Plán výstav 2017 – Salón

26. 01. 2017 – 05. 03. 2017 ARCHITEKTONIKA 2017 Autori: Katedra architektúry VŠVU Kurátori: Sabah Shawkat, Tomáš Augustín, Richard Schlesinger Výstava FROM IDEA TO DETAIL predstavuje 2D a 3D tvorbu študentov VŠVU. Zámerom je prezentácia činností Inžinierskeho kabinetu KAT VŠVU. Prezentácia modelov s dôrazom na funkčnosť je dobrou simuláciou ako sa správa použitý materiál pri jeho vytváraní […]

26. 01. 2017 – 05. 03. 2017
ARCHITEKTONIKA 2017
Autori: Katedra architektúry VŠVU
Kurátori: Sabah Shawkat, Tomáš Augustín, Richard Schlesinger
Výstava FROM IDEA TO DETAIL predstavuje 2D a 3D tvorbu študentov VŠVU. Zámerom je prezentácia činností Inžinierskeho kabinetu KAT VŠVU. Prezentácia modelov s dôrazom na funkčnosť je dobrou simuláciou ako sa správa použitý materiál pri jeho vytváraní ako aj jeho samotný detail. Jedná sa o pochopenie princípu danej konštrukcie. Estetika rovnako ovplyvňuje premýšľanie nad konštrukčným detailom. Tento vyučovací proces je v súčasnosti na ústupe pre vysoký vplyv digitálnych technológií, ktoré síce simulujú virtuálnu predstavu o priestore, no samotný zážitok prináša fyzický model z reálneho materiálu. Význam prezentácie môže vytvárať samotný záujem o tvorbu ako aj vyvolať otázky do diskusie pre riešenie špecifických originálnych konštrukcií.


16. 03. 2017 – 23. 04. 2017
Afterlife
Autori: Sara Biharyová, Denisa Slavkovská, Viktória Lengyelová, Jozef Mních, Viera Zubalová, Adam Majrčík, Pavol Timko, Ingrid Kepková, Adriana Prokopičová, Kristián Čarný, Katarína Kozáková, Nika Paškiová
Kurátor: Svetlana Fialová
Projekt Afterlife chce prezentovať selekciu prác študentov a aktuálny charakter a dianie v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby košickej KVUaI na Fakulte umení patriacej pod Technickú univerzitu. Ten momentálne vedie prof. Péter Rónai. Názov Afterlife odkazuje k životu ‚po‘, umeleckej praxi, ktorá študentov čaká po ukončení štúdia. Vďaka výzve Nitrianskej galérie majú možnosť vstúpiť na pôdu inštitúcie mimo školského priestoru a zrealizovať, prípadne reinštalovať svoje semestrálne práce v novom kontexte.


04. 05. 2017 – 11. 06. 2017
Adam Šakový
Autor: Adam Šakový
Kurátor: Ľudmila Kasaj Poláčková
Monografická výstava Adama Šakového (1987) je prvou prezentáciou na pôde NG – tohto výrazného maliarského a fotografického talentu. Jeho autorský program je založený na analýze média (maľby) v zmysle trompe l’oeil, ale i skúmanie hraníc fotografie cez iné médium. Manieristické svetlo v maľbách, či kompozície/zátišia v zmysle Vanitas. To je súčasný eklektizmus, ktorý je príznačný pre kritické komponovanie i v maliarskom svete. Autorov maliarsky rukopis vizuálne odkazuje na diela starých majstrov v intenciách historickej maľby v súčasnom kontexte zobrazených/maľovaných vecí – máp, preparátov, anatomických schém edukuje. Projekt bude pre diváka vizuálne atraktívny aj vzhľadom k autorovmu zmyslu pre precíznosť a detail.


22. 06. – 13. 8. 2017
Kabinet banalít
Autor: Tomáš Klepoch
Kurátor: Omar Mirza
Výstava je koncipovaná ako kombinácia tradičného kabinetu kuriozít a muzeálnej expozície klasického typu, ktorá využíva štandardný inštitucionálny inventár ako vitríny, rámy či sokle. Prezentované tu sú výsledky autorových výskumných ciest po rurálnych oblastiach Slovenska, v rámci ktorých objavoval nevšednosť každodennej banality či stopy našej civilizácie na tých najneočakávanejších miestach a v tých najprekvapivejších formách. Predstavená kolekcia grafík, nákresov, malieb, fotografií, objektov a inštalácií ukazuje ľudstvo spôsobom, akým by samo seba prezentovať určite nechcelo.


14. 9. 2017 – 22. 10. 2017
František Perger
Autor: František Perger
Kurátor:
Jubilejná výstava tohto významného slovenského scénického výtvarníka predstaví verejnosti autorovu tvorbu. Umelcove scénografie boli súčasťou nielen  nitrianskeho divadelného prostredia, ale i po celom Slovensku a v zahraničí.


9. 11. 2017 – 3. 12. 2017
Cena Oskara Čepana
Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom a umelkyniam do 40 rokov (do roku 2014 bola hranica 35 rokov), patrí do siete prestížnych súťaží YVAA a na Slovensku ju realizuje Nadácia – Centrum pre súčasné umenie. Súťaž vznikla v roku 1996 z iniciatívy Wendy W. Luers, prezidentky Foundation for Civil Society Foundation (USA), ako paralela k českej Cene Jindřicha Chalupeckého. Súťaž od svojho vzniku prešla viacerými premenami a jej podobu formovali inštitúcie, ktoré ju dodnes organizovali: Slovenská národná galéria (1996), Vysoká škola výtvarných umení (1997–1998), Contemporary Art Agency – international (1999–2000), Nadácia – Centrum súčasného umenia (2001 – dodnes). Od roku 2002 je Cena Oskára Čepana súčasťou medzinárodnej siete identických súťaží YVAA – Young Visual Artists Awards, organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy.


14. 12. 2017 – 11. 02. 2018
Zobudil som sa v údolí
Autor: Lucia Papčová
Kurátor: Erik Vilím
Fotografka Lucia Papčová je súčasnosti doktorandkou na Vysokej škole výtvarných umení. Jej výstavná činnosť je skôr zameraná na zahraničie. Výstava v Nitrianskej galérii je skôr ojedinelou prezentáciou v domácom kontexte – Zobudil som sa v údolí má ambíciu prezentovať nitrianskemu divákovi aktuálne polohy autorkinej práce. Názov výstavy je prebraný z jej rovnomenného diela. Dôvodom jeho použitia je významová spätosť s autorkinou umeleckou stratégiou, ktorej počiatok spočíva práve v údolí či lesnatej krajine, kde začína jej „umelecký výskum“ krajiny a jej potenciálnej sémantiky v konečnom fotografickom a filmovom zázname.