Plán výstav 2017 – Galéria mladých

...

16. 2. – 26. 3. 2017
Paradoxical Happiness
Autor: Milan Mazúr
Kurátor: Viktor Čech (CZ)
Site-specific video inštalácia tiahnuca sa celým priestorom galérie, v ktorej autor reflektuje vizualitu súčasnej konzumnej spoločnosti, využívajúc naráciu bez príbehu zloženú z obrazov a predmetov.


12. 4. – 14. 5. 2017
Liberate Me
Autor: Tomáš Kajánek (CZ)
Kurátor: Lukáš Jahoda (CZ)
Projekt založený na téme zakázaných informácií / vedomostí, ktoré sú pre spoločnosť nepohodlné z dôvodu možného nebezpečia. Zaistenie bezpečia sa tak stáva silným odôvodnením pre stále sa zvyšujúce represívne opatrenia. Poňatie slobody sa posúva a každý človek je potenciálnym zlodejom, nepriateľom, šíriteľom teroru. Výstava sa zameriava na motív zbrane v zmysle symbolu vzťahu človeka a moci. Autor pomocou videoinštalácie skúma fenomén 3D tlače a predstavuje video – performance ako potvrdenie ultimátnej dohody medzi človekom a zbraňou.


8. 6. – 27. 8. 2017
Landscape without Land
Autorka: Katarína Hudačinová
Kurátor: Peter Tajkov
Výstava predstavuje farebné, veľkoformátové fotografické dielo, ktoré pôsobením v priestore dokáže vtiahnuť diváka, vyvolať intenzívny zážitok a podporiť imagináciu. Veľkoformátové analógové fotografie a 3D inštalácie (komprimované sochy – fotografické objekty) vytvárajú fiktívnu krajinu v galerijnom priestore.


14. 9. – 22. 10. 2017
Na začiatku nie je začiatok
Autor: Kristián Németh
Kurátor: Ľuboš Lehocký
Ústredná téma výstavy je krehkosť. Autor tu pracuje s krištáľom, ktorý je známy pre svoju krehkosť. Ukladaním krištáľových predmetom na seba je pocit krehkosti znásobovaný. Jednotlivé krištáľové predmety nie sú k sebe prilepené a môžu sa rozbiť už len otrasmi, ktoré spôsobujú okoloidúci návštevníci.


9. 11. – 3. 12. 2017
Cena Oskára Čepana


19. 12. 2017 – 4. 2. 2018
Krajina mého srdce dětského
Autorky: Ľudmila Hrachovinová (SK), Johana Pošová (CZ), Christina René (DK), Markéta Souhradová (CZ)
Kurátorka: Tereza Záchová (CZ)
Hlavným spojením autoriek je ich pohľad na krajinu, ktorá je svojim spôsobom naratívnym príbehom spomienok z detstva, ich premien a fantázie. Site-specific inštalácia diel vytvorených z prírodných materiálov, textilu, ale aj pomocou maľby či fotografických techník, je v priestore galérie členená vertikálne, zo stropu dolu po schodoch.