Otvorená výzva Nitrianskej galérie
— rok 2019

Nitrianska galéria ponúka kurátorom a umelcom možnosť zrealizovať v roku 2019 svoje projekty v troch rôznych priestoroch, ako aj katedrám alebo ateliérom vysokých výtvarných škôl možnosť prezentovať svoju činnosť.

 !!KLIKNITE SEM PRE PRIHLÁSENIE SVOJHO PROJEKTU!! 

Cieľom otvorenej výzvy Nitrianskej galérie je podpora a prezentácia súčasného slovenského a zahraničného umenia, a to nielen vizuálneho, ale aj s presahmi do iných foriem. Chceme poskytnúť priestor najmä začínajúcim kurátorom a podporiť ich originálne nápady na výstavy. Uprednostnené budú kurátorské, tematické projekty pred monografickými výstavami jedného, prípadne viacerých autorov. Okrem toho ponúkame katedrám alebo ateliérom z vysokých škôl výtvarného zamerania (VŠVU, FVU AKU, FU TU) možnosť prezentácie svojej činnosť vo výstavnom priestore Salón. Projekty vyberie komisia zložená z odborných pracovníkov galérie a prizvaných teoretikov umenia. Na termínoch realizácie projektov sa dohodne galéria s úspešnými uchádzačmi. Výzva nemá tematické obmedzenie a vzťahuje sa na tri priestory:

Galéria mladých (kliknite pre bližšie informácie)
Atypický „vertikálny“ výstavný priestor nachádzajúci sa v bývalom trojpodlažnom obslužnom schodisku a priľahlej miestnosti. Vek vystavujúcich umelcov tu môže byť max. 35 rokov.

Bunker (kliknite pre bližšie informácie)
Podzemný priestor voľakedy slúžiaci ako kryt civilnej ochrany. Vhodný najmä na netradičnejšie formy umeleckého prejavu, kratšie experimentálne projekty, site-specific inštalácie, alebo jednorazové performancie či audio-vizuálne vystúpenia. Kvôli špecifickým klimatickým podmienkam upozorňujeme, že vystavenie diel citlivých na vlhkosť (grafika, maľba, fotografia na papieri a pod.) je len na vlastné riziko a galéria nepreberá zodpovednosť za ich prípadné poškodenie!

Salón (kliknite pre bližšie informácie)
Komornejší priestor na menšie samostatné a skupinové výstavy, vhodný pre maľbu, grafiku, fotografiu, dizajn a pod. Tento priestor ponúkame aj na prezentácie katedier alebo ateliérov vysokých výtvarných škôl.

Podmienky
+ Výzva sa vzťahuje len na profesionálnych umelcov (študentov alebo absolventov), môžu byť aj zo zahraničia.
+ Výstava musí mať kurátora s patričným vzdelaním v teórii alebo histórii umenia.
+ Projekt musí byť realizovateľný v rámci finančných a technických možností Nitrianskej galérie.
+ Nesmie ísť o reprízu už zrealizovaného výstavného projektu.

Nitrianska galéria poskytne
+ Výstavný priestor Galérie mladých, Bunkra, alebo Salónu na 4, 6 alebo 8 týždňov (príp. kratšie).
+ Technické vybavenie (projektory, TV, prehrávače atď.) v rámci možností galérie.
+ Asistenciu pri inštalovaní.
+ Prevoz diel galerijnou dodávkou (v prípade zahraničia sa vzťahuje len na susedné krajiny).
+ Tlač a distribúciu pozvánok.
+ PR projektu (rozposlanie pozvánok a tlačových správ poštou a elektronicky kontaktom z databázy galérie, sociálne siete, internet, priestor v regionálnych médiách).
+ Oficiálne potvrdenie partnerstva galérie pri získavaní grantov a iných foriem spolufinancovania.

PROJEKTY JE MOŽNÉ PODAŤ VÝLUČNE VYPLNENÍM FORMULÁRU, KTORÝ NÁJDETE TU

Projekty je možné zaregistrovať do 28. septembra 2018.

O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní do dvoch týždňov od zasadnutia komisie. Viac informácií o galérii, pôdorysy a fotografie výstavných priestorov nájdete na: www.nitrianskagaleria.sk

Kontaktná osoba: Omar Mirza
omar.mirza@nitrianskagaleria.sk
+421 905 401334