https://www.nitrianskagaleria.sk/

Archív výstav

Filmová fotografia

Filmová fotografia

Wojciechowského Filmové fotografie prinášajú vitálne zábery zaujímavého príbehu – v obidvoch rovinách – aj filmovej, aj tej mimo kamery – je to stále príbeh o človeku...

DIPLOM 2006

DIPLOM 2006

Výstava DIPLOM 2006 je spojená s obhajobami diplomových prác študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína v Nitre a jej jednotlivých ateliérov: kresby a maľby, grafiky, fotografie, intermediálnej tvorby, videa, grafického dizajnu a ateliér modelovania...

Hermovo ucho

Hermovo ucho

Výstava Hermovo ucho prezentuje odľahčeným spôsobom, prostredníctvom metafory starogréckeho boha Herma, aktuálne vizuálne a intermediálne reprezentácie vzťahu medzi zvukom a obrazom...

Skladám z úlomkov svet

Skladám z úlomkov svet

Diela realizované v technike gvašu a štruktúrovanej maľby sú námetovo zamerané na každodenné životné všedné momenty, s ktorými sa autorka stretá a pretavuje ich do svojich diel...

Kroky, skoky, roky…

Kroky, skoky, roky…

Výstava pod názvom Kroky, skoky, roky… predstavuje výtvarné práce študentov a absolventov Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave. Uskutočňuje sa ako sprievodné podujatie k rovnomennej trojdňovej prehliadke animovaných filmov študentov a absolventov...

Socha

Socha

Autor sa nitrianskej verejnosti predstaví svojou sochárskou tvorbou, medailérskou produkciou a kresbou. Výstava autora je prierezom tvorby od roku 1967 po súčasnosť.

Pred obrazom

Pred obrazom

Slovo OBRAZ v rôznych prenesených významoch používame v rozličných okruhoch ľudskej komunikácie. V prípade dnešnej výstavy je toto slovo OBRAZ použité v zmysle vizualizovania námetov maliarskou technikou. V tomto prípade ponúkame dvojrozmernosť plátna, ktoré je nositeľom autorovej myšlienky.

Nové! Novšie! Najnovšie!

Nové! Novšie! Najnovšie!

Aktuálna výstava v Reprezentačných sálach Nitrianskej galérie prináša prehľad akvizície za roky 2000 - 2005...

Život v dreve

Život v dreve

Autor sa drevorezbe venuje od roku 1974. Námety pre svoje skulptúry a reliéfy nachádza v okolitom prostredí...

Zázračná ceruzka

Zázračná ceruzka

Zázračná ceruzka je názov výstavy British Council, ktorú zostavil známy autor a ilustrátor detských kníh Quentin Blake...