Ernest Zmeták: Z havranej doliny

Komorný formát olejomaľby Z havranej doliny vznikol osem rokov po...

Inv. č. O-373

Autor: Ernest Zmeták
Názov diela: Z havranej doliny

Rok vzniku: 1951
Technika: olej
Materiál: plátno
Rozmery: 60×80 cm
Značené: vpravo dole, Zmeták 1951

—–
Komorný formát olejomaľby Z havranej doliny vznikol osem rokov po štúdiách autora v Budapešti. Zobrazovaná prírodná krajina nesie v sebe typickú žánrovú kompozíciu a farebnosť, prízančnú pre tohto modernistu. Na obraze sú ako dominanta zachytené lány letných polí – miestami s poviazanými snopmi stebiel z obilia, pozadie dotvára panoráma hornatej krajiny. Maľba má plenérny charakter. Zmeták v tomto diele zaznamenal atmosféru momentu jednej z jeho nespočetných ciest krajinou.

Ernest Zmeták sa narodil 12. Januára 1919 v Nových Zámkoch. V rokoch 1936 -1937 študoval v maliarskej škole K. Harmosa v Komárne. V r. 1938 ho prijali na pražskú Akadémiu výtvarných umení do ateliéru prof. Williho Nowaka, kde nakoniec neštudoval. V r. 1938 – 1943 študoval v ateliéri u profesora V. Aba-Nováka a B.Kontulyho, I. Szőnyiho na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. Po štúdiách žil v Bratislave.

Bol členom Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta, bol iniciátorom a zakladajúcim členom Spolku umelcov a priateľov grafiky. Od r. 1947 pravidelne navštevoval Taliansko, Siciíliu, Francúzsko.Od r.1952 pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní (predtým pôsobil v r.1949 – 52 ako asistent Ľ.Fullu na VŠVU) V r.1958 na XXIX. Biennale di Venezia získal Prémiu Instituto internazionale di arte liturgica za grafiku Útek do Egypta. Je držiteľom viacerých štátnych vyznamenaní a ocenení. V jeho tvorbe je citeľný vplyv učiteľa V. Aba-Nováka – záujem o renesančný luminizmus, usporiadanie a konštrukcia obrazu, výrazovosť.

V rokoch 1947 — 1985 absolvoval trinásť študijných pobytov v Taliansku. Ernest Zmeták bol aj znalcom a vášnivým zberateľom umenia. Dar,ktorý spolu s manželkou Danicou Zmetákovou darovali štátu je zakladným korpusom zbierky Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, ktorá vznikla aj vďaka tomuto daru. Umelec zomrel 13. mája 2004 v Bratislave.

Ľudmila Kasaj Poláčková

—–
Poznámky:
ABÉLOVSKÝ, Ján – BAJCUROVÁ, Katarína – BARCZI, Július: Posledný klasik Ernest Zmeták: zberateľ a umelec, SNG, Bratislava, 2011