https://www.nitrianskagaleria.sk/

Archív výstav

ČIERŤAŽ

ČIERŤAŽ

Výstava výtvarných prác študentov študijného programu Výtvarná edukácia Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

…z kola von!

…z kola von!

...z kola von je miniatúrny výstavný koncept, ktorého podstatou je výpoveď kurátora, vedená v rozmanitých vrstvách významov. Tematizuje v nej kruhovosť seba a spoločnosti, artikulovanú v subjektívnom hľadaní zlomu, s ktorým sa v súčasnom svete možno identifikovať.

Bezpečné, skryté

Bezpečné, skryté

Aké je bezpečné a skryté miesto, v ktorom umelci prechovávajú inšpirácie pre svoju tvorbu? Čo je ono bezpečne skryté, ktoré je samotnou inšpiráciou pre tvorivý proces umelca?

Eiron

Eiron

Irónia patrí medzi výrazové prostriedky, obohacujúce bežnú komunikáciu o rozličné významy. Vďaka nej dostáva vypovedané tvrdenie odlišný zmysel...

Sieť podľa Siete

Sieť podľa Siete

Na počiatku bola Sieť. Tá Sieť bola v Sieti a tá sieť bola Sieťou. Ona bola na počiatku v Sieti...

David Přílučík: F0—F5

David Přílučík: F0—F5

Představte si svobodného psa. Byl by to ještě pes? To neznamená, že pes není svobody schopen. Naopak to vyžaduje přehodnocení, čím vším se pes a svoboda může stát. Myslet a jednat v nových vazbách proměňujících pojmy a jejich uživatele.

Antihygge

Antihygge

Ingrid Kepková a Viera Zubalová svojou spoluprácou otvárajú tie najaktuálnejšie problémy našej intimity a schopnosti viesť (ne)úspešný život.

Marika Volfová — Temporary Paradises

Marika Volfová — Temporary Paradises

Výstava tematizuje problém autenticity na průsečíku tří základních vztahů: pomoc a privilegium, Druhý a my, čin a eskapismus...

O2H2O

O2H2O

Odvaha (O2H) + voda (H2O) = O2H2O

Odvrátená strana raja

Odvrátená strana raja

„Bude to radosť iná, bude to smútok.“
– I. G., ex-prezident