Plán výstav 2019 – Salón

...

14. 3. – 12. 5. 2019

Ján Šipöcz

Autor: Ján Šipöcz
Kurátorka: Ľudmila Kasaj Poláčková

Prvá samostatná prezentácia fotografa Jána Šipöcza (1983) v Salóne Nitrianskej galérie bude prezentáciou jeho najnovších fotografických prác. Autor je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Je jedným zo zakladajúcich členov o.z. Photoport, venuje sa konceptuálnej polohe fotografie, v ktorej akcentuje tému zátišia, či dokumentačný rozmer fotografie. Predmety, objekty jeho fotografií nesú spoločný prvok – prvok individuálnej pamäti a spomienok jednotlivca. Paradoxne, aj keď jeho tvorba je upriamená na jednotlivca, nie je upriamená na portrét človeka.


18. 5. 2019

Questions for Dance / FIVE

Autor: Petr Ochvat (CZ)
Výber a tvorba zvuku: Petr Ochvat

Vizuály a technika scény: Veronika Šmírová
Kurátorka: Zuzana Žabková

Projekt využíva ako hlavný vyjadrovací prostriedok súčasný tanec. Je to cesta naprieč 40-minútovým choreografickým zdaním, že rovnako ako telo, má aj prázdny priestor svoju anatómiu a že tak ako je možné dotykom ovplyvniť telesný cit, tak môže byť choreografiou ovplyvnené divákovo cítenie priestoru a toho čo je v jeho „prázdnote“ obsiahnuté. Čo ak choreografia umožňuje nielen skrze našu citovú a vizuálnufantáziu formovať telo, ale aj divákom otvárať doteraz nevidené a neprecítené priestory v priestore?

Tanečné predstavenie pracuje s autorskou scénou a digitálnou svetelnou projekciou.

– Podujatie sa koná v rámci Týždňa Nitrianskej galérie a Noci múzeí a galérií.
– Predstavenie bolo vybrané z projektov zaslaných do Výzvy Nitrianskej galérie.


6. 6. – 31. 8. 2019

Skutočné dejiny Slovákov

Autorka: Ivana Šáteková
Kurátor: Omar Mirza

Slovieni, Sloveni, Sloväni, Slovania – to všetko boli Slováci. Sme starobylý národ, ktorého história je omnoho veľkolepejšia, siaha omnoho hlbšie do dejín ľudstva a dotýka sa oveľa väčšej časti sveta, ako si dnes vieme predstaviť. Výstava na základe rôznych artefaktov, objektov, nákresov, máp, zrekonštruovaných či dochovaných archívnych záznamov a dokumentov priblíži históriu Slovákov v troch kapitolách: staré, stredné a nové dejiny. Dozviete sa to, o čom učebnice dejepisu zámerne mlčia…


12. 9. – 10. 11. 2019

Transfigurácie

Autorka: Ľudmila Machová
Kurátorka: Marianna Brinzová

Projekt umelkyne Ľudmily Machovej (*1990), ktorým reflektuje „mapovania“ (ne)krajiny, hľadanie hraníc, (ne)nachádzanie osobného priestoru a pocit vykorenenia skrz stratu vlastnej identity. Autorka hľadá tzv. centrálny bod – axis mundi a esencie predmetov, ktoré ju bezprostredne obklopujú. Súčasná environmentálna kríza ju koncentruje do vnútorného sveta, v ktorom kontempluje, pátra po novej identite, koreňoch a domove. Výstava bude zahŕňať maľby, experimentálne zvukové stopy a videá.
– Výstava bola vybraná z projektov zaslaných do Výzvy Nitrianskej galérie.


28. 11. 2019 – 26. 1. 2020

Zn.: Nová existence

Autori: Lenka Vilhelmová (CZ), Iveta Bradáčová (CZ), Petr Brožka (CZ), Josef Lorenc (CZ), Dominika Sládková (SK), Sun Young Kang (USA), Petra Vichrová (CZ)
Kurátorka: Zuzana Duchková (CZ)

Výstava v sobě ukrývá téma určitého vnitřního konfliktu mezi minulostí, přítomností a budoucností a role jedince v časoprostoru/prostoročasu. Tím, že se jedná o projekt několika výtvarníků z různých zemí, jiných věkových kategorií, a především odlišných výtvarných přístupů, nabízí výše uvedené téma velkou škálu zobrazení. Předpokladem jsou dvoj- i trojrozměrná díla a koncepční projekty používající různé techniky i materiály, většinou instalované do větších obrazových celků.
– Výstava bola vybraná z projektov zaslaných do Výzvy Nitrianskej galérie.