https://www.nitrianskagaleria.sk/

Archív výstav

Tomáš Agat Blonski – Poézia druhej strany

Tomáš Agat Blonski – Poézia druhej strany

Výstava je súčasťou kurátorského výskumného projektu, reflektujúceho aktuálne podoby výtvarného umenia mladšej generácie slovenských autorov. Hlavným zámerom je predstaviť médium slovenskej fotografie cez poetiku Tomáša Agata Blońského do kontextu aktuálnej domácej scény, s prihliadnutím na ich tvorivý a originálny program...

Jozef Kostka  /1912 – 1996/

Jozef Kostka /1912 – 1996/

Výstavu národného umelca akad. sochára Jozefa Kostku zaradila Nitrianska galéria do svojho dramaturgického plánu v spolupráci so Záhorskou galériou v Senici a Galériou Jozefa Kostku v Bratislave...

Filmová fotografia

Filmová fotografia

Wojciechowského Filmové fotografie prinášajú vitálne zábery zaujímavého príbehu – v obidvoch rovinách – aj filmovej, aj tej mimo kamery – je to stále príbeh o človeku...

DIPLOM 2006

DIPLOM 2006

Výstava DIPLOM 2006 je spojená s obhajobami diplomových prác študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína v Nitre a jej jednotlivých ateliérov: kresby a maľby, grafiky, fotografie, intermediálnej tvorby, videa, grafického dizajnu a ateliér modelovania...

Hermovo ucho

Hermovo ucho

Výstava Hermovo ucho prezentuje odľahčeným spôsobom, prostredníctvom metafory starogréckeho boha Herma, aktuálne vizuálne a intermediálne reprezentácie vzťahu medzi zvukom a obrazom...

Skladám z úlomkov svet

Skladám z úlomkov svet

Diela realizované v technike gvašu a štruktúrovanej maľby sú námetovo zamerané na každodenné životné všedné momenty, s ktorými sa autorka stretá a pretavuje ich do svojich diel...

Kroky, skoky, roky…

Kroky, skoky, roky…

Výstava pod názvom Kroky, skoky, roky… predstavuje výtvarné práce študentov a absolventov Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave. Uskutočňuje sa ako sprievodné podujatie k rovnomennej trojdňovej prehliadke animovaných filmov študentov a absolventov...

Socha

Socha

Autor sa nitrianskej verejnosti predstaví svojou sochárskou tvorbou, medailérskou produkciou a kresbou. Výstava autora je prierezom tvorby od roku 1967 po súčasnosť.

Pred obrazom

Pred obrazom

Slovo OBRAZ v rôznych prenesených významoch používame v rozličných okruhoch ľudskej komunikácie. V prípade dnešnej výstavy je toto slovo OBRAZ použité v zmysle vizualizovania námetov maliarskou technikou. V tomto prípade ponúkame dvojrozmernosť plátna, ktoré je nositeľom autorovej myšlienky.

Nové! Novšie! Najnovšie!

Nové! Novšie! Najnovšie!

Aktuálna výstava v Reprezentačných sálach Nitrianskej galérie prináša prehľad akvizície za roky 2000 - 2005...