Reprezentačné sály — 2019

 

16. 5. – 18. 8. 2019

Žatva

Autori: zo zbierky Nitrianskej galérie
Kurátorka: Mária Janušová

Výstava predstaví diela s poľnohospodárskou tematikou zo zbierky Nitrianskej galérie, ktoré sa do zbierky nadobúdali od založenia galérie v roku 1965 do roku 1989, t. j. do skončenia komunistického režimu. V uvedenom období sa presadzovaním mocenskej ideológie stalo z Nitry centrum poľnohospodárstva. To zasiahlo i akvizičnú politiku galérie, ktorá vo výraznom množstve nakupovala diela s poľnohospodárskym motívom, aj napriek ich kolísavej kvalite. Cieľom výstavného projektu je na príklade konkrétnej galerijnej zbierky poukázať, ako sa v nej prejavoval spoločenský režim, ideológia a nástroje moci.


12. 9. – 24. 11. 2019

Podoby slobody | Faces of Freedom

Autori: vybraní na základe medzinárodnej výzvy
Kurátor: Omar Mirza

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sa Nitrianska galéria v spolupráci s medzinárodným divadelným festivalom Divadelná Nitra rozhodli ukázať, ako na tému slobody reflektujú súčasní umelci. Sloboda môže mať rôzne podoby – sloboda jednotlivca, spoločnosti, prejavu, myslenia, vierovyznania, sexuálnej orientácie, pohybu, tvorby, umenia a pod. Ako chápeme slobodu? Čo pre nás znamená? Treba o ňu bojovať? Ako sa stavia spoločnosť voči jej zneužívaniu? Výber umelcov bude prebiehať vo forme medzinárodnej otvorenej výzvy, do ktorej sa môžu prihlásiť existujúce či nové diela reagujúce na danú tému, pričom môže ísť o akúkoľvek techniku a formát, prípadne happening či performanciu. Vybrané projekty budú prezentované v galérii a na verejných priestranstvách mesta Nitry.


12. 12. 2019 – 29. 3. 2020

Príbehy (p)o živote

Autori: Karol Baron, Ladislav Čarný, Ján Ďurina, Ľudovít Fulla, Mira Gáberová, Milota Havránková, Vladimír Havrilla, Bohdan Hostiňák, Michal Jakabčic, Július Jakoby, Anton Jasusch, Vladimír Kordoš, Marek Kvetan, Miroslava Kučišová, Petra Nováková – Ondreičková, Peter Matejka, Stanislav Masár, Michal Paštéka, Rastislav Podoba, Veronika Rónaiová, Dorota Sadovská, Ivana Sláviková, Pavla Sceranková, Koloman Sokol, Jozef Srna st., Toyen, Viera Žilinčanová, Žofia Dubová, David Cajthaml
Kurátorka: Ľudmila Kasaj Poláčková

Výstavný projekt interpretuje pocity jedinca po prežití a spracovaní veľkej životnej zmeny (traumy). Akými pocitmi, snami, túžbami a osobnostnými transformáciami prechádza jedinec v „novom“ živote, ktorý je poznačený novým životným statusom a situáciami s ním spojenými? Cez vizuálne diela, cez ich témy a zobrazenia si zodpovedá otázky v sebe samom a o tom, s akou polemikou sa stretávame. Ako máme túžbu po veľkej životnej zmene interpretovať a vidieť seba samého, či ako nás vidí okolie. Cez diela známe v rámci stredoeurópskeho avantgardného kontextu až po súčasnosť (Karol Baron, Ladislav Čarný, Ján Ďurina, Ľudovít Fulla, Mira Gáberová, Milota Havránková, Vladimír Havrilla, Bohdan Hostiňák, Michal Jakabčic, Július Jakoby, Anton Jasusch, Vladimír Kordoš, Marek Kvetan, Miroslava Kučišová, Petra Nováková-Ondreičková, Peter Matejka, Stanislav Masár, Michal Paštéka, Rastislav Podoba, Veronika Rónaiová, Dorota Sadovská, Ivana Sláviková, Pavla Sceranková, Koloman Sokol, Jozef Srna st., Toyen, Viera Žilinčanová…)