Gejza Angyal: Námestie v Kremnici

Gejza Angyal patrí svojou tvorbou a životom mimo veľkého centra diania k dobovým autorom, ktorí komponujú diela v duchu kozmopolitného neskorého romantizmu až secesie...

Inv. Č. G-434

Autor: Gejza Angyal
Názov diela: Námestie v Kremnici

Rok vzniku: 1920? – 1955
Technika: lept
Materiál: tvrdý kartón
Rozmery: V 56cm x Š 66 cm, 70 cm x 86 cm
Značené: vpravo dole nápis ceruzkou G.Angyal

– – –
Gejza Angyal patrí svojou tvorbou a životom mimo veľkého centra diania k dobovým autorom, ktorí komponujú diela v duchu kozmopolitného neskorého romantizmu až secesie. Narodil sa 24.12.1888 v Kremnici, v meste prežil väčšinu svojho života, kde i zomrel 23.9.1956.

Prezentovaná grafika s názvom Námestie v Kremnici, je ilustráciou Angyalových grafických zručností. Autor zachytáva mestský hrad – kostol sv. Kataríny a ľudí, ktorí výchádzajú z kostola na púť (predpokladám, že ide o kvetnú nedeľu). Grafika je obrazom dobového života v baníckom meste, (i keď vzhľadom k datovaniu diela a dobovému odevu zachytených figúr si myslím, že Angyal čerpal zo staršieho predobrazu), divák môže v zobrazených figúrach pobadať honor mešťanov a cirkevných hodnostárov, ale i biedu chudobných postávajúcich, či sediacich okolo múra. Gejza Angyal nám podsúva pocit, že všetci bez rozdielov sú na námestí, aby sa dočkali Božej milosti v akejkoľvek podobe, v jednu slnečnú nedeľu.

Autor študoval v r.1906-1911 na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti .(prof. Edvih-Illés, Olgyay). V r. 1913 absolvoval študijný pobyt na súkromnej maliarskej škole Simona Hollósyho v Mníchove. Publikum zaujal spočiatku ako veľmi zručný grafik (cykly zo života kremnických baníkov (1920) a garbiarov (1911). V maliarskom prejave autora je sú uchopiteľné vplyvy “uhorských” škôl a autorov.

Gejza Angyal vo svojich maľbách pracoval so svetlom v luministickom duchu, ktorý bol v kontexte nášho geografického priestoru príznačný pre nagybánsku kolóniu, či velikánov, ako Miháli Munkácsy, István Réti a iní. V jeho tvorbe je i poznanie francúzskeho umenia konca 19.storočia.

Zdatne zvládal prácu s figúrou – zaznamenal sociálne témy zo života pracujúcich baníkov, ale i ľudí v malom meste, ktoré často zachytával aj vo vyzretých krajinomaľbách a vedutách Kremnice. V roku 1926 sa stal čestným členom Société nationale des Beaux-Arts v Paríži. Väčšinu života prežil v ako umelec v slobodnom povolaní (ak nerátame jeho učiteľské pôsobenie v Štatnej priemyselnej škole v Banskej Bystrici do r. 1914). Bol členom Maďarskej spoločnosti pre vedu, literatúru a umenie, Jednoty výtvarných umelcov Slovenska, bratislavského Kunstvereinu a košickej Kazinczyho spoločnosti. 

Samostatne vystavoval v Banskej Bystrici, Bratislave, Ostrave, či posmrtne súborne v Bojniciach. V Kremnici ešte dodnes stojí dom, v ktorom autor žil, a je po ňom pomenovaná aj ulica v meste.

Ľudmila Kasaj Poláčková