Plánované výstavy — 2021
Reprezentačné sály

 

24. 6. 2021 – 29. 8. 2021
Karol Felix

Kurátor: Ľudovít Petranský ml.

Prierez tvorby autora s dôrazom na  posledné obdobie tvorby v hlavných výtvarných médiach, ktorým sa autor venuje. Výber z klasickej a digitálnej grafiky, maľby, kresby, známkovej tvorby, ilustrácie, ex libris, asambláží, plasiky, objektov a inštalácie.


30. 9. 2021 – 5. 12. 2021
FOLK-LORE

Autori: Robert Bielik, Erik Binder, Klára Bočkayová, Tomáš Džadoň, Eva Filová, Ľudovít Fulla, Jan Hála, Zuzana Hečková, Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová, Július Koller, Kundy Crew, Henrieta Kurčíková, Marek Kvetan, Cyprián Majerník , Martin Martinček, Svätopluk Mikyta, Jarmila Mitríková & David Demjanovič, Alex Mlynárčik, Miriam Petráňová, Karol Plicka, Anabela Sládek, Ivana Sláviková, Ivana Šáteková, Jana Želibská, Vytvorené na Slovensku – Nina Šošková a ďalší.
Kurátorka: Barbora Geržová

Z etnografického aj historického hľadiska je folklór súčasťou slovenskej identity od nepamäti a je spájaný najmä so životným štýlom na vidieku, je spätý s ľudovými tradíciami, zvyklosťami, porekadlami a prísloviami. Výstava Folklór však nebude umocňovať uvažovanie o svete v týchto tradičných hodnotách, ale ponúkne iný pohľad na folklór a ľudovú slovesnosť. Fenomén folklóru bude zastúpený vo viacerých významových rovinách. Poukáže predovšetkým na zakódované stereotypné uvažovanie o svete, spoločnosti a postavení ženy a muža v ňom. A to najmä konštatujúcimi, provokatívnymi, ale aj vtipnými reflexiami umelcov prostredníctvom širokého spektra médií. Na strane druhej sa v súčasnosti začína hovoriť o tzv. novom folklóre, ktorý je hodnotený skôr pozitívne a súvisí s návratom k prírode, vidieku, k jednoduchosti, blízkosti ľudí , akejsi „človečiny“ ako opozícia voči neosobnému rušnému mestskému životu. Potrebu premeny je cítiť v širšom kontexte umení, teda nie len vo výtvarnom umení a vizuálnej kultúre, ale aj v literatúre, hudbe, dizajne.


16. 12. 2021 – 27. 2. 2022
Jestlipak tahle věc má své určení?!

Autor: Miloš Kopták
Literárna spolupráca: Peter Uličný
Kurátor: Omar Mirza

Predstavte si galériu ako byt, do ktorého roky nikto nevstúpil. V spálni nájdete novodobé relikvie, v obývačke nečakané fetiše, v kúpeľni Nitránske venuše, v komore neexistujúce spomienky a v špajze svieže zaváraniny. Tvoril tu alchymista, ktorého agresívny egoizmus deštrukciou krásy a recykláciou minulosti stvoril osobitú barbarskú estetiku budúcnosti. Príbehy sa vynárajú z magického víru mnohoznačnosti a dávajú nám otázky na naše zaručené odpovede. Všetko v duchu boja proti márnosti napodobňovania. A aký to má cieľ? Existuje vôbec nejaký?

Zmeny vo výstavnom pláne vyhradené.