https://www.nitrianskagaleria.sk/

Archív výstav

FOLK-LORE

FOLK-LORE

Koncepcia výstavy FOLK-LORE je postavená na mapovaní a kritickom prehodnotení modelových diel domácich autorov a autoriek 20. a 21. storočia, s dôrazom na súčasnosť, ktorí/-é vo svojej tvorbe reflektujú špecifický fenomén – folklór. Ten do veľkej miery poznačil charakter našej kultúry.

Šimon Chovan — Wings in Motion

Šimon Chovan — Wings in Motion

Šimon Chovan je vizuálny umelec a dizajnér patriaci k najmladšej generácii autorov súčasnej umeleckej scény. Vo svojej tvorbe kriticky reflektuje vzrastajúcu existenčnú závislosť od nových sofistikovaných technológií, ktoré definujú našu súčasnosť. Zaujíma ho fungovanie spoločnosti, prírody, sveta a nášho miesta v ňom, ale aj interakcia s entitami mimoľudskej existencie.

FOKUS

FOKUS

Akvizičná výstava FOKUS je cielenou prezentáciou autorov mladšej a strednej generácie, ktorých diela pribudli do zbierkového fondu galérie za obdobie posledných dvoch rokov.

Karol Felix – Za svetlom

Karol Felix – Za svetlom

Umenie Karola Felixa je rozmanité rovnako ako jeho témy, či výrazové prostriedky. Je to príbeh autora, ktorý ide za svojím svetlom. Úprimne, vytrvalo, s noblesou. Aj preto je tak lákavé a divácky atraktívne.

ČIERŤAŽ

ČIERŤAŽ

Výstava výtvarných prác študentov študijného programu Výtvarná edukácia Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Lovci a zberači

Lovci a zberači

Výstava bude ukončená v piatok 25.6. o 12.00

Do prírody galérie?

Do prírody galérie?

Výstavný projekt Do prírody galérie? je úvahou trošku (post/humánnou) o správaní, postavení, vnímaní jedinca (umelca/človeka). Návštevník Nitrianskej galérie bude konfrontovaný so stopami (metaforami) prírody prenesenej do galérie pomocou výtvarných artefaktov.

…z kola von!

…z kola von!

...z kola von je miniatúrny výstavný koncept, ktorého podstatou je výpoveď kurátora, vedená v rozmanitých vrstvách významov. Tematizuje v nej kruhovosť seba a spoločnosti, artikulovanú v subjektívnom hľadaní zlomu, s ktorým sa v súčasnom svete možno identifikovať.

SHIRT STRIH

SHIRT STRIH

Trvanie výstavy sme predĺžili do 28. 2. 2021, v prípade uvoľnenia opatrení sa budeme tešiť na vašu návštevu...

Robert Bielik (Omnia et nihil)

Robert Bielik (Omnia et nihil)

Samostatná výstava maliara Roberta Bielika (1963) je jeho prvou prezentáciou v Reprezentačných sálach Nitrianskej galérie...