Plánované výstavy — 2020
Reprezentačné sály

 

28. 4. – 23. 8. 2020
Výstava je zrušená a presunutá na jar 2021.
Cecilizmus

Autori: Miroir Noir (Miloš Kopták & Rai Escalé)
Hostia: Otis Laubert, Marko Blažo, Cornelius Coffin, Riot Über Alles
Kurátor: Omar Mirza
Výstava predstaví málo známy umelecký smer, ktorému v teórii umenia a expozičnej činnosti galérií doteraz nebol venovaný väčší priestor. Cecilizmus je nazvaný po Cecílii Giménez, ktorá sa stala v roku 2012 svetoznámou po jej pokuse o zreštaurovanie fresky Krista v kostole v mestečku Borja na severe Španielska. Myšlienkou cecilizmu je úprava, korekcia, či vylepšenie diel starých majstrov bez zámeru tieto diela poškodiť alebo znehodnotiť. Hlavnú časť výstavy bude tvoriť výber z cecilistickej tvorby umeleckého zoskupenia Miroir Noir a ako hostia sa predstavia ďalší cecilisti zo Slovenska a Španielska.


17. 9. – 29. 11. 2020
Robert Bielik

Kurátorka: Ľudmila Kasaj Poláčková
Výstava maliara, spisovateľa a cestovateľa Roberta Bielika (1963) je jeho prvým širším výstavným predstavením v Reprezentačných sálach Nitrianskej galérie. Vo svojom maliarskom prejave pracuje s odkazmi postmoderného a hyperrealistického maliarstva s výraznou orientáciou na portrét. Jeho široký umelecký záber ho predurčil k tomu, aby sa stal fascinujúcim autorom kráčajúcim mimo scénu, jej neoddeliteľnou (nenápadnou) súčasťou, ktorú ušľachtilo živí prejavmi historickej maľby.


10. 12. 2020 – 28. 2. 2021
Do prírody galérie?

Kurátorka: Ľudmila Kasaj Poláčková
Vystavujúci autori: Peter Bartoš, Martin Benka, Petra Čížková, Štefan Belohradský, Oto Hudec, Štefan Papčo, Adam Šakový, Ester Šabíková, Juraj Meliš, Ľubo Mikle, Ján Zelinka, Ján Kekeli, Jozef Hanula, Boris Sirka, Irena Blühová, Karel Plicka, Martin Martinček, Orest Dubay, Richard Kašický, Ernest Zmeták, Ľudovít Čordák, Dušan Mravec (zoznam vystavujúcich je predbežný)
Človek sa často utieka k prírode, láka ho jej nezávislosť na ňom…
Naivne si myslíme, že pobyt v prírode z nás urobí lepších ľudí – pri návštevách galérií si radi domýšľame zase svoju hodnotu ako človeka. V prírode pociťujeme oslobodenie i úzkosť zároveň. Pobyt v prírode je útekom od civilizovanej reality, aby sme našli seba samého. V tichu prírody si viac uvedomujeme, že šťastie a prežitie skutočného života nenájdeme v peniazoch a veciach, ktoré iba nahrádzajú pocit šťastia. V tichu galérie si uvedomujeme, že po prírode, emóciach, je umenie človeka jediné, čo nás presahuje….
Výstavný projekt Do prírody galérie? je úvahou trošku (post/humánnou) o správaní, postavení, vnímaní jedinca (umelca). Návštevník Nitrianskej galérie bude konfrontovaný so stopami (metaforami) prírody prenesenej do galérie pomocou výtvarných artefaktov. Do prírody galérie? – je projekt miestami subtílne romantický, ale aj kritický. Je o spätosti človeka s prírodou, ale aj o jeho odviazaní (zhumpľovaní) sa (z nej) z jej ochranného zovretia..