Edita Ambrušová – Jeden deň pri Atlantiku II.

Tento grafický list patrí k dielam komornejšieho žánrového charakteru slovenskej maliarky a ilustrátorky...

?

Inv. č. G- 765

Autor:  Edita Ambrušová
Názov diela: Jeden deň pri Atlantiku II.
Rok vzniku: 1975
Technika: litografia
Materiál: papier
Rozmery: 50 x 30,5 cm
Značenie: ceruzou pod grafikou v strede  22/30 E.Ambrušová

Grafický list s názvom Jedeň deň pri Atlantiku II. patrí k dielam komornejšieho žánrového charakteru slovenskej maliarky a ilustrátorky Edity Ambrušovej. V čierno-bielom svete litografie autorka až surrealisticky vizualizuje  zážitok, možno spomienku z videného a zažitého pohľadu na more. V popredí  grafického listu vidíme torzá kmeňov stromov, či koralov(?), stopy piesočnatého pobrežia. V pozadí precíznou rukou autorky vzhliadame  zobrazené náznaky mora, v ďalekých horizontoch tušíme pohoria, ktoré oddeľujú svetelné odrazy z hladiny vody so svetelnými úkazmi oblohy – rozdeľujú dva svety a zároveň dva svety spájajú (svet vody a svet vzduchu). Vtáci ako nenápadní aktéri výjavu, ktorí si dokážu vychutnať vďaka krídlam tajomné hlbiny mora, či nadpozemský oslobodzujúci nadhľad nad svetom slobodne, no nenápadne, lietajú v (ne)ohraničenom priestore výjavu. Krídla sú práve to, čo my ľudia nemáme. Nám však môžu narásť krídla  aj vďaka poznaniu umenia, ktoré otvára hranice našej vlastnej imaginácie.

Edita Ambrušová (Ružomberok 30.10.1920 –  Bratislava 9.3.2015)
Študovala na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave u Martina Benku, Maximiliána Schurmanna, Jána Koniareka a na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Jej konškoláčkou bola napr. maliarka Viera Kraicová.Vo svojej práci sa venovala maliarskej, ilustrátorskej a grafickej tvorbe. Sústredila sa  na sakrálne motívy slovanských a slovenských svätcov, ale aj tvorbe žánrového charakteru, išlo často zátišia a veduty (G-765, alebo G-762). Časť života autorka prežila aj v Trnave, kde  vznikol rad olejov a grafík, inšpirovaných životom v slovenskom „malom Ríme“. V druhej polovici 60. rokov a začiatkom 70. rokov pracovala na významných monumentálnych dielach – vitrážach v Katedrále sv. Emeráma v Nitre a veľkorozmerných gobelínoch s témou Veľkej Moravy.

Témy diel autorky často súviseli s jej záujmom o kultúrny život a literatúru. So svojím mužom literárnym vedcom Jozefom Ambrušom mali živý kontakt s predstaviteľmi katolíckej moderny (napr. Jankom Silanom, Andrejom Žarnovom, či Valentínom Beniakom), čo prirodzene viedlo k osvojeniu si a vytváraniu monumentálnych diel so sakrálnou tématikou, ktorú naplno rozvinula v 90-tych rokoch minulého storočia v spolupráci so svojou dcérou Johanou. Paradoxne až po smrti dcéry Johany vyšlo dielo na ktorom spolu dlhodobo pracovali – prepis Proglasu (2004).

Ľudmila Kasaj Poláčková

Zdroj: FISCHEROVÁ, Anna: Paleta Edity Ambrušovej, Bratislava, Perfekt, 2006