https://www.nitrianskagaleria.sk/

Archív výstav

PLUS 24 / Akvizície 2007

PLUS 24 / Akvizície 2007

Výstava prezentuje nové prírastky zbierkového fondu Nitrianskej galérie získané v roku 2007, podporené fianančnou dotáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Nitrianskeho samosprávneho kraja...

K.O.MIX

K.O.MIX

Výstava K.O.MIX má ukázať, akými spôsobmi mladí slovenskí výtvarníci pretavujú vizuálnu reč, zobrazovacie prostriedky a základné myšlienky komiksu do svojich diel...

DE/CENT/RALIZÁCIA

DE/CENT/RALIZÁCIA

Cieľom projektu je vo výstavnom priestore Galérie mladých predstaviť návštevníkovi pohľad na rôzne mladé autorské prístupy...

Kontinuita ako kontext – Kontext ako kontinuita

Kontinuita ako kontext – Kontext ako kontinuita

Svojou sochárskou, medailérskou, maliarskou a grafickou tvorbou sa v Nitrianskej galérii predstavuje jubileujúci Juraj Sapara, ktorý v máji oslávil svoje šesťdesiatiny...

ZRKADLO AKO NÁSTROJ ILÚZIE

ZRKADLO AKO NÁSTROJ ILÚZIE

Výstava Zrkadlo ako nástroj ilúzie je prvou časťou dlhodobého výstavného projektu koncipovaného pod strešným názvom Ilúzia vo výtvarnom umení druhej polovice 20. storočia...

ARCHITEKTÚRA 07 ARCHITEKTÚRA 07 ARCHITEKTÚRA 07 ARCHITEKTÚRA 07

ARCHITEKTÚRA 07 ARCHITEKTÚRA 07 ARCHITEKTÚRA 07 ARCHITEKTÚRA 07

Súčasná architektúra západoslovenského regiónu...

JESŤ SA MUSÍ!

JESŤ SA MUSÍ!

Fenomén jedla vo výtvarnom umení je síce neustále prítomný, doteraz mu však v kontexte slovenského umenia 20. storočia nebola venovaná samostatná výstava, ktorá by bola zameraná najmä na tvorbu súčasných umelcov...

UMENIE HROU

UMENIE HROU

Nájsť dôvod ku kresleniu nie je ťažké. Dôvodov je totiž mnoho – potreba, radosť, túžba niečo povedať, niečo dokázať, snaha niečo získať...

Umenie I. pol. 20. stor. v zbierkach NG

Umenie I. pol. 20. stor. v zbierkach NG

Prezentovaná výstava mapuje tvorbu v prevažnej miere predstaviteľov slovenskej výtvarnej moderny, diela ktorých sú zastúpené v zbierkovom fonde Nitrianskej galérie - Martina Benku, Karola Pongrácza, Jaroslava Augustu, Jána Hálu, Karola Ondreičku, Maxa Schurmanna, Františka V. Podolaya, Janka Alexyho, Jozefa Kollára, Ernesta Zmetáka, Jána Mudrocha, Gustáva Adolfa Schulleho, Júliusa Korezsku, Františka Studeného...

HYPERREALIZMUS

HYPERREALIZMUS

Stano Masár (1971) je absolventom Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a patrí k najvýraznejším osobnostiam súčasného slovenského výtvarného umenia...