https://www.nitrianskagaleria.sk/

Archív výstav

M. A. BAZOVSKÝ (1899 – 1968)

M. A. BAZOVSKÝ (1899 – 1968)

Maľby a kresby

J. Juhaniak: Kuriózne kolízie

J. Juhaniak: Kuriózne kolízie

Výstavný projekt je výberom z jeho diplomovej práce, ktorou v roku 2015 zavŕšil štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici...

M. Kastelovič: Miesto a funkcia pečeňovej paštéty <br/>v tradičnej rodine

M. Kastelovič: Miesto a funkcia pečeňovej paštéty
v tradičnej rodine

Výstavný projekt je druhou samostatnou výstavou Mária Kasteloviča v Bunkri Nitrianskej galérie...

R. Podhorský: S prstom na opakovaní (s dychom po korení)

R. Podhorský: S prstom na opakovaní (s dychom po korení)

Diela nás uvádzajú do sveta Podhorského sekulárnej spirituality, z ktorej prieskumu nám už niekoľko rokov Podhorský usilovne podáva správy...

Za hranou

Za hranou

Ateliér Sklo na VŠVU v Bratislave nadväzuje na vynikajúcu tradíciu slovenského /československého/ voľného a úžitkového sklárskeho umenia. Minulý rok oslávil päťdesiate výročie svojho založenia...

Exit

Exit

Mladí ľudia — študenti Katedry výtvarnej tvorby a výchovy UKF — preložili do výtvarného jazyka nielen svoje videnie, ale hlavne svoje cítenie súčasnej situácie vo svete, v Európe, na Slovensku alebo v ich vlastných hlavách a srdciach.

Dead Darlings

Dead Darlings

Dead Darlings je výraz v angličtine pre diela/projekty/nápady, ktoré človek niekedy mal/rozpracoval, ale nikdy ich nedokončil ani nedokončí. Každý z nás také má a počas spoločnej akcie sa ich pokúsime otvoriť a zistiť, či je možné ich vôbec dokončiť.

STROM_DOM_STROM_

STROM_DOM_STROM_

Virtuálne mentálne mapy neexistujúcich krajín prostredníctvom kolektívnej pamäti obyvateľov...

Ornament masy (Fragmenty z biblie vizuality) #2

Ornament masy (Fragmenty z biblie vizuality) #2

Je evidentné, že žijeme na stále väčšmi sa vzdúvajúcej vlne tisícok rozličných vizualít...

Tvoriť môže každý! 2015

Tvoriť môže každý! 2015

Výstava výtvarných prác hendikepovaných detí...