Pavla Screranková — Z cyklu Návšteva doma, Až až

Práca Z cyklu Návšteva doma (Až až) patrí do väčšej série objektov, ktorú prvýkrát prezentovala na výstave finalistov Ceny Oskára Čepana v roku 2010. Východiskom série sú spomienky z detstva, v rámci ktorých autorka skúma a demýtizuje fenomén navštevovania...

F-72

Inv. č. F-72

Autor: Pavla Screranková

Názov diela: Z cyklu Návšteva doma, Až až
Rok vzniku: 2010
Technika: kombinovaná technika
Materiál: kombinovaný materiál

Rozmery: viariabilný rozmer
Značenie: neznačené

Práca Z cyklu Návšteva doma (Až až) patrí do väčšej série objektov, ktorú prvýkrát prezentovala na výstave finalistov Ceny Oskára Čepana v roku 2010. Východiskom série sú spomienky z detstva, v rámci ktorých autorka skúma a demýtizuje fenomén navštevovania.

Objekt je vytvorený z použitého kusu nábytku – periňáka a rybárskych udíc. Ich kombináciou vytvára paradoxnú a neočakávanú situáciu. Toto absurdné spojenie je vtipnou hrou. Pracuje s banálnymi predmetmi, ready made, ktoré zbavuje ich pôvodnej funkcie a dáva im nový význam. Takýmto spôsobom pracuje aj s ďalšími objektami v rámci tejto otvorenej série, akými sú napr. stôl bez rovnej plochy (Príliš), črepiny rozbitej lampy upevnenej na anténe (Ano alebo nie), alebo tri centimetre hrubé rezy vykreslujúce siluetu kresla (Takmer).

Pavla Sceranková je autorka, ktorá patrí k výrazným postavám mladšej generácie slovenskej, ale aj českej výtvarnej scény. Charakteristickým prvkom jej tvorby sú neokonceptuálne a postmoderné tendecie priestorového umenia. Jej autorský program vychádza z minimalistických, kinetických a konštruktívnych foriem, ktoré posúva do nových kontextov. Pracuje s médiami ako je socha, objekt a inštalácia. Dôležitým prvkom jej konceptov sa stáva interaktivita cielene nasmerovaná na divákovu percepciu. Často pracuje s banálnymi predmetmi, ktorým mení ich pôvodnú funkciu, reflektuje problematiku pamäte, osobnej mytológie či vzťah človeka k prostrediu.

Pavla Sceranková sa narodila 24. februára 1980 v Košiciach. V roku 2006 ukončila štúdium na odbore Inntermediální tvorba na Akademii výtvarných umění v Prahe, na ktorej v roku 2011 končila tiež doktorandské štúdium dizertačnou prácou v odbore Výtvarná tvorba. Zúčastnila sa niekoľkých štipendijných pobytov, akými boli Kunstlerwege v Nemecku (2002), Erasmus stipendium v Škótsku (2004), DAAD stipendium v Berlíne (2006), Pépinières européennes pour jeunes artistes v Kanade (2009), Visegrad Artist Residency Program v Budapešti (2010). Za svoju tvorbu získala mnoho cien ako je Cena Jozefa Hlávky (2002), Cena rektora AVU v Prahe (2006), Cena Cyprián, Bienále mladého slovenského umenia – Skúter (2007), Cena Václava Chada, V. Zlínsky salón mladých (2009) a cenu za Nejlepší dílo roku 2012 (2012).

Od roku 2000 žije a pracuje v Českej republike.

Barbora Geržová


Akvizíciu z verejných zdrojov podporilo MKSR