Nitrianska galéria - Zmluvy 2012

 

 

Číslo

zmluvy

Predmet zmluvy

Cena s DPH

Zmluvná strana

Platnosť zmluvy

1/2012

výpožička zbierkových predmetov

0,-

Kancelária Národnej rady SR, Námestie A.Dubčeka 1, 812 80 Bratislava

1.1.2012-31.12.2012

2/2012

výpožička zbierkových predmetov

0,-

Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

1.1.2012-31.12.2012

4/2012

výpožička zbierkových predmetov

0,-

Vojenský útvar 1046, Novozámocká 5,  949 01 Nitra

1.1.2012-31.12.2012

5/2012

výpožička zbierkových predmetov

0,-

UniCredit Bank Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

1.1.2012-31.12.2012

6/2012

výpožička zbierkových predmetov

0,-

Slov.nár.múzeum-Múzeum Slov.nár.rád, Vajanského nábr.2, 810 06 Bratislava

1.1.2012-31.12.2012

7/2012

výpožička zbierkových predmetov

0,-

Mgr. art. Martin Mikuláš

1.1.2012-29.2.2012

8/2012

výpožička zbierkových predmetov

0,-

Mgr. art. Monika Borkowská

1.1.2012-30.4.2012

č.j.21/2012

koncertné krídlo

106015,-

Propianoforte Sp.z o.o., ul.Graniczna 19, 05-092 Lomianki, Poľsko

13.1.2012-13.8.2012

9/2012

výpožička zbierkových predmetov

0,-

Mgr. art. Martin Mikuláš

8.2.2012-13.4.2012

č.j.107/2012

predaj časopisu Flash Art

 

Neon, Kuklovská 3, 841 04 Bratislava

2/2012-2/2013

3/2012

výpožička zbierkových predmetov

0,-

Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova tr.69, 949 01 Nitra

7.3.2012-31.12.2012

č.j.159/12

telekomunikačné služby

 

Slovak Telekom, a.s., Štefánikova trieda 61, 949 01 Nitra

od 13.3.2012

č.j.169/12

revízie EPS

štvrťročné revízie EPS

1500,-

803,-

Dida, s.r.o., Levická 24, 949 01 Nitra

15.3.2011-31.12.2014

č.j.170/12

revízie OPaS

štvrťročné revízie PSN

1800,-

730,-

Dida, s.r.o., Levická 24, 949 01 Nitra

15.3.2011-31.12.2014

VP/12/19912/001

udelenie licencie

sadzobník

SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2

22.3.2012-17.5.2012

č.j.202/12

mediálna podpora a propagácia

0,-

Media Cards, s.r.o.v zastúpení MojaNitra.sk, Kmeťkova 10, 949 01 Nitra

13.4.2012-31.3.2013

197/2012

prenájom nebytových priestorov

2000,-

Stanislav Sloboda, Bazár stavebného materiálu

3.4.2012-31.3.2013

VP/12/19912/002

udelenie licencie

sadzobník

SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2

14.5.2012-14.5.2012

VP/12/19912/003

udelenie licencie

sadzobník

SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2

20.5.2012-20.5.2012

VP/12/19912/004

udelenie licencie

sadzobník

SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2

15.5.2012-15.5.2012

10/2012

výpožička zbierkových predmetov

0,-

Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava

24.5.2012-26.10.2012

265/2012

rekonštrukcia protipožiarnych dverí

2365,82

Dida, s.r.o., Levická 24, 949 01 Nitra

30.5.2012-8.6.2012

č.j.309/2012

dod.č.1 –obsluha technolog.zariad.a služby s ňou spojené

2,70 / h

Energo Sk a.s., Novozámocká 220, 949 05 Nitra

od 9.7.2012

č.j.317/2012

finančný grant Galéria hudby

500,00

Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava

11.7.2012-28.2.2013

č.j.326/2012

inzercia

84,00

Garp Slovakia, s.r.o., Československých parašutistov 19, 931 03 Bratislava

20.7.2012-30.9.2012

č.323/2012

príprava a tlač katalógu k výstave Pripraviť sa,pozor,štart

1954,68

Sineal, spol.s r.o., Kazanská 2, 821 06 Bratislava

18.7.-26.7.2012

č.j.368/2012

pripoistenie majetku

158,29

Kooperatíva, a.s., Farská 30, 949 01 Nitra

od 1.9.2012

č.j.388/2012

príprava a tlač katalógu „Kadiaľ vedie cesta von?“

1210,00

Tlačiareň Dóša, s.r.o., Dúbravská cesta 9, 845 30 Bratislava 45

 

č.j.441/2012

Hromadná licenčná zmluva

sadzobník

SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2

26.9 – 28. 11. 2012

č.j.421/2012

zmluva o nájomné nebyt. priestoru

400,00

OZ- Kresťanský komorný orchester ZOE, Dlhá 26/A, 953 01 Zlaté Moravce

11.11.2012

č.j.450/2012

zmluva o nájomné nebyt. priestoru a koncer.krídla

30,-/hod,

10,-/hod

Corpia Group, a.s., Dunajská Lužná 933, 900 42 Dunajská Lužná

14.10.2012 a 21.10.2012

č.j.448/2012

zmluva o nájme nebyt. Priestoru a koncer. krídla

30,-/hod,

10,-/hod

Ing.Jozef Nitray, Csc.

26.10.-28.10.2012

VP/12/19912/006

udelenie licencie

sadzobník

SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2

25.10.2012 - 26.10.2012

360-2041.886

poistenie výstavy

24,90

Kooperatíva, a.s., Farská 30, 949 01 Nitra

13.11.2012-8.3.2013

č.j.553/2012

Zmluva o dielo

tlač katalógu „Film“

3803,46

Tlačiareň Sineal, spol. s r.o., Kazanská 2, 821 06 Bratislava

28.11.-3.12.2012

č.j.446/2012

prenájom koncertkya koncert.krídla

530,00

InsData, s.r.o,, Palárikova 3, 949 01 Nitra

7.12.2012

č.j.594/2012

prenájom koncertky

540,00

Ing.Jozef Niray, Csc. Považská 12, 949 01 Nitra

14.12.2012

č.j. 619/2012

zmluva o poskytnutí grantu

700,00

Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava

3/2013-6/2013