Plán výstav 2017 – Bunker

16. 2. – 5. 3. 2017 Diera /(Pin)hole Autori: študenti Katedry výtvarnej tvorby a výchovy, Pedagogickej fakulty, Univerzity Konštantína filozofa v Nitre Kurátori: Jana Mináriková, Martin Kratochvíl Diera v hlave, diera v duši, diera do sveta, diera vo fotoaparáte. Diera, cez ktorú môžeme sledovať, aj byť sledovaní. Diera ako priezor do sveta. Bezpečie alebo nebezpečie […]

16. 2. – 5. 3. 2017
Diera /(Pin)hole
Autori: študenti Katedry výtvarnej tvorby a výchovy, Pedagogickej fakulty, Univerzity Konštantína filozofa v Nitre
Kurátori: Jana Mináriková, Martin Kratochvíl
Diera v hlave, diera v duši, diera do sveta, diera vo fotoaparáte. Diera, cez ktorú môžeme sledovať, aj byť sledovaní. Diera ako priezor do sveta. Bezpečie alebo nebezpečie zažívame podľa toho, na ktorej strane „diery“ stojíme. Je svet dolu hlavou rovnako ako jeho odraz na vnútornej stene camery obscury? Kladenie otázok a nachádzanie ďalších. Študenti KVTV UKF v Nitre skúmajú, ako hlboko sa dokážu cez „dieru“ vlastnej mysle ponoriť do svojho vnútra.


16. 3. – 30. 4. 2017
Oči ulíc vidia všetko
Autori: Filip Sabol, Michal Turkovič
Kurátorka: Simona Bérešová
Zámerom projektu je dostať esenciu post-socialistickej ulice (exteriéru) do historického priestoru galérie (interiéru). Ide o vytvorenie environmentu, priestorovej maliarskej inštalácie v priestoroch galérie, s využitím jazyka graffiti, symbolov, piktogramov, značiek, svetiel reklám…


20. 5. 2017 (Noc múzeí a galérií)
Zamatové pazúry
Účinkujúci: Adam Engler, Barbora Horská, Lucia Devečková
Kurátorka: Katarína Baraníková
Výstavný koncert medzi-katedrového experimentálneho zoskupenia troch študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici. Kľúčové tu sú momenty paradoxu, vtipu a irónie, ktoré vznikajú spojením vizuálnej a hudobnej časti vo finálnej podobe priamo počas koncertu / performancie, kedy je vizuál naživo mixovaný formou VJ-ingu spolu s hudbou.


20. 5. – 20. 7. 2017
Digital Media/Ateliér BB
Autori: Matúš Astrab, Brigitta Bial, Gabriela Birošová, Lucia Devečková, Zuzana Ďuríková, Filip Kmeť, Dominika Kolačkovská, Ján Krška, Mária Petrisková, Veronika Šmírová
Kurátor: Matej Ivan
Prezentácia kurátorského výberu prác študentov ateliéru Digitálnych médií pod vedením Doc. MgA. Michala Murina, ArtD. na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.


21. 9. – 22. 10. 2017
Kinder, Küche, Kirche
Autori: Zuzana Svatíková, Jerguš Gálik, Štefan Sekáč, Dávid Kurinec, Katarína Raškovičová
Kurátorka: Martina Vyskupová
Heslo „Kinder, Küche, Kirche“ (Deti, Kuchyňa, Kostol) sa vzťahuje k obdobiu Slovenského štátu (1939 – 1945), ktoré po vzore Hitlerovho Nemecka preberá túto ideu, ktorá jasne definuje pohľad na ženu v spoločnosti. Iniciatíva Kinder, Küche, Kirche bude svojou inštaláciou v priestoroch Bunkra reagovať na atmosféru úzkosti vládnucu v súčasnej spoločnosti a bude ju premieňať na niečo pozitívne. Umelci z tejto skupiny pracujú v oblasti úžitkového umenia a budú teda reagovať predmetmi bežného života a každodennosťou na „veľké témy“, ktoré sú bežne vyhradené tzv. vysokému umeniu. Výsledkom projektu bude site-specific inštalácia s presahmi do performatívneho umenia a prvkami scénickej tvorby.


9. 11. – 3. 12. 2017
Cena Oskára Čepana


14. 12. 2017 – 28. 1. 2018
Principia 2.0
Autor: Jakub Roček (CZ)
Kurátorka: Marianna Brinzová
Principia 2.0 rozpráva príbeh, ktorý odkazuje k vedeckým metódam a objavom 20. storočia, ktoré zásadným spôsobom premenili uvažovanie človeka nad jeho vlastným postavením v prírodnom systéme, z ktorého sa po stáročia snaží vymaniť. Leitmotívom výstavy, ktorý prechádza celým projektom a jeho priestorovou koncepciou, je pojem fyzikálnej sily ako základného pojmu klasickej mechaniky. Výstava zahŕňa súbor niekoľkých digitálnych videí, digitálnych animácií a priestorových objektov/inštalácií, ktoré spolu tvoria naratívny celok.