Plán výstav 2021 — Galéria mladých

 

18. 3. 2021 –27. 6. 2021
Lovci & zberači

Autorka: Jana Mináriková)
Kurátor: Omar Mirza

Poľovníci sú lovci. Poľovníci sú zberači. Poľovníci majú svoje posedy – miesta-nemiesta, učupené na poliach a čistinách, dočasné DIY architektúry so svojskými exteriérmi a interiérmi určenými na pozorovanie či lov. Interiéry domovov poľovníkov zase zdobia zbierky trofejí – vypchatých zvierat, parožia, tesákov či kožušín.
Výstava predstaví cyklus fotografií, v ktorom autorka mapuje poľovnícke posedy po celom Slovensku a krátky film zachytávajúci taxidermický proces preparácie úlovkov. V galérii okrem toho postavíme krmelec, takže možno príde aj jeleň.


8. 7. 2021 – 29. 8. 2021
Fokus

Kurátorka: Ľudmila Kasaj Poláčková

V letných mesiacoch sa v Galérii mladých predstaví akvizičný výber nadobudnutých zbierkových predmetov autorov mladšej a strednej generácie (András Cséfalvay, Palo Čejka, Tomáš Klepoch, Lucia Papčová).


9. 9. 2021 – 7. 11. 2021
Šimon Chovan (pracovný názov)

Kurátorka: Barbora Geržová

Šimon Chovan patrí k najmladšej generácii autorov súčasnej umeleckej scény, ktorý v roku 2019 ukončil štúdiá na VŠVU v Bratislave. Vo svojej tvorbe reflektuje nové technológie, ktoré definujú našu súčasnosť a existenčnú závislosť, zaujíma ho vizuálny smog, fungovanie sveta a nie len nášho miesta v ňom. V autorovom umeleckom výskume sa stretávame so zaujímavým uvažovaním, kedy na jednej strane skúma výdobytky technológií ako objekty, ktoré ovplyvňujú náš ľudský svet. Platí to však aj naopak, vníma ich aj ako subjekty, ktoré reagujú na ľudstvo. Vytvára objekty, inštalácie, vrátane site-specific, často s prvkami interakcie.


25. 11. — 30. 1. 2022
Rozprávky (pracovný názov)

Kurátorka: Dominika Kuchynková

Rozprávanie príbehov patrí medzi najstaršie a najrozšírenejšie ústne prejavy azda v každej kultúre. Obsahu rozprávok sa z hľadiska rozmanitosti vyrovná máločo. Sprevádzajú nás od útleho detstva, kedy sa ich počúvaním snažíme porozumieť svetu, až po starobu, kedy ich múdrosť a posolstvo predávame našim vnúčatám. Často sme my sami autormi príbehov, fiktívnych obrazov v našej hlave. Fabulujeme, sme hlavnými hrdinami vymyslených predstáv, kde sa realita spája so snom, kde sa nesplniteľné stáva pravdou rovnako ako i to, čoho sa najviac bojíme. Niekedy je tá ilúzia tak dôsledná, že aj my sami sme jej schopní uveriť a presviedčať o jej skutočnosti aj ostatných. Do našej každodennej reality vpúšťame pramienky preludov. Kedy je ich priveľa? Obrazotvornosť nepozná hraníc, vytvára priestor, kde je možné všetko. Všade prítomná dualita svetla a temna sa ako základný princíp objavuje v každom svete, v tom skutočnom i v tom vymyslenom, „neskutočnom“.

Zmeny vo výstavnom pláne vyhradené.