Plán výstav 2019 – Salón

...

14. 3. – 12. 5. 2019

Ján Šipöcz

Autor: Ján Šipöcz
Kurátorka: Ľudmila Kasaj Poláčková

Prvá samostatná prezentácia fotografa Jána Šipöcza (1983) v Salóne Nitrianskej galérie bude prezentáciou jeho najnovších fotografických prác. Autor je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Je jedným zo zakladajúcich členov o.z. Photoport, venuje sa konceptuálnej polohe fotografie, v ktorej akcentuje tému zátišia, či dokumentačný rozmer fotografie. Predmety, objekty jeho fotografií nesú spoločný prvok – prvok individuálnej pamäti a spomienok jednotlivca. Paradoxne, aj keď jeho tvorba je upriamená na jednotlivca, nie je upriamená na portrét človeka.


18. 5. 2019

Questions for Dance / FIVE

Autori: Lucia Devečková, Petr Ochvat (CZ)
Kurátorka: Kristína Chmelíková

Projekt využíva ako hlavný vyjadrovací prostriedok súčasný tanec. Do nášho cítenia vkladáme pomocou uvedomelo vedených pohybov choreografiu, ktorú vzájomne tvoria dve telá prechádzajúce radou možností pohybového vzťahovania sa, fyzicky kontaktného i bezkontaktného. Dielo bude realizované ako približne 50 minútové tanečné predstavenie s autorskou hudbou/zvukom, scénou a digitálnou svetelnou projekciou.
– Podujatie sa koná v rámci Týždňa Nitrianskej galérie a Noci múzeí a galérií.
– Predstavenie bolo vybrané z projektov zaslaných do Výzvy Nitrianskej galérie.


6. 6. – 25. 8. 2019

Skutočná história Slovákov

Autorka: Ivana Šáteková
Kurátor: Omar Mirza

Slovieni, Sloveni, Sloväni, Slovania – to všetko boli Slováci. Sme starobylý národ, ktorého história je omnoho veľkolepejšia, siaha omnoho hlbšie do dejín ľudstva a dotýka sa oveľa väčšej časti sveta, ako si dnes vieme predstaviť. Výstava na základe rôznych artefaktov, objektov, nákresov, máp, zrekonštruovaných či dochovaných archívnych záznamov a dokumentov priblíži históriu Slovákov v troch kapitolách: staré, stredné a nové dejiny. Dozviete sa to, o čom učebnice dejepisu zámerne mlčia…


12. 9. – 10. 11. 2019

Transfigurácie

Autorka: Ľudmila Machová
Kurátorka: Marianna Brinzová

Projekt umelkyne Ľudmily Machovej (*1990), ktorým reflektuje „mapovania“ (ne)krajiny, hľadanie hraníc, (ne)nachádzanie osobného priestoru a pocit vykorenenia skrz stratu vlastnej identity. Autorka hľadá tzv. centrálny bod – axis mundi a esencie predmetov, ktoré ju bezprostredne obklopujú. Súčasná environmentálna kríza ju koncentruje do vnútorného sveta, v ktorom kontempluje, pátra po novej identite, koreňoch a domove. Výstava bude zahŕňať maľby, experimentálne zvukové stopy a videá.
– Výstava bola vybraná z projektov zaslaných do Výzvy Nitrianskej galérie.


28. 11. 2019 – 26. 1. 2020

Zn.: Nová existence

Autori: Lenka Vilhelmová (CZ), Iveta Bradáčová (CZ), Petr Brožka (CZ), Josef Lorenc (CZ), Dominika Sládková (SK), Sun Young Kang (USA), Petra Vichrová (CZ)
Kurátorka: Zuzana Duchková (CZ)

Výstava v sobě ukrývá téma určitého vnitřního konfliktu mezi minulostí, přítomností a budoucností a role jedince v časoprostoru/prostoročasu. Tím, že se jedná o projekt několika výtvarníků z různých zemí, jiných věkových kategorií, a především odlišných výtvarných přístupů, nabízí výše uvedené téma velkou škálu zobrazení. Předpokladem jsou dvoj- i trojrozměrná díla a koncepční projekty používající různé techniky i materiály, většinou instalované do větších obrazových celků.
– Výstava bola vybraná z projektov zaslaných do Výzvy Nitrianskej galérie.