https://www.nitrianskagaleria.sk/

Archív výstav

FOLK-LORE

FOLK-LORE

Koncepcia výstavy FOLK-LORE je postavená na mapovaní a kritickom prehodnotení modelových diel domácich autorov a autoriek 20. a 21. storočia, s dôrazom na súčasnosť, ktorí/-é vo svojej tvorbe reflektujú špecifický fenomén – folklór. Ten do veľkej miery poznačil charakter našej kultúry.

Karol Felix – Za svetlom

Karol Felix – Za svetlom

Umenie Karola Felixa je rozmanité rovnako ako jeho témy, či výrazové prostriedky. Je to príbeh autora, ktorý ide za svojím svetlom. Úprimne, vytrvalo, s noblesou. Aj preto je tak lákavé a divácky atraktívne.

Do prírody galérie?

Do prírody galérie?

Výstavný projekt Do prírody galérie? je úvahou trošku (post/humánnou) o správaní, postavení, vnímaní jedinca (umelca/človeka). Návštevník Nitrianskej galérie bude konfrontovaný so stopami (metaforami) prírody prenesenej do galérie pomocou výtvarných artefaktov.

Robert Bielik (Omnia et nihil)

Robert Bielik (Omnia et nihil)

Samostatná výstava maliara Roberta Bielika (1963) je jeho prvou prezentáciou v Reprezentačných sálach Nitrianskej galérie...

Čas sluhov

Čas sluhov

Čas sluhov je dokumentačnou introspekciou do akvizičnej minulosti galérie. Kurátori sa rozhodli prezentovať časť zbierkového fondu. Bez hodnotiacich kritérií tvoria tematické okruhy, ktoré by sa mohli zdať ako prvoplánové či nezmyselné, pričom však bez váhania napokon priznávajú, že takými aj sú...

Príbehy (p)o živote

Príbehy (p)o živote

Kompozícia výstavného projektu Príbehy (p)o živote je skôr „kurátorským surreálnym automatizmom“ (ak niečo také má nárok na existenciu v súčasnom svete)...

PODOBY SLOBODY

PODOBY SLOBODY

Ako môžeme slobodu definovať a pochopiť?

Žatva

Žatva

Poľnohospodárske motívy v zbierke Nitrianskej galérie...

Fetise súčasnosti

Fetise súčasnosti

Dominantná kurátorka a skrotený kurátor stvorili exkluzívnu expozíciu v deviatich dejstvách...

Kompresia prázdnoty

Kompresia prázdnoty

Výstavný projekt prináša naliehavý poľsko-slovenský rozhovor sochárskych foriem a tvarov dvoch intermediálnych umelcov...