https://www.nitrianskagaleria.sk/

Archív výstav

Socha

Socha

Autor sa nitrianskej verejnosti predstaví svojou sochárskou tvorbou, medailérskou produkciou a kresbou. Výstava autora je prierezom tvorby od roku 1967 po súčasnosť.

Pred obrazom

Pred obrazom

Slovo OBRAZ v rôznych prenesených významoch používame v rozličných okruhoch ľudskej komunikácie. V prípade dnešnej výstavy je toto slovo OBRAZ použité v zmysle vizualizovania námetov maliarskou technikou. V tomto prípade ponúkame dvojrozmernosť plátna, ktoré je nositeľom autorovej myšlienky.

Nové! Novšie! Najnovšie!

Nové! Novšie! Najnovšie!

Aktuálna výstava v Reprezentačných sálach Nitrianskej galérie prináša prehľad akvizície za roky 2000 - 2005...

Život v dreve

Život v dreve

Autor sa drevorezbe venuje od roku 1974. Námety pre svoje skulptúry a reliéfy nachádza v okolitom prostredí...

Zázračná ceruzka

Zázračná ceruzka

Zázračná ceruzka je názov výstavy British Council, ktorú zostavil známy autor a ilustrátor detských kníh Quentin Blake...

Maľba – Ján Havrila

Maľba – Ján Havrila

Ján Havrila predstavuje z veľkej časti svoju najnovšiu tvorbu, ktorá vznikla v priebehu posledného roka, keď sa opäť vrátil k maľovaniu obrazov. Tomuto obdobiu predchádzali roky prác na monumentálnych realizáciách vitráží pre sakrálne objekty...

Súťažná výstava sluchovo postihnutých umelcov Európy

Súťažná výstava sluchovo postihnutých umelcov Európy

Po dvoch rokoch, ktoré ubehli od 3. ročníka Medzinárodného festivalu kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského v Nitre sa opäť stretávame na pôde Nitrianskej galérie...

Cirkulátor

Cirkulátor

Cirkulátor je výstava študentov Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty UKF v Nitre...

Leo Vaniš – Akvarely

Leo Vaniš – Akvarely

Leo Vaniš - maliar, grafik a ilustrátor sa dnes predstavuje slovenskej verejnosti svojou samostatnou výstavou po prvýkrát. Autor predstavuje akvarelovú tvorbu, skladajúcu sa z dvoch na seba nadväzujúcich cyklov – cyklus Agroprojekt a Polabský cyklus...

Bezvetrie

Bezvetrie

V prvej rovine sa výstava predstavuje ako prezentácia tvorby autorov tvoriacich v rozličnom médiu - výstava je prehliadkou maľby, sochy, videa a fotografie. Predmetom skúmania sa stali rozličné prístupy v aktuálnej tvorbe mladých slovenských autorov...