Nitrianska galéria - faktúry 2012

 

 

Por.č.FA

Predmet plnenia

Cena s DPH

č. zmluvy

č.objed.

dátum doručenia

Dodávateľ

Adresa dodávateľa

IČO dodáv.

 

1/12

ochrana objektu 1/12

90,24

KRP-OCH-122-003/2010

 

4.1.2012

Kraj.riad.PZ

Piesková č.32, 949 01 Nitra

00735809

 

2/12

predpl.PaM r.2012

54,80

 

 

4.1.2012

Poradca, s.r.o.

Pri Celulózke 40, 010 01Žilina

36371271

 

3/12

nájomné za pozemok

3,32

11/2002

 

9.1.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

4/12

popl.za internet 1/12

29,46

9901762673

 

9.1.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

5/12

telekom.poplatky

102,14

990319124

 

10.1.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

6/12

telekom.poplatky

25,18

793/09

 

11.1.2012

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

35848863

 

7/12

vývoz odpadu 2012

400,40

13/2004

 

12.1.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

8/12

telekom.poplaky

3,61

615/11

 

13.1.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

9/12

vodné, stočné

135,01

321/96

 

17.1.2012

Západosl.vodár.spol., a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

36550949

 

10/12

zrážková voda

192,35

321/96

 

17.1.2012

Západosl.vodár.spol., a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

36550949

 

11/12

uverej.výstav v časopise

36,05

 

4/2012

26.1.2012

Společnost časopisu Ateliér, o.z.

Národní 9, 110 00 Praha 1

45769109

 

12/12

elektrická energia

34,31

3104043881

3106004848

 

30.1.2012

ZSE Energia, a.s.

Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

36677281

 

13/12

záloha za plyn 1/12

3195,-

314 E,P/2011

 

31.1.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

14/12

ochrana objektu 2/12

90,24

KRP-OCH-122-003/2010

 

4.1.2012

Kraj.riad.PZ

Piesková č.32, 949 01 Nitra

00735809

 

15/12

práce na výťahoch 1/12

312,-

3110/2011/S

 

3.2.2012

Helvyk Elevators, s.r.o.

Levická 51, 949 01 Nitra

35971983

 

16/12

náhradné svietidlo, žiarovky

110,65

 

1/2012

3.2.2012

Ing.Ernest Tyukos

Kasalova 4, 949 01 Nitra

30398681

 

17/12

internet 2/12

30,43

9901762673

 

9.1.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

18/12

tlač pozvánok

23,51

 

3/2012

6.2.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

19/12

tlač pozvánok

15,77

 

2/2012

6.2.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

20/12

BOZP a PO 1/12

46,47

005-2008/NR

 

6.2.2012

Oto Urbánek, Potech

Štiavnická 684/11, 949 01 Nitra

36931063

 

21/12

telekom.poplatky 1/12

95,38

990319124

 

10.1.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

22/12

záloha za plyn 2/12

3195

314 E,P/2011

 

31.1.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

23/12

letenka (koncert.krídlo)

195,82

 

6/2012

7.2.2012

CK Malko Polo, s.r.o.

Nám.M.R.Štefánika 936/38, 907 01 Myjana

36324175

 

24/12

letenka (koncert.krídlo)

195,82

 

6/2012

7.2.2012

CK Malko Polo, s.r.o.

Nám.M.R.Štefánika 936/38, 907 01 Myjana

36324175

 

25/12

letenka (koncert.krídlo)

195,82

 

6/2012

7.2.2012

CK Malko Polo, s.r.o.

Nám.M.R.Štefánika 936/38, 907 01 Myjana

36324175

 

26/12

prevádzka internet.domény

36,-

 

7/2012

7.2.2012

Inet.sk, s.r.o.

Radvanská 25, 974 05 Banská Bystrica

45543372

 

27/12

elektroinštalačné práce

148,42

 

5/2012

10.2.2012

Elspol, Vladimír Komárňanský

Bizetova 25, 949 01 Nitra

32744102

 

28/12

telekom.poplatky

28,-

615/11

 

14.2.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

29/12

telekom.poplatky-mobil

25,06

793/09

 

15.2.2012

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

35848863

 

30/12

dobropis plyn

15396,79

314 E,P/2011

 

17.2.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

31/12

záloha za elekt.energiu 1/12

985,93

314 E,P/2011

 

27.2.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

32/12

vodné, stočné

135,50

321/96

 

29.2.2012

Západosl.vodár.spol., a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

36550949

 

33/12

zrážková voda

328,01

321/96

 

29.2.2012

Západosl.vodár.spol., a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

36550949

 

34/12

PZP poistenie

52,83

1330078137

 

29.2.2012

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Samova 11, 949 01 Nitra

36557129

 

35/12

poistenie majetku

2125,34

0802008440

 

29.2.2012

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Samova 11, 949 01 Nitra

36557129

 

36/12

havarijné poistenie

175,76

0512008592

 

29.2.2012

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Samova 11, 949 01 Nitra

36557129

 

37/12

úrazové poistenie osôb

85,86

0950032875

 

29.2.2012

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Samova 11, 949 01 Nitra

36557129

 

38/12

materiál k PC

227,29

 

13/2012

29.2.2012

ITSK Henrich Sonnenschein

Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra

37212931

 

39/12

oprava zásuviek

259,16

 

12/2012

29.2.2012

Elspol, Vladimír Komárňanský

Bizetova 25, 949 01 Nitra

32744102

 

40/12

služby WinPam

71,70

R160/2009

 

2.3.2012

Ives Košice

Čsl.armády 20, 041 18 Košice

00162957

 

41/12

popl.za internet 3/12

30,43

9901762673

 

5.3.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

42/12

ochrana objektu 3/12

90,24

KRP-OCH-122-003/2010

 

7.3.2012

Kraj.riad.PZ

Piesková č.32, 949 01 Nitra

00735809

 

43/12

príručka „Účt.súvzťažnosti

21,-

 

733/2011

7.3.2012

RVC samosprávy

Farská 7, 949 01 Nitra

34006656

 

44/12

BOZP a PO 2/12

46,47

005-2008/NR

 

7.3.2012

Oto Urbánek, Potech

Štiavnická 684/11, 949 01 Nitra

36931063

 

45/12

tlač pozvánok

11,90

 

9/2012

7.3.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

46/12

tlač pozvánok

15,77

 

10/2012

7.3.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

47/12

tlač pozvánok

21,40

 

11/2012

7.3.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

48/12

tlač plagátov

38,46

 

15/2012

7.3.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

49/12

tlač pozvánok

10,51

 

14/2012

7.3.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

50/12

vyúčt.elektr.energia

1230,47

3104043881

3106004848

 

7.3.2012

ZSE Energia, a.s.

Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

36677281

 

51/12

práce na výťahoch 2/12

312,-

3110/2011/S

 

7.3.2012

Helvyk Elevators, s.r.o.

Levická 51, 949 01 Nitra

35971983

 

52/12

telekom. poplatky 2/12

96,24

990319124

 

7.3.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

53/12

antivír.program Eset

373,44

 

123/12

8.3.2012

Eset, spol.s r.o.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

31333532

 

54/12

telekom.popl.mobil

42,-

615/11

 

13.3.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

55/12

poistenie prepravy zásielok

141,08

6546626061

 

13.3.2012

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Farská 30, 949 01 Nitra

00585441

 

56/12

telekom.poplatky - mobil

25,12

793/09

 

13.3.2012

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

35848863

 

57/12

oprava automat.dverí

40,-

 

16/2012

13.3.2012

Kelga-František Gajdoš

Bulharská 10, 949 01 Nitra

34518568

 

58/12

tlač letákov

70,50

 

17/2012

14.3.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

59/12

výmena pneumatík

33,60

 

21/2012

19.3.2012

Autoservis-pneuservis A.M.

Vodná 23, 949 01 Nitra

33704490

 

60/12

záloha za plyn 3-4/12

3195,-

314 E,P/2011

 

19.3.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

61/12

záloha za elekt.energiu 2/12

1652,70

314 E,P/2011

 

19.3.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

62/12

nabíjačka na kameru

46,41

 

137/2012

19.3.2012

Rico Elektronik, s.r.o.

J.C.Hronského 20, 831 02  Bratislava

46249150

 

63/12

ladenie klavíra

40,-

 

26/2012

19.3.2012

Szabó Zsolt

Revolučná štvrť 973/26, 924 00 Galanta

30376904

 

64/12

výmena a oprava ističa

27,54

 

28/2012

21.3.2012

Elspol, Vladimír Komárňanský

Bizetova 25, 949 01 Nitra

32744102

 

65/12

nastavenie posuvných dverí

40,-

 

27/2012

22.3.2012

Kelga-František Gajdoš

Bulharská 10, 949 01 Nitra

34518568

 

66/12

štvrťročná kontrola EPS

331,85

 

18/2012

22.3.2012

Siemens, s.r.o.

Stromová 9, 831 01 Bratislava

31349307

 

67/12

oprava kódov. systému

273,32

 

8/2012

22.3.2012

Dida, s.r.o.

Levická 24, 949 01 Nitra

31724230

 

68/12

farba do tlačiarne

10,20

 

32/2012

26.3.2012

ITSK Henrich Sonnenschein

Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra

37212931

 

69/12

oprava hasiacich prístrojov

313,32

 

20/2012

27.3.2012

Stemi, Miroslav Štefčík

Koniarovce 74, 956 13  Koniarovce

40360563

 

70/12

vodné, stočné

88,08

321/96

 

29.3.2012

Západosl.vodár.spol., a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

36550949

 

71/12

zrážková voda

190,85

321/96

 

29.3.2012

Západosl.vodár.spol., a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

36550949

 

72/12

BOZP a PO 3/12

46,47

005-2008/NR

 

30.3.2012

Oto Urbánek, Potech

Štiavnická 684/11, 949 01 Nitra

36931063

 

73/12

jedálne kupóny

1010,20

 

40/2012

2.4.2012

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

31396674

 

74/12

predĺženie internet.domény

19,32

 

41/2012

2.4.2012

Internet SK, s.r.o.,

Palisády 33, 811 06 Bratislava

35826339

 

75/12

školenie vodičov referent.

36,-

 

35/2012

3.4.2012

Ing. Milan Šemelák,ServisOPaPO

Párovská 7, 949 01 Nitra

41784766

 

76/12

ochrana objektu 4/12

90,24

KRP-OCH-122-003/2010

 

3.4.2012

Kraj.riad.PZ

Piesková č.32, 949 01 Nitra

00735809

 

77/12

tlač plagátov

1,69

 

34/2012

4.4.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

78/12

tlač pozvánok

22,30

 

33/2012

4.4.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

79/12

tlač bulletinu

134,40

 

31/2012

4.4.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

80/12

tlač pozvánok

14,16

 

22/2012

4.4.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

81/12

tlač pozvánok

20,50

 

19/2012

4.4.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

82/12

práce na výťahoch 3/12

312,-

3110/2011/S

 

4.4.2012

Helvyk Elevators, s.r.o.

Levická 51, 949 01 Nitra

35971983

 

83/12

členské príspevky 2012

100,-

 

 

10.4.2012

Rada galérií Slovenska

Riečna 1, 815 13 Bratislava

30853231

 

84/12

popl.za internet 4/12

30,43

9901762673

 

10.4.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

85/12

autor.odmena SOZA

63,-

VP/12/19912001

 

10.4.2012

Slov.ochranný zväz autoský pre práva k hud.dielam

Rastislavova 3, 821 08 Bratislava

00178454

 

86/12

telek.popl.-mobil

45,17

615/11

 

11.4.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

87/12

telekom. poplatky 3/12

108,52

990319124

 

11.4.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

88/12

telekom.popl.-mobil

15,38

793/09

 

11.4.2012

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

35848863

 

89/12

výlep plagátov

5,28

 

25/2012

11.4.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

90/12

výlep plagátov

5,28

 

24/2012

11.4.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

91/12

výlep plagátov

5,28

 

23/2012

11.4.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

92/12

výlep plagátov

3,17

 

38/2012

11.4.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

93/12

výlep plagátov

15,24

 

37/2012

11.4.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

94/12

fotenie diel do katalógu

499,99

 

42/2012

16.4.2012

Design Ateliér, Mgr. Ján Huňady

Široká 13, 949 05 Nitra

18027768

 

95/12

BOZP a PO 4/12

46,47

005-2008/NR

 

16.4.2012

Oto Urbánek, Potech

Štiavnická 684/11, 949 01 Nitra

36931063

 

96/12

daň z nehnuteľností 2012

3660,65

005752/2012

 

19.4.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

97/12

výtvarný materiál

255,71

 

52/2012

20.4.2012

LaŠ, s.r.o.

Novozámocká 199, 949 01 Nitra

36555720

 

98/12

záhradné potreby

117,48

 

54/2012

20.4.2012

LaŠ, s.r.o.

Novozámocká 199, 949 01 Nitra

36555720

 

99/12

výtvarný materiál

98,86

 

53/2012

20.4.2012

LaŠ, s.r.o.

Novozámocká 199, 949 01 Nitra

36555720

 

100/12

výtvarný materiál

299,95

 

49/2012

20.4.2012

Edita Butková-EDIT

Pražská 2, 949 11 Nitra

33587124

 

101/12

výtvarný materiál

147,52

 

48/2012

20.4.2012

Edita Butková-EDIT

Pražská 2, 949 11 Nitra

33587124

 

102/12

likvidácia elektr.odpadu

5,02

 

44/2012

20.4.2012

Nitr.komunálne služby

Nábrežie mládeže 87,949 01 Nitra

31436200

 

103/12

štvrťročná kontrola PSN

730,-

170/12

 

24.4.2012

Dida, s.r.o.

Levická 24, 949 01 Nitra

31724230

 

104/12

štvrťročná kontrola EPS

803,-

169/12

 

24.4.2012

Dida, s.r.o.

Levická 24, 949 01 Nitra

31724230

 

105/12

predaj katalógu Flash Art

7,-

144/11

 

24.4.2012

Neon

Kuklovská 3, 841 04 Bratislava

30798591

 

106/12

záloha za elekt..energiu 3/12

1375,87

314 E,P/2011

 

26.4.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

107/12

autor.odmena SOZA

5,88

VP/12/19912/002

 

26.4.2012

Slov.ochranný zväz autoský pre práva k hud.dielam

Rastislavova 3, 821 08 Bratislava

00178454

 

108/12

autor.odmena SOZA

8,82

VP/12/19912/003

 

26.4.2012

Slov.ochranný zväz autoský pre práva k hud.dielam

Rastislavova 3, 821 08 Bratislava

00178454

 

109/12

premietanie filmov

40,-

 

43/2012

27.4.2012

Anča, o.z.

Krížna 10, 811 07 Bratislava

42128323

 

110/12

výtvarný materiál

99,98

 

51/2012

27.4.2012

Pece, spol.s r.o.

Nábrežná 678/7, 962 23 Očová

36618233

 

111/12

výtvarný materiál

269,99

 

50/2012

27.4.2012

Pece, spol.s r.o.

Nábrežná 678/7, 962 23 Očová

36618233

 

112/12

vodné, stočné

85,82

321/96

 

30.4.2012

Západosl.vodár.spol., a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

36550949

 

113/12

zrážková voda

172,96

321/96

 

30.4.2012

Západosl.vodár.spol., a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

36550949

 

114/12

vyúčtovanie spotreby plynu

9.146,63

314 E,P/2011

 

30.4.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

115/12

jedálne kupóny

1.346,93

 

60/2012

30.4.2012

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

31396674

 

116/12

ochrana objektu 5/12

90,24

KRP-OCH-122-003/2010

 

2.5.2012

Kraj.riad.PZ

Piesková č.32, 949 01 Nitra

00735809

 

117/12

ladenie klavíra

40,-

 

56/2012

4.5.2012

Szabó Zsolt

Revolučná štvrť 973/26, 924 00 Galanta

30376904

 

118/12

tlač pozvánok

15,77

 

55/2012

4.5.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

119/12

tlač plagátov

51,88

 

58/2012

4.5.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

120/12

tlač pozvánok

74,08

 

57/2012

4.5.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

121/12

tlač plagátov

29,58

 

61/2012

4.5.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

122/12

tlač plagátov a pozvánok

62,57

 

69/2012

4.5.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

123/12

práce na výťahoch 4/12

312,-

3110/2011/S

 

9.5.2012

Helvyk Elevators, s.r.o.

Levická 51, 949 01 Nitra

35971983

 

124/12

popl.za internet 5/12

30,43

9901762673

 

9.5.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

125/12

odbor.skúška bleskozvodu

30,-

 

68/2012

10.5.2012

Tibor Lampert,

Čab č. 46, 951 24 Nové Sady pri Nitre

31131565

 

126/12

telekom.poplatky 4/12

97,56

990319124

 

11.5.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

127/12

výlep plagátov

3,17

 

45/2012

11.5.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

128/12

výlep plagátov

15,24

 

46/2012

11.5.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

129/12

výlep plagátov

3,17

 

47/2012

11.5.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

130/12

výlep plagátov

15,24

 

62/2012

11.5.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

131/12

výlep plagátov

1,80

 

63/2012

11.5.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

132/12

výlep plagátov

38,52

 

64/2012

11.5.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

133/12

telek.poplatky-mobil

70,33

615/11,159/12

 

14.5.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

134/12

výroba magnet.záložiek

213,47

 

74/2012

16.5.2012

Maglabel, Aleš Žampach

Pod Horkou 16, 635 00 Brno-Bystrc

65307127

 

135/12

výroba popisiek, textu, tabul

152,98

 

83/2012

16.5.2012

CD photo design-Róbert Balko

Štúrova 1447/60, 949 01 Nitra

34869719

 

136/12

záloha za elekt.energiu 4/12

1115,71

314 E,P/2011

 

18.5.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

137/12

prenájom ozvuč.techniky

100,-

 

81/2012

21.5.2012

Slovenský festival.orchester, s.r.o

Obchodná 37, 811 06 Bratislava

46381201

 

138/12

autor.odmena SOZA

8,82

VP/12/19912/004

 

22.5.2012

Slov.ochranný zväz autoský pre práva k hud.dielam

Rastislavova 3, 821 08 Bratislava

00178454

 

139/12

príprava na tlač letáky a plag

175,-

 

59/2012

24.5.2012

Ing. Peter Bruško-Blik Dizajn

L.Novomeského 1350/110, 905 01 Senica

41404114

 

140/12

prenáj.ozvuč.techniky

100,-

 

82/2012

24.5.2012

Mgr. Peter Škorec Soundfruit

Wilsonovo nábrežie 32, 949 01 Nitra

45924643

 

141/12

vodné, stočné

94,86

321/96

 

28.5.2012

Západosl.vodár.spol., a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

36550949

 

142/12

zrážková voda

172,96

321/96

 

28.5.2012

Západosl.vodár.spol., a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

36550949

 

143/12

kontrola komínov

86,52

314 E,P/2011

 

29.5.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

144/12

ladenie klavíra, mechanika

86,52

 

66/2012

29.5.2012

Szabó Zsolt

Revolučná štvrť 973/26, 924 00 Galanta

30376904

 

145/12

grafika k výzve NG

50,-

 

92/2012

30.5.2012

Martin Derner

Nám.SNP 16, 811 06 Bratislava

 

 

146/12

čistenie odkvap.zvodov

120,-

 

39/2012

30.5.2012

Zdeněk Polívka

Svätoplukovo 428, 951 16

11759348

 

147/12

opilovanie stromov a kríkov

180,-

 

78/2012

30.5.2012

Zdeněk Polívka

Svätoplukovo 428, 951 16

11759348

 

148/12

jedálne kupóny

1616,32

 

95/2012

31.5.2012

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

31396674

 

149/12

BOZP a PO 5/12

46,47

005-2008/NR

 

31.5.2012

Oto Urbánek, Potech

Štiavnická 684/11, 949 01 Nitra

36931063

 

150/12

obsluha tepel.zariadenia

129,60

314 E,P/2011

 

31.5.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

151/12

záloha za plyn 5/12

3563,-

314 E,P/2011

 

31.5.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

152/12

farba do tlačiarne

7,63

 

96/2012

4.6.2012

ITSK Henrich Sonnenschein

Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra

37212931

 

153/12

práce na výťahoch 5/12

312,-

3110/2011/S

 

5.6.2012

Helvyk Elevators, s.r.o.

Levická 51, 949 01 Nitra

35971983

 

154/12

popl.za internet 6/12

30,43

9901762673

 

5.6.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

155/12

ochrana objektu 6/12

90,24

KRP-OCH-122-003/2010

 

5.6.2012

Kraj.riad.PZ

Piesková č.32, 949 01 Nitra

00735809

 

156/12

úrazové poistenie osôb

85,86

0950032875

 

5.6.2012

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Samova 11, 949 01 Nitra

36557129

 

157/12

poistenie majetku

2125,34

0802008440

 

5.6.2012

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Samova 11, 949 01 Nitra

36557129

 

158/12

PZP poistenie

52,83

1330078137

 

5.6.2012

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Samova 11, 949 01 Nitra

36557129

 

159/12

havarijné poistenie

175,73

0512008592

 

5.6.2012

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Samova 11, 949 01 Nitra

36557129

 

160/12

telekom.popl.5/12

103,96

990319124

 

7.6.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

161/12

výlep plagátov

1,06

 

72/2012

8.6.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

162/12

výlep plagátov

2,11

 

71/2012

8.6.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

163/12

výlep plagátov

0,70

 

77/2012

8.6.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

164/12

výlep plagátov

16,13

 

85/2012

8.6.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

165/12

výlep plagátov

16,13

 

84/2012

8.6.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

166/12

výlep plagátov

3,66

 

87/2012

8.6.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

167/12

tlač súťažnej brožúry

123,85

 

65/2012

8.6.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

168/12

tlač pozvánok

20,03

 

70/2012

8.6.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

169/12

tlač plagátov a pozvánok

62,57

 

73/2012

8.6.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

170/12

dotlač plagátov

9,46

 

75/2012

8.6.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

171/12

tlač pozvánok

139,27

 

80/2012

8.6.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

172/12

tlač plagátov

149,27

 

79/2012

8.6.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

173/12

tlač plagátov

3,65

 

86/2012

8.6.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

174/12

tlač pozvánok

16,90

 

88/2012

8.6.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

175/12

tlač pozvánok

20,50

 

91/2012

8.6.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

176/12

tlač plagátov k výzve NG

30,82

 

94/2012

8.6.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

177/12

tlač pozvánok

10,51

 

76/2012

8.6.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

178/12

transport diel

216,-

 

89/2012

11.6.2012

IGS-HS Art Service, s.r.o.

Jamnického 2, 841 05 Bratislava

35702613

 

179/12

predplatné „Ateliér“

18,50

 

100/2012

11.6.2012

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

36631124

 

180/12

záloha za plyn 6/12

3563,-

314 E,P/2011

 

12.6.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

181/12

telekom.popl.mobil

79,48

615/11,159/12

 

12.6.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

182/12

haspry na dvere

9,-

 

102/2012

12.6.2012

Ing. M.Jambrich Vika

J.Kráľa 132, 949 01 Nitra

22678913

 

183/12

poist.prepravy zásielok

141,08

6546626061

 

14.6.2012

Kooperatíva poisťovňa, a.s.

Farská 30, 949 01 Nitra

00585441

 

184/12

obsluha tepel.zariadenia

32,40

314 T/2011

 

15.6.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

185/12

nástenné držiaky, kábel, prehrávače

270,84

 

98/2012

15.6.2012

Alza.cz a.s.

Jateční 33a, 170 00 Praha 7

27082440

 

186/12

výroba pozvánok a plagátov

166,-

 

103/2012

19.6.2012

Mgr. Art.Peter Liška

Malá Čierna, 015 01

43581218

 

187/12

štvrťročná kontrola EPS

331,85

 

97/2012

20.6.2012

Siemens, s.r.o.

Stromová 9, 831 01 Bratislava

31349307

 

188/12

záloha za elektr..energiu 5/12

1065,44

314 E,P/2011

 

22.6.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

189/12

predplatné Poradca 2013

48,80

 

106/2012

25.6.2012

Poradca, s.r.o.

Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina

36371271

 

190/12

BOZP a PO

46,47

005-2008/NR

 

28.6..2012

Oto Urbánek, Potech

Štiavnická 684/11, 949 01 Nitra

36931063

 

191/12

vodné, stočné, zr.voda

313,44

321/96

 

29.6.2012

Západosl.vodár.spol., a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

36550949

 

192/12

jedálne kupóny

1481,62

 

107/2012

29.6.2012

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

31396674

 

193/12

ochrana objektu 7/12

90,24

KRP-OCH-122-003/2010

 

2.7..2012

Kraj.riad.PZ

Piesková č.32, 949 01 Nitra

00735809

 

194/12

výroba pozvánok, plagátov, brožúr

200,00

 

36/2012

4.7.2012

Mgr. Viliam Šulík

Za Ferenitkou, 949 01 Nitra

41763394

 

195/12

popl.za internet 7/12

30,43

9901762673

 

9.7.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

196/12

tlač pozvánok

34,30

 

101/2012

9.7.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

197/12

tlač fotky

0,83

 

104/2012

9.7.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

198/12

tlač vizitiek

60,92

 

105/12

9.7.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

199/12

práce na výťahoch 6/12

312,00

3110/2011/S

 

9.7.2012

Helvyk Elevators, s.r.o.

Levická 51, 949 01 Nitra

35971983

 

200/12

knihy do knižnice

73,80

 

108/2012

9.7.2012

Kníhkupectvo Pod Vŕškom, s.r.o.

Inovecká 21, 949 01 Nitra

33584044

 

201/12

telekom.popl. 6/12

89,71

990319124

 

11.7.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

202/12

záloha za plyn 7/12

3563,00

314 E,P/2011

 

11.7.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

203/12

telekom.popl.za mobily

68,35

615/11,159/12

 

13.7.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

204/12

záloha za elektr.energiu 6/12

1065,12

314 E,P/2011

 

16.7.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

205/12

kompresor

41,00

 

112/2012

18.7.2012

Autocentrum Vika

Župné námestie 1, 949 01 Nitra

36560995

 

206/12

obsluha TZ

32,40

314 E,P/2011

 

20.7.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

207/12

valec do kopírky

140,00

 

114/2012

20.7.2012

NR Com, s.r.o.

Sládkovičova 11,  949 01 Nitra

36518581

 

208/12

štvrťročná kontrola EPS

803,00

č.j.169/12

 

23.7.2012

Dida, s.r.o.

Levická 24, 949 01 Nitra

31724230

 

209/12

monitor, prepínač

158,09

 

111/2012

23.7.2012

Alza.cz, a.s.

Jateční 33/a,  170 00 Praha 7

27082440

 

210/12

štvrťročná kontrola PSN

730,00

č.j.170/12

 

23.7.2012

Dida, s.r.o.

Levická 24, 949 01 Nitra

31724230

 

211/12

testovanie a servis komunikátora PSN

55,91

 

99/2012

23.7.2012

Dida, s.r.o.

Levická 24, 949 01 Nitra

31724230

 

212/12

grafický dizajn pozvánok a plagátov

120,00

 

110/2012

26.7.2012

Martin Derner

Nám.SNP 16, 811 06 Bratislava

1076193481

 

213/12

príprava a tlač katalógu

1954,68

323/2012

 

26.7.2012

Sineal, spol.s r.o.,

Kazanská 2, 821 06 Bratislava

31325734

 

214/12

vodné, stočné. zr.voda

237,82

321/96

 

30.7.2012

Západosl.vodár.spol., a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

36550949

 

215/12

kašírovacie práce k výstave

129,31

 

118/2012

30.7.2012

Bittner Print s.r.o.

Ivánska cesta 2c, 821 04 Bratislava

35736534

 

216/12

jedálne kupony

1481,62

 

123/2012

30.7.2012

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

31396674

 

217/12

výlep plagátov

11,56

 

121/2012

3.8.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

218/12

výroba frézovaných číslic

14,40

 

119/2012

3.8.2012

Metal Shape Ján Madaj

Lomnická 42, 949 01 Nitra

34317783

 

219/12

výlep plagátov na stenu

72,00

 

122/2012

3.8.2012

Metal Shape Ján Madaj

Lomnická 42, 949 01 Nitra

34317783

 

220/12

práce na výťahoch

312,00

3110/2011/S

 

3.8.2012

Helvyk Elevators, s.r.o.

Levická 51, 949 01 Nitra

35971983

 

221/12

ochrana objektu  8/12

90,24

KRP-OCH-122-003/2010

 

3.8..2012

Kraj.riad.PZ

Piesková č.32, 949 01 Nitra

00735809

 

222/12

popl.za internet 8/12

30,43

9901762673

 

6.8.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

223/12

tlač pozvánok a plagátov

34,96

 

113/2012

6.8.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

224/12

tlač pozvánok

12,30

 

117/2012

6.8.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

225/12

tlač vizitiek

5,74

 

115/2012

6.8.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

226/12

graf.návrhsprac.katalógu

400,00

 

109/2012

8.8.2012

Kameo, Mgr.Art.Marek Kianička

Lermontova 8/22, 036 01 Martin

45955760

 

227/12

záloha za plyn 8/12

3563,00

314 E,P/2011

 

9.8.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

228/12

telekomunikačné popl. 7/12

94,72

990319124

 

9.8.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

229/12

BOZP a PO 7/12

46,47

005-2008/NR

 

10.8.2012

Oto Urbánek, Potech

Štiavnická 684/11, 949 01 Nitra

36931063

 

230/12

BOZP a PO 8/12

46,47

005-2008/NR

 

10.8.2012

Oto Urbánek, Potech

Štiavnická 684/11, 949 01 Nitra

36931063

 

231/12

telekom.popl.mobily

44,68

615/11,159/12

 

13.8.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

232/12

transport diel z NR do TT

216,00

 

116/2012

15.8.2012

IGS-HS Art Service, s.r.o.

Jamnického 2, 841 05 Bratislava

35702613

 

233/12

záloha za elektr.energiu 7/12

1083,90

314 E,P/2011

 

20.8.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

234/12

hasiaci prístroj a označenia

56,80

 

124/2012

22.8.2012

Potech-Oto Urbánek

Štiavnická 684/11, Nitra

36931063

 

235/12

žiarovky

122,50

 

126/2012

22.8.2012

Luboš Mrvan Mrko

Dunajská 4, 949 01 Nitra

43471412

 

236/12

jedálne kupony

1279,58

 

127/2012

27.8.2012

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

31396674

 

237/12

tlač textov, výroba popisiek

261,72

 

90/2012

28.8.2012

CD photoo design-Róbert Balko

Štúrova 1447/60,949 01 Nitra

34869719

 

238/12

výroba pozvánok a plagátov

166,00

 

67/2012

28.8.2012

Martin Derner

Nám.SNP 16, 811 06 Bratislava

1076193481

 

239/12

vodné, stočné. zr.voda

266,18

321/96

 

30.8.2012

Západosl.vodár.spol., a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

36550949

 

240/12

ochrana objektu  9/12

90,24

KRP-OCH-122-003/2010

 

5.9.2012

Kraj.riad.PZ

Piesková č.32, 949 01 Nitra

00735809

 

241/12

tlač pozvánok a plagátov

35,27

 

125/2012

5.9.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

242/12

tlač pozvánok

45,86

 

128/2012

5.9.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

243/12

tlač plagátov a letákov

190,40

 

129/2012

5.9.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

244/12

popl.za internet 9/12

30,43

9901762673

 

5.9.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

245/12

práce na výťahoch

312,00

3110/2011/S

 

5.9.2012

Helvyk Elevators, s.r.o.

Levická 51, 949 01 Nitra

35971983

 

246/12

telekomunikačné popl. 8/12

91,14

990319124

 

7.9.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

247/12

reštaurovanie obrazu

900,00

 

120/2012

7.9.2012

Mgr. Art. Monika Borkowská

M.R.Štefánika 43, 940 65 Nové Zámky

1043009022

 

IF 2/12

rekonštrukcia protipož.dverí

2365,82

265/2012

 

7.9.2012

Dida  s.r.o.

Levická 24, 949 01 Nitra

31724230

 

248/12

dopoistenie majetku

13,20

0802008440

 

10.9.2012

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Samova 11, 949 01 Nitra

36557129

 

249/12

telekom.popl.mobily

74,09

615/11,159/12

 

12.9.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

250/12

poist.prepravy zásielok

141,08

6546626061

 

12.9.2012

Kooperatíva poisťovňa, a.s.

Farská 30, 949 01 Nitra

00585441

 

251/12

PZP poistenie

52,83

1330078137

 

13.9.2012

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Samova 11, 949 01 Nitra

36557129

 

252/12

úrazové poistenie osôb

85,86

0950032875

 

13.9.2012

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Samova 11, 949 01 Nitra

36557129

 

253/12

havarijné poistenie

175,73

0512008592

 

13.9.2012

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Samova 11, 949 01 Nitra

36557129

 

254/12

poistenie majetku

2164,91

0802008440

 

13.9.2012

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Samova 11, 949 01 Nitra

36557129

 

255/12

štvrťročná kontrola EPS

331,85

 

133/2012

14.9.2012

Siemens, s.r.o.

Stromová 9, 831 01 Bratislava

31349307

 

256/12

záloha za elektr.energiu 8/12

1185,40

314 E,P/2011

 

14.9.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

257/12

záloha za plyn 9/12

3563,00

314 E,P/2011

 

14.9.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

258/12

obsluha TZ 7,8/12

200,88

314 E,P/2011

 

14.9.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

259/12

BOZP a PO 9/12

46,47

005-2008/NR

 

19.9.2012

Oto Urbánek, Potech

Štiavnická 684/11, 949 01 Nitra

36931063

 

260/12

výtražné tabule, odpad.koše

69,00

 

144/2012

21.9.2012

Manutan Slovakia, s.r.o.

Ľanová 8, 821 01 Bratislava 2

35885815

 

261/12

revízia elektr.prenos.zariad.

72,00

 

134/2012

24.9.2012

Lampert Tibor

Čab 274, 951 24 Nové Sady pri Nitre

31131565

 

262/12

tlač plagátov

252,83

 

136/2012

25.9.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

263/12

tlač plagátov a letákov

211,74

 

130/2012

25.9.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

264/12

tlač pozvánok

45,42

 

137/2012

25.9.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

265/12

tlač plagátov a letákov

121,33

 

139/2012

25.9.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

266/12

tlač pozvánok

23,16

 

140/2012

25.9.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

267/12

tlač bulletinu

344,16

 

145/2012

25.9.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

268/12

jedálne kupony

1279,58

 

146/2012

26.9.2012

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

31396674

 

269/12

vodné, stočné. zr.voda

316,50

321/96

 

28.9.2012

Západosl.vodár.spol., a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

36550949

 

270/12

ochrana objektu 10/12

90,24

KRP-OCH-122-003/2010

 

1.10.2012

Kraj.riad.PZ

Piesková č.32, 949 01 Nitra

00735809

 

271/12

príprava a tlač katalógu

1210,00

388/2012

 

1.10.2012

Tlačiareň Dóša, s.r.o.

Dúbravská cesta 9, 845 30 Bratislava 45

35838752

 

272/12

tonery do tlačiarní

80,15

 

150/2012

2.10.2012

Soft-Tech, s.r.o.

Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov

45917272

 

273/12

tlačiarne HP

186,80

 

149/2012

2.10.2012

FaxCopy, a.s.

Štúrova 18, 949 05 Nitra

35729040

 

274/12

predtlačová príprava katalóg

283,80

 

135/2012

2.10.2012

CD photoo design-Róbert Balko

Štúrova 1447/60, 949 01 Nitra

34869719

 

275/12

kontrola požiarnych uzáverov

208,80

 

148/2012

3.10.2012

Jozef Urbánek

Damborského 7, 949 01 Nitra

33709327

 

276/12

popl.za internet 10/12

30,43

9901762673

 

3.10.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

277/12

štvrťročná kontrola EPS

803,00

169/2012

 

4.10.2012

Dida  s.r.o.

Levická 24, 949 01 Nitra

31724230

 

278/12

štvrťročná kontrola PSN

730,00

170/2012

 

4.10.2012

Dida  s.r.o.

Levická 24, 949 01 Nitra

31724230

 

279/12

výlep plagátov

8,99

 

132/2012

5.10.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

280/12

výlep plagátov

15,24

 

142/2012

5.10.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

281/12

výlep plagátov

7,39

 

141/2012

5.10.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

282/12

výlep plagátov

10,03

 

143/2012

5.10.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

283/12

telekomunikačné popl. 9/12

107,77

990319124

 

9.10.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

284/12

autor.odmena SOZA

317,52

VP/12/19912/005

 

9.10.2012

Slov.ochranný zväz autoský pre práva k hud.dielam

Rastislavova 3, 821 08 Bratislava

00178454

 

285/12

práce na výťahoch  9/12

312,00

3110/2011/S

 

9.10.2012

Helvyk Elevators, s.r.o.

Levická 51, 949 01 Nitra

35971983

 

286/12

záloha za plyn 10/12

3563,00

314 E,P/2011

 

10.10.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

287/12

obsluha TZ 9/12

97,20

314 E,P/2011

 

11.10.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

288/12

výroba kľúčov

49,68

 

 

 

Evva, s.r.o.

Piaristická

 

 

289/12

telekom.popl.mobily

90,05

615/11,159/12

 

12.10.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

290/12

tlač pozvánok

15,77

 

158/2012

12.10.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

291/12

tlač letákov

37,38

 

162/2012

12.10.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

292/12

vyúčt. elektr.energiu 9/12

1193,95

314 E,P/2011

 

12.10.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

293/12

ladenie klavíra

50,00

 

 

17.10.2012

Szabó Zsolt

Revolučná štvrť 973/26, 924 00 Galanta

30376904

 

294/12

kontrola požiar.uzáverov

116,16

 

 

18.10.2012

Stemi, Miroslav Štefčík

Koniarovce 74, 956 13  Koniarovce

40360563

 

295/12

oprava výťahu

54,00

 

160/2012

18.10.2012

Helvyk Elevators. s.r.o.

Levická 51, 949 01 Nitra

35971983

 

296/12

tlač pozvánok

17,68

 

166/2012

18.10.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

297/12

tlač plagátov

35,63

 

167/2012

18.10.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

298/12

ladenieklavíra

70,00

 

161/2012

19.10.2012

Szabó Zsolt

Revolučná štvrť 973/26, 924 00 Galanta

30376904

 

299/12

tlač pozvánok

18,11

 

169/2012

19.10.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

300/12

tlač letákov

29,90

 

176/2012

23.10.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

301/12

prenáj.ozvučovacej techniky

150,00

 

179/2012

26.10.2012

Longbow, s.r.o.

Štefánikova 7, 949 01 Nitra

36678309

 

302/12

jedálne kupóny

1346,93

 

181/2012

26.10.2012

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

31396674

 

303/12

ladenie klavíra

70,00

 

175/2012

29.10.2012

Szabó Zsolt

Revolučná štvrť 973/26, 924 00 Galanta

30376904

 

304/12

ladenie klavíra

50,00

 

177/2012

29.10.2012

Szabó Zsolt

Revolučná štvrť 973/26, 924 00 Galanta

30376904

 

305/12

vodné, stočné, zrážky

259,58

321/96

 

30.10.2012

Západosl.vodár.spol., a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

36550949

 

306/12

BOZP a PO 10/12

46,47

005-2008/NR

 

30.10.2012

Oto Urbánek, Potech

Štiavnická 684/11, 949 01 Nitra

36931063

 

307/12

uverejnenie inzercie

84,00

326/2012

 

30.10.2012

Garp Slovakia, spol. s r.o.

Čsl.parašutistov 19, 831 03 Bratislava

35851627

 

308/12

schodíky, rebríky

199,74

 

189/2012

31.10.2012

Renáta Hrobová, Steps Nitra

Novozámocká 194, 949 05 Nitra

40494748

 

309/12

digit. fotorámik, externý disk

564,51

 

183/2012

31.10.2012

Alza.cz a.s.

Jateční  33a, 170 00 Praha 7

27082440

 

310/12

laminátor, laminovacia f´ólia

97,95

 

180/2012

31.10.2012

Nay, a.s.

Tuhovská 15, 830 06 Bratislava

35739487

 

311/12

ochrana objektu 11/12

90,24

KRP-OCH-122-003/2010

 

5.11.2012

Kraj.riad.PZ

Piesková č.32, 949 01 Nitra

00735809

 

312/12

popl.za internet 11/12

30,43

9901762673

 

5.11.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

313/12

deratizačné práce

80,40

 

157/2012

5.11.2012

Desi, Jozef Prokop

Ľ.Čuláka 35, 949 01 Nitra

40080595

 

314/12

autor.odmena za licenciu

85,00

VP/12/1912/006

 

6.11.2012

Slov.ochranný zväz autorský SOZA

Rastislavova 2,821 08 Bratislava 2

00178454

 

315/12

oprava služ.motor.vozidla

477,02

 

191/2012

7.11.2012

TT-Car, s.r.o.

Bratislavská cesta 19, 949 01 Nitra

34147101

 

316/12

výlep plagátov 10/12

18,29

 

151/2012

7.11.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

317/12

výlep plagátov 10/12

15,24

 

152/2012

7.11.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

318/12

výlep plagátov 10/12

7,39

 

154/2012

7.11.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

319/12

výlep plagátov 10/12

11,56

 

153/2012

7.11.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

320/12

výlep plagátov 10/12

7,39

 

172/2012

7.11.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

321/12

výlep plagátov 10/12

15,24

 

171/2012

7.11.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

322/12

výlep plagátov 10/12

15,24

 

173/2012

7.11.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

323/12

výlep plagátov 10/12

27,00

 

174/2012

7.11.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

324/12

výlep plagátov 10/12

3,85

 

178/2012

7.11.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

325/12

výlep plagátov 10/12

7,39

 

187/2012

7.11.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

326/12

výlep plagátov 10/12

15,24

 

185/2012

7.11.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

327/12

výlep plagátov 10/12

15,24

 

186/2012

7.11.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

328/12

práce na výťahoch 10/12

312,00

3110/2011/S

 

7.11.2012

Helvyk Elevators, s.r.o.

Levická 51, 949 01 Nitra

35971983

 

329/12

Adata SDram (ramky)

86,50

 

182/2012

7.11.2012

Qcomp s.r.o.

Mlynská 18, 040 01 Košice

36569127

 

330/12

saporámy s reflexnými sklami

852,72

 

184/2012

8.11.2012

Debex Suisse AG

Rainstrasse 1, CH-6052 Hergiswil Switzerland

CH15030025540

 

331/12

telekomunikačné poplatky

140,36

990319124

 

8.11.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

332/12

ladenie klavíra

50,00

 

147/2012

12.11.2012

Szabó Zsolt

Revolučná štvrť 973/26, 924 00 Galanta

30376904

 

333/12

záloha za plyn 11/12

3563,00

314 E,P/2011

 

13.11.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

334/12

telekom.popl.mobily

74,26

615/11,159/12

 

14.11.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

335/12

dotlač letákov

37,00

 

195/2012

14.11.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

336/12

tlač pozvánok

28,73

 

194/2012

14.11.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

337/12

výroba plagátov

100,00

 

165/2012

15.11.2012

Mgr.Viliam Šulík

Za Ferenitkou 17, 949 01 Nitra

41763394

 

338/12

tlač pozvánok

35,20

 

193/2012

15.11.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

339/12

spotreba elektr.enegie 10/12

1475,63

314 E,P/2011

 

16.11.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

340/12

zviazanie kroniky

46,44

 

192/2012

16.11.2012

Anna Šmehilová, Chránená dielňa

Samova 4, 949 01 Nitra

32761767

 

341/12

oprava kamier a systému PTV

55,91

 

188/2012

19.11.2012

Dida  s.r.o.

Levická 24, 949 01 Nitra

31724230

 

342/12

obsluha TZ kurič

100,44

314 E,P/2011

 

20.11.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

343/12

hydroregulačný systém klavír

550,00

 

202/2012

21.11.2012

Szabó Zsolt

Revolučná štvrť 973/26, 924 00 Galanta

30376904

 

344/12

ladenieklavíra

50,00

 

203/2012

21.11.2012

Szabó Zsolt

Revolučná štvrť 973/26, 924 00 Galanta

30376904

 

345/12

poistenie výstavy

24,90

360-2041.886

 

23.11.2012

Kooperatíva poisťovňa, a.s.

Farská 30, 949 01 Nitra

00585441

 

346/12

drevené podstavce

1692,00

 

197/2012

23.11.2012

Dušan Klbečko

Kostolná 48, 949 01 Nitra

11723157

 

347/12

jedálne kupóny

1279,58

 

206/2012

27.11.2012

Le Cheque Dejeuner s.r.o.

Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

31396674

 

348/12

koncert orchestra

2500,00

 

138/2012

28.11.2012

Štátny komorný orchester

Dolný Val 47, 011 28 Žilina

00228672

 

349/12

predplatné časopisu Ateliér

24,05

 

209/2012

29.11.2012

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

36631124

 

350/12

predplatné My Nitr.noviny

25,00

 

219/2012

30.11.2012

Petit Press, a.s.

Lazaretská 12, 814 64 Bratislava

35790253

 

351/12

ochrana objektu 12/12

90,24

KRP-OCH-122-003/2010

 

3.12.2012

Kraj.riad.PZ

Piesková č.32, 949 01 Nitra

00735809

 

352/12

tlač pozvánok

64,80

 

208/2012

3.12.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

353/12

servis.prehl. vzduchotechniky

144,62

 

159/2012

3.12.2012

A.C.T. Nitra s.r.o.

Jaskyňova 9, 949 01 NITRA

36524867

 

354/12

čistiace potreby

383,75

 

227/2012

4.12.2012

LaŠ, s.r.o.

Novozámocká 199, 949 01 Nitra

36555720

 

355/12

všeobecný materiál

271,45

 

228/2012

4.12.2012

LaŠ, s.r.o.

Novozámocká 199, 949 01 Nitra

36555720

 

356/12

všeobecný materiál

234,10

 

229/2012

4.12.2012

LaŠ, s.r.o.

Novozámocká 199, 949 01 Nitra

36555720

 

357/12

všeobecný materiál

99,25

 

224/2012

4.12.2012

LaŠ, s.r.o.

Novozámocká 199, 949 01 Nitra

36555720

 

358/12

výlep plagátov 11/12

15,24

 

200/2012

4.12.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

359/12

výlep plagátov 11/12

15,24

 

199/2012

4.12.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

360/12

výlep plagátov 11/12

3,85

 

201/2012

4.12.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

361/12

výlep plagátov 11/12

7,39

 

198/2012

4.12.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

362/12

výlep plagátov 11/12

8,26

 

218/2012

4.12.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

363/12

výlep plagátov 11/12

4,18

 

217/2012

4.12.2012

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra

00308307

 

364/12

katalóg Profil 10 ks

14,40

č.j.25/2011

 

5.12.2012

Kruh súčasného umenia Profil

Klimkovičova 4, 841 01 Bratislava 42

31794271

 

365/12

statív, spigot, káble

932,74

 

221/2012

5.12.2012

City light Slovakia, s.r.o.

Záhradná 16, 066 01 Humenné

33605971

 

366/12

reflektory, orezávacie klapky

770,98

 

220/2012

5.12.2012

City light Slovakia, s.r.o.

Záhradná 16, 066 01 Humenné

33605971

 

367/12

popl.za internet 12/12

30,43

9901762673

 

5.12.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

368/12

oprava zariadenia EPS

1910,00

 

131/2012

5.12.2012

Dida  s.r.o.

Levická 24, 949 01 Nitra

31724230

 

369/12

vodné, stočné, zrážky

282,64

321/96

 

6.12.2012

Západosl.vodár.spol., a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

36550949

 

370/12

práce na výťahoch 11/12

312,00

3110/2011/S

 

6.12.2012

Helvyk Elevators, s.r.o.

Levická 51, 949 01 Nitra

35971983

 

371/12

práce na výťahoch 12/12

312,00

3110/2011/S

 

6.12.2012

Helvyk Elevators, s.r.o.

Levická 51, 949 01 Nitra

35971983

 

372/12

úrazové poistenie 1.Q 2013

85,84

0950032875

 

6.12.2012

Prvá komunálna finančná,a.s.

Samova 11, 949 01 Nitra

36557129

 

373/12

havarijné poistenie 1.Q 2013

175,76

0512008592

 

6.12.2012

Prvá komunálna finančná,a.s.

Samova 11, 949 01 Nitra

36557129

 

374/12

poistenie majetku 1.Q 2013

2164,91

0802008440

 

6.12.2012

Prvá komunálna finančná,a.s.

Samova 11, 949 01 Nitra

36557129

 

375/12

PZP služ.motor.vozidlá 1.Q 13

52,80

1330078137

 

6.12.2012

Prvá komunálna finančná,a.s.

Samova 11, 949 01 Nitra

36557129

 

376/12

výroba vstupeniek

148,80

 

163/2012

6.12.2012

CD photoo design-Róbert Balko

Štúrova 1447/60,949 01 Nitra

34869719

 

377/12

číslovanie vstupeniek

162,00

 

190/2012

6.12.2012

CD photoo design-Róbert Balko

Štúrova 1447/60,949 01 Nitra

34869719

 

378/12

záloha za elekt.energiu 11/12

1400,00

314 E,P/2011

 

7.12.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

379/12

záloha za elekt.energiu 12/12

1400,00

314 E,P/2011

 

7.12.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

380/12

obsluha TZ kurič 11/12

97,20

314 E,P/2011

 

7.12.2012

Energo-SK, a.s.

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

36565482

 

381/12

ubytovanie umelcov

819,00

 

222/2012

7.12.2012

Stavex Nitra, spol. s r.o.

J. Haška 1, 949 01 Nitra

3652 5804

 

382/12

telekomunikačné popl. 11/12

101,24

990319124

 

7.12.2012

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

 

383/12

tlač pozvánok

15,70

 

225/2012

7.12.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

384/12

tlač pozvánok

15,77

 

226/2012

7.12.2012

ForPress Nitrianske tlačiarne,s.r.o

Potravinárska 6, 949 01 Nitra

36562611

 

385/12

čistenie odkvap.zvodov, žľabo

180,00

 

204/2012

7.12.2012

Zdeňek Polívka

Svätoplukovo 428, 951 16

11759348

 

386/12

ladenie klavíra

70,00

 

207/2012

10.12.2012

Szabó Zsolt

Revolučná štvrť 973/26, 924 00 Galanta

30376904

 

387/12

výtvarný a nevýtv.materiál

104,70

 

234/2012

10.12.2012

LaŠ, s.r.o.

Novozámocká 199, 949 01 Nitra

36555720

 

388/12

grafické sprac.katalógu

860,00

 

213/2012

10.12.2012

Bruško dizajn, Ing. Peter Bruško

Gercenova 1160/31, 851 01 Bratislava