https://www.nitrianskagaleria.sk/

Archív výstav

Umenie I. pol. 20. stor. v zbierkach NG

Umenie I. pol. 20. stor. v zbierkach NG

Prezentovaná výstava mapuje tvorbu v prevažnej miere predstaviteľov slovenskej výtvarnej moderny, diela ktorých sú zastúpené v zbierkovom fonde Nitrianskej galérie - Martina Benku, Karola Pongrácza, Jaroslava Augustu, Jána Hálu, Karola Ondreičku, Maxa Schurmanna, Františka V. Podolaya, Janka Alexyho, Jozefa Kollára, Ernesta Zmetáka, Jána Mudrocha, Gustáva Adolfa Schulleho, Júliusa Korezsku, Františka Studeného...

HYPERREALIZMUS

HYPERREALIZMUS

Stano Masár (1971) je absolventom Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a patrí k najvýraznejším osobnostiam súčasného slovenského výtvarného umenia...

NOVÁ VÝZNAMOVOSŤ

NOVÁ VÝZNAMOVOSŤ

Výstava Nová významovosť predstavuje Máriu Balážovú ako autorku strednej generácie (nar. 1956), ktorá patrí k výrazným predstaviteľom prúdu post-geometrickej abstrakcie...

Stúpame na Modrý vrch..

Stúpame na Modrý vrch..

Mladí výtvarníci Erik Fehér a Lucia Lojková sa rozhodli vo svojom tvorivom snažení prostredníctvom svojho maliarskeho vyjadrenia kráčať spolu na fiktívny (?) alebo skutočne reálny (?) Modrý vrch existujúci v kontexte ich vedomia a tvorby...

PRÍBEH SKUPINY A–R

PRÍBEH SKUPINY A–R

Výstava Príbeh skupiny A–R (Klára Bočkayová, Milan Bočkay, Ladislav Čarný, Daniel Fischer, Vladimír Kordoš, Otis Laubert, Igor Minárik, Marian Meško, Marián Mudroch, Dezider Tóth) prezentuje v časovom priereze spoločné projekty členov výtvarnej skupiny umelcov...

DIPLOM ´07

DIPLOM ´07

Už takmer desať rokov trvá kontinuálna spolupráca medzi Nitrianskou galériou a UKF v Nitre - Katedrou výtvarnej tvorby a výchovy PF...

PRIEREZ TVORBOU – Slávomír Slivka

PRIEREZ TVORBOU – Slávomír Slivka

Figure compositions and landscapes...

TREPP-TOP-LAB

TREPP-TOP-LAB

Projekt predstavuje študentov ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk, ktorý vedie prof. Karol Weisslechner. Ateliér bol otvorený v roku 1990 na Katedre úžitkového umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave...

Marek Gellen – Obrazy / Marcel Gellen – Keramika

Marek Gellen – Obrazy / Marcel Gellen – Keramika

Výstava predstavuje výber z maliarskej tvorby regionálneho maliara Mareka Gellena (1937) a jeho syna Marcela (1971), ktorý sa venuje úžitkovej keramike a plastike realizovanej v materiáli pálená hlina. Diela, ktoré prezentujú sú z ich posledného tvorivého obdobia...

V kružnici M. H.

V kružnici M. H.

Výstava s názvom „ V kružnici M.H.“ je výstavou fotografky a profesorky fotografie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Miloty Havránkovej a jej troch doktorandov: Petry Bošanskej, Dominiky Horákovej a Tomáša Agata Blonskeho...