https://www.nitrianskagaleria.sk/

Archív výstav

Nový nacionalizmus v srdci Európy

Nový nacionalizmus v srdci Európy

časozberný projekt Tomáša Rafu

Ornament masy

Ornament masy

(Fragmenty z biblie vizuality) #1

Plňka

Plňka

Plňka je dôkazom formy prevyšujúcej obsah.

presence/absence

presence/absence

Spoločnou črtou v tvorbe vystavujúcich autoriek je práca s pamäťou ako procesom, dynamickým mechanizmom zapamätávania, vybavovania a uchovávania informácií, s ktorými prichádzame do kontaktu...

Vymedzenie toku

Vymedzenie toku

Tvorba autorov, na prvý pohľad tak odlišná, sa dostáva do dialógu – do dialógu o vymedzení si vlastnej identity ovplyvňovanej vonkajšími činiteľmi, do ktorých človek sám nemôže zasiahnuť.

ZKOUŠKA SIRÉN

ZKOUŠKA SIRÉN

Výstava dvou zakladatelů ostravské výtvarné scény Jiřího Surůvky a Petra Lysáčka, spolupracujících v rámci skupiny František Lozinski o.p.s., která se zabývá, podobně jako následující jmenovaní, sociální a politickou kritikou současnosti...

Nedokonalé obrazy dokonalosti

Nedokonalé obrazy dokonalosti

Svoju aktuálnu sériu malieb s názvom Nedokonalé obrazy dokonalosti predstaví slovenská výtvarníčka Daniela Chrienová (1984)...

Z DRUHEJ STRANY

Z DRUHEJ STRANY

Výstava študentiek Katedry výtvarnej tvorby a výchovy, UKF Nitra (výstava predĺžená do 8. marca 2015)

GREY GOLD

GREY GOLD

české a slovenské umelkyne 65+

Jozef Dobiš LX

Jozef Dobiš LX

Jozef Dobiš pri príležitosti svojho životného jubilea sa verejnosti predstavuje výberom zo svojej bohatej, širokospektrálnej komornej tvorby.