Faktúry, objednávky, zmluvy za rok 2011

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Prehľad grantov za roky 2009, 2010 a 2011 tu. Súhrnné správy za rok 2011 Súhrnná správa zákazky s […]

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Prehľad grantov za roky 2009, 2010 a 2011 tu.

Súhrnné správy za rok 2011

Súhrnná správa zákazky s nízkou hodnotou za 2. Q 2011
Súhrnná správa zákazky s nízkou hodnotou za 3. Q 2011
Súhrnná správa zákazky s nízkou hodnotou za 4.Q 2011

December 2011

Zmluvy: Faktúry: Objednávky:
zmluva o poskytnuti grantu Hud.fond fa 82011 Virtus, s.r.o. objednávka 1982011
kúpna zmluva 7632011 fa 3342011 Sineal, s.r.o. objednavka 1812011
zmluva o vytv.umel.výkonu 73952011 fa 3362011 ITSK objednavka 1982011
zmluva o vytv.umel.výkonu 7772011 fa 3522011 Levap s.r.o.
zmluva o vytv.umel.výkonu 7582011 fa 3542011 Dida, s.r.o.
zmluva o vytv.umel.výkonu 7522011 fa 3632011 Energo- Sk, a.s
zmluva o vytv.umel.výkonu 7242011 fa 3822011 ZSE Energia, a.s.
zmluva o vytv.umel.výkonu 2262011 fa 3842011 Sineal, spol. s r.o.
zmluva o vytv.umel.výkonu 8192011 fa 3912011 Alza
zmluva o vytv.umel.výkonu 132262011 fa 4002011 Consacco spol. s r.o.
zmluva o vytv.umel.výkonu 142262011 fa a3832011 Energo Sk a.s
zmluva o vytv.umel.výkonu 171752011 fa 3352011 Borkowska
zmluva o vytv.umel.výkonu 7532011 fa 3672011 Virtus s.r.o.
Zmluva o poskyt. zbierkových
predmetov na digitalizáciu
+ dodatok [zip, 11 MB]
fa 3942011 L.Ch.Dejeuner s.r.o.

November 2011

Zmluvy: Faktúry: Objednávky:
hromadná licenčná zmluva VP 1119912005 fa 2752011 Metal Shape objednávka
rámcová zmluva 2162011NR fa 2812011 Energo-SK a.s. objednávka
hromad.licenč.zmluva SOZA fa 2922011 Mikuláš objednavka 1392011
zmluva o vytv.umel.výkonu 53952011 fa 3032011 Rokur s.r.o. objednavka 1672011
zmluva o vytv.umel.výkonu 43952011 fa 2622011 Rokur s.r.o. objednavka 1742011
zmluva o vytv.umel.výkonu 112262011 fa 3132011 Borkowska
zmluva o vytv.umel.výkonu 122262011 IF 62011 Zeerts, s.r.o.
zmluva o vytv.umel.výkonu 141682011
zmluva o vytv.umel.výkonu 141752011
zmluva o vytv.umel.výkonu 151682011
zmluva o vytv.umel.výkonu 151752011
zmluva o vytv.umel.výkonu 161752011
zmluva o dielo 7122011
zmluva o vytv.umel.výkonu 7132011
zmluva o vytv.umel.výkonu 37132011
zmluva o vytv.umel.výkonu 47132011
zmluva o vytv.umel.výkonu 57132011
zmluva o vytv.umel.výkonu 67132011
zmluva o vytv.umel.výkonu 97132011
zmluva o vytv.umel.výkonu 107132011
zmluva o vytv.umel.výkonu 137132011
zmluva o vytv.umel.výkonu 147132011
zmluva o vytv.umel.výkonu 63952011
zmluva o vytv.umel.výkonu 37132011
zmluva o vytv.umel.výkonu 77132011
zmluva o vytv.umel.výkonu 87132011
zmluva o vytv.umel.výkonu 117132011
zmluva o vytv.umel.výkonu 127132011
zmluva o vytvor.umel.výkonu 27132011

Október 2011

Zmluvy: Faktúry: Objednávky:
zmluva o vytv.umel.výkonu 23952011 fa 2082011 Dida s.r.o. objednavka 1042011
zmluva o vytv.umel.výkonu 82262011 fa 2092011 Energo Sk a.s. objednavka 1272011
kúpna zmluva 12011 fa 2182011 Energo Sk a.s.
kúpna zmluva 22011 fa 2232011 Nitraclean s.r.o.
kúpna zmluva 32011 fa 2252011 ZVS a.s.
ramcova komis. dohoda fa 2392011 Optima a.s.
zmluva na dodanie tovaru a služieb 6142011+príloha č.1 fa 2402011 Optima a.s.
zmluva o pripojení + dodatok IF 52011 Inpek
zmluva o vytv.umel.výkonu 33952011
zmluva na dod.tovaru a služieb 6442011
zmluva o vytv.umel.výkonu 92262011
zmluva o vytv.umel.výkonu 102262011
zmluva o dielo 31102011S
zmluva o dielo 5682011

September 2011

Zmluvy: Faktúry: Objednávky:
zmluva o poskyt.uprat.služieb 4782011 fa 1872011 Rofis objednavka 842011
zmluva o vytv.umel.výkonu 121752011 fa 1882011 Mati objednavka 922011
zmluva o vytv.umel.výkonu 91682011 fa 1892011 ZSE Energia
zmluva o vytv.umel.výkonu 101752011 fa 1852011 SPP
zmluva o vytv.umel.výkonu 13952011 fa 1952011 Tlačiareň Dóša
zmluva o vytv.umel.výkonu 81682011
zmluva o vytv.umel.výkonu 91752011
zmluva o vytv.umel.výkonu 131752011
zmluva o vytv.umel.výkonu 62262011
zmluva o vytv.umel.výkonu 72262011
zmluva o vytv.umel.výkonu 15092011
zmluva o vytv.umel.výkonu 25092011
zmluva o vytv.umel.výkonu 35092011
hrom.licenč.zmluva SOZA
zmluva o vytv.umel.výkonu 101682011
zmluva o vytv.umel.výkonu 111682011
zmluva na dod.tovaru 5142011 Rokur
zmluva na dod.tovaru 5432011 Optima

August 2011

Zmluvy: Faktúry: Objednávky:
zmluva č.222011 o poskyt.dotácie fa 1572011 SPP
zmluva č.242011 o poskyt.dotácie Fa 1622011 ZSE Energia
zmluva č.272011 o poskyt.dotácie
zmluva o poskyt.dotácie 282011
zmluva o vytv.umel.výkonu 71752011
zmluva o vytv.umel.výkonu 81752011
dodatok č. 1 k PZ 367-2009.638
zmluva o vytv.umel.výkonu 71682011
zmluva o dielo 4352011
zmluva o poskyt.dotácia 312011
zmluva o vytv.umel.výkonu 52262011
zmluva o spolupráci 20110875499

Júl 2011

Zmluvy: Faktúry: Objednávky:
zmluva na dodanie tovaru 3362011 fa 1382011 SPP
zmluva HF 3862011 fa 1432011 ZSE Energia
zmluva č.12011 o poskyt.dotácie
zmluva č.142011 o poskyt.dotácie
zmluva o dodávke a odbere tepla
Príloha č. 1 k zmluve o dodávke a odbere tepla
príloha č.1 k zmluve č. 314 E, P2011
zmluva o preúčtovaní spotreb.elektr.energie a plynu

Jún 2011

Zmluvy: Faktúry: Objednávky:
zmluva o vytv.umel.výkonu 42262011 fa 1172011 ZSE ENergia
Zmluva o poskytnutí reklamnej plochy

Máj 2011

Zmluvy: Faktúry: Objednávky:
hrom.licenčná zmluva VP1119912003 fa 882011 SPP
zmluva o vytv.umel.výkonu fa 932011 ZSE Energia
zmluva o vytv.umel.výkonu 12622011 fa 1012011 SPP
licenčná zmluva
Zmluva o dielo 3072011
zmluva o vytv.umel.výkonu 13212011
zmluva o vytv.umel.výkonu 23212011
zmluva o vytv.umel.výkonu 33212011

Apríl 2011

ForPress faktúra

Zmluvy: Faktúry: Objednávky:
zmluva o vytv.umel.výkonu 31682011 fa 562011 Košš objednavka 232011
zmluva o vytv.umel.výkonu 41682011 fa 582011 Helvyk Elevators objednavka 242011
PZ poistenie výstavy fa 602011 Look up objednavka internet č.j.2242011
licenčná zmluva SOZA fa 612011 CD photo design objednavka 282011
zmluva o spolupráci fa 622011 ITSK objednavka 302011
nájomná zmluva 2402011 fa 632011 Slovak Telekom Inet objednávka
zmluva o posk.cest.náhrad 2742011 fa 642011 For Press ForPress objednávka
zmluva o vytv.umel.výkonu 51682011 fa 652011 For PRess
zmluva o vytv.umel.výkonu 61682011 fa 662011 Poradca
Inet faktúra 2

Marec 2011

Zmluvy: Faktúry: Objednávky:
Zmluva o postúpení práv a povinn.č.j.1662011 ZVS faktúra Košš objednávka
Zmluva o poskyt.dotácie, Mesto NR č.j.1652011 Eset faktúra Look up! objednávka 1
Zmluva o mediálnej spolupráci č.j.1612011 ForPress faktúra Look up! objednávka 2
Ives faktúra NISYS objednávka
Inet faktúra 2 Internet objednávka
Kominárstvo faktúra DIDA objednávka
Košš faktúra Sevo sound objednávka
Neon faktúra Look up! objednávka
Mesto Nitra faktúra Košš objednávka 1
Nitriansky samosprávny kraj faktúra 1 Internet objednávka
O2 faktúra Internet objednávka
Sevo sound faktúra Inet objednávka
SPP faktúra ForPress objednávka
T Com faktúra 1 ForPress objednávka 1
T Com faktúra  
ZSE Energia faktúra  
   

Február 2011

Zmluvy: Faktúry: Objednávky:
zmluva-o-vypozickemajetku SPP-faktura-122011 alza-objednavka-1822011
dodatok-k-PZ-0802008440 For-Press-faktura-222011 objednavka-forpress-222011
poistna-zmluva-kooperativa-1822011 Koodis-Art-faktura-1. objednavka-kominarstvo-2422010
  Koodis-Art-faktura-2.
Koodis-Art-faktura-3.
Neon-faktura-922011
fa-112011-ForPress
Krump-faktura-922011
kruh-sucasneho-umenia-faktura-1622011
eon-faktura-1422011
O2-faktura-1422011
urbanek-faktura1422011
urbanek-faktura2-1422011
alza-objednavkaproforma-1822011-fa-202011

Január 2011

Zmluvy: Faktúry: Objednávky:
Hudobny-fond-zmluva-2012011 T-Com-faktura-512011 Look-up-objednavka-1312011-12011
zmluva o vytv.umel.výkonu 7532011 SPP-faktura-112011 For-Press-objednavka-1112011
  SOZA-faktura-1912011 For-Press-objednavka1812011
  O2-faktura-1212011
  Mesto-Nitra-faktura-1312011
  eon-faktura-1912011
  fa-122011-SlovTelekom
fa-132011-Sltelekom
NSK-faktura-1712011
Jurenkova-faktura-312011
 

OZNAM-o-zamere-prenajat-cast-docasne-prebytocnych-priestorov