Reprezentačné sály – 2017

...

16. 02. 2017 – 01. 04. 2017

PASCE A EVIDENCIE z ateliéru SOCHA A PRIESTOR Jozefa Jankoviča 1990-2011, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Autori: Štefan Papčo, Martin Majzel, Robert Szittay, Roman Hrčka, Bohuš Kubinský, Jozef Kurinec, Eva Masaryková, Karin Patúcová, Ivan Patúc, Martin Kubina,Viktor Frešo, Patrik Kovačovský, Peter Machata, Karin Galovičová Gašparová
+ Jozef Jankovič 

Kurátor: Beata Jablonská

Ateliér Socha a priestor bol jedným z prvých otvorených ateliérov nanovo konštituovanej Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave po roku 1989. Na katedre sochárstva boli vytvorené profilové ateliéry výraznými osob nosťami slovenskej výtvarnej scény ako Jozef Jankovič, Juraj Bartusz a Juraj Meliš. V novej škole sa rešpektovala sloboda vo výučbe umenia a predovšetkým voľba posluch áča ateliéru a jeho pedagóga. Profesor Jankovič svoj ateliér viedol sedemnásť rokov a preš lo ním vyše štyridsať absolventov. Pestoval rozmanitosť, v mene autentickosti a pravdivosti umeleckej výpovede, čo je doteraz dôležitým tvorivým imperatívom mnohých jeho žiakov. Váha jeho pedagogickej osobnosti sa zhodnocuje jedine v ich diele a práve rámec spoločnej výstavy môže byť „dôkazným priestorom“ o zmysluplnom prežití ich spoločnéh o času. Výstava predstaví sochárske dielo prof. Jozefa Jankoviča v konfrontácii s výberom diel vybratých absolventov Ateliéru Socha a priestor.


06. 04. 2017 – 30. 04. 2017
COPY (20) RIDE

Autori: Zbyněk Janáček Marek Sibinský Olga Moravcová Miroslav Macík (Katedra grafiky a kresby Fakulty umění Ostravskej univerzity); Boris Jirků Robert Brun Igor Benca Patrik Ševčík Martin Derner Filip Jurkovič Anabela Sládek Tomáš Tulis Gabriel Gyenés Peter Valiska-Timečko (Katedra grafiky Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici) Miroslav Brooš Juraj Sapara Ivana Sláviková Eva Masaryková Jozef Suchoža Marek Galbavý (Katedra sochárstva a priestorovej tvorby Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici); Róbert Jančovič Vojtech Kolenčík Róbert Makar Kateřina Makar Václavková Róbert Jančovič ml. Martin Ševčovič (Katedra grafiky a iných médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave)
Kurátor: Alena Vrbanová

Rozsiahla kolektívna výstava Copy (20) Ride v Nitrianskej galérii predstaví novšie diela z tvorby 26 súčasných slovenských a českých vizuálnych umelcov a umelkýň, ktorí sú súčasne v pozícií výtvarných pedagógov a absolventov odborov umeleckej grafiky, sochy a priestorových médií. Výber zahŕňa autorky a autorov z jubilujúcej Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (založenej v roku 1997), zastúpených grafikou, maľbou, kresbou, objektom a intermediálnou tvorbou. Hosťujúce partnerské umelecké vysoké školy – Fakulta umění Ostravskej univerzity a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave sú zastúpené grafickou a maliarskou tvorbou svojich pedagógov a absolventov.


04. 05. 2017 – 11. 06. 2017
Akvizície

Autori: Dávid Demjanovič a Jarmila Mitríková, Jozef Kostka, Marián Mudroch, Miroslav Nicz, Alojz Klimo, Ľubomír Stacho, Monika Pascoe Mikyšková, Ivana Sláviková, Maximilián Schurmann, Olja Triaška Stefanović a ďalší
Kurátor: Ľudmila Kasaj Poláčková

Výstava prezentuje výber z prírastkov zbierkového fondu Nitrianskej galérie získaných v období posledných piatich rokov. Vystavenie akvizícií je krokom inštitúcie priblížiť divákovi časť práce so zbierkovým fondom. Návštevník má možnosť vzhliadnuť diela od etablovaných autorov staršej generácie až po autorov nesúci kód mladosti, no už etablovanosti na výtvarnej scéne. Cieleným výberom galérie je dopĺňať zbierky o diela domácich umelkýň a umelcov, ktorých tvorba je nedostatočne zastúpená alebo úplne absentuje v zbierkovom fonde. Inštitúcia tak vytvára reprezentatívnu kolekciu domáceho umenia 20.storočia až po súčasnosť, ktorého význam zapadá do kontextu umenia strednej Európy.


22. 06. 2017 – 03. 09. 2017
Morseovka

Autor: Petra Nováková Ondreičková
Kurátor: Ľudmila Kasaj Poláčková

Morseovka je monografická výstava tvorby Petry Novákovej Ondreičkovej (1968) jednej z najzaujímavejších umelkýň strednej generácie súčasnosti – jej umeleckým ťažiskom je citlivá práca s rôznymi materiálmi (papierové objekty/obrazy, eklektická kombinácia klasickej olejomaľby so zásahmi klincov, vlákien, rôznych predmetov…) v intenciách neokonceptuálnych a postminimalistických tendencií. Výstava v NG najrozsiahlejším výstavným projektom autorky na Slovensku za posledné obdobie.


21. 09. 2017 – 19. 11. 2017
hmotel Hybe: Reálna fikcia a transpersonálne graffiti

Autor: Erik Binder
Kurátor: Omar Mirza

Stráviť detstvo v horskom hoteli, ktorý vyzerá ako horizontálny panelák, je určite jedinečná skúsenosť. V moteli obklopenom hlbokým lesom neďaleko obce Hybe sa striedalo množstvo domácich hostí i valutových cudzincov, komunistických papalášov, škôl v prírode či post-revolučných mafiánov. hMotel mHybe toto všetko prežil, no divoká mečiarovská privatizácia 90. rokov mu zasadila smrteľnú ranu. Erik Binder bude pre svoju prvú samostatnú výstavu v Nitrianskej galérii čerpať námety z tohto prostredia, jeho histórie, tajných zákutí a príbehov – dokumentačne, akčne, improvizačne, hmotne i nehmotne, metaforicky, stratosféricky a predovšetkým strategicky (an)esteticky.


30. 11. 2017 – 28. 1. 2018
Príbehy (o) smrti

Autori: Róbert Bielik, Peter Barényi, András Cséfalvay, Bety Majerníková, Katarína Walshe Janečková, Maroš Rovňák,Mira Gáberová,Vladislav Zabel,Cyprián Majerník, Eugen Nevan, Vincent Hložník, Mira Gáberová, Rudolf Sikora, Filip Jurković, Boris Perfecký a iní.
Kurátor: Ľudmila Kasaj Poláčková

Príbehy (o) smrti je tematický kurátorsky projekt, ktorý reflektuje na neoddeliteľnú časť nášho ľudského života – na smrť. Keď sa narodíme, musíme zomrieť. Smrť je podmienkou konečnosti života. Je viditeľná. Skúsenosť s ňou je neprenosná – autentická u každého jedinca. Výstava prezentuje fenomén smrti, ktorý môže fascinovať vo svojich výpovediach v zmysle umeleckého programu, ale v projekte budú vystavené diela autorov, ktorých blízkosť smrti poznačila a spracovanie prežívania straty – úmrtia blízkej osoby ich posunulo/resp. pozmenilo ich doterajší vizuálny rámec. Na výstave sa budú prezentovať aj autori, ktorých životná i umelecká púť bola predčasne ukončená. Výstava neprezentuje jeden rámec, jedno médium, jeden pohľad na moment ukončenia nášho fyzického pôsobenia.