https://www.nitrianskagaleria.sk/

Archív výstav

Tomáš Kajánek: Liberate me

Tomáš Kajánek: Liberate me

Výstava je založena na tématu nepohodlných informací, které jsou společností blokovány...

Paradoxical Happiness

Paradoxical Happiness

Francouzský sociolog a filozof Gilles Lipovetsky označil situaci současné společnosti, v níž se za horečnatou hyperkonzumní mánii vynořuje čím dál tím zřejmější úzkost spjatá s rozkladem hodnot občanské společnosti...

Lenka Lukačovičová: Červená kniha

Lenka Lukačovičová: Červená kniha

Väznice ako súčasť krajiny, našej spoločnosti a zároveň ako priestory oddeľujúce väzňov od „normálneho života“...

My, grafici

My, grafici

Novodobé problémy človeka, jeho postavenie a hodnoty...

Denník barmana

Denník barmana

Názov výstavy je slovnou hračkou odkazujúcou na dve významné diela svetovej kultúry: poviedku Bláznove zápisky od Nikolaja Vasilieviča Gogoľa...

Matrica ako ring (Akčná grafika)

Matrica ako ring (Akčná grafika)

Výstavný cyklus sa venuje akčným prejavom súčasnej grafiky a jej alternatívnym a experimentálnym polohám...

R. Podhorský: S prstom na opakovaní (s dychom po korení)

R. Podhorský: S prstom na opakovaní (s dychom po korení)

Diela nás uvádzajú do sveta Podhorského sekulárnej spirituality, z ktorej prieskumu nám už niekoľko rokov Podhorský usilovne podáva správy...

STROM_DOM_STROM_

STROM_DOM_STROM_

Virtuálne mentálne mapy neexistujúcich krajín prostredníctvom kolektívnej pamäti obyvateľov...

Z rodinného albumu…

Z rodinného albumu…

Výstava mladej fotografky Zuzany Pustaiovej
predĺžená do 30. augusta 2015

presence/absence

presence/absence

Spoločnou črtou v tvorbe vystavujúcich autoriek je práca s pamäťou ako procesom, dynamickým mechanizmom zapamätávania, vybavovania a uchovávania informácií, s ktorými prichádzame do kontaktu...