Komentované prehliadky

Chcete sa dozvedieť viac?

Nitrianska galéria ponúka svojim návštevníkom (skupinám i jednotlivcom) komentované prehliadky výstav v sprievode odborných pracovníkov galérie.

Prehliadky sa konajú každý štvrtok, treba sa však dopredu objednať a dohodnúť si čas prehliadky a o ktorú výstavu by ste mali záujem najneskôr v pondelok v danom týždni na e-mailovej adrese [riaditel@nitrianskagaleria.sk], alebo telefónnom čísle 0948 / 813 465.