 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

42

 

36557129

 

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

2,164.91

 s DPH

8.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

0802008440

 

poistenie majetku 2.Q 2013

  
    

Samova 11 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

43

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

1,654.67

 s DPH

12.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

spotreba elektr.enegie 2/13

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

44

 

43581218

 

Mgr.Art.Peter Liška

80.00

 s DPH

13.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

25

   

grafické práce k projektu "Afterparty" plagát, leták, banner

  
    

Malá Čierna 11 01501 Malá Čierna

    

Riaditeľka

      
 

45

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

58.94

 s DPH

14.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

č.j.615/2011, 159/12

 

telekom.popl.mobily

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

         
 

46

 

36371271

 

PORADCA, s.r.o.

54.80

 s DPH

18.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

28

   

predplatné PaM 1-12/2013

  
    

Pri Celulozke 40 01001 Žilina

    

Riaditeľka

          
 

47

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

11.76

 s DPH

18.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

16

   

tlač pozvánok k výstave "Tretia kultúra"

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

          
 

48

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

72.90

 s DPH

18.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

24

   

tlač plagátov  "Afterparty" A3

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

    

tlač letákov "Afterparty" A5

  
 

49

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

262.80

 s DPH

20.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

30

   

tlač bulletinov k projektu "GH"

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

          
 

50

 

34152059

 

RECO s.r.o.

216.00

 s DPH

21.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

21

   

vizuálne riešenie výstavy "Jozef Kostka"

  
    

Hurbanova 1379/38 90501 Senica

    

Riaditeľka

          
 

51

 

34152059

 

RECO s.r.o.

319.01

 s DPH

21.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

22

   

tlač skladačky k výstave "Jozef Kostka"

  
    

Hurbanova 1379/38 90501 Senica

    

Riaditeľka

          
 

52

 

40360563

 

Miroslav Štefčík STEMI

299.16

 s DPH

21.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

19

   

kontrola PHP, réžijný materiál, potvrdenie o kontrole PHP, oprava PHP

  
              

Riaditeľka

      
 

53

 

37212931

 

ITSK - H.Sonnenschein

10.01

 s DPH

20.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

32

   

SD karta Class 4 Kingston

  
    

Fr.Mojtu 22 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

54

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

2,466.00

 s DPH

22.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

záloha za plyn 3/13

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

55

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

12.71

 s DPH

22.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

20

   

tlač pozvánok "Jozef Kostka"

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

          
 

56

 

31724230

 

DIDA s.r.o.

730.00

 s DPH

25.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

170/2012

 

štvrťročná kontrola PSN 1.Q 2013

  
    

Levická 24 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

57

 

31724230

 

DIDA s.r.o.

803.00

 s DPH

25.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

169/12

 

štvrťročná kontrola EPS 1.Q 2013

  
    

Levická 24 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

58

 

34105620

 

INPEK s.r.o.

86.40

 s DPH

25.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

17

   

oprava poškodenej omietky klenby pochodu na Samovej ulici

  
    

Štefánik. trieda 81 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

59

 

34105620

 

INPEK s.r.o.

337.74

 s DPH

25.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

18

   

oprava balkónov- otlčenie omietky podhľadov

  
    

Štefánik. trieda 81 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

60

 

31349307

 

SIEMENS s.r.o.

331.85

 s DPH

25.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

12

   

štvrťročná kontrola EPS

  
    

Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

61

 

36415103

 

Revimont-DG, s.r.o.

240.00

 s DPH

26.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

5

   

úradné meranie prevádz.spotreby paliva Renault Master, vyprac.protokolu a vydanie certifikátu o mera

  
    

Bystrička 111 03804 Bystrička

    

Riaditeľka

      
                      
 

62

 

31396674

 

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

875.51

 s DPH

26.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

29

   

jedálne kupóny

  
    

Vajnorská 32 83103 Bratislava

    

Riaditeľka

    

odplata

  
 

63

 

36931063

 

Oto Urbánek-POTECH

60.00

 s DPH

27.3.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

11

   

náplň do lekárničky

  
    

Damborského 7 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

64

 

36550949

 

Západosl.vodár.spol.

314.53

 s DPH

2.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

321/96

 

vodné, stočné, zrážky 26.2.-25.3.2013

  
    

Za hydrocentrálou 4 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

65

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

30.43

 s DPH

5.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

9901762673

 

popl.za internet 4/13

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

66

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

20.28

 s DPH

5.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

34

   

tlač letákov k projektu "4-3-2-1..."

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

          
 

67

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

30.42

 s DPH

5.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

35

   

tlač letákov k proejtku "GH"

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

          
 

68

 

00308307

 

Mesto Nitra

2.11

 s DPH

5.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

14

   

výlep plagátov k projektu "4-3-2-1..."

  
    

Štefánikova tr. 60 95006 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

69

 

00308307

 

Mesto Nitra

14.11

 s DPH

5.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

27

   

výlep plagátov k projektu "GH"

  
    

Štefánikova tr. 60 95006 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

70

 

00308307

 

Mesto Nitra

10.56

 s DPH

5.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

31

   

výlep plagátov k projektu "Afterparty"

  
    

Štefánikova tr. 60 95006 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

71

 

35971983

 

HELVYK  ELEVATORS s.r.o.

312.00

 s DPH

8.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

1001/2013/S

 

práce na výťahoch 3/13

  
    

Levická 51 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

72

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

8.70

 s DPH

9.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

38

   

tlač pozvánok k výstave "Urban Hunter" formát A5

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
 

73

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

109.25

 s DPH

9.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

0093792

 

telekomunikačné poplatky 3/2013

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

74

 

00308307

 

Mesto Nitra

3,660.65

 s DPH

9.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

Rozhodnutie č.005752

 

daň z nehnuteľností 2013

  
    

Štefánikova tr. 60 95006 Nitra

    

Riaditeľka

         
 

75

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

100.44

 s DPH

10.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

obsluha TZ kurič 3/13

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

76

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

67.70

 s DPH

11.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

č.j.615/2011,159/12

 

telekom.popl.služ.mobily

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

         
 

77

 

35826339

 

INTERNET SK s.r.o.

19.32

 s DPH

11.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

50

   

predĺženie internet. domény "nitrianskagaleria.sk" na 1 rok

  
    

Maróthyho 6 81106 Bratislava

    

Riaditeľka

      
 

78

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

1,623.64

 s DPH

15.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

vyúčt.spotreby elektr.energie 3/13

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

79

 

31724230

 

DIDA s.r.o.

70.08

 s DPH

16.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

2

   

oprava kamier č. 2 a č.6

  
    

Levická 24 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

80

 

43868878

 

Kanal Servis, Alexander Vereš

116.40

 s DPH

17.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

33

   

čistenie kanalizačného potrubia v bloku A

  
    

Novozámocká 349 95112 Ivánka pri Nitre

    

Riaditeľka

      
 

81

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

18.80

 s DPH

17.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

39

   

tlač pozvánok k výstave "Kopie skutečnosti"

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
 

82

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

7.20

 s DPH

18.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 T/2011

 

popl.za znečistenie ovzdušia

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

83

 

30853231

 

Rada galérií Slovenska

100.00

 s DPH

22.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

Stanovy OZ

 

členské príspevky za členstvo v Rade galérií Slovenska na rok 2013

  
    

Riečna 1 81513 Bratislava

    

Riaditeľka

      
 

84

 

37079565

 

Mgr.Smiešková Alena

309.40

 s DPH

22.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

45

   

preklad textov dľa objednávky

  
    

Fraňa Mojtu 17 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

85

 

37079565

 

Mgr.Smiešková Alena

36.40

 s DPH

22.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

44

   

preklad k výstave "Skúsime to cez vesmír"

  
    

Fraňa Mojtu 17 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

86

 

34135545

 

Špecialka, s.r.o.

160.00

 s DPH

22.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

42

   

ubytovanie 2 umelcov 15.-19.4.2013

  
    

Janka Kráľa 4 94901 Nitra

    

Riaditeľka

    

daň z ubytovania

  
 

87

 

35899352

 

Downtown Backpackers Hostel s.r.o.

90.60

 s DPH

23.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

46

   

ubytovanie 2 umelcov na 29.4. a 3.5.2013 k projektu "Let´s dance"

  
    

Panenská 31 81104 Bratislava

    

Riaditeľka

      
 

88

 

34869719

 

CD photo design

111.02

 s DPH

23.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

13

   

fólia pieskovací efekt, montáž, nedopl.DVD

  
    

Vinohradnícka 11 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

89

 

36555720

 

Farby-Laky LaS s.r.o.

87.28

 s DPH

24.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

49

   

všeobecný materiál

  
    

Novozámocká 199 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

90

 

00162957

 

IVES

71.70

 s DPH

26.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

51

   

služby WinPam 2013 bez DPH

  
    

Čs. armády 20 04118 Košice

    

Riaditeľka

    

služby WinPam 2014 bez DPH

  
              
                    

služby WinPam DPH

  
                          
 

91

 

31396674

 

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

3,165.28

 s DPH

30.4.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

52

   

jedálne kupóny

  
    

Vajnorská 32 83103 Bratislava

    

Riaditeľka

    

odplata

  
 

92

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

19.37

 s DPH

2.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

55

   

tlač pozvánok k výstave "Marko Blažo/Ticho a pokoj"

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
 

93

 

36550949

 

Západosl.vodár.spol.

346.07

 s DPH

2.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

321/96

 

vodné 26.3.-24.4.2013

  
    

Za hydrocentrálou 4 94901 Nitra

    

Riaditeľka

    

stočné, zrážky 26.3.-24.4.2013

  
 

94

 

35888318

 

Slovpap Slovakia, s.r.o.

92.50

 s DPH

2.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

56

   

výtvarný materiál k projektu "Tvoriť môže každý"

  
    

Hraničná 16 (prev.Levická cesta 7,Nitra) 82105 Bratislava 2

    

Riaditeľka

      
 

95

 

33587124

 

Edit-Edita Butková

307.12

 s DPH

2.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

57

   

výtvarný materiál, maliarske a výtvarné náradie k projektu "Tvoriť môže každý"

  
    

Benkova 8 94911 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

96

 

36555720

 

Farby-Laky LaS s.r.o.

206.92

 s DPH

2.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

58

   

výtvarný materiál, maliarske a výtvarné náradie k projektu "Tvoriť môže každý"

  
    

Novozámocká 199 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

97

 

35888318

 

Slovpap Slovakia, s.r.o.

37.92

 s DPH

2.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

59

   

výtvarný materiál k tvorivým dielňam v rámci projektu "Týždeň NG"

  
    

Hraničná 16 (prev.Levická cesta 7,Nitra) 82105 Bratislava 2

    

Riaditeľka

      
 

98

 

36555720

 

Farby-Laky LaS s.r.o.

94.58

 s DPH

2.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

60

   

výtvarný materiál k projektu "Týždeň NG"

  
    

Novozámocká 199 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

99

 

33587124

 

Edit-Edita Butková

93.08

 s DPH

2.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

61

   

výtvarný materiál k projektu "Týždeň NG"

  
    

Benkova 8 94911 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

100

 

35888318

 

Slovpap Slovakia, s.r.o.

43.50

 s DPH

2.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

62

   

materiál k tvorivým dielňam v rámci projektu "Tvoriť môže každý"

  
    

Hraničná 16 (prev.Levická cesta 7,Nitra) 82105 Bratislava 2

    

Riaditeľka

      
 

101

 

36555720

 

Farby-Laky LaS s.r.o.

97.55

 s DPH

2.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

63

   

výtvarný materiál k projektu "Tvoriť môže každý"

  
    

Novozámocká 199 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

102

 

33587124

 

Edit-Edita Butková

231.85

 s DPH

2.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

64

   

výtvarný materiál k projektu "Tvoriť môže každý"

  
    

Benkova 8 94911 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

103

 

36371271

 

PORADCA, s.r.o.

49.80

 s DPH

6.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

65

   

predplatné Poradca 2014

  
    

Pri Celulozke 40 01001 Žilina

    

Riaditeľka

          
 

104

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

30.43

 s DPH

6.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

9901762673

 

popl.za internet 5/13

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

105

 

36931063

 

Oto Urbánek-POTECH

46.47

 s DPH

6.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

005-2008/NR

 

BOZP a PO 4/13

  
    

Damborského 7 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

106

 

36547964

 

Moto Jas, s.r.o.

366.30

 s DPH

6.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

66

   

servisná prehliadka a oprava služ.motor.vozidla Škoda Fabia NR 858 EP

  
    

Dopravná 2069/1 (prev.Cabajská 29) 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
                      
 

107

 

35971983

 

HELVYK  ELEVATORS s.r.o.

312.00

 s DPH

7.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

1001/2013/S

 

práce na výťahoch 4/13

  
    

Levická 51 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

108

 

00308307

 

Mesto Nitra

2.11

 s DPH

7.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

37

   

výlep plagátov k projektu "Afterparty"

  
    

Štefánikova tr. 60 95006 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

109

 

00308307

 

Mesto Nitra

3.17

 s DPH

7.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

36

   

výlep plagátov k projektu "Galéria hudby"

  
    

Štefánikova tr. 60 95006 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

110

 

00308307

 

Mesto Nitra

5.28

 s DPH

7.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

53

   

výlep plagátov k projektu "Afterparty"

  
    

Štefánikova tr. 60 95006 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

111

 

00308307

 

Mesto Nitra

3.17

 s DPH

7.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

54

   

výlep plagátov k projektu "Galéria hudby"

  
    

Štefánikova tr. 60 95006 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

112

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

96.54

 s DPH

10.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

67

   

tlač plagátov A3,A2 a letákov A5 k projektu Týždeň NG "Bunkrovica"

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
 

113

 

00891444

 

Slovenský filmový ústav

50.00

 s DPH

10.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

163/13

 

licencia na verejné projekcie na výstave "Jozef Kostka"

  
    

Grösslingova 32 81109 Bratislava 1

    

Riaditeľka

      
 

114

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

12.41

 s DPH

10.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

68

   

tlač pozvánok k výstave "Enrik Bistika:Krátke filmy

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
 

115

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

89.08

 s DPH

10.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

72

   

tlač letákov a plagátov k projektu "Týždeň NG" program na celý týždeň

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
 

116

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

97.20

 s DPH

10.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

obsluha TZ kurič 4/13

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

117

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

103.49

 s DPH

10.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

0093792

 

telekomunikačné poplatky 4/13

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

118

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

84.60

 s DPH

13.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

č.j.615/2011, 159/12

 

telekom.popl. 8.4.-7.5.2013

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

         
 

119

 

178454

 

SOZA

120.96

 s DPH

15.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

VP/13/19912/001

 

licencia na verejné použitie hud.diel "GH" 20.3.2013 a 24.3.2013

  
    

Rastislavova 3 82108 Bratislava

    

Riaditeľka

      
 

120

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

1,309.85

 s DPH

15.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

spotreba elektr.energie 4/13

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

121

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

102.00

 s DPH

20.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

78

   

tlač brožúr k projektu "Týždeň NG"  podujatie Zaostri svoj zrak na umenie 3

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
 

122

 

36618233

 

Pece s.r.o

170.93

 s DPH

21.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

76

   

výtvarný materiál k projektu "Tvoriť môže každý"

  
    

Nábrežná 678/7 96223 Očová

    

Riaditeľka

      
 

123

 

36555720

 

Farby-Laky LaS s.r.o.

22.46

 s DPH

17.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

79

   

výtvarný materiál k projektu "Týždeň NG" podujatie "Všade dobre, doma najlepšie"

  
    

Novozámocká 199 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
                      
 

124

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

7,796.77

 s DPH

22.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

vyúčtovanie spotreby plynu 1.1.-18.4.2013

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

125

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

2,466.00

 s DPH

22.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

záloha za plyn 5/13

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

126

 

30376904

 

Szabó Zsolt

50.00

 s DPH

24.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

73

   

ladenie klavíra v rámci projektu "Galéria hudby" konceret 15.5.2013

  
    

Revolučná štvrť 973/26 92401 Galanta

    

Riaditeľka

      
 

127

 

34147101

 

TT CAR s.r.o.

1,660.25

 s DPH

27.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

86

   

servis a oprava služ.motor.vozidla Renatult Master NR 408 BG

  
    

Bratislavská cesta 19 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

128

 

31724230

 

DIDA s.r.o.

95.52

 s DPH

27.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

40,41

   

kontrola a vyčistenie snímača v stroj.výťahu, test funkčnosti

  
    

Levická 24 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
            

overenie funkčnosti systému EZS a otestovanie komunikácie systému s PCO

  
                      
                      
                      
 

129

 

31724230

 

DIDA s.r.o.

20.00

 s DPH

27.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

48

   

oprava čidla v salóne

  
    

Levická 24 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

130

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

21.96

 s DPH

30.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

82

   

tlač pozvánok a plagátov k podujatiu "Autorská prezentácia M.Hvoreckého"

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
 

131

 

36931063

 

Oto Urbánek-POTECH

46.47

 s DPH

30.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

005-2008/NR

 

BOZP a PO 5/13

  
    

Damborského 7 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

132

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

31.98

 s DPH

30.5.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

85

   

tlač pozvánok k výstave "Let´s Dance"

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

          
 

133

 

34869719

 

CD photo design

70.56

 s DPH

3.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

23

   

výroba popisiek na výstavu "J.Kostka"

  
    

Vinohradnícka 11 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

134

 

34869719

 

CD photo design

114.34

 s DPH

3.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

87

   

výroba popisiek, plotrovaný text, montáž, tlač samolepky

  
    

Vinohradnícka 11 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

135

 

36550949

 

Západosl.vodár.spol.

279.02

 s DPH

3.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

321/96

 

vodné 25.4.-27.5.2013

  
    

Za hydrocentrálou 4 94901 Nitra

    

Riaditeľka

    

stočné, zrážky 25.4.-27.5.2013

  
 

136

 

36557129

 

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

2,164.91

 s DPH

3.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

0802008440

 

poistenie majetku 3.Q 2013

  
    

Samova 11 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

137

 

36557129

 

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

175.73

 s DPH

3.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

0512008592

 

havarijné poistenie služ.motor.vozidiel 3.Q 2013

  
    

Samova 11 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

138

 

36557129

 

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

85.86

 s DPH

3.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

0950032875

 

úrazové poistenie osôb preprav.motor.vozidlami 3.Q 2013

  
    

Samova 11 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

139

 

36557129

 

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

52.83

 s DPH

3.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

1330078137

 

PZP služ.motor.vozidiel NR 408 BG a NR 858 EP

  
    

Samova 11 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

140

 

35971983

 

HELVYK  ELEVATORS s.r.o.

312.00

 s DPH

4.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

1001/2013/S

 

práce na výťahoch 5/13

  
    

Levická 51 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

141

 

30376904

 

Szabó Zsolt

50.00

 s DPH

5.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

83

   

ladenie klavíra v rámci projektu "GH" koncert 29.5.2013

  
    

Revolučná štvrť 973/26 92401 Galanta

    

Riaditeľka

      
 

142

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

30.43

 s DPH

6.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

9901762673

 

popl.za internet 6/13

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

143

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

82.54

 s DPH

7.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

0093792

 

telekomunikačné poplatky 5/13

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

144

 

00585441

 

Kooperatíva poisťovňa, a.s.

141.08

 s DPH

7.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

6546626061

 

poistenie prepravy zásielok 3.Q 2013

  
    

Farská 30 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

145

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

100.44

 s DPH

7.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 T/2011

 

obsluha TZ kurič 5/13

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

146

 

00308307

 

Mesto Nitra

31.68

 s DPH

7.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

69

   

výlep plagátov k projektu "Týždeň NG" celý program

  
    

Štefánikova tr. 60 95006 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

147

 

00308307

 

Mesto Nitra

18.00

 s DPH

7.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

71

   

výlep plagátov k projektu "Týždeň NG" Bunkrovica

  
    

Štefánikova tr. 60 95006 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

148

 

00308307

 

Mesto Nitra

6.42

 s DPH

7.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

70

   

výlep plagátov k projektu "Týždeň NG" Bunkrovica

  
    

Štefánikova tr. 60 95006 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

149

 

00308307

 

Mesto Nitra

5.94

 s DPH

7.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

75

   

výlep plagátov k projektu "Afterparty"

  
    

Štefánikova tr. 60 95006 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

150

 

00308307

 

Mesto Nitra

5.94

 s DPH

7.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

74

   

výlep plagátov k projektu "GH"

  
    

Štefánikova tr. 60 95006 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

151

 

00585441

 

Kooperatíva poisťovňa, a.s.

37.44

 s DPH

7.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

360-2031.441

 

poistenie výstavy "M.Blažo"

  
    

Farská 30 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

152

 

36631124

 

Slovenská pošta, a.s.

25.00

 s DPH

10.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

92

   

predplatné Ateliér č. 15-26/2013

  
    

Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica

    

Riaditeľka

          
 

153

 

35763248

 

Willmark, s.r.o.

48.00

 s DPH

11.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

93

   

výroba propag.materiálu-banneru 120x80 cm k výstave "Let´s Dance"

  
    

Hrachová 18 82105 Bratislava

    

Riaditeľka

      
 

154

 

32744102

 

ELSPOL NR s.r.o.

173.40

 s DPH

12.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

89

   

elektromontážne práce v bloku "A"

  
    

Bizetova 25 94911 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

155

 

178454

 

SOZA

8.82

 s DPH

12.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

VP/13/19912/13

 

licencia na verej.použ.hud.diel "GH"

  
    

Rastislavova 3 82108 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

156

 

35899352

 

Downtown Backpackers Hostel s.r.o.

45.30

 s DPH

13.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

91

   

ubytovanie umelcov v rámci výstavy "Let´s Dance"

  
    

Panenská 31 81104 Bratislava

    

Riaditeľka

      
 

157

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

15.00

 s DPH

13.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

95

   

tlač pozvánok "Sochárka Zuzana Marciňová - Hetminská"

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
 

158

 

32752814

 

Ing.Pavol Bebjak

266.00

 s DPH

14.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

77

   

lektorovanie výtv.dielne-práca s hrnčiarskym kruhom "Tvoriť môže každý"

  
    

Cintorínska 63 94906 Nitrianske Hrnčiarovce

    

Riaditeľka

      
                      
                    

výpal črepu v keram.peci "Tvoriť môže každý"

  
                      
 

159

 

37079565

 

Mgr.Smiešková Alena

217.00

 s DPH

14.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

96

   

preklady textov dľa objednávky

  
    

Fraňa Mojtu 17 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

160

 

36931063

 

Oto Urbánek-POTECH

46.47

 s DPH

14.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

005-2008/NR

 

BOZP a PO 6/13

  
    

Damborského 7 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

161

 

36931063

 

Oto Urbánek-POTECH

5.60

 s DPH

14.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

88

 

005-2008/NR

 

zabezpečovanie protipožiarnej hliadky v objekte ŽD blok "A" 9.6.2013-1osoba

  
    

Damborského 7 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

162

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

60.10

 s DPH

14.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

č.j.615/2011,159/12

 

telekomunikačné poplatky služ.mobily 8.5.-7.6.2013

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

     
 

163

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

1,070.14

 s DPH

17.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

záloha za elektrickú energiu 5/13

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

164

 

36555720

 

Farby-Laky LaS s.r.o.

6.65

 s DPH

18.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

99

   

výtvarný a nevýtvarný materiál k výstave "Let´s Dance"

  
    

Novozámocká 199 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

165

 

36555720

 

Farby-Laky LaS s.r.o.

15.79

 s DPH

19.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

100

   

výtvarný a nevýtvarný materiál k výstave "Let´s Dance"

  
    

Novozámocká 199 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

166

 

36555720

 

Farby-Laky LaS s.r.o.

9.02

 s DPH

19.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

101

   

výtvarný a nevýtvarný materiál k výstave "Let´s Dance"

  
    

Novozámocká 199 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

167

 

36555720

 

Farby-Laky LaS s.r.o.

96.83

 s DPH

20.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

102

   

výtvarný a nevýtvarný materiál k výstave "Let´s Dance"

  
    

Novozámocká 199 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

168

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

2,466.00

 s DPH

20.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

záloha za plyn 6/13

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

169

 

31349307

 

SIEMENS s.r.o.

331.85

 s DPH

21.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

90

   

štvrťročná kontrola EPS

  
    

Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

170

 

41763394

 

Mgr. Viliam Šulík

120.00

 s DPH

24.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

80

   

grafické práce-súťaž pre návštevníkov galérie "Zaostri svoj zrak na umenie 3"

  
    

Za Ferenitkou 17 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

171

 

36931063

 

Oto Urbánek-POTECH

7.00

 s DPH

24.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

97

   

protipožiarna hliadka 1 osoba na 21.6.2013 v čase od 17:30 do 20:00

  
    

Damborského 7 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

172

 

36631124

 

Slovenská pošta, a.s.

225.00

 s DPH

27.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

104

   

poštové známky

  
    

Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica

    

Riaditeľka

          
 

173

 

36931063

 

Oto Urbánek-POTECH

11.20

 s DPH

27.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

105

   

zabezpečenie protipožiarnej hliadky 2 osoby na 25.6.2013 v čase od 19:30 do 21:30

  
    

Damborského 7 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
                      
 

174

 

31794271

 

Kruh súčasného umenia Profil

2.88

 s DPH

27.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

25/2011

 

katalóg Profil č. 3/12 a 4/12

  
    

Klimkovičova 4 84101 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

175

 

34105620

 

INPEK s.r.o.

960.00

 s DPH

27.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

84

   

vypratanie stavebnej suti v bloku "D" Župného domu

  
    

Štefánik. trieda 81 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

176

 

31396674

 

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

2,895.90

 s DPH

27.6.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

106

   

jedálne kupóny

  
    

Vajnorská 32 83103 Bratislava

    

Riaditeľka

    

odplata

  
 

177

 

18027768

 

Design Ateliér J.Huňady

600.00

 s DPH

2.7.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

94

   

DTP príprava a tlač katalógu "Spomienka na sochárku Z.Marciňovú Hetminskú"

  
    

Budín 973 95135 Veľké Zálužie

    

Riaditeľka

      
                      
 

178

 

36550949

 

Západosl.vodár.spol.

264.56

 s DPH

2.7.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

321/96

 

vodné 28.5.-26.6.2013

  
    

Za hydrocentrálou 4 94901 Nitra

    

Riaditeľka

    

stočné zrážky 28.5.-26.6.2013

  
 

179

 

35971983

 

HELVYK  ELEVATORS s.r.o.

312.00

 s DPH

4.7.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

1001/2013/S

 

práce na výťahoch 6/13

  
    

Levická 51 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

180

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

30.43

 s DPH

4.7.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

9901762673

 

popl.za internet 7/13

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

181

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

94.48

 s DPH

10.7.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

0093792

 

telekomunikačné poplatky 6/13

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

182

 

31568114

 

TELCO systems, s.r.o.

659.76

 s DPH

11.7.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

114

   

mobil.odvlhčovač Sinclair CFO-45E

  
    

Zvolenská cesta 20 97405 Banská Bystrica

    

Riaditeľka

          
 

183

 

31568114

 

TELCO systems, s.r.o.

777.60

 s DPH

11.7.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

111

   

mobilné klimatizačné zariadenie Sinclair AMC-12AN

  
    

Zvolenská cesta 20 97405 Banská Bystrica

    

Riaditeľka

      
 

184

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

49.81

 s DPH

12.7.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

č.j.615/2011,159/12

 

telek.popl.mobily 8.6.-7.7.2013

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

         
 

185

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

12.95

 s DPH

12.7.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

115

   

tlač pozvánok "Priestor/svetlo..." formát A6

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
 

186

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

1,048.14

 s DPH

15.7.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

spotreba elektr.energie 6/13

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

187

 

34105620

 

INPEK s.r.o.

552.25

 s DPH

15.7.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

81

   

oprava komína budovy Župného domu

  
    

Štefánik. trieda 81 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

188

 

36931063

 

Oto Urbánek-POTECH

46.47

 s DPH

16.7.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

005-2008/NR

 

BOZP a PO 7/13

  
    

Damborského 7 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

189

 

36931063

 

Oto Urbánek-POTECH

5.60

 s DPH

16.7.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

107

   

zabezpečenie protipožiarnej hliadky 1 osoba na 28.6.2013 v čase od 17:30 do 19:30

  
    

Damborského 7 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
                      
 

190

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

2,466.00

 s DPH

17.7.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

záloha za plyn 7/13

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

191

 

37079565

 

Mgr.Smiešková Alena

124.60

 s DPH

22.7.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

117

   

preklad textov do katalógu "Let´s Dance" zo SJ do AJ

  
    

Fraňa Mojtu 17 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

192

 

31724230

 

DIDA s.r.o.

181.68

 s DPH

23.7.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

43

   

odstránenie poruchy v sieti a na DVR zariadení v objekte NG

  
    

Levická 24 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

193

 

31724230

 

DIDA s.r.o.

730.00

 s DPH

23.7.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

170/2012

 

štvrťročná kontrola PSN

  
    

Levická 24 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

194

 

31724230

 

DIDA s.r.o.

803.00

 s DPH

23.7.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

169/2012

 

štvrťročná kontrola EPS

  
    

Levická 24 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

195

 

34869719

 

CD photo design

112.80

 s DPH

30.7.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

109

   

výroba a montáž textov na výstavu "Cyrilometod.motívy na pošt.známkach"

  
    

Vinohradnícka 11 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

196

 

35838752

 

Tlačiareň Dóša, s.r.o.

905.30

 s DPH

30.7.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

116

   

tlač katalógu Let´s Dance formát 200x200 mm

  
    

Dúbravská cesta 9 84530 Bratislava

    

Riaditeľka

      
 

197

 

36415103

 

Revimont-DG, s.r.o.

240.00

 s DPH

1.8.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

112

   

úradné meranie spotreby, vyprac.protokolu a vydanie certifikátu o úradnom meraní NR 858 EP

  
    

Bystrička 111 03804 Bystrička

    

Riaditeľka

      
                      
 

198

 

00308307

 

Mesto Nitra

2.70

 s DPH

1.8.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

110

   

výlep plagátov k projektu "Galéria hudby"

  
    

Štefánikova tr. 60 95006 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

199

 

34642731

 

ABC plus Ing. Mária Kuťková

79.61

 s DPH

1.8.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

123

   

kancelárske potreby a materiál

  
    

Dubíkova 9 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

200

 

36631124

 

Slovenská pošta, a.s.

230.01

 s DPH

2.8.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

1107/2013č.j. 380/13

 

publikácia sv. Cyril a Metod

  
    

Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica

    

Riaditeľka

         
 

201

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

30.43

 s DPH

6.8.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

9901762673

 

popl.za internet 8/13

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

202

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

876.00

 s DPH

6.8.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

odborné prehliadky kotolne v objekte NG

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

203

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

87.58

 s DPH

6.8.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

0093792

 

telekomunikačné poplatky 7/13

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

204

 

36550949

 

Západosl.vodár.spol.

297.14

 s DPH

6.8.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

321/96

 

vodné, stočné, zrážky 27.6.-29.7.2013

  
    

Za hydrocentrálou 4 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

205

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

197.64

 s DPH

9.8.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

obsluha TZ kurič 6-7/13

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

206

 

35971983

 

HELVYK  ELEVATORS s.r.o.

312.00

 s DPH

9.8.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

1001/2013/S

 

práce na výťahoch 7/13

  
    

Levická 51 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

207

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

18.07

 s DPH

13.8.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

127

   

tlač pozvánok k výstave "Sláva Milanovi! Milan Sláve!"

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
 

208

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

70.56

 s DPH

13.8.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

126

   

tlač plagátov k projektu "Afterparty"

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

    

tlač letákov k projektu "Afterparty"

  
 

209

 

34869719

 

CD photo design

703.39

 s DPH

13.8.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

118

   

výroba DVD (technické spracovanie, výroba, kopírovanie" k projektu "Let´s Dance"

  
    

Vinohradnícka 11 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
                      
 

210

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

69.86

 s DPH

13.8.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

č.j.615/11,159/12

 

telekomunikačné poplatky služ.mobily 8.7.-7.8.2013

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

      
 

211

 

36660710

 

Breno s.r.o.

251.40

 s DPH

13.8.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

130

   

koberec Zenith 40 400 cm

  
    

Chrenovská 30A 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

212

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

1,192.42

 s DPH

14.8.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

spotreba elektrickej energie 7/13

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

213

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

2,466.00

 s DPH

15.8.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

záloha za plyn 8/13

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

214

 

41007255

 

Mgr. Janka Jurečková

52.40

 s DPH

15.8.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

119

   

jazyková korektúra katalógu k výstave "Marko Blažo-Ticho a pokoj"

  
    

Tatranská Lomnica 13 05960 Vysoké Tatry

    

Riaditeľka

      
 

215

 

36931063

 

Oto Urbánek-POTECH

46.47

 s DPH

15.8.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

005-2008/NR

 

BOZP a PO 8/13

  
    

Damborského 7 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

216

 

31724230

 

DIDA s.r.o.

311.43

 s DPH

22.8.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

124

   

servis spojenia na PCO-polícia, servis CCTV

  
    

Levická 24 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

217

 

22678913

 

VIKA - Ing. Miroslav Jambrich

85.80

 s DPH

22.8.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

125

   

samolepiace chrániče na nábytok do bloku "A"

  
    

Janka Kráľa 132 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

218

 

41404114

 

Ing. Peter Bruško Bruško Dizajn

840.00

 s DPH

22.8.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

121

   

grafické spracovanie katalógu k výstave "Marko Blažo/Ticho a pokoj"

  
    

Gercenova 1160/31 85101 Bratislav-Petržalka

    

Riaditeľka

      
 

219

 

37079565

 

Mgr.Smiešková Alena

439.00

 s DPH

26.8.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

120

   

preklad textov zo SJ do AJ do katalogu "Marko Blažo/Ticho a pokoj"

  
    

Fraňa Mojtu 17 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

220

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

60.32

 s DPH

26.8.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

131

   

tlač pozvánok k výstave "Ľubo Stacho-PH faktor pozitívny"

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
 

221

 

31396674

 

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

2,761.20

 s DPH

27.8.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

132

   

jedálne kupóny+odplata

  
    

Vajnorská 32 83103 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

222

 

43581218

 

Mgr.Art.Peter Liška

80.00

 s DPH

  

Mgr. Niczová Renáta

128

   

odborná spolupráca pri projekte "Afterparty"

  
    

Malá Čierna 11 01501 Malá Čierna

    

Riaditeľka

      
 

223

 

31325734

 

SINEAL s.r.o.

3,089.04

 s DPH

2.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

122

   

tlač katalógu k výstave "Marko Blažo/Ticho a pokoj"

  
    

Kazanská 2 82106 Bratislava

    

Riaditeľka

      
 

224

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

30.18

 s DPH

2.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

136

   

tlač plagátov k "Otvorenej výzve NG na rok 2014" na realizovanie výstav v Gal.mladých a Brunkri

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
                      
 

225

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

70.56

 s DPH

3.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

133

   

tlač plagátov a pozvánok k projektu "4-3-2-1..."

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
 

226

 

00164895

 

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

744.96

 s DPH

4.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

129

   

praktikáble 6 ks do bloku "A"

  
    

Svätoplukovo námestie 4 95053 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

227

 

36631124

 

Slovenská pošta, a.s.

46.00

 s DPH

4.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

1107/2013č.j. 380/13

 

publikácia sv. Cyril a Metod

  
    

Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica

    

Riaditeľka

         
 

228

 

45955760

 

KAMEO-Mgr.art.Marek Kianička

50.00

 s DPH

4.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

135

   

konečná úprava "Otvorenej výzvy NG na rok 2014" na realizovanie výstav v Galérii mladých a Bunkri

  
    

Lermontova 8/22 03601 Martin

    

Riaditeľka

      
                      
 

229

 

35971983

 

HELVYK  ELEVATORS s.r.o.

312.00

 s DPH

4.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

1001/2013/S

 

práce na výťahoch 8/13

  
    

Levická 51 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

230

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

14.12

 s DPH

6.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

138

   

tlač pozvánok k výstave "Záloha" formát A6

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
 

231

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

13.88

 s DPH

6.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

139

   

tlač pozvánok "Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2013" formát A5

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
 

232

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

18.52

 s DPH

6.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

140

   

tlač pozvánok k výstave "V procese" formát 210x99 mm

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
 

233

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

177.34

 s DPH

6.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

134

   

tlač plagátov a letákov k projektu "Galéria hudby"

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
 

234

 

36371271

 

PORADCA, s.r.o.

58.00

 s DPH

6.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

143

   

odborný mesačník "PaM-Práce a Mzdy" rok 2014 č.1-12

  
    

Pri Celulozke 40 01001 Žilina

    

Riaditeľka

      
 

235

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

30.43

 s DPH

9.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

9901762673

 

popl.za internet 9/13

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

236

 

00585441

 

Kooperatíva poisťovňa, a.s.

141.08

 s DPH

9.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

6546626061

 

poistenie prepravy zásielok 4. Q 2013

  
    

Farská 30 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

237

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

82.27

 s DPH

9.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

0093792

 

telekom.popl. 8/13

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

238

 

36550949

 

Západosl.vodár.spol.

288.08

 s DPH

12.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

321/96

 

vodné, stočné, zrážky 30.7.-31.8.2013

  
    

Za hydrocentrálou 4 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

239

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

75.80

 s DPH

13.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

č.j.615/2011,159/12

 

telekom.popl.služ.mobily 8.8.-7.9.2013

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

         
 

240

 

36557129

 

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

2,164.91

 s DPH

13.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

0802008440

 

poistenie majetku 4.Q 2013

  
    

Samova 11 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

241

 

36557129

 

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

85.86

 s DPH

13.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

0950032875

 

úrazové poistenie osôb 4.Q 2013

  
    

Samova 11 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

242

 

36557129

 

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

175.76

 s DPH

13.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

0512008592

 

havarijné poistenie motor.vozidiel 4.Q 2013

  
    

Samova 11 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

243

 

36557129

 

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

52.83

 s DPH

13.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

1330078137

 

PZP služ.motor.vozdiel 4.Q 2013

  
    

Samova 11 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

244

   

Alan Cristea Gallery

292.02

 s DPH

13.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

146

   

prevoz diel Marie Harnett: Factory Girl z Veľkej Británie na Slovensko

  
    

31 and 34 Cork Street 00000 London

    

Riaditeľka

      
 

245

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

100.44

 s DPH

16.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 T/2011

 

obsluha TZ 8/13 kurič

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

246

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

2,466.00

 s DPH

16.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

záloha za plyn 9/13

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

247

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

1,290.62

 s DPH

16.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

spotreba elektr.energie 8/13

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

248

 

31724230

 

DIDA s.r.o.

606.84

 s DPH

17.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

103

   

servis CCTV, servis PSN, montáž a testovanie komunikátora, pripojenie telef.linky výťahu

  
    

Levická 24 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
                      
 

249

 

00585441

 

Kooperatíva poisťovňa, a.s.

20.73

 s DPH

17.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

3602042383

 

poistenie výstavy "Film v súčasnom umení II." dielo:Factory Girl 5 obrazov

  
    

Farská 30 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

250

 

37212931

 

ITSK - H.Sonnenschein

693.74

 s DPH

18.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

147

   

PC HP Compaq 8100 - 1ks, operačná pamäť 2 ks 4 GB 800MHz

  
    

Fr.Mojtu 22 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

251

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

331.92

 s DPH

19.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

150

   

tlač programového bulletinu k projektu "Galéria hudby" formát A5

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
 

252

 

30376904

 

Szabó Zsolt

60.00

 s DPH

23.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

108

   

ladenie klavíra

  
    

Revolučná štvrť 973/26 92401 Galanta

    

Riaditeľka

          
 

253

 

30376904

 

Szabó Zsolt

50.00

 s DPH

23.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

148

   

ladenie klavíra v rámci projektu "Galéria hudby" konceret 18.9.2013

  
    

Revolučná štvrť 973/26 92401 Galanta

    

Riaditeľka

      
 

254

 

40360563

 

Miroslav Štefčík STEMI

139.20

 s DPH

23.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

149

   

revízia požiarnych vodovodov a zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov

  
              

Riaditeľka

      
                      
 

255

 

36550949

 

Západosl.vodár.spol.

156.74

 s DPH

27.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

321/96

 

vodné, stočné, zrážky 1.9.-20.9.2013

  
    

Za hydrocentrálou 4 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

256

 

31349307

 

SIEMENS s.r.o.

331.85

 s DPH

27.9.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

137

   

štvrťročná kontrola EPS

  
    

Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

257

 

36931063

 

Oto Urbánek-POTECH

46.47

 s DPH

1.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

005-2008/NR

 

BOZP a PO 9/13

  
    

Damborského 7 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

258

 

11759348

 

Polívka Zdenek

200.00

 s DPH

2.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

47

   

čistenie a oprava rín a odkvapových žľabov

  
    

Svätoplukovo 428 95116 Svätoplukovo

    

Riaditeľka

      
 

259

 

31396674

 

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

3,071.40

 s DPH

2.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

155

   

jedálne kupóny 860 ks + odplata

  
    

Vajnorská 32 83103 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

260

 

31131565

 

Lampert Tibor

122.00

 s DPH

2.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

151

   

revízia elektr.rozvodov 2.časť a revízia elektr.zariadení

  
    

Čab 46 95124 Nové Sady

    

Riaditeľka

      
 

261

   

Mudroch Marián

2,380.00

 s DPH

3.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

1/2013

 

Akvizície 2013 - diela 6 ks

  
    

Podtatranského 3 81105 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

262

   

Machatová Mária

3,000.00

 s DPH

3.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

2/2013

 

Akvizície 2013 - diela 2 ks (Tržnica-večer, Koniec leta II.)

  
    

Kozmonautov 6 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

263

   

Derner Martin

1,000.00

 s DPH

3.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

3/2013

 

Akvizície 2013 - diela 2 ks ( Predjedlo, Krst ohňom)

  
    

Nám.SNP 16 81106 Bratislava

    

Riaditeľka

      
 

264

 

34147101

 

TT CAR s.r.o.

101.36

 s DPH

3.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

157

   

oprava služ.motor.vozidla Renault Master NR 408 BG

  
    

Bratislavská cesta 19 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

265

 

36555720

 

Farby-Laky LaS s.r.o.

193.54

 s DPH

3.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

158

   

čistiace potreby

  
    

Novozámocká 199 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

266

 

36555720

 

Farby-Laky LaS s.r.o.

94.97

 s DPH

3.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

159

   

všeobecný materiál na výstavy

  
    

Novozámocká 199 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

267

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

31.32

 s DPH

3.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

153

   

tlač plagátov "Postmutart Fest 03"

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

          
 

268

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

29.94

 s DPH

3.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

156

   

tlač pozvánok "Film"

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

          
 

269

 

00308307

 

Mesto Nitra

2.11

 s DPH

4.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

141

   

výlep plagátov k projektu "Galéria hudby"

  
    

Štefánikova tr. 60 95006 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

270

 

00308307

 

Mesto Nitra

2.11

 s DPH

4.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

142

   

výlep plagátov k projektu "Afterparty"

  
    

Štefánikova tr. 60 95006 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

271

 

00308307

 

Mesto Nitra

9.85

 s DPH

4.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

144

   

výlep plagátov k projektu "Galéria hudby"

  
    

Štefánikova tr. 60 95006 Nitra

    

Riaditeľka

      
            

výlep plagátov k projektu "4-3-2-1..."

  
                      
 

272

 

35971983

 

HELVYK  ELEVATORS s.r.o.

312.00

 s DPH

4.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

1001/2013/S

 

práce na výťahoch 9/13

  
    

Levická 51 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

273

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

12.20

 s DPH

8.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

160

   

tlač pozvánok k výstave "Emil Fulka"

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

          
 

274

 

33709327

 

Jozef Urbánek

208.80

 s DPH

8.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

154

   

kontrola požiarnych uzáverov v NG

  
    

Damborského 7 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

275

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

30.43

 s DPH

10.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

9901762673

 

popl.za internet 10/13

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

276

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

118.82

 s DPH

11.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

č.j.615/2011,159/12

 

telekom.popl.mobily 8.9.-7.10.2013

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

         
 

277

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

97.20

 s DPH

14.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 T/2011

 

obsluha tepelného zariadenie 9/13 - kurič

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

278

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

1,266.84

 s DPH

15.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

spotreba elektrickej energie 9/13

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

279

 

30376904

 

Szabó Zsolt

50.00

 s DPH

15.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

162

   

ladenie klavíra "GH" koncert 9.10.2013

  
    

Revolučná štvrť 973/26 92401 Galanta

    

Riaditeľka

          
 

280

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

88.51

 s DPH

17.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

0093792

 

telekom.popl. 9/13

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

281

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

3,266.00

 s DPH

17.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

záloha za plyn 10/13

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

282

 

31724230

 

DIDA s.r.o.

803.00

 s DPH

17.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

1/2012 ,č.j.169/2012

 

štvrťročná kontrola EPS

  
    

Levická 24 94901 Nitra

    

Riaditeľka

         
 

283

 

31724230

 

DIDA s.r.o.

730.00

 s DPH

17.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

2/2012, č.j. 170/12

 

štvrťročná kontrola PSN

  
    

Levická 24 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

284

 

31724230

 

DIDA s.r.o.

277.20

 s DPH

17.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

152

   

konfigurácia ústredne EPS, montáž aktívnych prvkov, kontrola funkčnosti, detekcia káblu EPS

  
    

Levická 24 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
                      
 

285

 

36678309

 

Longbow, s.r.o.

200.00

 s DPH

22.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

165

   

ozvučenie kultúrneho podujatia "Postmutart Fest 03"

  
    

Novozámocká 4/191 94901 Ivánka pri Nitre

    

Riaditeľka

      
 

286

 

36550949

 

Západosl.vodár.spol.

187.24

 s DPH

22.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

321/96

 

vodné, stočné, zrážky 21.9.-11.10.2013

  
    

Za hydrocentrálou 4 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

287

 

36931063

 

Oto Urbánek-POTECH

5.60

 s DPH

24.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

164

   

zabezpečenie protipožiarnej hliadky 17.10.2013 od 17:30 do 19:30

  
    

Damborského 7 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

288

 

36931063

 

Oto Urbánek-POTECH

46.47

 s DPH

24.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

005-2008/NR

 

BOZP a PO 10/13

  
    

Damborského 7 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

289

 

37212931

 

ITSK - H.Sonnenschein

159.00

 s DPH

24.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

173

   

viazač Fellowes Quasar+

  
    

Fr.Mojtu 22 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

290

 

178454

 

SOZA

408.24

 s DPH

25.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

VP/13/19912/005

 

odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel "GH" 18.9.-4.12.2013

  
    

Rastislavova 3 82108 Bratislava

    

Riaditeľka

      
 

291

 

178454

 

SOZA

207.90

 s DPH

28.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

VP/13/19912/004

 

odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel "Postmutart Fest 03" 16.10.-17.10.2013

  
    

Rastislavova 3 82108 Bratislava

    

Riaditeľka

      
                      
 

292

   

Desi

200.40

 s DPH

28.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

98

   

deratizačné práce a likvidácie osieho hniezda v objekte ŽD

  
              

Riaditeľka

      
 

293

   

Derner Martin

166.00

 s DPH

29.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

172

   

grafické práce (plagát, leták) k projektu "Prednášky o súčasnom výtvarnom umení III."

  
    

Nám.SNP 16 81106 Bratislava

    

Riaditeľka

      
                      
 

294

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

204.84

 s DPH

29.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

169

   

tlač plagátov a letákov k projektu "Prednášky o súčasnom výtvarnom umení III."

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
                      
 

295

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

16.21

 s DPH

29.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

170

   

tlač pozvánok k výstave "Verejní žobráci"

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
 

296

 

46905090

 

Akadémia záchranárstva a prvej pomoci s.r.o.

408.00

 s DPH

29.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

168

   

kurz prvej pomoci 17.10.2013

  
    

Trieda SNP 37 04011 Košice-Západ

    

Riaditeľka

          
 

297

 

41007255

 

Mgr. Janka Jurečková

65.40

 s DPH

30.10.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

167

   

jazyková korektúra textov do katalógu "Film.Directed by Artist 2/ Film v súčasnom umení"

  
    

Tatranská Lomnica 13 05960 Vysoké Tatry

    

Riaditeľka

      
                      
 

298

 

31322051

 

Union Poisťovňa, a.s.

25.00

 s DPH

6.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

12-730-65265097

 

celoročné cestovné poistenie od 9.11.2013 do 8.11.2014

  
    

Bajkalská 29/A 81360 Bratislava

    

Riaditeľka

      
 

299

 

31322051

 

Union Poisťovňa, a.s.

25.00

 s DPH

6.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

12-730-65265098

 

celoročné cestovné poistenie od 9.11.2013 do 8.11.2014

  
    

Bajkalská 29/A 81360 Bratislava

    

Riaditeľka

      
 

300

 

35971983

 

HELVYK  ELEVATORS s.r.o.

312.00

 s DPH

6.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

1001/2013/S

 

práce na výťahoch 10/13

  
    

Levická 51 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

301

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

100.44

 s DPH

6.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 T/2011

 

obsluha TZ kurič 10/13

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

302

 

00308307

 

Mesto Nitra

14.40

 s DPH

6.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

161

   

výlep plagátov k projektu "Postmutart Fest 03"

  
    

Štefánikova tr. 60 95006 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

303

 

00308307

 

Mesto Nitra

11.14

 s DPH

6.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

163

   

výlep plagátov k projektu Postmutart Fest 03

  
    

Štefánikova tr. 60 95006 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

304

 

00308307

 

Mesto Nitra

7.62

 s DPH

6.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

177

   

výlep plagátov k projektu "GH"

  
    

Štefánikova tr. 60 95006 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

305

 

00308307

 

Mesto Nitra

7.62

 s DPH

6.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

176

   

výlep plagátov k projektu "GH"

  
    

Štefánikova tr. 60 95006 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

306

 

45331464

 

Darian s.r.o.

52.70

 s DPH

8.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

174

   

žiarivka špirálová Walimex 3 ks

  
    

Scherfelova 16 05801 Poprad

    

Riaditeľka

    

doprava

  
 

307

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

30.43

 s DPH

8.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

9901762673

 

popl.za internet 11/13

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

          
 

308

 

37079565

 

Mgr.Smiešková Alena

490.00

 s DPH

8.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

171

   

preklad textov do katalógu "Film v súčasnom umení "

  
    

Fraňa Mojtu 17 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

309

 

37079565

 

Mgr.Smiešková Alena

256.20

 s DPH

8.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

182

   

preklady textov do virtuálnej galérie a tlačových správ

  
    

Fraňa Mojtu 17 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

310

 

41404114

 

Ing. Peter Bruško Bruško Dizajn

820.00

 s DPH

8.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

178

   

grafické spracovanie katalógu k výstave "Film v súčasnom umení 2"

  
    

Gercenova 1160/31 85101 Bratislav-Petržalka

    

Riaditeľka

      
 

311

 

00585441

 

Kooperatíva poisťovňa, a.s.

89.00

 s DPH

11.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

360-2042.386

 

poistenie výstavy "Skúsime to cez vesmír"

  
    

Farská 30 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

312

 

35763469

 

Slovak telecom, a.s.

72.75

 s DPH

12.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

č.j.615/2011,159/12

 

telekom.popl.mobily 8.10.-7.11.2013

  
    

Bajkalská 28 81762 Bratislava

    

Riaditeľka

         
 

313

 

31325734

 

SINEAL s.r.o.

3,803.46

 s DPH

14.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

179

   

tlač katalógu k výstave "Film. Directed by Artists 2/ Film v súčasnom umení"

  
    

Kazanská 2 82106 Bratislava

    

Riaditeľka

      
 

314

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

30.18

 s DPH

14.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

183

   

tlač letákov k projektu "Galéria hudby"

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

          
 

315

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

15.72

 s DPH

15.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

184

   

tlač pozvánok k výstave "Pokoj pro služku/Izba pre slúžku"

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
 

316

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

1,348.80

 s DPH

15.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

spotreba elektr.energie 10/13

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

317

 

45623368

 

Zeerts

203.84

 s DPH

15.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

113

   

Switch Cisco  SLM224GT-EU22 port 10/100 MB/s+ 2 porty 1000MB/s

  
              

Riaditeľka

      
                  

montáž a nastavenie switchu

  
                      
 

318

 

30376904

 

Szabó Zsolt

50.00

 s DPH

20.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

186

   

ladenie klavíra v rámci projektu "Galéria hudby" koncert 13.11.2013

  
    

Revolučná štvrť 973/26 92401 Galanta

    

Riaditeľka

      
 

319

 

46470310

 

Vona Nitra s.r.o., Ing. Jozef Šabo

97.32

 s DPH

20.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

188

   

materiál-podstavec 280x160x10 cm ku grantu "Skúsime to cez vesmír"

  
    

Rastislavova 16 94901 Nitra-Lužianky

    

Riaditeľka

      
 

320

 

36555720

 

Farby-Laky LaS s.r.o.

60.38

 s DPH

20.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

193

   

výtvarný materiál k výstave "Skúsime to cez vesmír"

  
    

Novozámocká 199 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

321

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

24.18

 s DPH

22.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

192

   

tlač letákov k projektu "4-3-2-1..." formát A5 beseda s Petrom Krištúfkom 18.12.2013

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
                      
 

322

 

36631124

 

Slovenská pošta, a.s.

240.00

 s DPH

25.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

187

   

poštové známky  500 ks

  
    

Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica

    

Riaditeľka

          
 

323

 

31724230

 

DIDA s.r.o.

223.20

 s DPH

26.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

180

   

odstránenie poruchy, test a funkčnosť snímačov na zariadení EPS

  
    

Levická 24 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

324

 

34006656

 

Regionálne vzdel. centrum

130.00

 s DPH

26.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

201

   

vzdelávacie služby na rok 2014

  
    

Farská 7 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

325

 

36565482

 

Energo-SK, a.s.

6,963.61

 s DPH

26.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

314 E,P/2011

 

vyúčtovanie spotreby plynu 19.4.-31.10.2013

  
    

Novozámocká 220 94905 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

326

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

14.84

 s DPH

26.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

191

   

tlač pozvánok na výstavu "Slow/Slov" formát A5

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
 

327

 

32752814

 

Ing.Pavol Bebjak

266.00

 s DPH

27.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

    

lektorovanie výtvarnej dielne k projektu "Tvoriť môže každý"

  
    

Cintorínska 63 94906 Nitrianske Hrnčiarovce

    

Riaditeľka

      
            

výpal črepu v keram.peci k projektu "Tvoriť môže každý"

  
                      
                      
 

328

 

34642731

 

ABC plus Ing. Mária Kuťková

364.27

 s DPH

27.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

189

   

kancelárske potreby a materiál pre zamestnancov NG

  
    

Dubíkova 9 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

329

 

34106596

 

Abeda, s.r.o.

278.23

 s DPH

28.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

203

   

výtvarný materiál k projektu "Skúsime to cez vesmír"

  
    

Kmeťkova 13 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

330

 

36468924

 

CAMEA computer systems, a.s.

75.90

 s DPH

28.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

190

   

tonery do tlačiarne HP

  
    

Bottova 3 08001 Prešov

    

Riaditeľka

          
 

331

 

34869719

 

CD photo design

395.00

 s DPH

28.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

166

   

foto do katalógu k výstave "Film. Directed by Artists 2/ Film v súčasnom umení"

  
    

Vinohradnícka 11 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
                      
 

332

 

36931063

 

Oto Urbánek-POTECH

46.47

 s DPH

29.11.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

005-2008/NR

 

BOZP a PO 11/13

  
    

Damborského 7 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

333

 

36557129

 

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

85.84

 s DPH

2.12.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

0950032875

 

úrazové poistenie osôb 1.Q 2014

  
    

Samova 11 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

334

 

36557129

 

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

2,164.91

 s DPH

2.12.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

0802008440

 

poistenie majetku 1.Q 2014

  
    

Samova 11 94901 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

335

 

36557129

 

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

175.76

 s DPH

2.12.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

0512008592

 

havarijné poistenie služ.motor.vozdiel NR 858 EP, NR 408 BG 1.Q 2014

  
    

Samova 11 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

336

 

36557129

 

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

52.80

 s DPH

2.12.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

  

1330078137

 

PZP služ.motor.vozidiel NR 408 BG a NR 858 EP na 1.Q 2014

  
    

Samova 11 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

337

 

46112766

 

Datart International, a.s.

516.00

 s DPH

2.12.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

210

   

reprosúprava Pioneer CS-5070

  
    

Akademická ul. 1A 94901 Nitra

    

Riaditeľka

    

AV prijímač Pioneer VSX-423-K

  
 

338

 

30376904

 

Szabó Zsolt

50.00

 s DPH

3.12.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

204

   

ladenie klavíra v rámci projektu "Galéria hudby" 27.11.2013

  
    

Revolučná štvrť 973/26 92401 Galanta

    

Riaditeľka

      
 

339

 

46470310

 

Vona Nitra s.r.o., Ing. Jozef Šabo

123.60

 s DPH

3.12.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

200

   

výtvarný materiál - podstavec 220x155x20 cm k výstave "Skúsime to cez vesmír"

  
    

Rastislavova 16 94901 Nitra-Lužianky

    

Riaditeľka

      
                      
 

340

 

46311475

 

MediaMasters, s.r.o.

125.46

 s DPH

3.12.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

207

   

tlač plagátov a letákov "Skúsime to cez vesmír"

  
    

Klinčeková 39 94901 Nitra 1

    

Riaditeľka

      
 

341

 

37212931

 

ITSK - H.Sonnenschein

432.17

 s DPH

3.12.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

209

   

externý disk, multimediálny prehrávač 4 ks, pamäťová karta 4 ks, reproduktory

  
    

Fr.Mojtu 22 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

342

 

00308307

 

Mesto Nitra

3.05

 s DPH

3.12.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

197

   

výlep plagátov k projektu "GH"

  
    

Štefánikova tr. 60 95006 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

343

 

00308307

 

Mesto Nitra

1.80

 s DPH

3.12.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

198

   

výlep plagátov k projektu "4-3-2-1..."

  
    

Štefánikova tr. 60 95006 Nitra

    

Riaditeľka

          
 

344

 

00308307

 

Mesto Nitra

15.20

 s DPH

3.12.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

196

   

výlep plagátov k projektu "Prednášky o súčasnom výtvarnom umení III."

  
    

Štefánikova tr. 60 95006 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

345

 

36653004

 

Technická inšpekcia, a.s.

312.00

 s DPH

3.12.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

145

   

úradné skúšky podľa vyhlášky 500/2009 v objekte NG na výťahoch Otis a Kone

  
    

Mostná 66 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

346

 

34869719

 

CD photo design

144.64

 s DPH

3.12.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

213

   

výroba popisiek, plotrovaný text, tlač samolepky "Skúsime to cez vesmír"

  
    

Vinohradnícka 11 94901 Nitra

    

Riaditeľka

      
 

347

 

37212931

 

ITSK - H.Sonnenschein

559.90

 s DPH

4.12.2013

 

Mgr. Niczová Renáta

208

   

počítač HP 7500 E