https://www.nitrianskagaleria.sk/

Archív výstav

ARCHITEKTÚRA 07 ARCHITEKTÚRA 07 ARCHITEKTÚRA 07 ARCHITEKTÚRA 07

ARCHITEKTÚRA 07 ARCHITEKTÚRA 07 ARCHITEKTÚRA 07 ARCHITEKTÚRA 07

Súčasná architektúra západoslovenského regiónu...

JESŤ SA MUSÍ!

JESŤ SA MUSÍ!

Fenomén jedla vo výtvarnom umení je síce neustále prítomný, doteraz mu však v kontexte slovenského umenia 20. storočia nebola venovaná samostatná výstava, ktorá by bola zameraná najmä na tvorbu súčasných umelcov...

UMENIE HROU

UMENIE HROU

Nájsť dôvod ku kresleniu nie je ťažké. Dôvodov je totiž mnoho – potreba, radosť, túžba niečo povedať, niečo dokázať, snaha niečo získať...

Umenie I. pol. 20. stor. v zbierkach NG

Umenie I. pol. 20. stor. v zbierkach NG

Prezentovaná výstava mapuje tvorbu v prevažnej miere predstaviteľov slovenskej výtvarnej moderny, diela ktorých sú zastúpené v zbierkovom fonde Nitrianskej galérie - Martina Benku, Karola Pongrácza, Jaroslava Augustu, Jána Hálu, Karola Ondreičku, Maxa Schurmanna, Františka V. Podolaya, Janka Alexyho, Jozefa Kollára, Ernesta Zmetáka, Jána Mudrocha, Gustáva Adolfa Schulleho, Júliusa Korezsku, Františka Studeného...

HYPERREALIZMUS

HYPERREALIZMUS

Stano Masár (1971) je absolventom Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a patrí k najvýraznejším osobnostiam súčasného slovenského výtvarného umenia...

NOVÁ VÝZNAMOVOSŤ

NOVÁ VÝZNAMOVOSŤ

Výstava Nová významovosť predstavuje Máriu Balážovú ako autorku strednej generácie (nar. 1956), ktorá patrí k výrazným predstaviteľom prúdu post-geometrickej abstrakcie...

Stúpame na Modrý vrch..

Stúpame na Modrý vrch..

Mladí výtvarníci Erik Fehér a Lucia Lojková sa rozhodli vo svojom tvorivom snažení prostredníctvom svojho maliarskeho vyjadrenia kráčať spolu na fiktívny (?) alebo skutočne reálny (?) Modrý vrch existujúci v kontexte ich vedomia a tvorby...

PRÍBEH SKUPINY A–R

PRÍBEH SKUPINY A–R

Výstava Príbeh skupiny A–R (Klára Bočkayová, Milan Bočkay, Ladislav Čarný, Daniel Fischer, Vladimír Kordoš, Otis Laubert, Igor Minárik, Marian Meško, Marián Mudroch, Dezider Tóth) prezentuje v časovom priereze spoločné projekty členov výtvarnej skupiny umelcov...

DIPLOM ´07

DIPLOM ´07

Už takmer desať rokov trvá kontinuálna spolupráca medzi Nitrianskou galériou a UKF v Nitre - Katedrou výtvarnej tvorby a výchovy PF...

PRIEREZ TVORBOU – Slávomír Slivka

PRIEREZ TVORBOU – Slávomír Slivka

Figure compositions and landscapes...