Erik Šille — Bez názvu

Erik Šille je azda najznámejším predstaviteľom výraznej generácie maliarov, spájanej predovšetkým so 4. ateliérom Ivana Csudaia na VŠVU...

Inv. č.: O 2091

Autor: Erik Šille
Názov diela: Bez názvu

Rok vzniku: 2006
Technika: akryl
Materiál: drevotrieska MDF
Rozmery: 190 x 190 cm
Značenie: neznačené

Erik Šille je azda najznámejším predstaviteľom výraznej generácie maliarov, spájanej predovšetkým so 4. ateliérom Ivana Csudaia na VŠVU, ktorá vstúpila na scénu slovenského výtvarného umenia v prvom desaťročí nového tisícročia a zaslúžila sa o návrat maľby do centra záujmu odbornej i laickej verejnosti. Šille si už počas štúdia vytvoril charakteristický štýl, ktorého východiská môžeme hľadať vo vizuálnom jazyku komiksov, street artu, animovaných filmov a celkovo popkultúry, ktorú kritizuje a zároveň obdivuje. Preňho i pre ďalších jeho rovesníkov je typické používanie digitálneho obrazu ako hlavnej predlohy, jeho manipulácia v počítači a následný transfer na plátno rýchlou a efektnou technikou maľby akrylom. Šilleho plátnam dominujú jasné línie, kompozície čerpajúce z prvkov grafického dizajnu, čisté a žiarivé farebné plochy, ktoré miestami narúšajú gestickejšie maliarske prejavy (škvrny alebo ťahy štetcom), textové heslá približujúce obsah zobrazených situácií a v poslednom čase aj temnejšia farebnosť a atmosféra. Šille rád experimentuje s formátmi plátien a okrem malieb príležitostne vytvára objekty a light boxy. Jeho diela vznikajú syntézou obrazov a znakov východnej a západnej kultúry, mixovaním a recykláciou rôznych prvkov a inšpiračných momentov, vrstvením bizarných výjavov, kombinovaním rozmanitých postavičiek z kreslených seriálov spolu s odkazmi na dejiny umenia. Tieto hybridné scény sú zasadené do syntetického urbánneho prostredia alebo tajomnej krajiny, v ktorých je často prítomná voda. Šille vo svojich obrazoch reaguje aj na aktuálne spoločenské témy, no namiesto moralizovania sa snaží o ironický odstup.

Dielo Bez názvu, ktoré sa do zbierky Nitrianskej galérie dostalo darom, vzniklo v rámci vedeckej konferencie na tému graffiti a street art, ktorá sa konala 5. mája 2006 v spolupráci s Ústavom literárnej a umeleckej komunikácie a Katedrou masmediálnej komunikácie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Jedným zo sprievodných podujatí konferencie bolo Šilleho 6-hodinové maľovanie pred očami okoloidúcich na Štefánikovej ulici v centre Nitry. Obraz má jednoduchý námet aj kompozíciu, no práve vďaka svojej ľahkej čitateľnosti, cukríkovej farebnosti, drsnej priamočiarosti, čiernemu humoru a irónii má podobnú komunikačnú údernosť ako graffiti a street art. Motív srnky bez hlavy sa objavil už v Šilleho staršej sérii malieb s názvom Sweet Life z roku 2005. V našom diele je zobrazená absurdná situácia, v ktorej disneyovsky roztomilá srnka, obesená na balónikoch, bezhlavo poletuje po oblohe. Ak by nás tento výjav pobúril len preto, lebo ide o umenie, ktoré má byť predsa pozitívne, možno je namieste položiť si otázku, prečo nám podobné spojenie nevinnosti s násilím napríklad pri detských hračkách alebo v počítačových hrách už až tak neprekáža?

Erik Šille sa narodil 5. októbra 1978 v Rožňave. V rokoch 2000 – 2006 študoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v 4. ateliéri u prof. Ivana Csudaia. V rokoch 2006 – 2010 tu pôsobil ako odborný asistent. V roku 2006 mu bola udelená Cena Igora Kalného na IV. Zlínskom salóne mladých, v roku 2009 sa stal víťazom ceny Maľba roka Nadácie VÚB. V roku 2010 bol laureátom ceny Mladý tvorca Nadácie Tatra banky. Zúčastnil sa rezidenčných pobytov v Japonsku, USA a v Indonézii. Jeho diela sú zastúpené v početných domácich a zahraničných zbierkach (napr. Slovenská národná galéria, Wannieck Gallery Brno, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, zbierka Európskeho parlamentu v Bruseli a ďalšie). Žije a tvorí v Bratislave.

Omar Mirza
jún 2017