https://www.nitrianskagaleria.sk/

Archív výstav

Netuším, odkiaľ sa berie ten smútok

Netuším, odkiaľ sa berie ten smútok

Výstava Netuším, odkiaľ sa berie ten smútok predstavuje dve súčasné slovenské autorky - Michaelu Rázusovú-Nociarovú a Máriu Matrkovú, ktoré dlhodobo pracujú s médiom maľby...

Tak ako ich nepoznáte

Tak ako ich nepoznáte

Výstavný projekt „Tak ako ich nepoznáte“ je reakciou na médium závesného obrazu alebo maľby ako média najviac známeho a sprofanovaného...

Hranice

Hranice

Srbská výtvarníčka Svetlana Mihalj (1976) prezentuje v alternatívnom priestore Bunkra síce iba jednu, ale náročne koncipovanú videoinštaláciu Hranice (2011), ktorej sémantickým ťažiskom je viac ako dvojhodinový videozáznam performancie...

Inter-view 2

Inter-view 2

Výstava INTER-VIEW 2 je pokračovaním výstavného projektu INTER-VIEW 1, ktorý prezentoval tvorbu dvadsiatich súčasných slovenských a českých autoriek...

Ateliér textilného dizajnu VŠVU

Ateliér textilného dizajnu VŠVU

Koncepcia ateliéru kladie dôraz na proces tvorby dizajnu, chápanie potreby vzniku nového textilného produktu, realizáciu a v konečnom dôsledku uplatnenie v reálnom spotrebiteľskom živote...

VŠETCI SME HRDINOVIA

VŠETCI SME HRDINOVIA

V dielach Jara Kyšu môže byť hrdinom človek, miesto, zviera, vec. Každý z nás má totiž potenciál spáchať hrdinský čin...

Cudzie miesta, vlastné územia

Cudzie miesta, vlastné územia

Výstava Cudzie miesta, vlastné územia predstavuje nový cyklus malieb slovenskej autorky strednej generácie Márie Machatovej, v pozadí ktorého stojí do určitej miery konceptuálne zadanie...

Andere Umstände / V inom stave

Andere Umstände / V inom stave

Názov výstavy „Andere Umstände“ (čo v preklade znamená „V inom stave“, ale aj „Iné okolnosti“) odkazuje na tehotenstvo bez toho, aby ho jednoznačne menoval. Avšak predstava stavu, ktorý je „iný“, vyvoláva otázku...

NAD BUNKROM SA BLÝSKA

NAD BUNKROM SA BLÝSKA

Koncepcia výstavy Nad Bunkrom sa blýska je založená na spojení dvoch autoriek, ktorých tvorba je v základnej štýlovej rovine vyjadrovania sa rozdielna...

Lovu zdar!

Lovu zdar!

Výstava o ručiacich jeleňoch a iných tvoroch, ktorí na vás číhajú v závetrí galérie...