https://www.nitrianskagaleria.sk/

Archív výstav

Nové Mosty / New Bridges 11:11

Nové Mosty / New Bridges 11:11

Projekt realizovaný v spolupráci so Spoločnosťou škótskych umelcov – Society of Scottish Artists (SSA)...

Rozprávkové ilustrácie Františka Blaška zo zbierok Nitrianskej galérie

Rozprávkové ilustrácie Františka Blaška zo zbierok Nitrianskej galérie

Nitrianska galéria zo svojho bohatého akvizičného fondu ponúka verejnosti, a najmä detskému divákovi, rozprávkové motívy akad. maliara a grafika Františka Blaška, ktorý v súčasnosti patrí medzi významných slovenských ilustrátorov...

Slovensko – krajina, v ktorej sa dá žiť

Slovensko – krajina, v ktorej sa dá žiť

Výstava prezentuje tvorbu dvoch fotografiek Olji Triaška Stefanovič a Illah van Oijen. Hoci sa obe narodili, a časť života prežili vo svojich materských krajinách (Stefanovič v Srbsku, Oijen v Holandsku), nakoniec sa rozhodli usadiť na Slovensku. Svojimi fotografickými prácami prinášajú taký pohľad na krajinu, ktorý nás môže konfrontovať s našimi vlastnými predstavami o Slovensku...

Light Strip underneath My Lashes

Light Strip underneath My Lashes

Výstavný projekt v priestoroch Bunkra Nitrianskej galérie predstaví inštaláciu autorky Vlasty Žákovej a participujúcich umelcov Jána Ďurinu, Michaelu Knížovú a Jakuba Gulyása.

DIPLOM 2014

DIPLOM 2014

Na výstave sa prezentuje praktická časť vybraných magisterských záverečných prác študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

IDENTITY (ľahkosť hľadania)

IDENTITY (ľahkosť hľadania)

Spoločný výstavný projekt Aleny Adamíkovej a Márie Čorejovej IDENTITY (ľahkosť hľadania) je spojením dvoch pomerne rôznorodých tvorivých prístupov.

Núdzový program spracovania odpadu

Núdzový program spracovania odpadu

Umelecký odkaz diel zúčastnených autorov presahuje rámec morálneho apelu a vytvára priestor pre hľadanie novej estetiky digitálnych médií...

Stupeň spochybnenia

Stupeň spochybnenia

Motivačným a inšpiračným východiskom výstavy je myšlienka topo-analytického vnímania, odkrývanie významu miesta nielen v súvislosti s vizuálnym prostredím, ale jeho celostného prežívania vo vzťahu k telesnému pohybu...

Decayed eye I.

Decayed eye I.

Autori zvoleným názvom „Decayed Eye“ odkazujú na svoju „záľubu maľovania krajín, priestorov, či predmetov v stave procesuálneho rozpadu a tušeného zániku, no aj na samotnú povahu obrazu ako neustále sa meniaceho a rastúceho organizmu v procese tvorby ako aj v jeho konečnom pôsobení.

ČESKOSLOVENSKO

ČESKOSLOVENSKO

Vystavená díla v rámci širšího společenského kontextu obsahově reagují na vzájemné vztahy mezi oběma národy a naší společné pozice a role v soudobém světě. Podávají osobní výpovědi, které ukazují, nakolik je povědomí o tomto tématu rozdílné a striktně subjektivní.