Klaudia Kosziba — Najsladšie leto & September

Špecifikom pracovného procesu Klaudie Kosziby je (ne)ustály zásah do obrazu, s jeho rôznymi vrstvami, rôznymi premaľbami, rôznymi hĺbkami, rôznymi atmosférami, rôznymi náladami...

 

Inv.č. O -2187, O- 2188

Autor: Klaudia Kosziba
Názov diela: Najsladšie leto (O-2187); September (O-2188)

Rok vzniku: 2017-18 (O-2187); 2008 (O-2188)
Technika: olej
Materiál: plátno
Rozmery: 140 x 185 cm (O-2187); 190 x 150 cm (O-2188)
Značenie: Vzadu, vpravo dole podpis a rok

Maľby od maliarky Klaudie Kosziby Najsladšie leto (2017-2018) a September (2008) sú dvoma rozdielnymi maľbami prírody, ktorých vznik delí jedno desaťročie.

Špecifikom pracovného procesu Klaudie Kosziby je (ne)ustály zásah do obrazu, s jeho rôznymi vrstvami, rôznymi premaľbami, rôznymi hĺbkami, rôznymi atmosférami, rôznymi náladami.

Táto akvizičná dvojica predstavuje autorku (maliarku), nefiguralistku, silne spätú s prírodou, avšak len takéto videnie tejto autorky je veľmi sploštené. Jedným z hlavných znakov Koszibinej tvorby je prirodzené striedanie nálad (melanchólií, pátosov) v zobrazení (figúry a prírody), čím vo výraze jej diela cítime napätie a náladovosť vášní existencie zafixovaných do priestoru plátna.

V precítení, v pochopení hĺbky posolstiev, jej obrazov sme nútení uvažovať o stopách interpretácie a jej samotným vyrovnávaním sa – v zmysle určenej stratégie. V maľbách sú indície, ktoré hovoria, alebo naznačujú niečo „pod povrchom“ obrazu, niečo pod povrchom situácie, či emócie. Charakteristickým rysom tvorby je detailné zachytenie fragmentu z prostredia (mýtickej, utopickej) krajiny, často doplnenej o drobný solitérny prvok (strom, hmyz, loď, figúra, listy..). Koszibina bohatá (až prirodzená) maliarska skúsenosť je svojským introspektívnym „zoomovaním“ do (aj vlastnej) samoty človeka (maliarky).

Najsladšie leto (2017-2018) je detailným zachytením momentu, jednoduchého (letného) príbehu. Pokoj a harmónia, ktoré sálajú z tohto obrazu spôsobujú až vnútorný nepokoj. Z upokojujúcej tmy zelene nádherných listov sa zrazu zjavujú nášmu oku rôzne (v)zrušujúce prvky – motýľov (azda 7 kusov babôčky admirál?). Z obrazu sála hĺbka a prepojenie autorky s prírodou. V istom momente sa nám fyzický priestor obrazu zrazu zdá nepodstatný, lebo zrazu sme v ňom uprostred, máme pocit, že sami sme v lesnej krajine, a pritom nie sme – to nás len autorka svojím talentom vidieť a zobrazovať vtiahla do vlastných hier a úvah o sebe samom (aj o prírode).

September (2008) vyznieva ako spomienka na situácie spájané s letom. Odkvitnuté čaro jesenných slnečníc je prchavou pripomienkou ich krásy, pripomienkou na letné spomienky, spomienky na mladosť, detstvo a krásu lánov žltých slnečníc. Ich odkvitnutie, stmavnutie, oznamuje príchod zimy, stagnácie, odpočinku, načerpania nových síl na prežitie, nových (ďalších) septembrov, ktoré budú navždy šteklivo-zubatou spomienkou leta a my budeme vždy uprostred toho veľkého poľa (spomienok) ako nenápadná postava.

K pochopeniu a precíteniu tvorby Klaudie Kosziby sa človek prepracováva postupne. Jej tvorba ide mimo hlavných prúdov maľby, avšak aj mimo vlastných manier. V maľbe sa stále posúva, a pritom vôbec nestráca na kvalite jej mimoriadny autorsky rukopis.

Klaudia Kosziba (Šaľa 1971) Študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v Ateliéri maľby prof. Ján Bergera 1990-1996. Od 1997-2006 odborná asistentka na Katedre dizajnu nábytku, TU Zvolen. Od 2001 odborná asistentka na Katedre maľby, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, Banská Bystrica. Od 2002-2006 vedúca Katedry maľby, FVU AU Banská Bystrica. Od 2001-2006 doktorandské štúdium v odbore Výtvarné umenie, špecializácia Voľná výtvarná tvorba, VŠVU Bratislava (ArtD.). Od roku 2008 vedie Ateliér maľby po prof. J. Bergerovi. Výber z výstav: Popol a síra, Galéria Krokus (2018); Opakovanie. Nová látka, Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši (2016);Krajné medze, Oravská galéria (2010); Fata Mograna, Galéria Limes, Komárno (2009); Žena cez palubu!, Galéria umenia, Nové Zámky (2008); Všetko ostatné je rovnaké, Pálffyho palác, Bratislava (2007), Spodné prúdy, Tatranská galéria, Starý Smokovec (2006), Imitované limity, Galéria Akcent, Nitra (2004); Rekonštrukcia, Galéria Fakulty výtvarných umení, Košice (2003); Natura naturata, Galéria Subterra, Nitra (2002), Natura naturans, Galéria Akadémie umení, Banská Bystrica (2002), Homo mutabilis, Centrum mestskej kultúry Rubigall, Banská Štiavnica (2001), Mikrosvety, mestská galéria, Rimavská Sobota (2001); Skupinové (výber): Nie som tu, som v Arkádii, Nitrianska galéria (2018); Konsisten/z/wei, XX-paint, Vienna creative-group, Viedeň (2011);Bodyandoil, Stredoslovenská galéria , Banská Bystrica; (2006) Retrospektíva X, Mestská galéria, Rimavská Sobota (2006); Prievan v súčasnej slovenskej maľbe, Štátna galéria, Banská Bystrica (2005); Bezve3e, Nitrianska galéria (2005).

Ľudmila Kasaj Poláčková
Marec 2020

www.kosziba.net

Odkazy nájdené dňa 25.3.2020

Nákup akvizície podporil Nitriansky samosprávny kraj v roku 2019.