https://www.nitrianskagaleria.sk/

Archív výstav

Marek Gellen – Obrazy / Marcel Gellen – Keramika

Marek Gellen – Obrazy / Marcel Gellen – Keramika

Výstava predstavuje výber z maliarskej tvorby regionálneho maliara Mareka Gellena (1937) a jeho syna Marcela (1971), ktorý sa venuje úžitkovej keramike a plastike realizovanej v materiáli pálená hlina. Diela, ktoré prezentujú sú z ich posledného tvorivého obdobia...

V kružnici M. H.

V kružnici M. H.

Výstava s názvom „ V kružnici M.H.“ je výstavou fotografky a profesorky fotografie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Miloty Havránkovej a jej troch doktorandov: Petry Bošanskej, Dominiky Horákovej a Tomáša Agata Blonskeho...

ATELIÉR TRI KAMENE

ATELIÉR TRI KAMENE

Ateliér Tri kamene predstavuje zoskupenie mladých, dnes však už renomovaných autorov (narodených okolo r. 1970 - 1976) v oblasti sochárskej tvorby, ktorí reprezentujú Slovensko na mnohých celosvetových súťažiach i medzinárodných výstavných podujatiach...

STRANA ŽELEZNÝCH

STRANA ŽELEZNÝCH

Strana Železných funguje od 10. marca 2003 a pri príležitosti štvrtého výročia jej založenia Galéria mladých Nitrianskej galérie pripravila doposiaľ najrozsiahlejšiu výstavu tohto umeleckého zoskupenia...

JURAJ BARTUSZ

JURAJ BARTUSZ

Výstava je ukážkou dvoch vyhranených oblastí z tvorby Juraja Bartusza: akčnej tvorby z rokov 1971-2001 a gestických kresieb zo začiatku 80-tych rokov až po neďalekú súčasnosť...

DIALÓGY

DIALÓGY

Na výstave sa predstaví pätica holandských výtvarníkov z partnerského mesta Zoetermeer...

PETRŽALKA

PETRŽALKA

Prvá výstava roku 2007 v Galérii mladých Nitrianskej galérie nesie názov „Petržalka“. Od 9. februára do 11. marca si tu návštevníci budú môcť pozrieť cyklus dvanástich fotografií Viktora Szemza a dvanásť obrazov Rasťa Sedlačíka v kurátorskej koncepcii Omara Mirzu...

BEČICA

BEČICA

V Galérii mladých sa prvou samostatnou výstavou predstavia štyria absolventi Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, ktorí študovali v ateliéri maľby pod vedením prof. Roberta Bielika...

Re-prezentácia

Re-prezentácia

Projekt je zameraný na re-prezentáciu aktuálnej tvorby mladých výtvarníkov a študentov z Katedry Intermediálnej a audiovizuálnej tvorby Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici...

Súpútníci

Súpútníci

Výstava nitrianskych nežijúcich autorov je výberom diel zo zbierkového fondu Nitrianskej galérie pri príležitosti 100. výročia narodenia oboch umelcov...