https://www.nitrianskagaleria.sk/

Archív výstav

Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach

Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach

Výstava sa koná pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu ako oficiálny sprievodný program cyrilo- metodských slávností v Nitre...

Spomienka na sochárku Zuzanu Marciňovú – Hetminskú (1944 – 2002)

Spomienka na sochárku Zuzanu Marciňovú – Hetminskú (1944 – 2002)

Výstava mapuje prierez tvorbou takmer 30 ročného umeleckého úsilia a približuje autoru v troch základných výtvarných okruhoch...

Let’s Dance – Juliana Irene Smith & Claudia Berg

Let’s Dance – Juliana Irene Smith & Claudia Berg

Hovorí sa „tancuje tak, ako mu pískajú“. Kto je ale v skutočnosti ten, kto píska? Nasledujeme poslušne stádo na čele s establishmentom, alebo sa nechávame unášať živelným davom jeho odporcov?

VÝSTAVA  DIPLOM 2013

VÝSTAVA DIPLOM 2013

Dňa 5. júna 2013 o 17.00 hodine sa v Salóne Nitrianskej galérie, Župné nám. č. 3, Nitra, uskutoční vernisáž diplomových prác študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre...

Enrik Bistika: Krátke filmy

Enrik Bistika: Krátke filmy

Enrik Bistika (1987) absolvoval v rokoch 2006 – 2012 štúdium na Katedre Socha, objekt, inštalácia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (Ateliér I., vedúci ateliéru doc. Ján Hoffstädter, akad. soch.)...

Marko Blažo / TICHO A POKOJ

Marko Blažo / TICHO A POKOJ

Projekt TICHO A POKOJ je koncipovaný ako prvá ucelená monografická výstava tvorby jedného z najvýznamnejších výtvarníkov mladšej strednej generácie, Marka Blaža, v priestoroch Nitrianskej galérie.

KOPIE SKUTEČNOSTI

KOPIE SKUTEČNOSTI

Výstava predstaví tvorbu dvojice mladých českých autorov Davida Böhma a Jiřího Frantu, ktorí sa vo svojej práci ťažiskovo venujú klasickému médiu kresby, ale pri jej realizácii využívajú nekonvenčné autorské stratégie...

Urban Hunter / Martinka Bobríková a Oscar de Carmen

Urban Hunter / Martinka Bobríková a Oscar de Carmen

Tematickým ukotvením väčšiny diel umeleckej dvojice Martinky Bobríkovej a Oscara de Carmen je problematika súčasných vzorcov konzumného správania sa západnej spoločnosti s kritickým akcentovaním nadprodukcie a vedomého plytvania potravinovými zdrojmi...

Jozef Kostka, Klasik slovenskej sochárskej moderny

Jozef Kostka, Klasik slovenskej sochárskej moderny

Nitrianska galéria vystavuje v Reprezentačných sálach Župného domu po prvýkrát súborné dielo slovenského sochára Jozefa Kostku (1912 – 1996)...

Tretia kultúra

Tretia kultúra

Na prelome storočí sa dostalo aj s pomocou popularizácie vedy výdatnej pozornosti biotechnologickému výskumu...