Plán výstav 2020 – Bunker

...

20. 2. – 8. 3. 2020
SIEŤ

Autori: Študentky a študenti KVTV PF UKF NR
Kurátor: Martin Kratochvil
Úvod roka v Bunkri tradične patrí výstave študentiek a študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Tentokrát budú pod dohľadom svojich pedagógov vytvárať pre priestor Bunkra site-specific práce na tému SIEŤ.


19. 3. – 10. 5. 2020
Eiron

Autori: Lucia Dovičáková, Erik Sikora, Martin Šútovec, Martin Kochan, Stano Masár, Miro Trubač, Viktor Frešo
Kurátor: Adrián Kobetič
Podoby irónie v súčasnom umení predstaví vo svojich dielach osem umelcov mladšej a strednej generácie. Iróniu ako nástroj humoru, komunikácie či urážky výstava preskúma v rozličných médiách – kresbe, inštalácii, fotografii, drobnej plastike a videu. Nevynechá však ani iróniu v kontextoch masovej kultúry.


14. 5. – 5. 7. 2020
Bezpečné, skryté

Autori: zoznam doplníme
Kurátor: Adrián Kobetič
Projekt si kladie za cieľ mapovať koncept bunkra v umeleckej praxi. Predstavuje rozličné pohľady na umelcove úkryty pred svetom, ktoré sú zároveň miestami pre ukrývanie toho, čo predchádza tvorbe. Na projekte sa zúčastnia študenti slovenských vysokých škôl s umeleckým zameraním, pričom výsledkom projektu bude samotná výstava z výberu ich prác.


13. 8. – 27. 9. 2020
Niekto musí z kola von!

Autori: zoznam doplníme
Kurátor: Adrián Kobetič
Skupinová výstava inšpirovaná knihou M. J. Aldridgea: Jeden musí z kola von. V nej sa stáva ústrednou myšlienka „ak nezabiješ, budeš zabitý“. Táto je vo viac či menej násilnej forme predmetom mnohých konfliktov súčasnej spoločnosti. Agresia pod vplyvom pocitu ohrozenia je podnietená psychologicky, no stimulovaná je často aj spoločenským tlakom.


8. 10. – 29. 11. 2020
Cave of Being

Autor: Jozef Pilát
Kurátora: Dominika Chrzanová
Výstavný projekt prináša pohľad súčasného človeka na spôsob bežnej komunikácie, ktorá prebieha formou správ. Písaný text často nahrádzajú obrázky či Gif-y s emóciami. Ide tu o takpovediac kódovanú znakovú reč bez slov, podobne ako to fungovalo v prehistorickej minulosti, kedy nebolo vyvinuté písmo. Projekt hovorí o evolúcii a histórii ľudstva, o evolúcii nášho vnímania, komunikácie a inštinktoch.
– Výstava bola vybraná z projektov zaslaných do Výzvy Nitrianskej galérie.


10. 12. 2020 – 7. 2. 2021
I Believe in What We Have

Autorka: Maud Kotasová
Kurátorka: Martina Ivičič
Výstavný projekt českej umelkyne Maud Kotasovej prináša site-specific inštaláciu z objet trouvé, ktoré pochádzajú z opustenej bane v Rumunsku. Autorka vyšíva rôzne statementy na kovové predmety, ktoré nachádza počas svojich nomádskych ciest. Priamo na miestach tvorí latentné dočasné zásahy performatívneho charakteru, ktoré dokumentuje. Prenesením artefaktov a ich prešívaním Kotasová relativizuje konštrukty a úvahy o vnímaní času a pamäti.
– Výstava bola vybraná z projektov zaslaných do Výzvy Nitrianskej galérie.