Milan Adamčiak: >zwanzig nach< könig für jazzquartett & m.p.m.per orchestra da camera

Experimentátor, muzikológ, skladateľ, kľúčová osobnosť slovenského intermediálneho umenia...

Inv. č. K-778
Inv.č. K-776

Autor: Milan Adamčiak
Názov diela: >zwanzig nach< könig für jazzquartett (K-778)
m.p.m.per orchestra da camera
(K-776)

Rok vzniku: 1977 (K-778), 1971 (K-776)
Technika: kombinovaná technika, tuš, ceruza
Materiál: papier
Rozmery: 30 x 42 cm (K-778), 30×30 cm (K-776)

Značenie:
vľavo dole: Milan Adamčiak, 1977, v strede >zwanzig nach frizt< koning fur jazzquartett, tlačeným písmom, tušom (K-778); vľavo dole: m.p.m. per orchestra da camera, vpravo dolu: di Milan Adamčiak 71, tlačeným písmom, tušom (K-776)

Vzhľadom k tomu, že dňa 16. januára 2017 nás vo veku 70 rokov opustila výrazná solitérna osobnosť, legenda – experimentátor, muzikológ, skladateľ, kľúčová osobnosť slovenského intermediálneho umenia – Milan Adamčiak, dovoľujeme si pre návštevníkov virtuálnej galérie sprístupniť jeho ďalšie diela / partitúry, ktoré sa podarilo galérii do zbierok získať v roku 2007. Adamčiak vo svojich prácach, výskumoch reagoval na vizuálne vzťahy medzi hudbou a výtvarným umením. Tvoril experimentálnu poéziu, grafické partitúry. Bol aktívny ako hudobník a performer. Vytváral rôzne “vlastné” nástroje, ktoré sme schopní interpretovať aj v zmysle ready made. Názov oboch sprístupnených diel/vizuálnych partitúr/ odkazuje na hudbu – jej terminológiu. Autora si dovoľujem nazvať slovenským “Johnom Cageom”(s ktorým sa osobne poznal). Fluxusová estetika v jedinečnej tvorbe tohto autora otvára pre nás rôzne možnosti vlastného vnímania hudobného, vizuálneho, literárneho sveta.

MILAN ADAMČIAK (16. 12. 1946 Ružomberok — 17. 1. 2017 Banská Štiavnica)
V rokoch 1962-1968 študoval na Konzervatórii v Žiline – hru na violončelo. V  1968 – 1973 študoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od konca 60-tych rokoch patril k výrazným osobnostiam domáceho umenia so živým kontaktom s umelcami a umením medzinárodného kontextu.. Viac info https://nitrianskagaleria.sk/virtualna-galeria/milan-adamciak-reticolo-i°-per-dieci-strumenti-a-piacere/. Nedožil sa svojej veľkej retrospektívnej výstavy, ktorú pripravuje Slovenská národná galéria v Bratislave tento rok.

Ľudmila Kasaj Poláčková


Akvizíciu z verejných zdrojov podporilo MKSR