https://www.nitrianskagaleria.sk/

Archív výstav

MIKRO-INŠTALÁCIE

MIKRO-INŠTALÁCIE

Autorka, absolventka doktorandského štúdia na Katedre Socha, objekt, inštalácia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v rámci ktorého absolvovala aj stáž na Akadémii výtvarných umení v Bruseli, patrí do pomerne skromne zastúpenej generácie mladých sochárok...

Organza

Organza

Ad Paintings Tomáše Lahody jsou osobitým výrazem skepse k významu umění pro současného člověka a praktickou, výtvarnou polemikou s nejrozšířenějším a historicky nejzavedenějším uměleckým médiem - malbou...

DIVÁKOM PRÍSTUPNÉ / Akvizície za posledných päť rokov

DIVÁKOM PRÍSTUPNÉ / Akvizície za posledných päť rokov

Výstava predstavuje výber diel z akvizícií nadobudnutých za posledných päť rokov...

Netuším, odkiaľ sa berie ten smútok

Netuším, odkiaľ sa berie ten smútok

Výstava Netuším, odkiaľ sa berie ten smútok predstavuje dve súčasné slovenské autorky - Michaelu Rázusovú-Nociarovú a Máriu Matrkovú, ktoré dlhodobo pracujú s médiom maľby...

Tak ako ich nepoznáte

Tak ako ich nepoznáte

Výstavný projekt „Tak ako ich nepoznáte“ je reakciou na médium závesného obrazu alebo maľby ako média najviac známeho a sprofanovaného...

Hranice

Hranice

Srbská výtvarníčka Svetlana Mihalj (1976) prezentuje v alternatívnom priestore Bunkra síce iba jednu, ale náročne koncipovanú videoinštaláciu Hranice (2011), ktorej sémantickým ťažiskom je viac ako dvojhodinový videozáznam performancie...

Inter-view 2

Inter-view 2

Výstava INTER-VIEW 2 je pokračovaním výstavného projektu INTER-VIEW 1, ktorý prezentoval tvorbu dvadsiatich súčasných slovenských a českých autoriek...

Ateliér textilného dizajnu VŠVU

Ateliér textilného dizajnu VŠVU

Koncepcia ateliéru kladie dôraz na proces tvorby dizajnu, chápanie potreby vzniku nového textilného produktu, realizáciu a v konečnom dôsledku uplatnenie v reálnom spotrebiteľskom živote...

VŠETCI SME HRDINOVIA

VŠETCI SME HRDINOVIA

V dielach Jara Kyšu môže byť hrdinom človek, miesto, zviera, vec. Každý z nás má totiž potenciál spáchať hrdinský čin...

Cudzie miesta, vlastné územia

Cudzie miesta, vlastné územia

Výstava Cudzie miesta, vlastné územia predstavuje nový cyklus malieb slovenskej autorky strednej generácie Márie Machatovej, v pozadí ktorého stojí do určitej miery konceptuálne zadanie...