Plán výstav 2018 – Salón

...

22.3. – 22.4.2018
Detected Landscape
Autorka: Petra Mešša
Kurátorka: Miroslava Urbanová

Absolventka maľby na VŠVU v Bratislave Petra Mešša (rod. Vojteková) predstaví vo svojej samostatnej výstave s názvom Detected Landscape svoje najnovšie práce. V nich pokračuje v rozvíjaní svojho autorského programu na tému krajiny a krajinomaľby. Sústredí sa na tzv. banálnu krajinu, ktorú spracúva v rámci výstupov v rozličných médiách – olejomaľby, fotografie a videoinštalácie. Akcentuje multisenzorický zážitok z krajiny poznačenej neviditeľnou rukou človeka, ktorý prekračuje perspektívy a horizonty jej tradičného zobrazenia.


3. 5. – 17. 6. 2018
Synchrón u psychiatra
Autori: David Cajthaml (CZ), Buddy Ungrad (CZ)
Kurátorka: Nina Jassingerová

Zámerom je prezentovať výsledok synchronicity troch dejov, ktoré prebiehali naraz počas cca jedného roka (2016/2017) a stretávali a prelínali sa vo virtuálnom priestore Facebooku. Je to stretnutie jednej výtvarno-poetickej tvorby – David Cajthaml a jeho takmer každodenne publikované kresby, akvarely s jednotiacim podtitulom U psychiatra, jednej básnickej tvorby – Buddy Ungrad a jeho alternatívne komentáre ku kresbám a v tom istom čase pravidelne publikované básne a jedného akútneho prežívania – Nina Jassingerová. Spojila ich potreba, schopnosť i možnosť dávať tvar tomu temnému a bolestnému v živote, a tak ho presiahnuť. Často humorom a krásou, nie vždy na prvý pohľad zjavnou.

Výstava bola vybraná z projektov reagujúcich na Výzvu Nitrianskej galérie.


28. 6. – 16. 9. 2018
Záh(r)ada?
Autorka: Alžbeta Malcová
Kutároka: Ľudmila Kasaj Poláčková

Aké je to stratiť raj a raj znovu nájsť? Cez kľúčovú dierku vidieť ducha, alebo za zrkadlom (pred zrkadlom) zbadať malú/veľkú Alenku v krajine zázrakov? Cez okno vidieť záhradu, ktorej samostatný život je vlastne taká malá záhada. V opulentnosti farebnej voňavej jari, snovosti denného snenia, v svetle slnka našich rán…. mať chuť hľadať vo svete králika, klobučníka, i zlú kráľovnú… Snívať s otvorenými očami o obyčajných veciach, ktoré sú vlastne najkrajšie… len tak za bieleho dňa… Maliarka Alžbeta Malcová (1983) otvorí kus zo svojho vizuálneho sveta, v ktorom sa môžeme nájsť i strácať zároveň.


16. 10. – 2. 12. 2018
Hovoriaci kameň (pracovný názov)
Autor: Ján Kekeli
Kurátorka: Mária Janušová

Samostatná výstava mladého fotografa Jána Kekeliho v Salóne Nitrianskej galérie zahŕňa výber z jeho novšej tvorby. Prezentované diela budú prevažne zamerané na zobrazenie slovenskej krajinnej scenérie a jej „totemických“ prvkov – Tatier, ku ktorým má autor ako rodák z Kežmarku osobitý vzťah. Kekeliho fotografie však nemajú funkciu objektívne dokumentovať krajinu, práve naopak, fotografovanie krajiny mu je nástrojom na lepšie spoznávanie samého seba. Monumentálne zachytenia častí skalných stien a jaskýň, citlivá hra s masou a materialitou zobrazovaného objektu alebo štylizované „portréty“ kameňov hovoria o Kekeliho špecifickom fotografickom prístupe. Jeho fotografie v sebe nesú subjektívnu poetiku, akúsi ťaživú clivotu a naratívny obsah, prostredníctvom čoho sa Kekeliho diela dokážu zvláštnym spôsobom priblížiť a podmaniť si diváka.


13. 12. 2018 – 17. 2. 2019
Marián Žilík
Kurátorka: Eva Kapsová

Retrospektívna výstava predstaví tvorbu nitrianskeho maliara, sochára a fotografa pri príležitosti jeho nedožitého životného jubilea.

Zmena programu vyhradená!