Vzdelávacie programy

Z dôvodu preventívnych opatrení prijatých v snahe zabrániť šíreniu ochorenia Covid-19 sú vzdelávacie aktivity na pôde Nitrianskej galérie až do odvolania pozastavené.