https://www.nitrianskagaleria.sk/

Archív výstav

MB • MN • JF • RP • JK • Monogramista T•D / maľba. objekt. video

MB • MN • JF • RP • JK • Monogramista T•D / maľba. objekt. video

Výstava predstavuje výber z tvorby šiestich autorov a jednej autorky, ktorí sa narodili, pôsobia alebo žijú v Nitre a jej okolí...

lightness of ACTION

lightness of ACTION

Výstava predstaví tvorbu sedemnástich študentov ateliéru Transmediale Kunst (pod vedením prof. Brigitte Kowanz) na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni...

Soňa Mrázová: kade – tade

Soňa Mrázová: kade – tade

Prezentovaná výstava autorky Sone Mrázovej pod názvom kade-tade ju predstavuje ako všestrannú, kreatívnu maliarku...

DIPLOM 2008

DIPLOM 2008

Desiaty ročník tejto výstavy, ktorá sa už tradične organizuje v máji, v čase obhajob diplomových prác, svojou koncepciou nadväzuje na predchádzajúce ročníky...

Ja a tí Druhí

Ja a tí Druhí

Koncepcia výstavy Ja a tí Druhí vychádza zo snahy porovnať aktuálnu situáciu na českej a slovenskej výtvarnej scéne pätnásť rokov po rozdelení Česko – Slovenska...

Parazit

Parazit

Ideovo nekonformne poňatý výstavný počin najmladšej generácie autorov-priateľov je pokusom o vytvorenie najčistejšej možnej formy výstavy – súboru neprenosných diel vytvorených priamo na/v stenách čerstvo otvorenej galérie...

VIDITEĽNÝ POSUN 2: MIESTO ČINU

VIDITEĽNÝ POSUN 2: MIESTO ČINU

A Visible Shift with the subtitle The Scene of the Act is the continuation of successful exhibition „A Visible Shift“ that took place in the gallery Artotéka in October 2007 in Bratislava...

OTVÁRANIE BUNKRA / Slávnostné zahájenie činnosti

OTVÁRANIE BUNKRA / Slávnostné zahájenie činnosti

BUNKER vznikol so zámerom vytvoriť multifunkčný priestor pre alternatívne umenie v nitrianskom regióne v celoslovenskom i medzinárodnom kontexte...

Volanie rodnej zeme II.

Volanie rodnej zeme II.

Maliarska tvorba akad.arch. Ing.Ladislava Švihela prináleží k romanticko-realistickému názorovému okruhu...

FARBY LUCKY/ BARVY LAKY

FARBY LUCKY/ BARVY LAKY

Výstavný projekt Farby laky s podtitulom „ súčasná česká maľba zo zbierky Richarda Adama, Wannieck Gallery Brno“ sa odohráva paralelne v dvoch slovenských galériách...