https://www.nitrianskagaleria.sk/

Archív výstav

Palo Čejka — Krásne veci

Palo Čejka — Krásne veci

Príďte sa pozrieť na odvrátenú stranu krásy a zistíte, že je ešte krajšia!

Sieť podľa Siete

Sieť podľa Siete

Na počiatku bola Sieť. Tá Sieť bola v Sieti a tá sieť bola Sieťou. Ona bola na počiatku v Sieti...

Príbehy (p)o živote

Príbehy (p)o živote

Kompozícia výstavného projektu Príbehy (p)o živote je skôr „kurátorským surreálnym automatizmom“ (ak niečo také má nárok na existenciu v súčasnom svete)...

Ema Lančaričová — Nemiesto/Nečas

Ema Lančaričová — Nemiesto/Nečas

Výstava fotografky Emy Lančaričovej sa zameriava na médium fotografie z pohľadu naplnenia jej technických a významových predpokladov..

David Přílučík: F0—F5

David Přílučík: F0—F5

Představte si svobodného psa. Byl by to ještě pes? To neznamená, že pes není svobody schopen. Naopak to vyžaduje přehodnocení, čím vším se pes a svoboda může stát. Myslet a jednat v nových vazbách proměňujících pojmy a jejich uživatele.

Zn.: Nová existence

Zn.: Nová existence

Výstava sedmi umělců z Čech, Slovenska a Spojených států...

(Un)Natural

(Un)Natural

Anna Ročňová i Pavel Příkaský ve své práci dlouhodobě balancují na hranici umělého a přírodního...

Antihygge

Antihygge

Ingrid Kepková a Viera Zubalová svojou spoluprácou otvárajú tie najaktuálnejšie problémy našej intimity a schopnosti viesť (ne)úspešný život.

PODOBY SLOBODY

PODOBY SLOBODY

Ako môžeme slobodu definovať a pochopiť?

Ľudmila Machová — Transfigurácie

Ľudmila Machová — Transfigurácie

Autorka sa vo svojej tvorbe už dlhší čas programovo zaoberá fenoménom prírody, osobným priestorom, pocitom vykorenenia, hľadaním spojenia človeka s prírodou, odkrývaním nových väzieb medzi subjektom a objektom, „odprírodňovaním“ a vznikom umelej krajiny.