https://www.nitrianskagaleria.sk/

Archív výstav

Illicit Physics

Illicit Physics

Výstavný projekt Illicit Physics predstaví diela, ktoré sa odmietajú podriadiť univerzálnym prírodným zákonom, ale aj tým fungujúcim v rámci vizuálneho umenia.

Haute Couture

Haute Couture

Výstava oboznamuje návštevníkov so súčasným slovenským umením pomocou témy, ktorá sa dotýka každého z nás. Rôznorodé kreatívne prístupy umelcov ponúkajú úplne iný uhol pohľadu na módu, na to, čo nosíme a čo tým chceme povedať – skrátka na to, kým sme.

Play – art. EMeMesk(omunikáci)@

Play – art. EMeMesk(omunikáci)@

V prejave výtvarníkov PLAY - art, ako to už napovedá samotný názov, nechýba hravosť a humorná nadsázka...

User Unfriendly

User Unfriendly

Výstavný projekt User Unfriendly predstavuje výber z kolekcie autorských autonómnych a interaktívnych (bežných spotrebných) objektov, ktorých pôvodná funkčnosť je uspôsobená na nové (absurdné) účely.

Ľudovít Jelenák (1920-1999)

Ľudovít Jelenák (1920-1999)

Slovenský bard temnosvitu

Stroj – Destroy – Hyöty

Stroj – Destroy – Hyöty

Samotný titul sa stáva integrálnou súčasťou výstavy, tvorí leitmotív, sprevádza a spája. Premosťuje nie len slová a ich významy, no spája aj dvoch rozličných ľudí - Miru Podmanickú a Niina-Anneli Kaarnamo.

Dimenze teatrality

Dimenze teatrality

Výstavu Dimenze teatrality připravila Vendula Fremlová původně pro Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, kde byla prezentována na konci roku 2012 a na počátku roku 2013. Repríza výstavy v Nitrianskej galérii je rozšířena dalším výběrem cíleným na slovenské umělce a umělkyně (András Cséfalvay, Mira Gáberová, Olja Triaška Stefanovič, Zuzana Žabková). Kurátorkou tohoto příspěvku k původnímu konceptu výstavy je Barbora Geržová.

Ochutnávka V

Ochutnávka V

Výstava je kritikou elitárstva v umení, zároveň je zrkadlom spoločnosti zameranej na plytké hodnoty.

Jozef Ciller: NA/ČO JE SCÉNOGRAFIA

Jozef Ciller: NA/ČO JE SCÉNOGRAFIA

Tajomstvo scénografie je v jej multidisciplinárnosti a interdisciplinárnosti...

Prázdninové maľovanie

Prázdninové maľovanie

Výstava prác vzniknutých v rámci projektu každoročne organizovaného Nitrianskou galériou