https://www.nitrianskagaleria.sk/

Archív výstav

Eliška Čabalová: Jsou ještě mezi námi

Eliška Čabalová: Jsou ještě mezi námi

Tvorba ostravské autorky Elišky Čabalové zasahuje hned do několika různých výtvarných oborů...

Ako čítať temnotu

Ako čítať temnotu

Výstava, ktorá vrhá tieň

DIPLOM 2016

DIPLOM 2016

Práce prezentované na výstave sú výsledkom hľadania vlastnej výtvarnej výpovede, nových interpretačných možností tradičných i netradičných tém...

Matrica ako ring (Akčná grafika)

Matrica ako ring (Akčná grafika)

Výstavný cyklus sa venuje akčným prejavom súčasnej grafiky a jej alternatívnym a experimentálnym polohám...

Peter Barényi: Emergency Clubbing

Peter Barényi: Emergency Clubbing

Výstava reaguje na fenomény dotýkajúce sa privátnych i verejných párty...

M. A. BAZOVSKÝ (1899 – 1968)

M. A. BAZOVSKÝ (1899 – 1968)

Maľby a kresby

J. Juhaniak: Kuriózne kolízie

J. Juhaniak: Kuriózne kolízie

Výstavný projekt je výberom z jeho diplomovej práce, ktorou v roku 2015 zavŕšil štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici...

M. Kastelovič: Miesto a funkcia pečeňovej paštéty <br/>v tradičnej rodine

M. Kastelovič: Miesto a funkcia pečeňovej paštéty
v tradičnej rodine

Výstavný projekt je druhou samostatnou výstavou Mária Kasteloviča v Bunkri Nitrianskej galérie...

R. Podhorský: S prstom na opakovaní (s dychom po korení)

R. Podhorský: S prstom na opakovaní (s dychom po korení)

Diela nás uvádzajú do sveta Podhorského sekulárnej spirituality, z ktorej prieskumu nám už niekoľko rokov Podhorský usilovne podáva správy...

Za hranou

Za hranou

Ateliér Sklo na VŠVU v Bratislave nadväzuje na vynikajúcu tradíciu slovenského /československého/ voľného a úžitkového sklárskeho umenia. Minulý rok oslávil päťdesiate výročie svojho založenia...