https://www.nitrianskagaleria.sk/

Archív výstav

Playground V51

Playground V51

Výstava tematicky súvisí s hrou a vojnou. Napriek tomu, že sa nám tieto pojmy v prvej chvíli môžu zdať protichodné, majú mnoho spoločného: veď ktorí malí či veľkí chlapci sa neradi hrajú na vojakov?

Od informelu k figúre

Od informelu k figúre

české výtvarné umenie II. polovice 20. storočia zo zbierky Galérie Dolmen...

Karol Pongrácz 1872-1930

Karol Pongrácz 1872-1930

Maliar intímnej krajiny a portrétu...

Z rodinného albumu…

Z rodinného albumu…

Výstava mladej fotografky Zuzany Pustaiovej
predĺžená do 30. augusta 2015

DIPLOM 2015

DIPLOM 2015

výstava diplomových prác študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

BUNKER

BUNKER

Výstava umeleckej skupiny Kassaboys sa zaoberá aktuálnou témou konšpiračných teórií a skrytej propagandy...

Nový nacionalizmus v srdci Európy

Nový nacionalizmus v srdci Európy

časozberný projekt Tomáša Rafu

Ornament masy

Ornament masy

(Fragmenty z biblie vizuality) #1

Plňka

Plňka

Plňka je dôkazom formy prevyšujúcej obsah.

presence/absence

presence/absence

Spoločnou črtou v tvorbe vystavujúcich autoriek je práca s pamäťou ako procesom, dynamickým mechanizmom zapamätávania, vybavovania a uchovávania informácií, s ktorými prichádzame do kontaktu...