https://www.nitrianskagaleria.sk/

Archív výstav

NOVÁ VÝZNAMOVOSŤ

NOVÁ VÝZNAMOVOSŤ

Výstava Nová významovosť predstavuje Máriu Balážovú ako autorku strednej generácie (nar. 1956), ktorá patrí k výrazným predstaviteľom prúdu post-geometrickej abstrakcie...

Stúpame na Modrý vrch..

Stúpame na Modrý vrch..

Mladí výtvarníci Erik Fehér a Lucia Lojková sa rozhodli vo svojom tvorivom snažení prostredníctvom svojho maliarskeho vyjadrenia kráčať spolu na fiktívny (?) alebo skutočne reálny (?) Modrý vrch existujúci v kontexte ich vedomia a tvorby...

PRÍBEH SKUPINY A–R

PRÍBEH SKUPINY A–R

Výstava Príbeh skupiny A–R (Klára Bočkayová, Milan Bočkay, Ladislav Čarný, Daniel Fischer, Vladimír Kordoš, Otis Laubert, Igor Minárik, Marian Meško, Marián Mudroch, Dezider Tóth) prezentuje v časovom priereze spoločné projekty členov výtvarnej skupiny umelcov...

DIPLOM ´07

DIPLOM ´07

Už takmer desať rokov trvá kontinuálna spolupráca medzi Nitrianskou galériou a UKF v Nitre - Katedrou výtvarnej tvorby a výchovy PF...

PRIEREZ TVORBOU – Slávomír Slivka

PRIEREZ TVORBOU – Slávomír Slivka

Figure compositions and landscapes...

TREPP-TOP-LAB

TREPP-TOP-LAB

Projekt predstavuje študentov ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk, ktorý vedie prof. Karol Weisslechner. Ateliér bol otvorený v roku 1990 na Katedre úžitkového umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave...

Marek Gellen – Obrazy / Marcel Gellen – Keramika

Marek Gellen – Obrazy / Marcel Gellen – Keramika

Výstava predstavuje výber z maliarskej tvorby regionálneho maliara Mareka Gellena (1937) a jeho syna Marcela (1971), ktorý sa venuje úžitkovej keramike a plastike realizovanej v materiáli pálená hlina. Diela, ktoré prezentujú sú z ich posledného tvorivého obdobia...

V kružnici M. H.

V kružnici M. H.

Výstava s názvom „ V kružnici M.H.“ je výstavou fotografky a profesorky fotografie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Miloty Havránkovej a jej troch doktorandov: Petry Bošanskej, Dominiky Horákovej a Tomáša Agata Blonskeho...

ATELIÉR TRI KAMENE

ATELIÉR TRI KAMENE

Ateliér Tri kamene predstavuje zoskupenie mladých, dnes však už renomovaných autorov (narodených okolo r. 1970 - 1976) v oblasti sochárskej tvorby, ktorí reprezentujú Slovensko na mnohých celosvetových súťažiach i medzinárodných výstavných podujatiach...

STRANA ŽELEZNÝCH

STRANA ŽELEZNÝCH

Strana Železných funguje od 10. marca 2003 a pri príležitosti štvrtého výročia jej založenia Galéria mladých Nitrianskej galérie pripravila doposiaľ najrozsiahlejšiu výstavu tohto umeleckého zoskupenia...